Wegwijzer

Algemene informatie over privatisering van de criminaliteitsbestrijding, inclusief Wwft, is op dit blog is als volgt te vinden:

Berichten over privatisering van de criminaliteitsbestrijding zijn te vinden in de categorie Fraude, witwasbestrijding, Wwft en berichten met bepaalde tags, zoals Wwft, 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn.

Er zijn diverse pagina’s in het hoofdstuk ‘privatisering van de criminaliteitsbestrijding’, onder meer een korte historie en informatie over witwasbestrijding door financiële instellingen. Juridische bronnen staan op de vindplaatsen pagina. Dit is een overzicht dat vooral gericht is op juristen.
Verder is er informatie over de sanctieregelgeving.
Er is een het actualiteitenarchief met twee pagina’s, 2019-2021 en 2018 en eerder. Ik houd geen overzichten meer bij.
Er zijn diverse andere pagina’s in de rubriek die worden toegevoegd op basis van de actualiteit.