Nederlands banken bashen als opmaat voor Europees bankentoezicht

Banken bashen is uitgegroeid tot een internationale hobby, die ook in Nederland ijverig wordt beoefend. Het voordeel is dat de politiek niet meer naar kritiek op de regelgeving door banken hoeft te luisteren, want op zondaars hoef je geen acht te slaan. Banken zijn mediatechnisch plat. De straffen die aan Nederlandse grootbanken, zoals recent ABN Amro, zijn uitgedeeld, vormen de opmaat naar een Europees georganiseerd bankentoezicht.

De burger vindt het straffen van banken prima, want de populariteit van deze branche is sterk gedaald door affaires als ING die als datagraaier de bankgegevens van burgers wilde gaan uitbaten en renteswap affaires, die het MKB hebben benadeeld.

Als gevolg van deze politieke stemming is geen discussie mogelijk over de vraag of in de criminaliteitsbestrijdingswetten wel reële eisen aan banken worden gesteld.

Of de kwaliteit van de regelgeving door verplaatsing van de witwasregels en -toezicht naar Europa wel gaat toenemen, is voor mij de vraag. Ik zeg niet dat Europa altijd slechte regels maakt, maar de kwaliteit van de huidige Europese witwasbestrijdingsregels beschouw ik als ondermaats (lees onder meer dit bericht).

Over ABN Amro verschenen begin augustus diverse artikelen, onder meer:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Encryptie-oorlog | hoe de zaktelex uit de vorige eeuw ontcrypt werd

De encryptie-oorlog is nog steeds gaande en houdt het volgende in:

veiligheidsdiensten (van onder meer de ‘five eyes’, VS, UK, Australië c.s.) willen in alle digitale communicatie kunnen neuzen en eisen achterdeurtjes;

beveiligers willen veilige communicatie om de burger te beschermen, die veilig wil kunnen internetbankieren, autorijden, enzovoorts.

Die oorlog is al heel oud, zou kan uit het  worden afgeleid uit een artikel door Huub Jaspers en Marcel Metze in De Groene. Hierna de intro van het artikel over de zaktelex met versleuteling:

Inlichtingendiensten vrezen dat China dankzij ingebouwde achterdeurtjes in Huawei-apparatuur toegang krijgt tot onze geheimen. Amerika heeft die deurtjes al lang. Zo maakte Philips eind vorige eeuw een lastig te kraken zaktelex ‘afluisterbaar’ voor de NSA. Een reconstructie.

Het is een zeer lezenswaardig verhaal.

Dat in de vorige eeuw apparaten onveilig werden gemaakt, had geen ernstige gevolgen. Dat is nu anders, zo waarschuwde in juni van dit jaar Axel Arnbak, in een column voor het FD over de 5G-standaard.

 

Meer informatie:

 

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Heeft de VS een ubo-register?

Ergens las ik dat in de Verenigde Staten ubo-registers zouden bestaan. Je zou dat verwachten, omdat de FATF een door de Verenigde Staten geleide organisatie is, waarin de VS aan onder meer Europa vertelt wat zij moeten doen.

Onlangs kwam ik een artikel van van journalistenorganisatie International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), de Panama Paper journalisten, tegen waaruit ik afleid dat men in de VS geen ubo-registers heeft.

ICIJ verwijst naar een rapport van Global Financial Integrity waarin kritiek wordt uitgeoefend op de witwasbestrijding in de VS. Als het bericht klopt, kunnen er in de VS dingen die in Nederland onbestaanbaar zijn:

To form a company in any state in the U.S., it is not necessary to identify or provide any information about the person(s) who will be ultimately be controlling the company. In some cases it isn’t even necessary to provide information about who will be managing the company and, where some information about managers (i.e. officers or directors) is required, it is very limited.

Opvallend is dat in het bericht alleen om transparantie ten opzichte van de overheid wordt gevraagd:

Only when the ownership and control of a company is transparent to government officials will there be a reasonable chance to curtail the improper use of corporate entities.

Als in de VS de gegevens van de ‘echte’ uiteindelijk belanghebbenden niet eens bij de overheid bekend zijn, waarom wil Europa dan voorop lopen door persoonsgegevens van natuurlijke personen betrokken bij entiteiten publiek te grabbel te gooien?

 

NB Bij gelegenheid wil ik hier nog eens in duiken. Uiteraard houd ik me aanbevolen voor tips.

 

Meer informatie:

 

Dit bericht verscheen eerder op het ubo-register weblog.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | 1 reactie

Hoe staat het met SyRI?

Het Systeem Risico Indicatie (SyRI) is een overheidssysteem dat nauwlettend gevolgd wordt door de organisatie ‘Bij voorbaat verdacht‘. Recente berichten zijn hier te vinden.
Het Rotterdamse medium Vers Beton schreef er op 19 juli jl. over, Een geheim profileringsalgoritme loslaten op arme wijken is onethisch.

Degene die meer wil weten over SyRI, kan terecht bij dit overzicht uit 2018, waarop ook een verwijzing staat naar de berichten op dit blog over het onderwerp.

SyRI is vast nog niet voorbij. Want surveilleren, monitoren en digitaal analyseren hoort bij de nieuwe overheid (en ook bij de private sector).

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Banken kopschuw voor legale fiscale structuren | Wwft

Banken zijn het voorportaal van de overheid, zo is de wetgevende tendens. Zij krijgen er steeds meer overheidstaken bij, zo moeten ze in het kader van de ‘witwasbestrijding’ ook alert zijn op fiscale criminaliteit. Uit berichten die op 7 augustus in Het Financieele Dagblad verschenen blijkt dat Nederlandse banken kopschuw zullen worden bij legale fiscale structuren:

Dit is gebaseerd op de door DNB uitgebrachte ‘Good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken‘, waaraan banken zich sinds 4 juli 2019 moeten houden. Eerder schreef ik al dat de genoemde Good practices horen te vervallen, nu de DAC6 regelgeving er aan komt. Dit zal er toe leiden dat degenen die fiscale kennis hebben, de legale fiscale structuren met een luchtje aan de fiscus moeten melden.

Bij de overheid leeft de gedachte dat banken kennis zouden moeten hebben van het (steeds ingewikkelder wordende) fiscale recht en dat banken in staat zouden moeten zijn om ‘maatschappelijk onbetamelijke‘ fiscale structuren te herkennen.

Schoenmakers horen bij hun leest te kunnen blijven
Voor mij is het de vraag of het maatschappelijk wel betamelijk is om regelgeving tot stand te brengen, waarin van ondernemingen die niet zijn gespecialiseerd in het adviseren over het fiscale recht, wordt verwacht dat zij evenveel fiscale kennis hebben als een professionele belastingadviseur. Het is tijd voor een normoverdragend gesprek met de wettenmakers.

NB Berichten over hoe banken hun nette klanten weg sturen vanwege hun compliance verplichtingen, zijn onder deze tag te vinden.

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Mensenrechten in Nederland | rapport VN-Mensenrechtencomité

Het Nederlandse ‘College voor de Rechten van de Mens‘ maakte bekend dat het VN-Mensenrechtencomité aanbevelingen aan Nederland doet. De aanbevelingen hebben  betrekking op:

 • het discriminatieverbod en bestrijding van haatmisdrijven,
 • geweld tegen vrouwen,
 • anti-terrorisme maatregelen,
 • vrijheid en veiligheid van mensen en behandeling van degenen wiens vrijheid is ontnomen,
 • bestrijding van slavernij en mensenhandel,
 • vrijheid van beweging,
 • toegang tot het recht,
 • vrijheid van godsdienst,
 • vrijheid van vergadering en
 • kinderrechten.

In een bericht van het College wordt een Nederlandstalige samenvatting gegeven. Collegelid Morijn gaf in een Engelstalige speech toelichting. De details staan in het Engelstalige rapport.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: | Een reactie plaatsen

Slecht idee van Transparency c.s.: burgeropsporing met alle data van het ubo-register | Wwft

In Trouw stond gisteren een opinie waaruit blijkt dat private organisaties er op aandringen dat zij gratis alle gegevens uit het ubo-register zullen ontvangen, zodat zij die gegevens digitaal kunnen analyseren.

Anders gezegd:
deze private organisaties willen ongecontroleerd gaan dataminen in de grote bak met persoonsgegevens van uiteindelijk belanghebbenden onder het mom van de witwasbestrijding.

De organisaties zijn Tax Justice NL, Transparency International Nederland en Open State Foundation. Zij wensen de bestrijding van financieel-economische criminaliteit niet aan de overheid over te laten en willen zelf – zonder cybersecurity- en privacywaarborgen met vertrouwelijke persoonsgegevens van uiteindelijk belanghebbenden aan de slag.

Boven de opinie staat de misleidende titel “toegang tot het register waar witwassen is op te sporen“. Dat is onjuist, omdat het ubo-register alleen gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) zijn opgenomen. Uit het register blijkt niet of die ubo’s witwassen.

Ten onrechte schrijven de auteurs van de opinie dat het Nederlandse ubo-register, anders dan in andere EU-landen, “niet echt openbaar” wordt. Nederland zal volgens de plannen aan de Europese regels moeten voldoen (die naar mijn mening al veel te ver gaan), wat betekent dat de gegevens openbaar toegankelijk worden. Het betekent echter niet dat de gegevens in bulk mogen worden overgedragen aan private organisaties, adtech-bedrijven of andere partijen met belangstelling voor de gegevens. In de Europese regelgeving staat dat het ubo-register aan de AVG moet voldoen.

Geen recht op cybersecurity en privacy
Mensen die in het ubo-register terecht komen hebben volgens deze organisaties geen recht op privacy en bescherming van hun persoonsgegevens. Het geeft aan hoe zeer deze private organisaties buiten de werkelijkheid staan, waarin datagraaien aan de orde van de dag is.

De auteurs van de opinie beweren dat het in bulk doorleveren van ubo-gegevens geen misbruik zou opleveren. Ik geloof daar niets van. In Nederland is al ervaring opgedaan met de schade die vermelding op de Quote-lijst oplevert (de meeste slachtoffers maken dat niet publiek) en met misbruik van persoonsgegevens uit het handelsregister, zoals het kopiëren van handtekeningen uit akten en misbruik van adresgegevens van functionarissen. We weten hoe het de ZZP’ers is vergaan, die zeer veel marketing-overlast ondervinden.

Het belang van een veilige en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is belangrijker dan ooit. Die persoonsgegevens mogen gebruikt worden voor criminaliteitsbestrijding, daar is op zich niets mee mis, mits dat zorgvuldig gebeurt. Dat is ook het vertrekpunt van de AVG: profilering en data-analyse hoort alleen te gebeuren met waarborgen.

Het op grote schaal analyseren van persoonsgegevens van onschuldige burgers hoort uitsluitend te gebeuren door instanties waarvan de integriteit wordt getoetst, met alle cybersecurity- en privacy waarborgen.

 

Meer informatie:
Geef de samenleving toegang tot het register waar witwassen is op te sporen, Trouw, 12 augustus 2019.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Kan artificial intelligence een positieve maatschappelijke uitwerking hebben? | NJCM

Een reminder: op 19 september aanstaande organiseert het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) een seminar “De kracht van kunstmatige intelligentie“. Ik schreef er eerder al over. Uit de uitnodiging spreekt optimisme:

Artificial Intelligence (AI) biedt overheden en andere organisaties bijzondere mogelijkheden om te innoveren. Zo wordt AI inmiddels ook ingezet bij de bestrijding van fraude en ondermijning. Technieken als big data analytics, profiling en deep learning bieden ondersteuning bij opsporing en vroegsignalering.

Vanuit verschillende hoeken klinkt de roep om AI’s potentieel ook positief voor burgers in te zetten. Vooral onze sociaaleconomische grondrechten kunnen hier baat bij hebben. Als je kan voorspellen wie zal uitvallen op school, geen baan vindt of haar schulden niet zal kunnen afbetalen, kan je dan ook voorspellen hoe dit soort situaties zijn te voorkomen?

De verwachtingen zijn hooggespannen maar de inzet van AI is niet zonder risico: er is al bewezen dat toepassingen, ook als ze positief bedoeld zijn, onbedoeld negatieve effecten kunnen hebben. Het kan daarbij moeilijk zijn te begrijpen waarom dat gebeurt, en daarmee hoe het te voorkomen. Controle en transparantie moeten worden bevorderd. Onderzoek, discussie en rechtskaders zijn nodig.

De wil lijkt er te zijn: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet een studie uitvoeren naar de impact van algoritmes op grondrechten, en de WRR is om advies gevraagd over de impact van AI. Verder onderzoekt het WODC “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen” en kijkt het Panel for the Future of Science and Technology van het Europees Parlement naar de mogelijkheden en uitdagingen van algorithmic decision making.

De uitdaging: hoe kunnen we het potentieel van AI inzetten om de sociale mensenrechten zoals het recht op werk, onderwijs en een goede gezondheid te bevorderen met behoud van de bescherming van klassieke grondrechten zoals due process en non-discriminatie.

 

Als het aan NJCM ligt worden we dus geen slaafjes van Google en Facebook, gaat surveillance ons leven niet beheersen en hoeven we innovatieve criminaliteit niet te vrezen.

Ik hoop dat het waar is.

Mensen van AI
In ieder geval lijkt het een interessante bijeenkomst, met een hooggeleerd gezelschap:

 • Janneke Gerards, hoogleraar Fundamentele Rechten aan de Universiteit Utrecht;
 • Quirine Eijkman, Ondervoorzitter onderzoek en advies College voor de Rechten van de Mens en lector Toegang tot het Recht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht;
 • Martijn van Otterlo, Assistent Professor Artificial Intelligence aan de Tilburg University;
 • Merel Noorman, Assistent Professor AI, Robotics en STS aan Tilburg University;

en dat alles onder leiding van Marlies van Eck, universitair docent en onderzoeker bij eLaw – Centrum voor Recht en Digitale Technologie (Universiteit Leiden).

Dus komt allen en wordt lid van NJCM!

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta

In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van regelgeving en bij de overheid zelf.

De huidige mode in het financiële toezicht is dat zowel de toezichtssubjecten (zoals banken, accountants en notarissen), als hun klanten (alle burgers en organisaties), door de wetgever met wantrouwen worden bejegend [2]. De wetgever gaat uit van de veronderstelling dat de toezichtssubjecten alleen tot naleving bewogen kunnen worden met harde sancties en bestraffende toespraken. Dat is overigens iets wat het in de media het goed doet.

Steven Hijink noemt dit in een artikel over toezicht op accountants [3] “het heilige geloof in de werking van de stok” en meldt dat uit moderne gedragskundige inzichten, zoals van Daniël H. Pink, blijkt dat dit concept ongeschikt is voor de huidige complexe werkelijkheid:

Voor de complexe werkelijkheid waarin accountants nu – en in de toekomst – moeten functioneren, schiet het echter tekort. Het routinematige controlewerk wordt (in toenemende mate) door robots gedaan. De (toekomstige) accountant moet creatieve, heuristische taken kunnen uitvoeren. Om mensen dat type werkzaamheden goed te laten doen, is vereist dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn (“Motivatie 3.0”). Hanteren van de (wortel en) stok werkt vernietigend voor intrinsieke motivatie.

Hijink spreekt de wens uit dat de accountantstoezichthouder, AFM, kennis neemt van de nieuwste inzichten.

Het zal geen toeval zijn dat gereguleerde beroepsbeoefenaren volgens diverse berichten meer stress- en burnoutverschijnselen hebben [4].

Ook van toepassing op de witwasbestrijding en het bankentoezicht
Ik hoop dat het Ministerie van Financiën en DNB zich ook in die moderne gedragsinzichten zullen verdiepen. Want het concept van “de werking van de stok” is evenmin geschikt om een goede naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te bewerkstelligen, zeker niet als wordt doorgegaan met de stortvloed van snel wijzigende regels, de slecht geconcipieerde leidraden en handleidingen en de one-size-fits-all aanpak.

Misschien kan het ministerie ook de Europese Commissie en het Europese Parlement wijzer maken.

Noten

[1] Zie bijvoorbeeld de AFM, Gedrag en cultuur, 25 juli 2019.

[2] Ron Wijnberg schreef een mooi algemeen artikel over de wantrouwende overheid, “Pas op: wantrouwen brengt de samenleving ernstige schade toe!”. Ook binnen de overheid is er veel wantrouwen, Negatieve spiraal van wantrouwen tussen Financiën en Belastingdienst, FD (betaalmuur), met onder meer “De managers aan de uitvoerende kant van de Belastingdienst vinden echter ook dat er al sprake is van ‘een doorgeschoten vorm van controle’. Naleven van procedures en behalen van resultaten staat voorop. ‘Er wordt veel papier geproduceerd“.

[3] AFM en accountants: over wortel en stok (met roeptoeter), column Steven Hijink, tijdschrift Ondernemingsrecht 2019/92.

[4] In het FD van 12 augustus 2019 stond het bericht Hulp voor accountant, waarin hulpverlening aan jonge Britse accountants wordt beschreven. Over notarissen verscheen op 11 juli 2019 het bericht “KNB start onderzoek naar burn-outproblematiek“, zie ook mijn artikel van 27 juli jl. Het kan natuurlijk ook betekenen dat psychologen op zoek zijn naar nieuw werk bij klanten die het geld hebben om ze te betalen.

Dit bericht verscheen ook op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wet verwijzingsportaal bankgegevens [2]

Begin juli schreef ik over het Verwijzingsportaal Bankgegevens, naar aanleiding van de informatie over het IT-project. Het wetsvoorstel over het portaal is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend.

Het voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens houdt nog geen rekening met de op 30 juni jl. aangekondigde uitbreiding van het portaal met saldo- en transactiegegevens.

Nieuwe begrippen
Opvallend aan het voorstel inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens is dat daarin nieuwe begrippen worden geïntroduceerd. Zo kent het nieuwe artikel 3:267i Wet op het financieel toezicht (Wft) als begrip ‘cliënt’: “personen die financiële producten of kluizen afnemen van de banken en betaaldienstverleners“. Dat is een ander begrip cliënt dan in de witwasbestrijdingswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ‘Wwft’).

Voorts wordt gesproken over een nieuw soort ‘uiteindelijk belanghebbende’, die in het nieuwe artikel  3:267i wordt omschreven als “personen die namens hen zeggenschap kunnen uitoefenen over deze financiële producten of kluizen” (hen = cliënt). Uit de memorie van toelichting blijkt dat ook een gevolmachtigde iemand is die zeggenschap uitoefent in de zin van deze bepaling.

In een andere wijziging wordt voorgesteld dat ook gegevens over “de uiteindelijk belanghebbenden” deel uitmaken van het Verwijzingsportaal. Dat begrip staat niet in Wft, zodat ik me afvraag welke uiteindelijk belanghebbenden hier bedoeld worden. Vermoedelijk is dit de uiteindelijk belanghebbende (ubo) uit de Wwft.

De op het Verwijzingsportaal aangesloten banken en betaaldienstverleners zullen derhalve in hun systemen goed onderscheid moeten gaan maken tussen:

 • de Wwft-cliënt,
 • de Verwijzingsportaal-cliënt,
 • de Wwft-ubo,
 • de Verwijzingsportaal-ubo en
 • de fiscale ubo.

Gegevensuitwisseling
Uit de memorie van toelichting blijkt dat het Verwijzingsportaal alleen een tussenstation (‘koppeling’) is tussen de betreffende bank/betaaldienstverlener en de overheid (onder meer OM, politie, FIOD, Belastingdienst). De opgevraagde gegevens worden direct doorgezet. Het betreft de volgende gegevens:

 • Identificerende gegevens, zoals bijvoorbeeld de naam, het registratienummer bij de Kamer van Koophandel, het adres en bij natuurlijke personen de geboortedatum.
 • Andere gegevens: gegevens over de uiteindelijk belanghebbende en de openings- en sluitingsdatum van een rekening of kluis.

Bescherming persoonsgegevens
Daar waar sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, dient op grond van de AVG een wettelijke grondslag aanwezig te zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt op grond van de AVG toezicht op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die met het gebruik van het Verwijzingsportaal Bankgegevens is gemoeid.

Onder meer met het oog op de AVG zijn er volgens de memorie van toelichting voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Ook is een gegevensbeschermingseffect­beoordeling (PIA) uitgevoerd. Volgens de memorie zijn de eerder door BIT gesignaleerde kwalen opgelost.

De mensen wiens gegevens worden uitgewisseld, de ‘betrokkenen’ als bedoeld in de AVG, kunnen bij de bank of betaaldienstverlener terecht voor een antwoord op de vraag over welke gegevens de bank/betaaldienstverlener beschikt, aldus de memorie van toelichting. Mij lijkt dat de privacyverklaringen van deze financiële ondernemingen moeten vermelden dat zij door de overheid verplicht kunnen worden de persoonsgegevens via het Verwijzingsportaal Bankgegevens aan de overheid te verschaffen. Als een betrokkene bij de bank een inzageverzoek doet, kan het zijn dat de bank op grond van een wettelijk verbod niet mag melden dat er gegevens aan een opsporingsinstantie zijn verstrekt.

De betrokkene kan eveneens aan de aangesloten overheidsinstanties vragen over welke informatie zij beschikken. Zij zullen dit verzoek eveneens toetsen aan de hand van de wettelijke kaders die van toepassing zijn.

Advies Afdeling advisering Raad van State
De Afdeling advisering laat in het advies, dat op 29 mei 2o19 is uitgebracht, onder meer blijken dat de Afdeling zich grote zorgen maakt over onnodige gegevensverstrekking en aan de veiligheidsrisico’s rondom de gegevenssystemen van banken en overheidsinstanties. Volgens de Minister van Financiën is aan de kritiek aandacht besteed in de gewijzigde memorie van toelichting.

Kosten
Uit de memorie van toelichting leid ik af dat aan het Verwijzingsportaal zowel voor de overheid als voor de banken en betaalinstellingen forse kosten zijn verbonden. Het ministerie denkt dat het wetsvoorstel geen financiële gevolgen voor burgers heeft. Dat is alleen juist als de financiële instellingen de kosten niet doorberekenen…

Inwerkingtreding
Beoogd is de wet op 1 januari 2020, dus over minder dan een half jaar, in werking te laten treden. Dat lijkt ambitieus.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen