[Over blog en auteur]

Dit is het blog van Ellen Timmer, actief als juridisch onderzoekster en publicist en met plannen voor een promotie.

Tot 1 januari 2023 was ik als advocaat verbonden aan Pellicaan Advocaten (kantoor Rotterdam).

In het blog wordt inleidende informatie gegeven over juridische onderwerpen, waarbij niet alle aspecten worden behandeld. Die informatie is mede bedoeld als achtergrond voor advisering. Let er op dat de informatie niet kan worden gebruikt voor de beoordeling van specifieke situaties. Voorts kan de informatie in het blog verouderen door wijziging van regelgeving of nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak.

Op het blog worden artikelen en berichten van derden genoemd, omdat ik kennisneming nuttig vind, wat niet wil zeggen dat ik het met alles eens ben. Als er stelling wordt ingenomen of een mening wordt gegeven, is dat mijn persoonlijke mening.

 

Meer informatie en contact:

  • Mijn e-mail.
  • Telefonisch bereikbaar op aanvraag, stuur een mailtje.
  • Mijn LinkedIn profiel (alleen te bekijken met linkedin account).
  • Mijn Mastodon microblog (te bekijken zonder mastodon account).
  • Mijn algemene Twitter account (alleen te bekijken met twitter account).
  • Thema twitter account over het ubo-register (alleen te bekijken met twitter account).
  • Voor het Compliance Platform Trustkantoren verzorg ik nieuwsberichten.
  • Van voorjaar 2021 tot en met december 2022 was ik lid van de wetgevingsadviescommissie Wwft van de Nederlandse Orde van Advocaten. Als ik op dit blog standpunten over Wwft en Wwft-gerelateerde onderwerpen inneem, zijn dat mijn persoonlijke standpunten.
  • Mijn algemene voorwaarden zijn hier te vinden. Let op: dit blog bevat geen adviezen die opgevolgd kunnen worden, zie ook de derde alinea hierboven.

Oude sites:

 

GEEN SPAM S.V.P.
Ik verzoek u vriendelijk mijn e-mail adres uitsluitend te gebruiken voor zakelijke contacten. Als u mij van nieuws wil voorzien, verzoek ik u mij dat expliciet te vragen en mij niet ongevraagd aan uw e-mail lijst toe te voegen en me te bombarderen met productaanbiedingen of diensten. Lees over het spamverbod, dat ook geldt voor B2B, de informatie van de ACM.
Ik word dagelijks plat gemaild door juridische cursusaanbieders die kennelijk denken dat ik iedere dag van het jaar een cursus volg op alle mogelijke vakgebieden. Zie ook mijn blogbericht over e-learning.

 

Verwijzing naar derden
Verwijzing naar derden houdt geen oordeel over de kwaliteit in. Ieder rapport, bericht of ander document dient door de lezer zelf te worden beoordeeld op bruikbaarheid voor het beoogde doel.
Verwijzing naar derden betekent dat ik het bericht, artikel, standpunt of andere uiting interessant vind, maar betekent niet dat ik het met alles of een gedeelte eens ben.

Reacties en auteursrecht
Alle reacties op berichten op dit weblog dienen door mij te worden goedgekeurd. Indien ik daar aanleiding toe zie, mogen reacties door mij ingekort, verplaatst of aangepast worden. Plaatsing van een reactie op dit weblog betekent dat de auteur van het artikel aan mij toestemming geeft voor hergebruik van de tekst.

 

Privacy en cybersecurity en dit blog
Inmiddels heb ik een betaald abonnement voor de blogdienst, zodat de advertenties weg zijn. Het aantal trackers moet beperkt zijn, in ieder geval heb ik zelf niets aan gezet.

 


Eigen tweets

Tweets die ik snel wil kunnen terugvinden.

Aankondiging artikel fiscaal inwonerschap:

 

Afschaffing van de advocatuur:

 

Een wereld zonder mensen (onuitvoerbare witwasbestrijding):

NB Banken hebben geen verstand van belastingrecht.

 

Artikelen over privacy van de ubo:

 

Over het ontbreken van interesse van de journo’s in de witwasbestrijdingsmandarijnenwetenschap:

 

Accountants zijn pas echt knap:

 

Datagraaien door banken:

Dit is een reactie op deze brief met antwoorden op kamervragen over het bericht ‘ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties’.

 

E-mail is onveilig maar niemand weet het:

 

Over het ontbreken van tegenspraak in de witwasbestrijding:

 

E-mail is onveilig:

 

Robotisering van de mensen

 

 

Enige tweets van anderen