Privatisering criminaliteitsbestrijding

De overheid heeft criminaliteitsbestrijdingstaken naar bedrijven geprivatiseerd. Vooral wetgeving tegen witwassen (dat elk financieel voordeel van criminaliteit omvat dus heel breed is) en terrorismefinanciering treedt op de voorgrond.

In dit deel komt verder de sanctieregelgeving aan bod.