Berichten over FATCA

Op deze pagina staan artikelen en berichten over of in verband met FATCA. Dit overzicht is niet compleet en opname houdt geen oordeel over de kwaliteit in. Aan het slot is informatie over enkele lopende procedures te vinden en over media die zich met dit thema bezig houden.

Zie voor een inleiding en informatie over Europa de hoofdpagina over FATCA. Berichten over FATCA zijn via de FATCA-tag te vinden.

 

Chronologische berichten

2021

juli 2021

 • If you are looking for information on the difficult position of the FATCA-victims, read ‘Should Overseas Americans Be Required to Buy Their Freedom?‘ by Laura Snyder, Karen Alpert, and John Richardson, published in TaxNotes and also to be found on SSRN.
 • [22 juli] De Franse accidental Americans schrijven op LinkedIn over de teleurstellende communicatie met de AVG-autoriteiten.
 • [21 juli] Lehagre, van de Franse accidental Americans is op LinkedIn hoopvol naar aanleiding van een Amerikaanse zaak over het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit (beslissing 13 juli 2021 in Farrell / secretary of state, et al). Meer over de eigen zaak van de Fransen op deze pagina.

juni 2021

 • [18 juni] De advocaat van de procedure in de VS tegen de kosten van het doen van afstand (renouncement fee) schrijft: “Today in DC federal court on behalf of Accidental Americans we filed our Opposition to the State Department’s Motion to Dismiss Our Landmark Right to Renounce U.S. Citizenship Case. You can read our submission here“.
 • [16 juni] De NVB zegt dat banken ‘naast mensen staan’. Daar merken Accidental Americans weinig van.
 • [15 juni] RUSI, een Britse denktank die FATF ondersteunt, kondigt aan dat er aandacht zal zijn voor financiële inclusiviteit. Wanneer gaat men dan eens kijken naar de inwoners van Europa die slachtoffer zijn van de Amerikaanse wetgeving?
 • [14 juni] De OESO is bezig met een herziening van het internationale belastingsysteem, zo lees ik in een brief van het Ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer. Maar dat gaat alleen over de fair share die multinationals moeten betalen. Het schadelijke systeem van Citizenship-Based Taxation van de VS wordt niet ter discussie gesteld. Mensen tellen niet.
 • [14 juni] Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft nog nooit van FATCA gehoord.
 • [10 juni] Daan Durlacher maakte een podcast over zijn ervaringen met FATCA. Hij heeft weinig hoop op verandering van het Amerikaanse belastingsysteem.
 • [8 juni] De Minister van Financiën schreef een brief aan de Tweede Kamer, lees het blog.

 

 

mei 2021

 • [20 mei] De Europese bankenorganisatie EBF kondigt aanbevelingen aan voor een rechtvaardiger en efficiënter ‘tax framework’. Jammer dat de voorstellen van EBF niet gaan over een rechtvaardige behandeling van de fiscale inwoners van de EU die geconfronteerd worden met Citizenship Based Taxation door de VS.
 • [14 mei] Manancourt over fiscale gegevensuitwisseling (artikel op Politico achter betaalmuur):

 

 

en:

 

 

 

april 2021

maart 2021

februari 2021

januari 2021

2020

december 2020

 

 

Mag de bank mij, als ‘onbedoelde Amerikaan’, een basisbetaalrekening weigeren of mijn rekening opzeggen?
Door de ‘Payment Accounts Directive’, die is geïmplementeerd in de Wft, heeft iedere consument die rechtmatig in de Europese Unie verblijft, in principe recht op toegang tot een basisbetaalrekening. Hierdoor heeft een consument op een laagdrempelige manier toegang tot het betalingsverkeer en kan worden deelgenomen aan het maatschappelijk verkeer.
De AFM is, op basis hiervan, van mening dat banken niet kunnen weigeren om een basisbetaalrekening te openen, dan wel geopend te houden, vanwege het enkele feit dat een Amerikaanse cliënt geen TIN/SSN nummer (heeft) verstrekt of een Amerikaanse cliënt of klant met US Indicia geen formulier ‘Bepalen belastingstatus Verenigde Staten’ aanlevert. Dit kan de bank alleen doen als sprake is van de weigerings- en beëindigingengronden die wettelijk zijn verankerd. Daarbij moet de bank rekening houden met de specifieke feiten en omstandigheden van iedere klant. Om te kunnen vaststellen of sprake is van een wettelijke weigerings- of beëindigingsgrond, zal de bank nader klantonderzoek moeten doen. Een generieke aanpak waarbij een specifieke groep op voorhand wordt uitgesloten van de toegang tot of het hebben van een basisbetaalrekening is niet toegestaan.
De AFM houdt toezicht op de naleving van verplichting die op banken rust om iedere consument die daarom vraagt toegang te geven tot een basisbetaalrekening. De AFM doet, naar aanleiding van signalen over het blokkeren en sluiten van betaalrekeningen, momenteel onderzoek naar de naleving hiervan door banken. Gesprekken met de banken maken hiervan onderdeel uit.
De AFM kan in het geval van een overtreding ervoor kiezen om interventies uit te uitvoeren. De AFM is geen partij in de geschillenbeslechting van individuele gevallen. Als consument kunt u zich richten tot het Kifid of een rechter.

 

Mijn commentaar:

 

november 2020

oktober 2020

september 2020

augustus 2020

juli 2020

april 2020

maart 2020

januari 2020

 

2019

 

Paris-based Carlton Moody on YouTube sings The Accidental American Song in country & western style:

 

2018

 

2017

 

2016

 • Lezersreactie in het FD van 21 januari 2016: “Ik was gisteren bij de bank. Ruim een uur was ik bezig met lijsten met vragen en handtekeningen zetten voor de AFM en Fatca. Ongelooflijk. (…) En terwijl in alle dossiers al kopieën van mijn paspoort zaten moesten er opnieuw kopieën worden gemaakt. De eerdere kopieën waren al meer dan twee jaar oud. Alsof ik van identiteit veranderd zou zijn. (…) De heer Van Ekeren zegt dat het niet alleen aan Dijsselbloem ligt: ‘De Fatca-wetgeving is puur Amerikaanse wetgeving, waarbij de US eenzijdig elke niet-Amerikaanse financiële instelling ter wereld opzadelt met de uitvoering.

 

2011

 • Fiscale auteurs doen mooi over belastingethiek, zoals Richard Happé in ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share‘, te vinden bij Researchgate. Maar deze auteurs vergeten dat overheden ook te ver kunnen gaan in hun heffing, waarvan Citizenship-Based Taxation een goed voorbeeld is.
 • Hans Gribnau (familie van de man met dezelfde achternaam die directeur van de Volksbank was en belastingplichtig in de VS?) publiceerde hetzelfde jaar ‘Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht‘, eveneens bij Researchgate te vinden. Over Citizenship-Based Taxation wordt niet gesproken.

 

Procedures

Verenigde Staten
In december 2020 is bekend gemaakt dat een groep Accidental Americans in de VS een procedure is gestart over de kosten van het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit (renunciation fee), ik schreef er over. Zie onder meer dit artikel (10 december 2020), waarin wordt verwezen naar een podcast met advocaat Marc Zell en naar de dagvaarding (pdf).

België en Luxemburg
Eveneens in december 2020 werd bekend dat procedures aanhangig zijn gemaakt door de Franse Accidental Americans vereniging in België en Luxemburg tegen de data transfers naar de Verenigde Staten, in strijd met de Schrems II uitspraak, lees ook mijn bericht. Lees ook Les “Américains accidentels” demandent la fin du transfert de données vers les Etats-Unis, Trends Tendances.

Frankrijk
In juli 2020 werd bekend gemaakt dat in Frankrijk een procedure is gestart tegen banken, wegens discriminatie op grond van nationaliteit, zie mijn artikel.

 

Media / auteurs

die regelmatig aandacht besteden aan de problemen van gewone burgers met FATCA:

In Nederland wordt de problematiek gevolgd door:

 

Het bovenstaande is niet compleet en niet altijd volledig actueel. Houdt er rekening mee dat de inhoud van de genoemde artikelen na verloop van tijd kan verouderen of achterhaald kan raken.