Trustkantoren

De branche van de trustkantoren vormt een bijzondere ondernemingstak in de Nederlandse financiële wereld. De omvang van trustkantoren varieert van heel klein tot aan grote ondernemingen.

Regelgeving
In Nederland bestaat een speciale wet, de Wet toezicht trustkantoren 2018, die regelt dat trustkantoren over een vergunning dienen te beschikken. Meer informatie over deze wet is te vinden op de site van de DNB. DNB verstrekt uiterst beperkte informatie over de wijze waarop DNB de wet interpreteert en motiveert dit met een beroep op het feit dat de wet “principle based” is (hoewel ik een advocaat namens DNB heb horen zeggen dat het toezicht op de naleving “rule based” is).
De regelgeving voor trustkantoren is recent gewijzigd en meer wijzigingen zijn te verwachten. Het is dus zaak de ontwikkelingen goed te volgen.

Mijn berichten over regelgeving inzake trustkantoren
Mijn berichten over de regelgeving inzake trustkantoren zijn op dit weblog in de categorie trustkantoren te vinden, zie voorts het publicatieoverzicht. Verder schrijf ik voor het Compliance Platform Trustkantoren, zie hier onder.

Compliance Platform Trustkantoren
Het Compliance Platform Trustkantoren organiseert bijeenkomsten die kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt. Er is gelegenheid van gedachten te wisselen over een actueel onderwerp naar aanleiding van een inleiding door een spreker. Tijdens de borrel kan er genetwerkt worden.

Ik verleen medewerking aan het Platform door via de site een nieuwsberichtenservice te verzorgen. Abonneren is mogelijk via de site.