Ubo-register – artikelen september/oktober 2020

Vanwege de inwerkingtreding op 27 september 2020 van de regelgeving inzake het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’, het ubo-register, is op de Pellicaan site een serie inleidende artikelen gepubliceerd:

1. Het ubo-register treedt op 27 september in werking: moet ik iets doen?
2. Ubo-register: wie is de uiteindelijk belanghebbende van de stichting?
3. Ubo-register: wie is de uiteindelijk belanghebbende van de bv?
4. Ubo-register: welke entiteiten worden in het register opgenomen?
5. Ubo-register: wie is de ubo van de vof en de cv?
6. Ubo-register: wie is de ubo van de bv met een stak?
7. Ubo-register: Welke gegevens worden over de uiteindelijk belanghebbende geregistreerd?
8. Ubo-register: wie heeft toegang tot de ubo-gegevens?
9. Ubo-register: afscherming van ubo-gegevens voor het publiek
10. Ubo-register: wie controleert de juistheid van de ubo-registratie?
11. Ubo-register: trekt de ubo aan de touwtjes?
12. Ubo-register: blijven de ubo-gegevens in Nederland?

 

Let er op dat de artikelen in september/oktober 2020 zijn afgesloten en inmiddels (deels) kunnen achterlopen.

Het ubo-register is onderdeel van de witwasbestrijdingswetgeving, die in Nederland onder meer is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Over die wetgeving is meer te vinden op de pagina’s over de Wwft.

Een centrale rol in de witwasbestrijding wordt gespeeld door financiële instellingen, met name banken, wat mijn speciale aandacht heeft.

 

Meer informatie

Berichten over het ubo-register zijn te vinden in deze categorie; artikelen over witwasbestrijding staan in de categorie fraude en witwasbestrijding. Er zijn diverse tags, onder meer Wwft en witwasbestrijding door banken.

Pagina’s op dit blog over witwasbestrijding zijn onder meer:

 

Gegevensbescherming

Mijn standpunt over het handels- en ubo-register: