Informatiebronnen over FATCA

Op deze pagina zijn enige informatiebronnen te vinden, zonder dat er naar volledigheid of actualiteit wordt gestreefd.

Zie voor een chronologisch overzicht van berichten over of in verband met FATCA deze pagina. De inleiding over FATCA c.a. staat hier.

 

Procedures

Nederland
Op 29 december 2021 werd in een bodemprocedure uitspraak ten gunste van de rekeninghouder – een onbedoelde Amerikaan – gedaan door de rechtbank, lees het nieuwsbericht van de rechtspraak en de uitspraak zelf. Eerder werd door Rechtbank Midden-Nederland in dezelfde procedure op 25 augustus 2021  een tussenvonnis uitgesproken inzake de gevraagde voorlopige voorziening.
Dezelfde eiser heeft eerder een kort geding gevoerd, dat heeft geleid tot de uitspraak van de kort geding rechter van de Rechtbank Midden-Nederland van 23 december 2020, die voor hem minder gunstig uitpakte. Daarna is de in de vorige alinea vermelde bodemprocedure gestart.
Aan het kort geding ging een uitspraak van de geschillencommissie van Kifid vooraf, die inmiddels onjuist is gebleken door zowel de kort geding uitspraak als de uitspraak in de bodemprocedure.

Verenigd Koninkrijk
In het VK is Jenny eind oktober 2021 een procedure naar aanleiding van de FATCA problematiek gestart. Meer informatie op de site van haar advocaten, zie het nieuwsbericht van 27 oktober 2021, GDPR claim filed against HMRC on behalf of client impacted by FATCA, en de correspondentie op deze pagina.

België en Luxemburg
In december 2020 werd bekend dat procedures aanhangig zijn gemaakt door de Franse Accidental Americans vereniging in België en Luxemburg tegen de data transfers naar de Verenigde Staten, in strijd met de Schrems II uitspraak, lees ook mijn bericht. Lees ook Les “Américains accidentels” demandent la fin du transfert de données vers les Etats-Unis, Trends Tendances.

Op 15 oktober 2021 verscheen een bericht over de Luxemburgse procedure tegen FATCA-data transfers naar de VS: Court confirms accidental American’s data transfer. Volgens het artikel heeft de Luxemburgse rechter het verzoek om voorlopige voorzieningen geweigerd. Men is nu in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure.

Frankrijk
In juli 2020 werd bekend gemaakt dat in Frankrijk een procedure is gestart tegen banken, wegens discriminatie op grond van nationaliteit, zie dit blogbericht.

Verenigde Staten
Een groep Accidental Americans is in de VS een procedure gestart over de kosten van het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit (renunciation fee), ik schreef er over. Zie onder meer dit artikel (10 december 2020), waarin wordt verwezen naar een podcast met advocaat Marc Zell en naar de dagvaarding (pdf). Op 19 augustus 2021 werd door de Franse accidentals meegedeeld dat er in de procedure in de VS een conclusie van repliek (“Reply to State Department’s Opposition”) is uitgebracht.

Het doen van afstand duurt eindeloos, lees deze brief van 30 november 2021 van het Amerikaanse consulaat in Nederland gepubliceerd door Jet:

 

Media

Media respectievelijk journalisten die regelmatig aandacht besteden aan de problemen van gewone burgers met FATCA:

 

 

Belangenorganisaties en dergelijke

(de twee Nederlandse organisaties worden door mij hier toegelicht):

  • (Nederland) Nederlandse Accidental Americans: homepage.
  • (Nederland) Americans Overseas: homepage, treedt ook op als verwijzingsbureau voor het verkrijgen van belastingadvies.
  • (Europa, Frankrijk) Franse vereniging van Accidental Americans, de Association des Américains Accidentels (AAA), die in heel de EU actief is: homepage, twitter, linkedin, voorzitter Lehagre is actief op LinkedIn. Berichten op dit blog waarin zij genoemd worden zijn te vinden via deze tag.

 

 

  • (Internationaal) SEAT – Stop Extraterritorial American Taxation: homepage.
    De organisatie beschrijft zich als volgt: “SEAT is an independent, nonpartisan organization with no affiliation with the tax compliance industry. The mission of SEAT is to provide an educational platform for: individuals, politicians, governments, academics and professionals about terrible effects of US extraterritorial taxation. The imposition of US taxation on the residents of other countries damages the lives of the affected individuals, and siphons capital from the economies of other nations while eroding their sovereignty.“.
    SEAT heeft in mei 2021 een onderzoeksrapport gepubliceerd over de schade veroorzaakt door de Amerikaanse aangifteplicht voor niet-inwoners over het wereldinkomen.

 

Overige bronnen

Enkele twitter accounts die de FATCA problematiek volgen:

  • Jenny, een Engels FATCA slachtoffer.
  • Jet, een Nederlandse Accidental American, lid van de Nederlandse Accidental Americans groep.

 

Het bovenstaande is niet compleet en niet altijd volledig actueel. Houdt er rekening mee dat de inhoud van de genoemde artikelen na verloop van tijd kan verouderen of achterhaald kan raken.