Regelgevingslinks

Onderstaand enige links naar regelgeving. Zie de aparte pagina over Europa. Niet alles is nog up-to-date.

Burgerlijk Wetboek

Berekening wettelijke rente

De berekening van wettelijke rente is gebaseerd op artikelen 119, 119a en 119b van boek 6 BW. Er dient te worden gelet op het onderscheid tussen de lage ‘gewone’ wettelijke rente (die geldt voor consumententransacties en die bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld) en de hoge ‘handelsrente’ (die is gekoppeld aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld). In artikel 120 is vermeld hoe de hoogte van de wettelijke rente wordt bepaald. Op het internet zijn diverse renteoverzichten (niet door mij op juistheid gecheckt) beschikbaar, onder meer bij Wikipedia, wettelijke rente.nl en wettelijke-rente.com.

Handelsregister

Rechtspersonen

Financieel toezicht

Belangrijke regelgeving is onder meer:

Registers

Registers gehouden door de DNB, onder meer trustkantoren, banken, betaalinstellingen en verzekeraars.

Witwasbestrijding, Wwft

Zie over de witwasbestrijdingsregels de aparte pagina over dit onderwerp.

Internationale organisaties financieel toezicht

Alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD)

Trustkantoren

Zie over trustkantoren ook de site van het Compliance Platform Trustkantoren.

Melding zeggenschap

Wet op het financieel toezicht / Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz 2006):

Sanctieregelgeving

Zie ook de extra informatie op overheid.nl bij de Sanctiewet 1977.

Excessieve beloning, bonussen – WNT

Europese aanbesteding

Vastgoed

Financiële verslaggeving + accountancy

Bestuurdersaansprakelijkheid/-verantwoordelijkheid

Insolventie

Datalekken, privacy, security

Regelgeving (NL/EU)

Toezichthouders c.a.

Dienstverlening

Bestuursrecht diversen

Overig

Europa en daarbuiten

Zie aparte pagina over Europese bronnen. Het GTAI heeft overzichten van regelgeving per land, ‘Recht Kompakt’ en ook een pagina waarop verwezen wordt naar buitenlandse regelgeving (alles in het Duits).

 

Overzichten van hyperlinks

Overzicht van de Duitse douane, met onder meer Duitse ministeries, Europese websites en overige instanties.