Wet kwaliteit incassodienstverlening ingediend

In februari is het voorstel voor de Wet kwaliteit incassodienstverlening bij de Tweede Kamer ingediend. Doelstelling is om de cowboys in de incassodienstverlening tegen te gaan.

In de memorie van toelichting worden de maatregelen als volgt samengevat:

Het gaat om:
–het opzetten en inrichten van een incassoregister;
–het opstellen van eisen waaraan incassobureaus en opkopers van vorderingen moeten voldoen, willen zij actief kunnen worden (en blijven) in de incassomarkt;
–het opzetten van een systeem van toezicht en handhaving bij het niet-naleven van de wettelijke vereisten;
–het tegengaan van negatieve aspecten van verkoop van vorderingen en
–het ongewenste verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen tegengaan.

Niet alleen factoringbedrijven en incassobureaus moeten opletten. Een deel van de regels geldt ook voor advocaten en gerechtsdeurwaarders, voor zover zij zich met incasso gericht tegen consumenten bezig houden.

Overigens gelden voor incassowerkzaamheden nog meer regels, zoals de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc), het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Sinds 1 juli 2012 zijn in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Bik) regels gesteld over de maximale hoogte van buitengerechtelijke incassokosten en de wijze waarop deze in rekening kunnen worden gebracht.

 

Meer informatie:

 

Berichten over incassobureaus op dit blog.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

The shadows of AML and CFT | European Center for Not-for-Profit Law

The European Center for Not-for-Profit Law in its newsletter warned against AML/CFT-legislation that endangers fundamental rights:

Austria: anti-terrorism draft law raises concerns
In the aftermath of the Vienna terrorist attack in November 2020, the Ministry of Interior submitted a counterterrorism bill to the Austrian Parliament. ECNL contributed to the Parliament’s public consultation and highlighted the draft’s potential impact on the exercise of civic freedoms. ECNL’s concern refers, in particular, to the use of the concept of “religious motivated extremism” as a basis for criminalisation, which would constitute a serious interference on the rights to freedom of religion, expression and association. Read our detailed analysis here.

Push back against AML/CT/CFT overregulation?
At same time, we see some promising commitments coming from governments at the UN level processes about the negative effect of counter-terrorism policies and the importance of dialogue with civil society. See the statements from Estonia, Mexico and the UK.

The Special Rapporteurs with a letter to the government of Turkey expressed concern about the recent counter-terrorism law. They recommend the government reconsiders certain aspects of the legislation to ensure compliance with obligations under human rights treaties.

Finally, as we recently saw in Serbia, CSOs can attract responses from global bodies so to raise awareness and gain support for their domestic advocacy. See our briefer on avenues CSOs can pursue in case of misuse of counter-terrorism financing rules.

 

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bart Jacobs over de digitale pandemie

Voor iBestuur schreef Bart Jacobs een goed artikel, Digitale Pandemie, naar aanleiding van het GGD-datalek schandaal. Zijn intro:

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Beveiliging van gegevens moet diep in ons dagelijks functioneren geïntegreerd worden. Een volgend kabinet zou hier substantieel in moeten investeren, beschaamd door het recente GGD datalek. Goed ontworpen en goed geïntegreerd hoeft digitale beveiliging geen aantasting van de slagkracht te zijn, maar maakt juist meer transacties digitaal mogelijk, met meer zekerheid.

Terecht schrijft hij onder meer dat de manier waarop onder meer banken de identiteit vaststellen bij telefoongesprekken, niet meer kan:

Een belangrijk gevolg van het GGD-datalek is dat identiteitsvaststelling via de telefoon onbruikbaar geworden is. Dat was nooit een heel betrouwbare vaststelling, maar nu heeft die methode alle waarde verloren. Het gebruik ervan bij de bespreking van persoonlijke aangelegenheden is daarmee een schending van AVG art. 25 geworden.

Hij eindigt niet erg hoopvol:

besef dat digitale bescherming in het huidige wereld voorwaardenscheppend is voor medische bescherming lijkt ook afwezig

Het is te hopen dat de volgende coalitie zorgt voor een krachtige minister van volksgezondheid die het minister flink onder handen neemt.

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Anonimisering van uitspraken in de EU | HvJ

Op de site van het Europees Hof van Justitie verscheen een rapport waarin wordt vergeleken hoe binnen de EU wordt omgegaan met gegevens van partijen in openbaar gemaakte uitspraken en het anonimiseren van uitspraken. Het kan worden gevonden in de rubriek ‘Notes and studies’.

Geplaatst in Procesrecht, rechtspraak | Tags: | Een reactie plaatsen

Corona-discriminatie met het corona-paspoort

De discussie over corona-discriminatie is nu vol los gebarsten aan de hand van het thema ‘corona-paspoort’. Over dat onderwerp verschijnt het nodige.

Een greep:

Verwacht kan worden dat vanwege de economische belangen de corona-discriminatie er zal komen. Het zal interessant zijn om te zien of dat gebaseerd gaat worden op nog niet volledig erkende en volledig op alle punten geteste vaccins.

 

Mijn eerdere artikelen over corona-discriminatie en aanverwant:
Corona-discriminatie
Inentingsverplichting | corona

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Financiële instellingen gaan door met onjuist informeren klant over ‘heridentificatie’ | Wwft

Eerder signaleerde ik dat er financiële instellingen zijn, die oneerlijk zijn over de juridische grondslag voor het vragen van een kopie identiteitsbewijs van bestaande klanten. Deze niet-integere praktijken gaan gewoon door.

Onjuiste informatie ICS
Een lezer zond mij een treffend staaltje van creditcardorganisatie ICS. In de nieuwsbrief van 24 februari stond het onderstaande bericht met een pakkend plaatje van een oudere man met een ipad, dus misschien zijn het de oudere creditcardhouders die zich afvragen wat ICS aan het doen is:

Er wordt dan naar een pagina over algemene veiligheid gelinkt (net als enige andere financiële instellingen doet men voorkomen dat het om algemene veiligheid gaat). De lezer moet goed zoeken om de pagina Meer over WWFT te vinden. Een uitleg over de juridische grondslag van heridentificatie ontbreekt.

Die juridische grondslag is er niet. Zoals ICS heel goed weet, is identificatie van de cliënt alleen nodig bij de aanvang van de relatie. Nergens in de de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een bepaling over heridentificatie te te vinden. Een uitgebreidere uitleg staat hier.

Een andere reden?
De financiële instelling zou een andere reden kunnen hebben. Ik zou zelf dan eerder denken aan een hoogwaardige cybersecurity, waartoe de instellingen op grond van de Wet op het financiële toezicht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht zijn. Maar daarbij blijft de vraag waarom er een nieuwe kopie van het identiteitsbewijs nodig zou zijn als de identiteit bij de aanvang van de relatie correct is vastgesteld. Op zijn hoogst kan ik me voorstellen dat de klant nog een keer bij de bank langs gaat en het originele identiteitsbewijs toont, zodat een bankmedewerker de gegevens kan controleren. Een nieuwe kopie lijkt me niet nuttig.

Grootbank die om de hete brei heendraait
Een andere lezer schreef aan een grootbank dat zij geen wettelijke basis voor heridentificatie heeft kunnen ontdekken:

In de brieven die ik heb gekregen wordt gesproken over heridentificatie in verband met “verouderde” gegevens. Dit is geen wettelijke basis voor het opvragen van mijn identiteitsgegevens. Ik ben immers een bestaande klant sinds vele jaren.

In het antwoord van de grootbank door wordt om de hete brei heen gedraaid. Deze bank schreef in januari jl. aan een bestaande klant:

Zoals u aangeeft heeft u een verzoek tot identificatie ontvangen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het klopt inderdaad dat de Wwft niet verplicht een kopie identiteitsbewijs vast te leggen, maar verplicht tot identificatie van de betrokkene. De eisen die aan het uitvoeren en het bewijs van deze verplichting door toezichthouders worden gesteld zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk verscherpt. Daarom is het opslaan van een door de financiële instelling gemaakt kopie van het ID-bewijs nu de norm in de branche. Een door u gemaakt kopie bewijst niet dat wij het origineel gezien en gecontroleerd hebben. Het controleren van de echtheid van een getoond ID-bewijs is daarbij nodig om u te beschermen tegen derden die zich als u voordoen. Deze controle wordt daarom altijd uitgevoerd en heeft niets met wantrouwen jegens u te maken.

Over heridentificatie wordt helemaal niets gezegd.

Slotopmerking
Het lijkt er op dat de heridentificatie helemaal niets met de Wwft te maken heeft, maar alles met modernisering van de beveiliging en de wens van banken om over een moderne digitale kopie te beschikken, liefst van een identiteitsbewijs met NFC-functie.

Als dat de reden is, zeg dat dan gewoon!

De onjuiste informatie over heridentificatie onder de Wwft acht ik niet-integer en klachtwaardig.

 

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | 2 reacties

De dossierhouder en de taal van het Goede (een beetje Wwft en een beetje Advocatenwet)

De bestrijders van de misdaad hebben hun eigen taal die lijkt te raken aan de taal van de bedenkers van de ‘peer review’ in de advocatuur [*].

Dossierhouder van de NOvA
Toen ik in januari de nieuwe regels inzake peer review door las, zag ik tot mijn verrassing in bijlage 10 (Beoordelingscriteria peer review) mij onbekende terminologie in item 1. Indeling en beheer van het dossier:

Is gemakkelijk inzicht te verkrijgen in de nog te verrichten handelingen voor zover deze door een vakbekwame dossierhouder te voorzien zijn?

De Advocatenwet kent het begrip ‘dossierhouder’ niet en ook elders in de advocatenregelgeving kon ik het begrip niet vinden. Het lijkt er op dat in de advocatuur de slechte gewoonte van het gebruiken van niet toegelichte begrippen aan het doordringen is.

Dossierhouder van FIU-Nederland
Gisteren kwam ik het begrip tegen in een vacature voor FIU-Nederland. Het betreft een projectmedewerker die contacten onderhoudt met ‘meldplichtigen’ en ‘dossierhouders’.

Nederland is bezig een land van dossierhouders te worden. Kennelijk zijn nadenken en uitleggen niet meer nodig. Dat wordt aan de automatisering en de robots overgelaten.

 

[*] Onderdeel van het de maatregelen waarmee de Nederlandse Orde van Advocaten kwaliteit beoogt te bevorderen, waar ik eerder over schreef dat de onderbouwing van de voorschriften ontbreekt (1, 2).

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bancaire pseudo-overheid | Fintell Alliance, Wwft, Sw

In Nederland zijn de banken een pseudo-overheid aan het worden, wat onder meer tot uitdrukking komt in Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en in diverse samenwerkingsverbanden tussen de banken en de overheid.

Fintell Alliance
Het nieuwste samenwerkingsverband is op 11 februari door FIU-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend gemaakt: de Fintell Alliance. Als ik het goed begrijp krijgen de banken opsporingsinformatie waarmee zij hun bancaire criminaliteitsopsporingstaak beter kunnen vervullen. Één van de kernactiviteiten is het ontwikkelen van ‘intelligence- en kennisproducten’, wat er op neer komt dat de risicoprofilering verder verfijnd zal gaan worden. De communicatie geeft er geen blijk van dat de betrokken partijen van de toeslagenaffaire of SyRI hebben geleerd.

Haal het betalingsverkeer weg bij de banken
Mij lijkt het idee van het lid van de Tweede Kamer van de SP, Alkaya, veel beter. Lees het bericht van juni vorig jaar, waarin hij voorstelt een nieuwe publieke bank op te richten. Zie ook zijn Initiatiefnota 100% veilig sparen en betalen: dossier overheid.nl.

Wat mij betreft kan dat idee nog verder verfijnd worden:

  • Haal het betalingsverkeer weg bij de banken en breng dat onder bij een aparte overheidsbank.
  • Die bank zorgt voor de volledige transactiemonitoring ten behoeve van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
  • De bank wordt uitgerust met een krachtige IT-afdeling en er wordt gezorgd voor goede democratische controle.
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register kort geding | databescherming versus private opsporing van criminaliteit

Morgen is het ubo-register kort geding door Privacy First, dat ik al eerder aankondigde.

In het artikel UBO-register: Buitenproportioneel middel tegen witwassen? zet Henk-Jan Buist de problematiek op een rij. Hij schrijft:

De vraag die opdoemt: heiligt het bestrijdingsdoel dit privacyfuneste middel?

Die vraag moet de kort geding rechter gaan beantwoorden, waarbij het Europese recht een belangrijke rol speelt. Het zal niet simpel zijn.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Ha weer een leidraad | nieuwe witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingsdocumenten Ksa

Een van de vreemde fenomenen van de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen in Nederland is dat iedere toezichthouder en iedere brancheorganisatie zijn eigen handleidingen en leidraden maakt, die ook nog een keer onderling tegenstrijdig zijn. De toezichthouder voor de kansspelen doet naar hartenlust aan deze ondermijnende praktijken mee.

De Kansspelautoriteit deelde recent mee dat de Leidraad Wwft is aangepast. Verder hebben ze een toelichting op de sanctieregelgeving.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , | Een reactie plaatsen