IT links

Op deze pagina heb ik een aantal IT gerelateerde links bij elkaar gebracht.

Dit overzicht wordt ad hoc bijgewerkt. Zie ook de NB aan het slot.


Cybersecurity algemeen
Zie ook de rubriek ‘Tools’.

Engelstalig:

Duitstalig:

Gelekte inloggegevens zoeken

Artikel over Gotcha, een gelijksoortige dienst: Mag je een zoekmachine voor miljoenen gehackte Nederlandse wachtwoorden online zetten?, Arnoud Engelfriet op security.nl, 4 april 2018 >>> Inmiddels lijkt deze service verdwenen. Overigens lenen sites met gelekte inloggegevens zich uitstekend voor het lokken van mensen en hun gegevens aftroggelen.

 

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) geeft cybersecurity tips.
Tussen tips die meer op bedrijven en professionals zijn gericht, staan ook aanbevelingen voor een breder publiek, onder meer:

Cybersecurity voor bedrijven

Nederlandse overheid en aanverwant

  • Cyber Security Raad, “De Cyber Security Raad (CSR) is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. De CSR zet zich op strategisch niveau in om de cybersecurity in Nederland te verhogen.” (april 2018)
  • Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse privacy toezichthouder.
  • Cybercrime pagina van de politie, met tips ter voorkoming van cybercrime. Met speciale pagina’s over onder meer identiteitsfraude, diefstal van inloggegevens en malware.
  • Fraudehelpdesk, met ook tips op het gebied van cybersecurity.
  • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, een platform waar overheid samenwerkt met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en waarin kennis wordt uitgewisseld over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving (april 2018)

Buitenlandse instanties

Privacy voorvechters

  • noyb.euMy Privacy is none of your Business, Europese not-for-profit organisatie door Oostenrijkse privacy voorvechter Max Schremp.
  • EDRi association of civil and human rights organisations from across Europe.
  • Bits of Freedom, Nederlandse privacy organisatie
  • Privacy First, Nederlandse privacy organisatie

Europa

Informatie over het digitaal volgen van mensen (tracking)

Tools

Informatie diversen


NB Let er op dat van sommige informatie inmiddels nieuwe versies kunnen zijn uitgebracht en dat links verouderd kunnen zijn. De kwaliteit van de services waar naar wordt verwezen is door mij niet beoordeeld en kan van tijd tot tijd veranderen. Gebruik voor eigen risico.