Regelgevingslinks

Onderstaand enige links naar regelgeving. Niet alles is nog up-to-date.

 

Nederland

 

Burgerlijk Wetboek

Berekening wettelijke rente

De berekening van wettelijke rente is gebaseerd op artikelen 119, 119a en 119b van boek 6 BW. Er dient te worden gelet op het onderscheid tussen de lage ‘gewone’ wettelijke rente (die geldt voor consumententransacties en die bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld) en de hoge ‘handelsrente’ (die is gekoppeld aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld). In artikel 120 is vermeld hoe de hoogte van de wettelijke rente wordt bepaald. Op het internet zijn diverse renteoverzichten (niet door mij op juistheid gecheckt) beschikbaar, onder meer bij Wikipedia, wettelijke rente.nl en wettelijke-rente.com.

Handelsregister

Rechtspersonen

Financieel toezicht

Belangrijke regelgeving is onder meer:

Registers

Registers gehouden door de DNB, onder meer trustkantoren, banken, betaalinstellingen en verzekeraars.

Witwasbestrijding, Wwft

Zie over de witwasbestrijdingsregels de aparte pagina over dit onderwerp.

Internationale organisaties financieel toezicht

Trustkantoren

Zie over trustkantoren ook de site van het Compliance Platform Trustkantoren.

Melding zeggenschap

Wet op het financieel toezicht / Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz 2006):

Sanctieregelgeving

Zie ook de extra informatie op overheid.nl bij de Sanctiewet 1977.

Excessieve beloning, bonussen – WNT

Europese aanbesteding

Vastgoed

Financiële verslaggeving + accountancy

Bestuurdersaansprakelijkheid/-verantwoordelijkheid

Insolventie

Datalekken, privacy, security

Regelgeving (NL/EU)

Toezichthouders c.a.

Dienstverlening

Bestuursrecht diversen

Overig

 

Europa

Onderstaand enige Europese links naar regelgevingsbronnen.

 

Nationale regelgeving in de EU-staten

 

Eur-Lex

 

  • Tips voor het gebruik van EUR-Lex: Latest developments met onder meer Visualisation of relationships, Replacing CELEX with short titles, Consolidated texts, Links to documents, Searches based on the ECLI identifier.

 

Europese Commissie

 

Europese Unie

 

Fundamentele rechten

 

Criminaliteitsbestrijding

 

Overig

 


NB Het is mogelijk dat sommige links niet meer kloppen, aangezien ik ze niet voortdurend op juistheid naloop.