Witwasbestrijding door financiële instellingen

Een onderwerp dat ik volg, is hoe banken en andere financiële instellingen hun cliënten en de bij die cliënten betrokken personen bejegenen in het kader van hun taken op het gebied van bestrijding van criminaliteit.

Deelonderwerpen waarover ik adviseer zijn onder meer:

  • Opzegging van de relatie door banken en andere financiële instellingen.
  • De vragen die banken stellen aan hun cliënten over vertrouwelijke onderwerpen en persoonsgegevens en of die vragen geoorloofd zijn op grond van onder meer Wwft en AVG.
  • De zwarte lijsten van financiële instellingen en hun omgang daarmee.
  • De-risking en discriminatie door financiële instellingen.

 

Artikelen

Op dit blog zijn artikelen te vinden over deze onderwerpen, enkele voorbeelden volgen hierna.

Optreden financiële instelling bij het cliëntenonderzoek; opzegging

Zwarte lijsten

Banken nemen afscheid van Nederlanders die buiten de EU wonen

 

Tags

Dit soort artikelen zijn te vinden via de tags de-risking, compliance-uitsluiting, zwarte lijsten financiële instellingen en witwasbestrijding door banken.