Berichten over FATCA

Op deze pagina staan artikelen en berichten over of in verband met FATCA. Dit overzicht is niet compleet en opname houdt geen oordeel over de kwaliteit in. Aan het slot is informatie over enkele lopende procedures te vinden en over media die zich met dit thema bezig houden.

Zie voor een inleiding en informatie over Europa de hoofdpagina over FATCA. Berichten over FATCA zijn via de FATCA-tag te vinden.

 

Chronologische berichten

2021

oktober 2021

 

 

september 2021

 

 • [18 september] Artikel over Amerikanen in de EU, zowel de Accidental Americans als de echte Amerikanen en de onrechtmatige manier waarop de VS met hen omgaat: FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else door R.T. Mitchell.
 • [7 september] Vandaag stond FATCA op de agenda van de financiële commissie van de Tweede Kamer, de vergadering is verzet naar 28 september.
 • [2 september] Zitting van de PETI-commissie van het Europees Parlement in deze zaak, zo heb ik gehoord (op 26 augustus 2021 nog niet gezien op de PETI-agenda).

augustus 2021

 • [19 augustus] De Franse accidentals zijn bezig met de Europese Ombudsman, zo valt hier te lezen. Op 3 oktober 2019 is er een klacht tegen Frankrijk ingediend bij de Europese Commissie. Omdat de Commissie niet reageert, is er een klacht bij de Europese Ombudsman ingediend.
 • [19 augustus] De Franse accidentals delen mee dat er in de procedure in de VS een conclusie van repliek (“Reply to State Department’s Opposition”) is uitgebracht. Ze schrijven:

Accidental Americans File Reply to State Department’s Opposition in Landmark Lawsuit Challenging 🇺🇸 Government’s Fee to Renounce 🇺🇸 Citizenship. Astronomical Renunciation Fee Stigmatizes and Deters Americans from Expatriating
The Association of Accidental Americans, a French non-profit society, together with 20 “accidental Americans”, today filed a Reply Memorandum in support of their Motion for Partial Summary Judgment, asking the court to rule that the right to voluntarily renounce 🇺🇸 citizenship is a fundamental right.
As followers of this case may recall, in L’Association des Américains Accidentels (AAA) et al. v. U.S. Department of State, et al., Case No. 20-cv-3573, the plaintiffs, residing in some 13 different countries around the world, have asked the 🇺🇸 District Court for the District of Columbia to rule for the first time in history that Americans have a fundamental right to expatriate and renounce their 🇺🇸 citizenship under the 🇺🇸 Constitution. The Renunciation Fee — currently set at $2,350 – is the highest by far charged by any nation for the voluntary renunciation of citizenship. Many countries charge nothing for the right to expatriate, which was the case in the USA for over 200 years.
The U.S. Department of State has argued that charging a fee for a government service does not violate the 🇺🇸 Constitution. For example, a state may charge a fee for an organization to conduct a parade or protest protected by the 1st Amendment.
In their latest filing, Plaintiffs provide numerous reasons why the parade/protest license cases don’t apply to the Renunciation Fee. 1st, the Renunciation Fee is not authorized by law. 2nd, the fee is exorbitant and far exceeds the real costs to the government. 3rd, in relying on the parade/protest cases, the government failed to acknowledge the fundamental nature of the right to renounce.
As stated in their Reply Memorandum, 🇺🇸 law:
does not permit an agency to impose a tax on the exercise of constitutionally protected rights. It does not permit an agency to concoct a user-fee based almost entirely on indirect and overhead costs. It does not grant an agency a blank check to assess a fee without providing a coherent and credible calculation of the fee. It does not permit an agency to create a fee for something that the government lacks the authority to provide.
The Plaintiffs have requested that court deny the government’s motion to dismiss and for summary judgment and to grant their own motion for partial summary judgment on their constitutional and international law claims.
Statement by Fabien Lehagre, founder and president of the Association of Accidental Americans:
« We remain optimistic about the ultimate disposition of this landmark case concerning the rights of accidental Americans abroad. All the issues have been thoroughly briefed by our attorneys and the government and all that remains is a fair judgment by the court. »

 • [14 augustus] Op 20 september is er in de VS een vergadering over de positie van mensen met Amerikaanse nationaliteit die buiten de VS wonen, zo las ik op LinkedIn.
 • [10 augustus] Volgens een bericht in WSJ kreeg een crypto aanbieder een torenhoge boete omdat zaken werd gedaan met ‘U.S. residents’. Voor zover ik weet gelden de regels niet alleen voor residents, maar voor iedereen die belastingplichtig is in de VS, de zgn. ‘US Persons’, zie het bericht van 10 november 2020 over Binance.
 • [10 augustus] Franse senator Deromedi schreef een brief over AVG en FATCA aan de Franse privacy autoriteit CNIL, zo meldt Lehagre.
 • [8 augustus] Kenmerkend bericht op twitter van een FATCA-slachtoffer:

 • [6 augustus] De Ierse privacytoezichthouder schreef een brief over FATCA. De Franse Accidental Americans, onder leiding van voorzitter Lehagre, zijn hier druk mee bezig, lees Lehagre op LinkedIn over de correspondentie inzake AVG en FATCA.
 • [1 augustus] De advocaat van een Engels FATCA-slachtoffer, de heer Noseda, stuurde op 1 augustus een brief (pdf) aan de Autoriteit Persoonsgegevens over de verenigbaarheid van de FATCA-gegevensuitwisseling met de AVG.

juli 2021

 • [30 juli] Ass’n of Accidental Americans: Lithuanian authorities agree on apparent need to revisit FATCA, Helen Burggraf in American Expat Finance.
 • [29 juli] Lees de brief van de privacy toezichthouder van Litouwen over FATCA.
 • [28 juli] De Kroatische privacytoezichthouder schreef een brief over FATCA.
 • [26 juli] Brief van de privacytoezichthouder van Letland over FATCA.
 • If you are looking for information on the difficult position of the FATCA-victims, read ‘Should Overseas Americans Be Required to Buy Their Freedom?‘ by Laura Snyder, Karen Alpert, and John Richardson, published in TaxNotes and also to be found on SSRN.
 • A group of people residing in the European Union, with (also) the American nationality, in July has started a European petition against discrimination by financial institutions. Article on this blog.
 • [22 juli] De Franse accidental Americans schrijven op LinkedIn over de teleurstellende communicatie met de AVG-autoriteiten.
 • [21 juli] Lehagre, van de Franse accidental Americans is op LinkedIn hoopvol naar aanleiding van een Amerikaanse zaak over het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit (beslissing 13 juli 2021 in Farrell / secretary of state, et al). Meer over de eigen zaak van de Fransen op deze pagina.
 • [20 juli] Commissaris Reynders beantwoordde vragen uit het Europees Parlement over CBT/FATCA en de AVG, vragen van 6 mei 2021, beantwoording door de commissaris op 20 juli 2021:
  The statement of the European Data Protection Board (EDPB) of 13 April 2021 recalls the principles enshrined in Article 96 of the General Data Protection Regulation (GDPR) and Article 61 of the Law Enforcement Directive (LED), according to which existing international agreements involving international transfers of personal data which comply with Union law as applicable prior to the entry into force of the regulation or Directive remain in force until amended, replaced or revoked.
  The EDPB considers that, in order to ensure that the level of protection under the GDPR and the LED is not undermined when personal data is transferred outside the Union, consideration should be given to the aim of bringing these agreements in line with the GDPR and LED where this is not yet the case.
  On that basis, the EDPB invited Member States to assess such international agreements to determine whether further alignment with current EU legislation, case law and EDPB guidance might be needed. As also indicated in the EDPB statement, national data protection authorities, as the enforcers of the data protection rules, have an important role in providing assistance and advice to Member State authorities in this context.
  The Commission is in contact with the Member States and the EDPB on this file and is closely following any relevant developments.

juni 2021

 • [18 juni] De advocaat van de procedure in de VS tegen de kosten van het doen van afstand (renouncement fee) schrijft: “Today in DC federal court on behalf of Accidental Americans we filed our Opposition to the State Department’s Motion to Dismiss Our Landmark Right to Renounce U.S. Citizenship Case. You can read our submission here“. Zie de site van de Franse Accidental Americans voor de stukken van deze zaak en hun persbericht.
 • [16 juni] De NVB zegt dat banken ‘naast mensen staan’. Daar merken Accidental Americans weinig van.
 • [15 juni] RUSI, een Britse denktank die FATF ondersteunt, kondigt aan dat er aandacht zal zijn voor financiële inclusiviteit. Wanneer gaat men dan eens kijken naar de inwoners van Europa die slachtoffer zijn van de Amerikaanse wetgeving?
 • [14 juni] De OESO is bezig met een herziening van het internationale belastingsysteem, zo lees ik in een brief van het Ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer. Maar dat gaat alleen over de fair share die multinationals moeten betalen. Het schadelijke systeem van Citizenship-Based Taxation van de VS wordt niet ter discussie gesteld. Mensen tellen niet.
 • [14 juni] Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft nog nooit van FATCA gehoord.
 • [10 juni] Daan Durlacher maakte een podcast over zijn ervaringen met FATCA. Hij heeft weinig hoop op verandering van het Amerikaanse belastingsysteem.
 • [8 juni] De Minister van Financiën schreef een brief aan de Tweede Kamer, lees het blog.
 • [1 juni] Mooi die journalistenverhalen, zoals ‘Belastingconcurrentie en -ontwijking zijn geen natuurwetten‘ in het FD. Dat geldt ook voor Citizenship Based Taxation: ook geen natuurwet.

 

 

 • [3 juni] Artikel in WFR, Rechtsbescherming bij fiscale internationale gegevensuitwisseling anno 2021, W. Boei. Helaas niets over FATCA en de Accidental Americans.

mei 2021

 • [20 mei] De Europese bankenorganisatie EBF kondigt aanbevelingen aan voor een rechtvaardiger en efficiënter ‘tax framework’. Jammer dat de voorstellen van EBF niet gaan over een rechtvaardige behandeling van de fiscale inwoners van de EU die geconfronteerd worden met Citizenship Based Taxation door de VS.
 • [19 mei] Op 19 mei 2021 werd Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Bijlage 3 Grote ICT-projecten bekend gemaakt. In deze bijlage zit ook een hoofdstuk FATCA/CRS met peildatum 31 december 2020, waarin wordt gezwegen over de rechtmatigheid van de uitwisseling met de VS op basis van FATCA/Citizenship-Based Taxation en waarin databescherming evenmin aan de orde komt. Uit de tekst blijkt dat een audit door de Europese Rekenkamer heeft plaats gevonden, en dat de toetsing beperkt was, “Audit naar effectiviteit en efficiëntie van de internationale gegevensuitwisseling“. Merkwaardig dat de rechtmatigheid en databeschermingsaspecten niet getoetst worden.
 • [14 mei] Manancourt over fiscale gegevensuitwisseling (artikel op Politico achter betaalmuur):

 

 

en:

 

 

 

april 2021

 • [23 april] Uit een brief van de staatssecretaris van financiën blijkt dat de OESO geen belangstelling heeft voor grondrechten van beknelde burgers, citaat:

FATCA
Zoals uw Kamer is toegezegd op 24 november 2020[1], heeft de Nederlandse delegatie bij (Working Party 1 van) de OESO de problematiek aangekaart waar ‘onbedoelde’ Amerikanen mee worden geconfronteerd. Binnen de OESO bestaat de opvatting dat de Verenigde Staten soeverein is om te bepalen wie naar nationaal recht Amerikaans staatsburger is en of deze wel/niet belast mag worden zolang het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting wordt gerespecteerd. Nederland is daarom niet gesteund in de oproep om dit binnen de OESO te agenderen, omdat deze problematiek binnen de OESO niet beschouwd wordt als een kwestie van het OESO-modelverdrag of het OESO-commentaar daarop. Hierbij beschouw ik deze specifieke toezegging als afgedaan. Dit neemt niet weg dat Nederland zich, ook op basis van andere toezeggingen aan uw Kamer, bilateraal en in EU verband blijft inzetten voor oplossingen voor de FATCA-problematiek. Zo heb ik aandacht gevraagd voor de problematiek tijdens de Ecofin van 16 februari jl. en heeft in EU-verband op ambtelijk niveau een gesprek met de IRS plaatsgevonden. Op korte termijn sturen de Minister van Financiën en ik u de Kamerbrief die wij hebben toegezegd tijdens het AO over toeval-Amerikanen van 10 februari jl.

[1] Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 265, p. 20.

maart 2021

februari 2021

januari 2021

2020

december 2020

 

 

Mag de bank mij, als ‘onbedoelde Amerikaan’, een basisbetaalrekening weigeren of mijn rekening opzeggen?
Door de ‘Payment Accounts Directive’, die is geïmplementeerd in de Wft, heeft iedere consument die rechtmatig in de Europese Unie verblijft, in principe recht op toegang tot een basisbetaalrekening. Hierdoor heeft een consument op een laagdrempelige manier toegang tot het betalingsverkeer en kan worden deelgenomen aan het maatschappelijk verkeer.
De AFM is, op basis hiervan, van mening dat banken niet kunnen weigeren om een basisbetaalrekening te openen, dan wel geopend te houden, vanwege het enkele feit dat een Amerikaanse cliënt geen TIN/SSN nummer (heeft) verstrekt of een Amerikaanse cliënt of klant met US Indicia geen formulier ‘Bepalen belastingstatus Verenigde Staten’ aanlevert. Dit kan de bank alleen doen als sprake is van de weigerings- en beëindigingengronden die wettelijk zijn verankerd. Daarbij moet de bank rekening houden met de specifieke feiten en omstandigheden van iedere klant. Om te kunnen vaststellen of sprake is van een wettelijke weigerings- of beëindigingsgrond, zal de bank nader klantonderzoek moeten doen. Een generieke aanpak waarbij een specifieke groep op voorhand wordt uitgesloten van de toegang tot of het hebben van een basisbetaalrekening is niet toegestaan.
De AFM houdt toezicht op de naleving van verplichting die op banken rust om iedere consument die daarom vraagt toegang te geven tot een basisbetaalrekening. De AFM doet, naar aanleiding van signalen over het blokkeren en sluiten van betaalrekeningen, momenteel onderzoek naar de naleving hiervan door banken. Gesprekken met de banken maken hiervan onderdeel uit.
De AFM kan in het geval van een overtreding ervoor kiezen om interventies uit te uitvoeren. De AFM is geen partij in de geschillenbeslechting van individuele gevallen. Als consument kunt u zich richten tot het Kifid of een rechter.

 

Mijn commentaar:

 

november 2020

oktober 2020

september 2020

augustus 2020

juli 2020

april 2020

maart 2020

januari 2020

 

2019

Paris-based Carlton Moody on YouTube sings The Accidental American Song in country & western style:

 

2018

 

2017

 

2016

 • Lezersreactie in het FD van 21 januari 2016: “Ik was gisteren bij de bank. Ruim een uur was ik bezig met lijsten met vragen en handtekeningen zetten voor de AFM en Fatca. Ongelooflijk. (…) En terwijl in alle dossiers al kopieën van mijn paspoort zaten moesten er opnieuw kopieën worden gemaakt. De eerdere kopieën waren al meer dan twee jaar oud. Alsof ik van identiteit veranderd zou zijn. (…) De heer Van Ekeren zegt dat het niet alleen aan Dijsselbloem ligt: ‘De Fatca-wetgeving is puur Amerikaanse wetgeving, waarbij de US eenzijdig elke niet-Amerikaanse financiële instelling ter wereld opzadelt met de uitvoering.

 

2011

 • Fiscale auteurs doen mooi over belastingethiek, zoals Richard Happé in ‘Belastingethiek: een kwestie van fair share‘, te vinden bij Researchgate. Maar deze auteurs vergeten dat overheden ook te ver kunnen gaan in hun heffing, waarvan Citizenship-Based Taxation een goed voorbeeld is.
 • Hans Gribnau (familie van de man met dezelfde achternaam die directeur van de Volksbank was en belastingplichtig in de VS?) publiceerde hetzelfde jaar ‘Fiscale ethiek: wederkerige verantwoordelijkheid voor de integriteit van het belastingrecht‘, eveneens bij Researchgate te vinden. Over Citizenship-Based Taxation wordt niet gesproken.

 

Procedures

Verenigde Staten
In december 2020 is bekend gemaakt dat een groep Accidental Americans in de VS een procedure is gestart over de kosten van het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit (renunciation fee), ik schreef er over. Zie onder meer dit artikel (10 december 2020), waarin wordt verwezen naar een podcast met advocaat Marc Zell en naar de dagvaarding (pdf). Op 19 augustus 2021 werd door de Franse accidentals meegedeeld dat er in de procedure in de VS een conclusie van repliek (“Reply to State Department’s Opposition”) is uitgebracht.

België en Luxemburg
Eveneens in december 2020 werd bekend dat procedures aanhangig zijn gemaakt door de Franse Accidental Americans vereniging in België en Luxemburg tegen de data transfers naar de Verenigde Staten, in strijd met de Schrems II uitspraak, lees ook mijn bericht. Lees ook Les “Américains accidentels” demandent la fin du transfert de données vers les Etats-Unis, Trends Tendances.

Frankrijk
In juli 2020 werd bekend gemaakt dat in Frankrijk een procedure is gestart tegen banken, wegens discriminatie op grond van nationaliteit, zie mijn artikel.

 

Media / auteurs

die regelmatig aandacht besteden aan de problemen van gewone burgers met FATCA:

In Nederland wordt de problematiek gevolgd door:

 

Het bovenstaande is niet compleet en niet altijd volledig actueel. Houdt er rekening mee dat de inhoud van de genoemde artikelen na verloop van tijd kan verouderen of achterhaald kan raken.