Tagarchief: belastingdienst

Wwft voorlichting belastingdienst

Op 19 september jl. heeft de belastingdienst een bericht geplaatst over de op 25 juli jl. gewijzigde Wwft, waarvan de tekst hierna volgt. Opvallend: Er wordt niet gemeld dat de informatie alleen voor een specifieke groep Wwft-plichtigen bestemd is. Er … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Digitale gegevensuitwisseling met buitenlandse belastingdiensten

Digitale gegevensverzameling en -uitwisseling neemt ook bij de Nederlandse overheid een grote vlucht. In het kader van de internationale fiscale samenwerking is een wet in aantocht die de de internationale uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk zal maken. Op dit moment wordt een wetsvoorstel … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

In het Nederland van de toekomst zijn beperkte digitale vaardigheden niet meer toegestaan (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst)

Onlangs is een wetsvoorstel ingediend met als titel “Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst“. Aan het voorstel is een internetconsultatie voorafgegaan. Het meest opmerkelijke aan het voorstel is dat digitale communicatie met de belastingdienst verplicht wordt. Onderstaand een citaat uit het … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens aan anderen dan sociale verhuurders

Uit een bericht op de site van de Nationale Ombudsman, getiteld “Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens aan verhuurders vrije sector” blijkt dat de Ombudsman vragen heeft gesteld over de verstrekking van inkomensgegevens door de Belastingdienst, in het kader van de nieuwe huurverhogingsregels … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De digitale maatschappij en de rechtspraak | uitspraak over DigiD fraude

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 april 2013 uitspraak gedaan in een DigiD zaak. Hoofdregel is dat fraude met een DigiD aan de houder van de DigiD wordt toegerekend. In onderstaande zaak liep het voor … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | 1 reactie

Overheid maakt gebruik van mogelijkheden van het burgerlijk procesrecht

Overheidsinstellingen (“bestuursorganen”) beschikken niet allen op grond van het bestuursrecht over ruime bevoegdheden. In een aantal gevallen kan ook van het civiele recht gebruik worden gemaakt, zo blijkt recent weer uit een uitspraak van de kortgedingrechter van de Rechtbank Alkmaar. … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Procesrecht, rechtspraak | Tags: | Een reactie plaatsen

Financieel-juridische onderwerpen in het regeerakkoord van oktober 2012

Inmiddels is het regeerakkoord bekend gemaakt (meer informatie over de kabinetsformatie 2012 op deze internetpagina’s). In dat akkoord zitten ook de nodige onderwerpen op financieel-juridisch gebied. Onderstaand enige citaten inzake onderwerpen die mij bij een eerste lezing opvielen. In het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Moet advocaat inzage verlenen in verslaglegging van interviews met voormalig medewerkers trustkantoor; verschoningsrecht

Bijzonder aan de zaak van de Nationale Ombudsman, blijkend uit Rapport 2011/359 van 12 december 2011, is dat de Belastingdienst aan een advocaat verzocht om inzage in de (geparafeerde en/of ondertekende) verslagleggingen van de interviews door die advocaat met voormalige … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen