DNB publiceert factsheet met antwoorden op veelgestelde vragen inzake Wtt 2018

trustOp 24 oktober jl. publiceerde DNB een factsheet met antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de aankondiging en de factsheet.

Onderwerpen van de factsheet:

 • De invulling van de compliancefunctie
 • Het inzichtelijk maken van de werkzaamheden door de compliancefunctie
 • De functiescheiding tussen audit en compliance voor beleidsbepalers
 • De kwalificatie van een volmacht als trustdienst
 • Vergunningplichtige dienstverlening ten aanzien van postadres of bezoekadres en aanvullende werkzaamheden
 • Het acceptatiememorandum, en het verschil met de integriteitsrisicoanalyse
 • Het verschil tussen ‘vaststellen’ en ‘zoveel mogelijk met zekerheid vaststellen’
 • De nieuwe wettelijke eis van het opstellen van een transactieprofiel
 • De begrippen ‘specifieke kenmerken’ of ‘naar categorie is omschreven’ waaraan een trust of een soortgelijke juridische constructie moet voldoen
 • Het wijzigen van de begunstigde van een trust en de eis van de voorafgaande informatieplicht aan het trustkantoor
 • Het begrip ‘eerste gelegenheid’ in de overgangsbepaling ten aanzien van het dienstverleningsdossier met het oog op de verscherpte eisen in de Wtt 2018
 • De publicatieplicht van Wtt-overtredingen
 • Het uitwisselen van informatie tussen trustkantoren over dienstverlening aan cliënten en/of doelvennootschappen

 

Dit bericht verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Oprollen en afpakken anno 2019

In het nieuwsbericht van 12 november jl. meldt de Minister van Veiligheid dat misdadigers in hun vermogen zullen worden getroffen door de overheid. De Minister kondigt aan dat veroordeelden financieel in de gaten worden gehouden (‘continue vermogensmonitor’). Ook denkt de Minister aan strafrechtelijke curatele, wat doet denken aan curatele in het civiele recht.

Eerder werd door de Nederlandse overheid het strafbeslag geïntroduceerd, lees op dit blog deze berichten.

Er wordt er gewerkt aan het afpakken van crimineel voordeel (Europese Confiscatieverordening). Al eerder signaleerde ik dat het de bedoeling is dat vermogen kan worden afgepakt zonder dat betrokkene strafrechtelijk is veroordeeld. Dat kan schuren met de grondrechten. Berichten over afpakken op dit blog zijn hier te vinden.

Het nieuwsbericht:

Grapperhaus intensiveert mogelijkheden afpakken crimineel vermogen
Nieuwsbericht | 12-11-2019 | 07:00

Nieuwe instrumenten – continue vermogensmonitor en strafrechtelijke curatele – worden uitgewerkt om de financiële handel en wandel van misdadigers beter in beeld te krijgen. De mogelijkheden om crimineel vermogen af te pakken zijn de afgelopen tijd al versterkt. Deze aanpak wil minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verder intensiveren. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Grapperhaus over de voortgang van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
De anti-ondermijningsgelden uit het regeerakkoord – 100 miljoen euro in het fonds en 10 miljoen euro structureel – zijn vorig jaar over de verschillende regio’s verdeeld en er wordt gewerkt aan een pakket aan anti-ondermijningswetgeving. Aanvullend hierop heeft het kabinet dit najaar de aanpak met 110 miljoen euro extra versterkt voor een breed landelijk offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Ook investeert het kabinet 30 miljoen euro in regionale en landelijke projecten voor het afpakken van crimineel vermogen. De focus van de regionale en landelijke partners ligt op de illegale drugsindustrie en criminele geldstromen.

Continue vermogensmonitor
Om de financiële handel en wandel van criminelen nog beter in beeld te krijgen, wil minister Grapperhaus dat gedurende langere tijd toezicht kan worden gehouden op het vermogen van veroordeelden. Binnen de bestaande wettelijke kaders zal hiertoe een continue vermogensmonitor bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) worden ontwikkeld. Op deze manier kan het CJIB gedurende langere tijd toezicht houden op het vermogen van veroordeelden en kan crimineel vermogen nadat het beeld is gekomen sneller worden onttrokken op grond van een ontnemingsmaatregel.

Strafrechtelijke curatele
Tevens wil minister Grapperhaus een wettelijke regeling voorbereiden voor strafrechtelijke curatele. Daarmee wordt het mogelijk dat de rechter bij het opleggen van een ontnemingsmaatregel de beschikkingsbevoegdheid van de veroordeelde over zijn vermogen beperkt. Een toezichthouder ziet er dan op toe dat een ontnemingsvordering wordt voldaan. Ook moet de veroordeelde eerst toestemming vragen aan de toezichthouder voor rechtshandelingen over zijn vermogen. Dit is vergelijkbaar met de aanstelling van een bewindvoerder bij de verlening van een surseance van betaling als een bedrijf in financieel zwaar weer is beland. Bij het uitwerken van deze maatregel zal oog zijn voor de veiligheid van de toezichthouder en de daaraan verbonden kosten.
De komende tijd worden de contouren van deze twee maatregelen verder uitgewerkt en de kosten ervan in kaart gebracht. Verder zal het afpakken van crimineel vermogen dat is weggestopt in een andere EU-lidstaat worden vereenvoudigd en versneld door de Europese Confiscatieverordening, die aan het eind van dit jaar in werking zal treden. De uitvoeringswetgeving is inmiddels voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Breed offensief
De komende maanden wordt nog verder gewerkt aan het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. In het voorjaar van 2020 zal er een uitgewerkt plan liggen dat bestaat uit een combinatie van repressieve en preventie maatregelen: oprollen, afpakken en voorkomen. Zo wordt op dit moment een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht dat criminele kopstukken en hun netwerken gaat oppakken en crimineel vermogen gaat afpakken, wordt bewaken en beveiligen versterkt en met VWS samengewerkt aan het tegengaan van normalisering van drugsgebruik.
In de preventieve aanpak werkt minister Grapperhaus verder samen met diverse ambtscollega’s, zoals van BZK, VWS, SZW en OCW, en met lokale partners. Er wordt samengewerkt op de terreinen onderwijs, werken, wonen en veiligheid om te voorkomen dat onze economie en wijken worden geïnfecteerd door het gif van de criminele (drugs)industrie en de grote sommen zwart geld die er in om gaan.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Faciliteert het UBO-register criminelen of draagt het bij aan de bestrijding van criminaliteit?

Morgen ga ik optreden tijdens het Augmenting Customer Due Diligence evenement in Utrecht met het thema ubo-register. De organisatoren maakten een mooie banner:

Er zijn allerlei compliance hotshots aanwezig, het zal me benieuwen

 

Geplaatst in Evenementen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Een reactie plaatsen

Steuntje in de rug voor de Wwft-wetsvoorstellen

Volgende week worden drie Wwft-wetsvoorstellen in de Tweede Kamer behandeld. Die behandeling kreeg vandaag een mooi steuntje in de rug door de berichtgeving over het nieuwste Unger-rapport.

Nieuwste rapport van hoogleraar Unger
Op de voorpagina van het FD stond “Bijna €13 mrd wordt er jaarlijks witgewassen in Nederland“. Volgens dit bericht heeft hoogleraar Unger het Nederlandse witwassen economisch nauwkeuriger vastgesteld. Dat zegt niets over de vraag of de criminaliteitsbestrijdingsregels zinvol en proportioneel zijn.

Elders in die krant staat een interview met de hoogleraar, met als kop ‘Als iedereen in zijn eigen silo blijft, krijgen we de echt intelligente boeven nooit te pakken’. In het interview laat de hoogleraar niet blijken iets te begrijpen van privacy en databescherming. Zij beweert dat overheid en banken “blijven … hangen in hun eigen privacybezwaren, bureaucratische barrières en tunnelvisie“. Natuurlijk mogen persoonsgegevens worden uitgewisseld als dat bijdraagt aan misdaadbestrijding, daar gaat het niet over. Waar het over gaat dat niet iedere domme boerenpummel in vertrouwelijke gegevens mag grasduinen. Wojciech Wiewiórowski, verbonden aan de Europese privacy toezichthouder, zei het onlangs heel goed in het kader van terrorismebestrijding. Ook in de misdaadbestrijding moeten de mensenrechten worden gerespecteerd:

“New technologies have opened up new avenues for cross-border criminal activity across national borders. Evidence of criminal activity is now, in many cases, electronic, and not always easy for the competent authorities to access, due to limitations based on the traditional concepts of geographical jurisdictions. Ensuring EU authorities have effective and efficient means to access information stored in another State is essential to the security of the European Union. However, it cannot come at the expense of the rights and freedoms we enjoy as EU citizens. A balance must be found which provides for greater EU security without compromising fundamental rights and data protection principles.”

Dit betekent dat de gegevensuitwisseling zorgvuldig en op hoog intellectueel niveau moet worden vormgegeven. Verder moet er rekening worden gehouden met de praktische mogelijkheden van de betrokken partners (omvang organisatie, kwaliteit van de IT, opleidingsniveau medewerkers, informatiepositie, enzovoorts).

Verder stoor ik me aan de opmerking van de hoogleraar “Boeven vangen is niet iets wat de private sector ziet als zijn verantwoordelijkheid“. Verstandige Wwft-plichtigen hangen die gedachte niet aan. Het probleem is juist dat de overheid kennelijk niet slaagt in dat boeven vangen en veronderstelt dat de private sector dat wel zou kunnen. Ik zie dat ook terug in de mantra’s van het Ministerie van Financiën.

Het interview besluit met de opmerking van de hoogleraar economie dat ‘civiele systemen’ zouden bijdragen aan de misdaadbestrijding. Dat Panama Papers de overheden in beweging heeft gebracht is goed. Maar haar gedachte “Als de overheid het niet doet, doen de civiele systemen in de maatschappij het wel” getuigt van naïviteit. Er is een overheid om te voorkomen dat burgeropsporing leidt tot excessen en om te zorgen dat er geen eigen richting plaats vindt.

Wwft-voorstellen in de Tweede Kamer
Volgens de nieuwste planning zal volgende week de behandeling van drie misdaadbestrijdingswetsvoorstellen in de Tweede Kamer plaats vinden:

 • Voorstel wijziging Wwft, met onder meer de vergunningplicht voor bepaalde cryptocurrency aanbieders, de “Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn“.
 • Wet verwijzingsportaal bankgegevens“, de wet die het mogelijk maakt dat banken gegevens van hun klanten aan de overheid sturen.
 • Het ubo-register wetsvoorstel, “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten“.

Achtergrond
Wwft = Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de wet op grond waarvan banken, accountants, notarissen en vele andere soorten ondernemingen criminaliteit moeten opsporen [*]. De Wwft is een goudmijn voor compliance-adviseurs en leveranciers van persoons- en bedrijfsgegevens, zij leveren aan grotere ondernemingen.
Mevrouw Unger: een hoogleraar economie die witwassen economisch onderzoekt. Voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft zij zich nog niet bezig gehouden met de vraag of de huidige Wwft wel zinvol is en of er proportionele regels aan Wwft-plichtigen worden opgelegd.

[*] Officieel: monitoren van transacties en ‘ongebruikelijke transacties’ (transacties met aanwijzingen van criminaliteit) melden aan FIU-Nederland.

 

Op dit blog besteed ik aandacht aan de keerzijden van de misdaadbestrijding, zie onder meer de berichten over de-risking en over het weigeren van groepen klanten (wat ik compliance uitsluiting noem). Verder bespreek ik allerlei deelonderwerpen op het gebied van de misdaadbestrijding, te vinden in de categorie fraude, witwasbestrijding en Wwft. Zoals de onjuiste concepten, het niet rekening houden met de specifieke omstandigheden van Wwft-plichtigen (onder meer aard en omvang, informatiepositie) en de onaangename bejegening van goedwillende burgers.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Accidental Americans in het Europees Parlement | FATCA

Op 12 november jl. was er een publieke hoorzitting in het europarlement over FATCA. Lees de aankondiging:

Public Hearing on FATCA and its extraterritorial impact on EU citizens
On 12 November 2019 the Committee on Petitions is organising a hearing on “FATCA and its extraterritorial impact on EU Citizens.” The aim of the hearing is to facilitate an exchange of views between the various stakeholders and listen to the issues faced by EU citizens affected by FATCA. The hearing will consist of two panels, focusing on financial services and the exchange of tax information with the US and on potential conflicts between European data protection rules and FATCA.

Bij de hoorzitting horen een aantal documenten:

Background documents

Powerpoint Presentations and CV’s of speakers

 • Mr Laurent Saint-Martin – Bio
 • Mr Roger Kaiser – Bio
 • Mr Fabien Lehagre – Bio

We gaan zien of Europa iets voor elkaar gaat krijgen bij de Amerikanen.

 

Alle berichten over de accidental Americans en FATCA op dit blog zijn via de FATCA-tag te vinden.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De Wwft-ubo en buitenlandse gevers in het consultatievoorstel inzake de Wet financiering politieke partijen

Onlangs ging een wetgevingsconsultatie inzake wijziging van de Wet financiering politieke partijen van start. De consultatie loopt tot 30 november a.s. Doel van de wijzigingen is dat meer en beter inzicht ontstaat in de financieringsstromen van politieke partijen en hun neveninstellingen, dat het risico van onwenselijke buitenlandse beïnvloeding wordt beperkt en dat de subsidie van de partijen stabieler wordt, als gevolg waarvan politieke partijen beter in staat worden gesteld om hun taken adequaat uit te voeren.

De uiteindelijk belanghebbende van de gever
Interessant is dat de ‘uiteindelijk belanghebbende’ uit de Nederlandse witwasbestrijdingswet, de Wwft, volgens het voorstel ook doordringt in de Wet financiering politieke partijen.

Volgens de huidige wettekst moeten naam en adres van de gever van een donatie (‘bijdrage’) door de partij worden geregistreerd, alsmede het bedrag of de waarde van de donatie en de datum dat de donatie is verschaft. Voorgesteld wordt dat indien de gever geen natuurlijke persoon is, de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in de Wwft (de ubo) van de gever geregistreerd zal worden.

Als de gever een rechtspersoon is zonder een ‘gewone’ ubo (zoals een aandeelhouder of certificaathouder), betekent dit dat de statutair bestuurders van de gever-rechtspersoon ( ‘pseudo-ubo’) door de politieke partij worden geregistreerd en zal de suggestie worden gewekt dat de donatie uit hun vermogen afkomstig is. Ik vraag me af of dat wel zinvol is. Mij lijkt dat dit een ongewenste consequentie is van verwijzing naar de Wwft.

Elders in het voorstel worden wijzigingen voorgesteld met als strekking dat persoonsgegevens van de ubo’s worden vermeld in financiële verantwoordingen en openbaar worden gemaakt.

Buitenlandse donaties
Door middel van een nieuw artikel 23a wordt voorgesteld om donaties van buiten de EU te verbieden. Als in strijd daarmee donaties worden ontvangen, moet de politieke partij het bedrag aan de Nederlandse staat overmaken.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

FATF consultation on digital identity | AML

FATF announced a public consultation on FATF draft guidance on digital identity. The draft guidance is to be found here (MS Word file).

The draft guidance shows that FATF has high expectations of biometric solutions. In the paragraph on the key components of a digital ID system FATF describes the phases of collection, validation, de-duplication, verification and authenticator or credential issuance and delivery. Under de-duplication and verification biometrics play an important role.

The areas of focus are described as follows:

1. Are there any specific money laundering / terrorist financing risks, that arise from the use of digital identity systems for CDD, other than those already mentioned in Section IV of the guidance?
If so, how can they be addressed and by whom? Are there specific opportunities for combatting money laundering / terrorist financing that are not already mentioned in the guidance?

2. What is the role of digital ID systems in ongoing due diligence or transaction monitoring?

a. What information do you capture under authentication at on-boarding and during authorisation for account access? Who captures this data?
b. Is the authentication data you capture relevant to ongoing anti-money laundering and counter terrorist financing due diligence and/or transaction monitoring? If yes, how?

3. How can digital ID systems support financial inclusion?

a. How can digital ID systems with different assurance levels for identity proofing/enrolment and/or authentication be used to implement tiered CDD, allowing clients a range of account functionalities depending on the extent of CDD performed, and particularly in situations of lower risk? Please provide any practical examples.
b. Have you adopted lower assurance levels for identity proofing to support financial inclusion? What additional measures do you apply to mitigate risks? Please provide any practical examples.
c. How can progressive CDD via digital ID systems aid financial inclusion (i.e. establishing greater confidence in a customer’s identity over time)?

4. Does the use of digital ID systems for CDD raise distinct issues for implementing the FATF record-keeping requirements?

a. What records do you keep when you use digital ID systems for CDD?
b. What are the challenges in meeting record-keeping requirements when you use digital ID systems for CDD?
c. If you keep different records when using digital ID systems for on-boarding, does this impact other anti-money laundering and counter-terrorist financing measures (for example ongoing due diligence or transaction monitoring)?

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nationale Ombudsman: “De overheid is een machine geworden”

Op 31 oktober verscheen een goed interview in Trouw met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, onder de titel ‘De overheid is een machine geworden’. Het artikel start met:

De overheid is een machine geworden, vindt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. ‘De burger krijgt een overheid die hij niet meer kent.’

De focus van Van Zutphen ligt op consumenten, maar wat hij signaleert ondervinden ook ondernemers en organisaties, onder meer op het gebied van de witwasbestrijding. Het ingewikkelder worden van door de overheid bedachte regels treft ook anderen dan consumenten. Lees bijvoorbeeld:

De overheid vraagt veel van de burger en geeft zelf zo weinig. Dat komt ook doordat de overheid systemen heeft ontwikkeld om de burger te beoordelen. Het is een machine geworden.

en

Moet dat ergens worden vastgelegd, het recht op menselijk contact?
“Dit is voor mij zo volkomen normaal dat ik erg huiverig ben om te zeggen: ‘Leg maar vast in artikel 8, lid 3. De burger wil een deskundige en betrouwbare overheid met een menselijk gezicht. Dat is nu zo, dat zal ook zo zijn in 2030.”

 

Lees het artikel:
‘De overheid is een machine geworden’

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

“Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt”

Op Sociale Vraagstukken verscheen het artikel “Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt“, geschreven door Thomas Schillemans (31 oktober 2019). De auteur bepleit vermindering van de bureaucratie door een “deskundig, reflecterend en denkend bestuur“. Soms kost het verantwoording afleggen zoveel tijd, dat mensen niet aan de primaire taak toekomen:

Zowel bestuurders als professionals klagen vaak dat ze langer bezig zijn met het verantwoorden van wat ze doen, dan dat ze tijd hebben om daadwerkelijk iets te doen. Dat leidt tot allerhande negatieve stereotypen: verantwoording als zelfrijzend bakmeel, en organisaties die lijden aan ‘multiple accountabilities disorder’(mad). Een dergelijke situatie maakt mensen risicomijdend en leidt tot een samenleving waarin we kostbare tijd verliezen aan rituelen van verificatie.

Dat is een verschijnsel dat we ook in de witwasbestrijding op basis van de concepten van FATF en de Europese Commissie zien.

Schillemans bepleit een verschuiving van

formele verantwoordingssystemen naar individueel gevoelde verantwoording, van regels en rapportages naar effecten op denken en handelen, van een simplistisch welles-nietes naar specifieke analyse van passende verantwoording die één op één gekoppeld is aan gedrag en de logica van deskundigheid en oordeelsvermogen

Dat klinkt gezond en daar zou het Ministerie van Financiën veel van kunnen leren.

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

‘Haast is geboden voor digitaal veilige inlogmiddelen voor burgers en bedrijven’ | CSR

Al eerder sprak ik op dit blog er mijn verbazing over uit dat overheid en grote bedrijven hun klanten via advertentiebedrijven als Google en Facebook laten inloggen. Nu trekt de Cyber Security Raad (CSR) aan de alarmbel in een advies over het eID-project van de Nederlandse overheid.

Het advies wordt begeleid door het navolgende bericht:

‘Haast is geboden voor digitaal veilige inlogmiddelen voor burgers en bedrijven’
Nieuwsbericht | 7-11-2019 | 13:48

De Cyber Security Raad (CSR) roept overheid op om burgers en bedrijven beter te beschermen door het ruimer ter beschikking stellen van veilige inlogmiddelen; de overheid heeft hierin een faciliterende en coördinerende rol. De raad dringt aan op het creëren van een stelsel waarin burgers en bedrijven veilig digitaal zaken kunnen doen met zowel publieke als private diensten. Hiermee kunnen zij veiliger online transacties doen en zijn zij minder afhankelijk van de grote Amerikaanse spelers op dit terrein, zoals Google en Facebook. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de bescherming van onze privacy en het komt tevens de digitale veiligheid van ons land ten goede. Burgers en bedrijven hebben ook digitaal veilige inlogmiddelen nodig en haast is daarbij geboden. Dit is de strekking van het advies ‘Naar een veilig eID-stelsel’ dat de raad vandaag heeft aangeboden aan minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Knops heeft het advies positief ontvangen. Het advies is tevens per post aangeboden aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Om inloggen te versimpelen bieden veel websites burgers de optie om in te loggen met hun account bij een van de grote buitenlandse platformen, zoals Facebook, Apple, Amazon, Google, of straks mogelijk Alibaba of Tencent. Hierdoor ontstaan bij deze platformen grote concentraties van zowel Nederlandse bedrijfs- als persoonsgegevens, hetgeen direct gevolgen heeft voor onze privacy en digitale soevereiniteit. Hier moet snel verandering in komen wil Nederland een veilige, open en welvarende samenleving zijn en blijven. Daarom adviseert de raad dat de overheid de ontwikkeling van een betrouwbaar eID-stelsel coördineert en faciliteert op zodanig wijze dat het recht op privacy, autonomie en zelfbeschikking centraal staan.

Veiligheid en privacy staan onder druk
Vertrouwen in de samenleving en haar structuren is van cruciaal maatschappelijk en economisch belang. Het veilig identificeren en authentificeren, veilig inloggen, veilig delen van gegevens alsook het veilig (digitaal) ondertekenen en adequaat afschermen (versleutelen) van gegevens behoort tot de noodzakelijke basisinfrastructuur van een digitale wereld. De inspanningen van Rijksoverheid hierbij richten zich op het inloggen van burgers en bedrijven in het overheidsdomein, maar niet op het inloggen op websites van private partijen, zoals webshops. Deze eenzijdige concentratie leidt niet alleen tot versnippering en verwarring, maar leidt ertoe dat privacy en veiligheid onvoldoende zijn gegarandeerd in een samenleving waarin de fysieke en digitale wereld steeds verder en steeds sneller met elkaar vervlochten raken. Onze digitale veiligheid en privacy staan hierdoor onder druk. Daarom is het van belang dat de overheid een coördinerende en faciliterende rol oppakt zodat een eID-stelsel door publiek-private samenwerking ontstaat.

 

Lees op security.nl: CSR wil dat overheid alternatief voor inloggen via Facebook aanbiedt.

Eerdere berichten op dit blog over inloggen bij de overheid c.a.:

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen