Sanctieregelgeving

Sanctieregelgeving is onderdeel van het financiële recht.

Sancties kunnen zich richten tegen personen (die op sanctielijsten staan, ook wel ‘geliste’ personen genoemd), veelal moet op grond van de regelgeving hun vermogen worden ‘bevroren’; voor sommige ondernemingen gelden ook meldplichten. Verder kunnen sancties betrekking hebben op bepaalde soorten transacties (zoals wapenhandel, handel in olie en gerelateerde producten) en/of bepaalde regio’s (zoals de Krim).

Voor Nederlandse organisaties zijn de Nederlandse en Europese regels relevant. In landen buiten de EU kan sprake zijn van eigen regels die ook van toepassing kunnen zijn op Nederlandse organisaties, voorbeelden zijn de Amerikaanse en Britse regelgeving.

Onderstaand wat nadere informatie, die niet volledig is en altijd op actualiteit gecontroleerd moet worden.

Kijk voor actualiteiten ook in de rubriek sanctieregels.

Deze pagina is op 20 november 2020 geactualiseerd, tenzij anders vermeld.

 

Personensancties

Let er op dat de VS soms de mensenrechten schendt bij plaatsing van personen op de lijst, zoals hier.

De OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights), UN Human Rights, heeft in mei 2019 de Amerikanen gekappitteld wegens hun sanctiemaatregelen, waarbij mensenrechten worden geschonden: US sanctions violate human rights and international code of conduct, UN expert says. Intro:

An independent expert appointed by the Human Rights Council has expressed deep concern at the recent imposition of unilateral coercive measures on Cuba, Venezuela and Iran by the United States, saying the use of economic sanctions for political purposes violates human rights and the norms of international behaviour. Such action may precipitate man-made humanitarian catastrophes of unprecedented proportions.

 

Sancties inzake landen, producten en diensten

Nederland:

Europa:

VS:

 

Overige informatie

Nederland:

Europa:

Amerikaanse sancties:

  • Artikel A.L.M. Schaap en C.M.J. Ryngaert: De internationale onrechtmatigheid van Amerikaanse secundaire sanctiewetgeving (betaalmuur). Uit de openbare intro: “Een belangrijke internationaal-publiekrechtelijke vraag hierbij is echter of de Amerikaanse autoriteiten op basis van eenzijdig uitgevaardigde Amerikaanse wetgeving überhaupt wel boetes mogen opleggen aan niet-Amerikaanse personen en ondernemingen die zaken doen met derde landen. Dit Amerikaanse unilateralisme benadeelt niet enkel internationale handelaars en financiers, maar interfereert ook op hegemonische wijze in het buitenlands en veiligheidsbeleid van andere staten“.
  • Een ander artikel (achter betaalmuur) dateert uit 2019.

Overig:

 

In samenwerking met het Compliance Platform Trustkantoren heb ik in het verleden een cursus over dit onderwerp georganiseerd en deels gegeven.