Berichten over FATCA

Op deze pagina staan artikelen en berichten over of in verband met FATCA. Dit overzicht is niet compleet en opname houdt geen oordeel over de kwaliteit in.

Op een aparte pagina zijn verwijzingen te vinden naar informatiebronnen, onder meer over procedures en over media die zich met dit thema bezig houden.

Zie voor een inleiding en informatie over Europa de hoofdpagina over FATCA. Berichten over FATCA zijn via de FATCA-tag te vinden.

 

Chronologische berichten

2023

januari 2023

2022

oktober 2022

 • [2 oktober] Artikel in Oostenrijks medium: Schrems van privacy organisatie noyb wordt geciteerd over de doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar de VS: “Het lijkt erop dat in de VS nog steeds de houding heerst dat niet-Amerikanen geen grondrechten en burgerrechten verdienen” (vertaling). Dat is iets dat ook ‘Amerikanen’ overkomt die slachtoffer zijn van FATCA, CBT en FBAR.

september 2022

augustus 2022

 • [31 augustus] Via Fabien Lehagre werd het verslag van het bezoek van leden van het europarlement aan de VS bekend, lees het blog.
 • [30 augustus] Rijke Amerikanen kunnen belasting betalen terwijl de Amerikaanse overheid nette burgers die US person zijn maar geen fiscale inwoner van de VS onredelijk benadeelt, schrijft AAA naar aanleiding van een rapport.
 • [26 augustus] Artikel over het Amerikaanse belastingsysteem dat Amerikanen buiten de VS benadeelt, door Andreas Kluth op Bloomberg: Next, the Supreme Court Decides How to Punish US Expats. Het artikel begint met: “Alexandru Bittner v. United States is about some of the tax and compliance rules the US slaps on its own expats. These can be so draconian as to amount to criminalizing the sheer act of living outside the US.
 • [24 augustus] US senate committee on finance: Wyden Investigation Uncovers Major Loophole In Offshore Account Reporting. De vraag is natuurlijk of het aan FATCA ligt of aan de Amerikaanse belastingwetgeving. In ieder geval wordt dit bericht overal klakkeloos overgenomen. Lehagre van de Franse accidentals geeft commentaar: “And meanwhile, because of this 🇺🇸 law, accidental Americans, while they have no tie with the United States, are discriminated against because of their 🇺🇸 nationality, deprived of bank accounts and cannot invest. 𝗔𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗼𝘄𝗻 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆!“.
 • [3 augustus] Senaat blokkeert besluit Franse parlement: French Senate rejects National Assembly’s FATCA reciprocity amendment, American Expat Financial News Journal; French senate blocks attempt to limit Fatca data sharing with US, Angeloni, 8 augustus.
 • [3 augustus] Nog steeds wil een groot aantal mensen met Amerikaanse nationaliteit die buiten de VS wonen van hun nationaliteit af, ‘renunciation‘, lees dit artikel, American Expat Financial News Journal.

juli 2022

juni 2022

mei 2022

april 2022

Hartelijk dank voor uw steun vandaag om nog vóór het zomerreces een debat te willen voeren met de minister van Financiën over de problematiek van de accidental Americans.

Wij willen blijven benadrukken dat de door het ministerie van Financiën voorgestelde oplossing, waarbij de banken duidelijkheid zouden krijgen over hun ‘FATCA” inspanningsverplichting, NIET de oplossing is die de accidental Americans gaat helpen. 

Daarmee blijven de banken de ruimte houden om niet alleen betaalrekeningen, maar ook hypotheken, verzekeringen en andere dienstverlening te weigeren. 

Dat kan en mag niet het resultaat zijn!

Belangrijk en actueel nieuws is ook:

Op 17 maart 2022 heeft dhr Charles Rettig van de Amerikaanse IRS in een schriftelijk verslag melding gemaakt van het feit dat de IRS helemaal niets doet met de ontvangen “FATCA” data…
zie :
Written Testimony of Charles P. Rettig, Commissioner Internal Revenue Service before the House Ways and Means Committee, Subcommittee on Oversight on the Filing Season and IRS Operations | Internal Revenue Service
waarin staat:

“Because of our current funding and staffing limitations across our enforcement functions, we are forced to make difficult decisions regarding priorities, the types of enforcement actions we employ, and the service we offer. Limited IT resources preclude us from building adequate solutions for efficiently matching or reconciling data from multiple sources. As a result, we are often left with manual processes to analyze reporting information we receive. Such is the case with data from the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Congress enacted FATCA in 2010, but we have yet to receive any significant funding appropriation for its implementation.”

Deze rapportage van de IRS toont aan dat:
A: De verstuurde persoonlijke (financiële) data van Nederlandse Staatsburgers niet voor het in de FATCA IGA vastgelegde doel wordt gebruikt. De IRS doet er helemaal NIETS mee.
B: De de hoeveelheid data die door de Nederlandse Belastingdienst aan de IRS wordt gestuurd buiten elke proportie is. Er wordt zoveel gestuurd dat de IRS er geen raad mee weet.

In de actuele GDPR/AVG regelgeving zijn dit alle twee zeer belangrijke voorwaarden om persoonlijke data naar de VS te mogen sturen. 
En komt bovenop het feit dat het Europese Hof van Justitie (#CJEU) al eerder heeft uitgesproken dat persoonlijke data niet naar de VS mag worden gestuurd omdat de VS niet aan de GDPR regelgeving voldoet. (C-311/18 Schrems II)

Daarmee vervalt elk argument om door te blijven gaan met het verzenden van deze FATCA data aan de IRS.
De Nederlandse Belastingdienst en Financiële Instellingen overtreden daarmee de Europese privacy regelgeving.

Naast bovenstaande rapportage van de IRS hebben wij een uitgebreid dossier met bewijzen dat de FATCA-IGA strijdig is met de GDPR/AVG regelgeving en ook andere rechten van een Nederlandse Staatsburger.

Zowel het ministerie van Financiën, als ook de AP, zijn daarvan door ons op de hoogte gesteld.
Zelfs ondanks uitdrukkelijk verzoek van de EDPB én het Europees Parlement om de FATCA-IGA opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR / AVG regelgeving, willen zowel het Ministerie van Financiën, als ook de AP, daar geen gehoor aan geven.

Dit dossier rammelt al meer dan 7 jaar.

Kijk zelf nog naar eens naar het FATCA goedkeuringsdebat december 2014, waarin staatsecretaris Wiebes glashard de door de leden van de Tweede Kamer gevreesde consequenties ontkent die vandaag de dag wel de keiharde werkelijkheid zijn.

Goedkeuring verdrag in het kader van de FATCA | Debat Gemist (tweedekamer.nl)

en niet te vergeten de vele vraag en antwoord brieven die de aflopen ruim 7 jaar heen en weer zijn gegaan tussen Parlement en ministerie van Financiën.

 

maart 2022

 

 

 • [14 maart] Americans Overseas: Voortgangsbrief toezeggingen commissiedebat FATCA regelgeving.
 • [9 maart] Accordo Fatca: Nissoli (Fi) interroga Di Maio e Franco, Aise.
 • [8 maart] Brief van de staatssecretaris van Financiën.
 • [8 maart] Reactie van de bewindslieden van het Ministerie van Veiligheid en Buitenlandse Zaken op het advies van de Commissie Meijers, zie hierna bij 17 januari voor nadere informatie. Helaas niet over FATCA.
 • In het tijdschrift NTM van NJCM, 2022 nummer 1, stond een artikel van Michel Bot, ‘De natiestaat als olifant in de kamer van de postkolonialerechtsstaat. Over nationaliteitsdiscriminatie, institutioneel racisme en het recht‘, waarin helaas de discriminatoire praktijken van de VS door middel van hun extraterritoriaal werkende fiscale en andere regelgeving ontbreekt, met grote schade voor iedereen die (al dan niet bij toeval) de Amerikaanse nationaliteit heeft.
 • Malu Beijer, Bas van Bockel, Nienke van der Have & Aniel Pahladsingh schreven voor het tijdschrift NTM van NJCM, 2022 nummer 1, het artikel ‘Kroniek EU en mensenrechten: EU-bubbel babbels. September 2021 – december 2021‘, waarin helaas geen aandacht wordt besteed aan de mensenrechtelijke schaduwzijden van de internationale uitwisseling van gegevens ten behoeve van de belastingheffing c.a. (CRS/FATCA). Hier zit een blinde vlek bij de mensenrechtenjuristen.

februari 2022

 • De Nederlandse Accidental Americans (NLAA) laten weten dat zij een kick-off hebben gedaan met een tweede groep studenten aan de UvA. Deze groep van vier gaat zich volledig richten op het AVG/GDPR aspect van de FATCA-problematiek. Vóór de zomer moeten zij hun scriptie afronden. Een andere groep studenten richt zich op het belastingrechtaspect. In januari meldde NLAA een kick-off meeting gedaan met andere studenten belastingrecht aan de UvA, die vanuit vier verschillende invalshoeken gaan onderzoeken of en hoe wij vermeende belastingplicht in de VS kan worden aangevochten. Dit alles onder begeleiding van een hoogleraar belastingrecht.
 • NLAA heeft verder Wob-verzoeken gedaan en meldden deze maand dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als eerste heeft voldaan aan het Wob-verzoek (in oktober 2021 ingezonden). De AP heeft de gevraagde FATCA- en Accidental Americans gerelateerde documenten en correspondentie opgeleverd. NLAA gaat deze informatie analyseren. Wob-verzoeken bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst zijn nog in behandeling.
 • [25 februari] The European Banking Federation (EBF) in published a non-paper on FATCA and dual citizens, in which it proposes a solution to the problems caused by FATCA for Accidental Americans, read also the blog post.
 • [23 februari] Brief van eurocommissarissen Mairead McGuinness en Didier Reynders over FATCA aan de voorzitter van de PETI-commissie. Lehagre van de Franse Accidental Americans vereniging reageerde teleurgesteld.
 • [21 februari] Het Ministerie van Financiën heeft een nieuwe versie van de veel gestelde vragen toeval-Amerikanen bekend gemaakt via deze pagina. Daaraan zijn eerdere versies vooraf gegaan. Er zijn nu: versie 21 februari 2022 (actueel), versie 5 juli 2021 (vervallen), versie 22 april 2021 (vervallen). Voor de liefhebbers heb ik automatische vergelijkingen gemaakt: vergelijking versie februari 2022 met die van juli 2021; vergelijking versie juli 2021 met die van april 2021.
 • [21 februari] Vandaag is het advies over de ongewenste tweede nationaliteit van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) bekend gemaakt: brief minister, advies.
 • [1 februari] Het Onderhandelplan belastingverdragen 2022 werd bekend gemaakt door het Ministerie van Financiën, met de mededeling: “Burgers en bedrijven die fiscale informatie hebben die van belang kan zijn voor lopende onderhandelingen, worden uitgenodigd contact op te nemen met het Ministerie van Financiën. Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen“. Het zou goed zijn als Citizenship-Based Taxation en de schade die het veroorzaakt voor fiscale inwoners van Nederland, aan de orde wordt gesteld.

januari 2022

Meervoudige nationaliteit
De voorgestelde intrekking van de regel uit 2003 dat Nederlanders met een tweede nationaliteit, die na hun meerderjarigheid tien jaar in het land van hun andere nationaliteit wonen, automatisch hun Nederlanderschap verliezen, vormt een duidelijke ondersteuning voor emigranten en expats. Nederland is de enige EU- lidstaat die in het land geboren eigen staatsburgers hun nationaliteit door lang verblijf in het buitenland laat verliezen. Dit voornemen is ook een stilzwijgende erkenning dat grootschalige migratie onvermijdelijk tot meervoudige nationaliteit leidt. Wij hopen dat deze stap een minder krampachtige houding tegenover in Nederland wonende Nederlanders met meer nationaliteiten inluidt. In het Duitse regeerakkoord wordt de jarenlange principiële weerstand tegen meervoudige nationaliteit expliciet opgegeven. De afgelopen jaren behield in Duitsland en in Nederland bijna 65% van betrokkenen bij naturalisatie hun oorspronkelijke nationaliteit. [2] Zij kregen dus meerdere nationaliteiten. Volgens de laatste CBS-cijfers uit 2014 had 8% van de hier wonende Nederlanders meerdere nationaliteiten. Dat percentage stijgt voortdurend.
De acceptatie van meervoudige nationaliteit blijkt ook uit een ander voornemen in het Duitse regeerakkoord. Sinds 2000 krijgen in Duitsland geboren kinderen bij geboorte automatisch de Duitse nationaliteit als hun niet-Duitse ouders daar acht jaar zijn gevestigd. Die termijn wordt tot vijf jaar teruggebracht. Sinds 2014 hoeven deze kinderen niet langer te kiezen tussen de Duitse nationaliteit en die van hun ouders. Zij behouden meerdere nationaliteiten. De Duitse regeling is daarmee praktisch identiek aan de Britse regels voor de in het VK geboren tweede generatie. In Nederland blijft de hier geboren tweede generatie het grootste deel van jeugd vreemdeling. Die status draagt niet bij aan hun integratie.

[2] In Nederland 64% in de jaren 2014-2017, in Duitsland van 45% in 2000 naar 63% in 2020

 

 

2021

december 2021

 • [10 december] De banken gaan er prat op dat zij mensenrechten respecteren, lees dit artikel. Hoe kunnen ze dit zeggen als ze geen rekening houden met de mensenrechten van US persons?
 • [10 december] Brief van de minister van Financiën over toezeggingen FATCA debat van 28 september 2021.
 • [10 december] Via de site van de Tweede Kamer werd de brief van de NVB over uitstel bekend, zie dit blogbericht. Zie ook 15 november 2021.
 • [9 december] België: Toevallige Amerikanen trekken naar Raad van State tegen de gegevensoverdracht, over de Belgische zaak van AAA. Knack schreef al eerder over de problematiek.
 • [8 december] Een ander OECD rapport werd aan de parlementaire stukken toegevoegd: OESO-studie Tax Administration 2021. Niets gevonden over de schade van de uitwisseling op grond van FATCA, het gaat alleen over de successen. Men is triomfantelijk over de hulp van ‘third party service providers’, zoals de banken: “Collaboration with third party service providers: Embedding services and processes in the natural systems used by taxpayers in their daily lives and businesses is a growing trend among tax administrations. While this helps to improve tax compliance, it also reduces administrative burdens and frees up time that owners can use to grow their businesses. As these forms of collaboration become more common and sophisticated, tax administrations are starting to take strategic approaches to managing and providing support to service providers, including allowing access to tax administration internal systems through application programming interfaces (APIs)“. Een plaatje uit het rapport:

 

 

 • [7 december] De advocaten van het Engelse FATCA slachtoffer Jenny houden vandaag een bijeenkomst, meer informatie via deze pagina.
 • [6 december] Een rapport van de OECD over uitwisseling van fiscale gegevens werd aan de parlementaire stukken toegevoegd, titel: ‘Tax Administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies‘. Zie opmerking bij 8 december.
 • [3 december] Angeloni: ‘Accidental’ Americans file Fatca appeal in Belgium.
 • [1 december] De Amerikanen maken het voor mensen die af willen van de ellende van Citizenship-Based Taxation en FATCA onmogelijk om afstand van de nationaliteit te doen, lees deze tweet:

 

 

november 2021

 • [22 november] Lehagre van de Franse Accidental Americans vereniging laat op LinkedIn weten dat de vereniging een handhavingsverzoek bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens  heeft ingediend.
 • [17 november] De advocaten van het Engelse FATCA slachtoffer Jenny kondigen een bijeenkomst op 7 december aan, meer informatie via deze pagina.
 • [15 november] Brief over FATCA van de NVB aan de minister van Financiën.
 • [15 november] Hoogst raadselachtig zijn de lijsten van Amerikanen die afstand gedaan hebben van hun nationaliteit, die door de VS gepubliceerd worden. Waar is het goed voor? Naming & shaming? Geen idee, maar volgens het artikel van Burggraf van American Expat Finance gaat er veel mis met de lijsten.
 • [8 november] Over de perikelen rond het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit waartegen de Franse AAA vereniging in het geweer komt, in Le Figaro: Des «Américains accidentels» portent plainte pour pouvoir renoncer à leur nationalité.

oktober 2021

 • De Accidental Americans lieten via hun site een verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) te hebben ingediend: “Okt 2021; wij hebben een WOB verzoek ingediend bij het >ministerie van Financiën, bij >de belastingdienst en bij de >Autoriteit Persoonsgegevens. Wij willen zien of en hoe er over FATCA en de problematiek van de Accidental Americans gecommuniceerd wordt intern, onderling en met diverse betrokken instanties“.
 • [28 oktober] Terwijl banken over de hele wereld op grond van FATCA aan de Amerikaanse belastingdienst moeten rapporteren, hoeven Amerikaanse banken dat niet, Lees Democrats scrap bank reporting requirement from U.S. spending package.
 • [27 oktober] Een FATCA binnen de VS stuit op weerstand, lees onder meer: Axne Urges House Leadership to Remove IRS Reporting Proposal from Build Back Better Act.
 • [26 oktober] FATCA wordt genoemd in de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet financiële markten 2022. Citaat: “NVB en DACSI vragen in de memorie van toelichting duidelijk te maken dat Common Reporting Standard/Foreign Account Tax Compliance Act (CRS/FATCA) en verplichtingen met betrekking tot customer due diligence (CDD) en know your customer (KYC) liggen bij de financiële onderneming en niet bij de bank waar de rekening met afgescheiden rekening wordt aangehouden. Opgemerkt wordt dat geen uitspraken kunnen worden gedaan over CRS/FATCA-verplichtingen van banken nu dit buitenlands recht betreft. Wat betreft de CDD- en KYC-verplichtingen wordt het volgende opgemerkt. Wanneer een betaalinstelling, EGI of beleggingsonderneming bij een bank een rekening als bedoeld in de artikelen 3:29aa, eerste lid, respectievelijk 4:87ab, eerste lid, Wft aanhoudt, berusten de toepasselijke CDD- en KYC-verplichtingen bij de bank voor zover het de zakelijke relatie van die bank met de rekeninghouder betreft en bij de rekeninghouder voor zover het de zakelijke relaties van die rekeninghouder met de belanghebbenden van die rekening betreft. Indien geen zakelijke relatie bestaat tussen de bank en de (achterliggende) belanghebbenden, heeft de bank voornoemde verplichtingen dus ook niet jegens die belanghebbenden“.
 • [15 oktober] Bericht over de Luxemburgse procedure tegen FATCA-data transfers naar de VS: Court confirms accidental American’s data transfer. Volgens het artikel heeft de Luxemburgse rechter het verzoek om voorlopige voorzieningen geweigerd. Men is nu in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure.
 • [4 oktober] Opvallend is dat als het over ‘harmful taxation’ gaat, Citizenship Based Taxation door de VS nooit in beeld komt. Voorbeeld: Reforming EU policy to fight harmful taxation practices, waarin alleen over vennootschappen wordt gesproken.

 

 

september 2021

 

augustus 2021

 • [19 augustus] De Franse accidentals zijn bezig met de Europese Ombudsman, zo valt hier te lezen. Op 3 oktober 2019 is er een klacht tegen Frankrijk ingediend bij de Europese Commissie. Omdat de Commissie niet reageert, is er een klacht bij de Europese Ombudsman ingediend.
 • [19 augustus] De Franse accidentals delen mee dat er in de procedure in de VS een conclusie van repliek (“Reply to State Department’s Opposition”) is uitgebracht. Ze schrijven:

Accidental Americans File Reply to State Department’s Opposition in Landmark Lawsuit Challenging 🇺🇸 Government’s Fee to Renounce 🇺🇸 Citizenship. Astronomical Renunciation Fee Stigmatizes and Deters Americans from Expatriating
The Association of Accidental Americans, a French non-profit society, together with 20 “accidental Americans”, today filed a Reply Memorandum in support of their Motion for Partial Summary Judgment, asking the court to rule that the right to voluntarily renounce 🇺🇸 citizenship is a fundamental right.
As followers of this case may recall, in L’Association des Américains Accidentels (AAA) et al. v. U.S. Department of State, et al., Case No. 20-cv-3573, the plaintiffs, residing in some 13 different countries around the world, have asked the 🇺🇸 District Court for the District of Columbia to rule for the first time in history that Americans have a fundamental right to expatriate and renounce their 🇺🇸 citizenship under the 🇺🇸 Constitution. The Renunciation Fee — currently set at $2,350 – is the highest by far charged by any nation for the voluntary renunciation of citizenship. Many countries charge nothing for the right to expatriate, which was the case in the USA for over 200 years.
The U.S. Department of State has argued that charging a fee for a government service does not violate the 🇺🇸 Constitution. For example, a state may charge a fee for an organization to conduct a parade or protest protected by the 1st Amendment.
In their latest filing, Plaintiffs provide numerous reasons why the parade/protest license cases don’t apply to the Renunciation Fee. 1st, the Renunciation Fee is not authorized by law. 2nd, the fee is exorbitant and far exceeds the real costs to the government. 3rd, in relying on the parade/protest cases, the government failed to acknowledge the fundamental nature of the right to renounce.
As stated in their Reply Memorandum, 🇺🇸 law:
does not permit an agency to impose a tax on the exercise of constitutionally protected rights. It does not permit an agency to concoct a user-fee based almost entirely on indirect and overhead costs. It does not grant an agency a blank check to assess a fee without providing a coherent and credible calculation of the fee. It does not permit an agency to create a fee for something that the government lacks the authority to provide.
The Plaintiffs have requested that court deny the government’s motion to dismiss and for summary judgment and to grant their own motion for partial summary judgment on their constitutional and international law claims.
Statement by Fabien Lehagre, founder and president of the Association of Accidental Americans:
« We remain optimistic about the ultimate disposition of this landmark case concerning the rights of accidental Americans abroad. All the issues have been thoroughly briefed by our attorneys and the government and all that remains is a fair judgment by the court. »

 • [14 augustus] Op 20 september is er in de VS een vergadering over de positie van mensen met Amerikaanse nationaliteit die buiten de VS wonen, zo las ik op LinkedIn.
 • [10 augustus] Volgens een bericht in WSJ kreeg een crypto aanbieder een torenhoge boete omdat zaken werd gedaan met ‘U.S. residents’. Voor zover ik weet gelden de regels niet alleen voor residents, maar voor iedereen die belastingplichtig is in de VS, de zgn. ‘US Persons’, zie het bericht van 10 november 2020 over Binance.
 • [10 augustus] Franse senator Deromedi schreef een brief over AVG en FATCA aan de Franse privacy autoriteit CNIL, zo meldt Lehagre.
 • [8 augustus] Kenmerkend bericht op twitter van een FATCA-slachtoffer:

 • [6 augustus] De Ierse privacytoezichthouder schreef een brief over FATCA. De Franse Accidental Americans, onder leiding van voorzitter Lehagre, zijn hier druk mee bezig, lees Lehagre op LinkedIn over de correspondentie inzake AVG en FATCA.
 • [1 augustus] De advocaat van een Engels FATCA-slachtoffer, de heer Noseda, stuurde op 1 augustus een brief (pdf) aan de Autoriteit Persoonsgegevens over de verenigbaarheid van de FATCA-gegevensuitwisseling met de AVG.

juli 2021

 • [30 juli] Ass’n of Accidental Americans: Lithuanian authorities agree on apparent need to revisit FATCA, Helen Burggraf in American Expat Finance.
 • [29 juli] Lees de brief van de privacy toezichthouder van Litouwen over FATCA.
 • [28 juli] De Kroatische privacytoezichthouder schreef een brief over FATCA.
 • [26 juli] Brief van de privacytoezichthouder van Letland over FATCA.
 • If you are looking for information on the difficult position of the FATCA-victims, read ‘Should Overseas Americans Be Required to Buy Their Freedom?‘ by Laura Snyder, Karen Alpert, and John Richardson, published in TaxNotes and also to be found on SSRN.
 • A group of people residing in the European Union, with (also) the American nationality, in July has started a European petition against discrimination by financial institutions. Article on this blog.
 • [22 juli] De Franse accidental Americans schrijven op LinkedIn over de teleurstellende communicatie met de AVG-autoriteiten.
 • [21 juli] Lehagre, van de Franse accidental Americans is op LinkedIn hoopvol naar aanleiding van een Amerikaanse zaak over het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit (beslissing 13 juli 2021 in Farrell / secretary of state, et al). Meer over de eigen zaak van de Fransen op deze pagina.
 • [20 juli] Commissaris Reynders beantwoordde vragen uit het Europees Parlement over CBT/FATCA en de AVG, vragen van 6 mei 2021, beantwoording door de commissaris op 20 juli 2021:
  The statement of the European Data Protection Board (EDPB) of 13 April 2021 recalls the principles enshrined in Article 96 of the General Data Protection Regulation (GDPR) and Article 61 of the Law Enforcement Directive (LED), according to which existing international agreements involving international transfers of personal data which comply with Union law as applicable prior to the entry into force of the regulation or Directive remain in force until amended, replaced or revoked.
  The EDPB considers that, in order to ensure that the level of protection under the GDPR and the LED is not undermined when personal data is transferred outside the Union, consideration should be given to the aim of bringing these agreements in line with the GDPR and LED where this is not yet the case.
  On that basis, the EDPB invited Member States to assess such international agreements to determine whether further alignment with current EU legislation, case law and EDPB guidance might be needed. As also indicated in the EDPB statement, national data protection authorities, as the enforcers of the data protection rules, have an important role in providing assistance and advice to Member State authorities in this context.
  The Commission is in contact with the Member States and the EDPB on this file and is closely following any relevant developments.

juni 2021

 • [18 juni] De advocaat van de procedure in de VS tegen de kosten van het doen van afstand (renouncement fee) schrijft: “Today in DC federal court on behalf of Accidental Americans we filed our Opposition to the State Department’s Motion to Dismiss Our Landmark Right to Renounce U.S. Citizenship Case. You can read our submission here“. Zie de site van de Franse Accidental Americans voor de stukken van deze zaak en hun persbericht.
 • [16 juni] De NVB zegt dat banken ‘naast mensen staan’. Daar merken Accidental Americans weinig van.
 • [15 juni] RUSI, een Britse denktank die FATF ondersteunt, kondigt aan dat er aandacht zal zijn voor financiële inclusiviteit. Wanneer gaat men dan eens kijken naar de inwoners van Europa die slachtoffer zijn van de Amerikaanse wetgeving?
 • [14 juni] De OESO is bezig met een herziening van het internationale belastingsysteem, zo lees ik in een brief van het Ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer. Maar dat gaat alleen over de fair share die multinationals moeten betalen. Het schadelijke systeem van Citizenship-Based Taxation van de VS wordt niet ter discussie gesteld. Mensen tellen niet.
 • [14 juni] Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft nog nooit van FATCA gehoord.
 • [10 juni] Daan Durlacher maakte een podcast over zijn ervaringen met FATCA. Hij heeft weinig hoop op verandering van het Amerikaanse belastingsysteem.
 • [8 juni] De Minister van Financiën schreef een brief aan de Tweede Kamer, lees het blog.
 • [1 juni] Mooi die journalistenverhalen, zoals ‘Belastingconcurrentie en -ontwijking zijn geen natuurwetten‘ in het FD. Dat geldt ook voor Citizenship Based Taxation: ook geen natuurwet.

 

 

 • [3 juni] Artikel in WFR, Rechtsbescherming bij fiscale internationale gegevensuitwisseling anno 2021, W. Boei. Helaas niets over FATCA en de Accidental Americans.

mei 2021

 • [20 mei] De Europese bankenorganisatie EBF kondigt aanbevelingen aan voor een rechtvaardiger en efficiënter ‘tax framework’. Jammer dat de voorstellen van EBF niet gaan over een rechtvaardige behandeling van de fiscale inwoners van de EU die geconfronteerd worden met Citizenship Based Taxation door de VS.
 • [19 mei] Op 19 mei 2021 werd Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Bijlage 3 Grote ICT-projecten bekend gemaakt. In deze bijlage zit ook een hoofdstuk FATCA/CRS met peildatum 31 december 2020, waarin wordt gezwegen over de rechtmatigheid van de uitwisseling met de VS op basis van FATCA/Citizenship-Based Taxation en waarin databescherming evenmin aan de orde komt. Uit de tekst blijkt dat een audit door de Europese Rekenkamer heeft plaats gevonden, en dat de toetsing beperkt was, “Audit naar effectiviteit en efficiëntie van de internationale gegevensuitwisseling“. Merkwaardig dat de rechtmatigheid en databeschermingsaspecten niet getoetst worden.
 • [14 mei] Manancourt over fiscale gegevensuitwisseling (artikel op Politico achter betaalmuur):

 

 

en:

 

 

 

 

april 2021

 • [23 april] Uit een brief van de staatssecretaris van financiën blijkt dat de OESO geen belangstelling heeft voor grondrechten van beknelde burgers, citaat:

FATCA
Zoals uw Kamer is toegezegd op 24 november 2020[1], heeft de Nederlandse delegatie bij (Working Party 1 van) de OESO de problematiek aangekaart waar ‘onbedoelde’ Amerikanen mee worden geconfronteerd. Binnen de OESO bestaat de opvatting dat de Verenigde Staten soeverein is om te bepalen wie naar nationaal recht Amerikaans staatsburger is en of deze wel/niet belast mag worden zolang het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting wordt gerespecteerd. Nederland is daarom niet gesteund in de oproep om dit binnen de OESO te agenderen, omdat deze problematiek binnen de OESO niet beschouwd wordt als een kwestie van het OESO-modelverdrag of het OESO-commentaar daarop. Hierbij beschouw ik deze specifieke toezegging als afgedaan. Dit neemt niet weg dat Nederland zich, ook op basis van andere toezeggingen aan uw Kamer, bilateraal en in EU verband blijft inzetten voor oplossingen voor de FATCA-problematiek. Zo heb ik aandacht gevraagd voor de problematiek tijdens de Ecofin van 16 februari jl. en heeft in EU-verband op ambtelijk niveau een gesprek met de IRS plaatsgevonden. Op korte termijn sturen de Minister van Financiën en ik u de Kamerbrief die wij hebben toegezegd tijdens het AO over toeval-Amerikanen van 10 februari jl.

[1] Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 265, p. 20.

maart 2021

februari 2021

januari 2021

2020

december 2020

 

 

Mag de bank mij, als ‘onbedoelde Amerikaan’, een basisbetaalrekening weigeren of mijn rekening opzeggen?
Door de ‘Payment Accounts Directive’, die is geïmplementeerd in de Wft, heeft iedere consument die rechtmatig in de Europese Unie verblijft, in principe recht op toegang tot een basisbetaalrekening. Hierdoor heeft een consument op een laagdrempelige manier toegang tot het betalingsverkeer en kan worden deelgenomen aan het maatschappelijk verkeer.
De AFM is, op basis hiervan, van mening dat banken niet kunnen weigeren om een basisbetaalrekening te openen, dan wel geopend te houden, vanwege het enkele feit dat een Amerikaanse cliënt geen TIN/SSN nummer (heeft) verstrekt of een Amerikaanse cliënt of klant met US Indicia geen formulier ‘Bepalen belastingstatus Verenigde Staten’ aanlevert. Dit kan de bank alleen doen als sprake is van de weigerings- en beëindigingengronden die wettelijk zijn verankerd. Daarbij moet de bank rekening houden met de specifieke feiten en omstandigheden van iedere klant. Om te kunnen vaststellen of sprake is van een wettelijke weigerings- of beëindigingsgrond, zal de bank nader klantonderzoek moeten doen. Een generieke aanpak waarbij een specifieke groep op voorhand wordt uitgesloten van de toegang tot of het hebben van een basisbetaalrekening is niet toegestaan.
De AFM houdt toezicht op de naleving van verplichting die op banken rust om iedere consument die daarom vraagt toegang te geven tot een basisbetaalrekening. De AFM doet, naar aanleiding van signalen over het blokkeren en sluiten van betaalrekeningen, momenteel onderzoek naar de naleving hiervan door banken. Gesprekken met de banken maken hiervan onderdeel uit.
De AFM kan in het geval van een overtreding ervoor kiezen om interventies uit te uitvoeren. De AFM is geen partij in de geschillenbeslechting van individuele gevallen. Als consument kunt u zich richten tot het Kifid of een rechter.

 

Mijn commentaar:

 

november 2020

oktober 2020

september 2020

augustus 2020

juli 2020

april 2020

maart 2020

januari 2020

 

2019

 

Paris-based Carlton Moody on YouTube sings The Accidental American Song in country & western style:

 

2019

 

2018

 

2017

 

 

 

2016

 • Lezersreactie in het FD van 21 januari 2016: “Ik was gisteren bij de bank. Ruim een uur was ik bezig met lijsten met vragen en handtekeningen zetten voor de AFM en Fatca. Ongelooflijk. (…) En terwijl in alle dossiers al kopieën van mijn paspoort zaten moesten er opnieuw kopieën worden gemaakt. De eerdere kopieën waren al meer dan twee jaar oud. Alsof ik van identiteit veranderd zou zijn. (…) De heer Van Ekeren zegt dat het niet alleen aan Dijsselbloem ligt: ‘De Fatca-wetgeving is puur Amerikaanse wetgeving, waarbij de US eenzijdig elke niet-Amerikaanse financiële instelling ter wereld opzadelt met de uitvoering.

 

2011

 • Fiscale auteurs doen mooi over belastingethiek, zoals Richard Happé in ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share‘, te vinden bij Researchgate. Maar deze auteurs vergeten dat overheden ook te ver kunnen gaan in hun heffing, waarvan Citizenship-Based Taxation een goed voorbeeld is.
 • Hans Gribnau (familie van de man met dezelfde achternaam die directeur van de Volksbank was en belastingplichtig in de VS?) publiceerde hetzelfde jaar ‘Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht‘, eveneens bij Researchgate te vinden. Over Citizenship-Based Taxation wordt niet gesproken.

 

Het bovenstaande is niet compleet en niet altijd volledig actueel. Houdt er rekening mee dat de inhoud van de genoemde artikelen na verloop van tijd kan verouderen of achterhaald kan raken.