Wwft archief 2021-2019

Dit is het overzicht dat ik in de periode 2019-2021 heb bijgehouden en dat ik heb bijgewerkt als ik er de gelegenheid voor had. Dit is niet compleet.

Zie voor actuele berichten ook de rubriek Fraude, witwasbestrijding, Wwft. Berichten uit 2018 en eerder staan het andere Wwft-archief.

Houdt er rekening mee dat links naar internetpagina’s van derden of bestanden die geplaatst zijn bij derden onjuist kunnen zijn, als die derden een dynamisch systeem van URL’s hebben. Dat is heel jammer, zeker als het overheidsinstanties betreft met een voorlichtende taak.

 

2021

februari 2021

januari 2021

2020

december 2020

 • [27 december] De toeslagenaffaire is een voorbode voor calamiteiten die bij de witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding zullen gaan optreden, lees onder meer Toeslagenaffaire, dat is de mens versus het systeem (FD).
 • [23 december] Banken.nl schrijft over de gescheiden werelden binnen financiële instellingen, Preventie van financiële criminaliteit: van silo’s naar tandems. Jammer dat de haalbaarheid van de criminaliteitsbestrijdingswetgeving niet ter discussie wordt gesteld.
 • [22 december] Sancties komen niet alleen uit het westen, lees F.A.Z.: Russland verhängt Sanktionen gegen Deutschland.
 • [21 december] De banken zitten op schoot bij de overheid, wat een ongezonde situatie is. Dat blijkt uit het FD artikel Stap voor stap gaan banken en Fiod meer samenwerken tegen corruptie. Het is hoog tijd dat banken worden onteigend.
 • [21 december] De propagandamachine op volle toeren: Banken en overheid samen tegen corruptie en witwassen.
 • [18 december] Europol kondigt een decryptieplatform aan: Europol and the European Commission inaugurate new decryption platform to tackle the challenge of encrypted material for law enforcement investigations. Volgens de aankondiging is het veilig: “In full respect of fundamental rights and without limiting or weakening encryption, this initiative will be available to national law enforcement authorities of all Member States to help keep societies and citizens safe and secure“. Dat hopen we dan maar, ondanks de FinCEN Leaks.
 • [18 december] Op security.nl stond Hoekstra: internetbankieren reden voor verdwijnen bankkantoren. Zie ook het artikel in De Tijd van 11 december en het persbericht van EBF (pdf, html). Dit zorgt er voor dat mensen die klachten hebben, bijvoorbeeld over het Wwft-cliëntenonderzoek, niet meer bij een fysiek kantoor terecht kunnen. Ik vind dat een slechte zaak.
 • [17 december] In de lawine van witwasbestrijdingsinformatie is door BaFin een item over schurkenstaten toegevoegd: Rundschreiben 06/2020 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).
 • [17 december] EBA: EBA explains how it will use its new power to carry out risk assessments in the fight against money laundering and terrorist financing.
 • [17 december] Cryptobedrijven zijn niet blij met de vergunningplicht op grond van de Wwft en de overige Wwft-verplichtingen, lees Eva Smal in het NRC: Groot deel van cryptobedrijven haakt af bij DNB-registratie.
 • [17 december] FD: Stijgende kosten voor toezicht DNB drijven financiële sector tot wanhoop. Daar heeft de privatisering van de witwasbestrijding een groot aandeel in.
 • [16 december] Een burgemeester sluit een notariskantoor, uitspraak rechter en mijn artikel. In de media verschenen verschillende artikelen, onder meer hier.
 • [16 december] Het blijft bijzonder: hoe er artikelen worden geschreven over de verdiensten van banken (die onder druk staan), zonder te spreken over de criminaliteitsbestrijdingstaken van banken en de daar aan verbonden kosten. Voorbeeld is het artikel Doet de bank zoals we die kennen er nog toe? in het FD. Zie ook hierna het tweede FD-artikel van 14 december en het EBA-artikel van 12 december.
 • [15 december] EUObserver: EU watchdog warns on AI human-rights risks, “A EU Fundamental Rights Agency (FRA) report on Monday warned about the risks of artificial intelligence in predictive policing or targeted advertising“.
 • [15 december] EDPB publiceerde een verklaring over de witwasbestrijding. Lees dit artikel.
 • [15 december] ENISA waarschuwt voor de cybersecurity-risico’s van AI, zouden de techgelovige witwasbestrijdingspropagandisten luisteren? Lees ENISA AI Threat Landscape Report Unveils Major Cybersecurity Challenges.
 • [14 december] Witwasbestrijdingspropaganda van de redactie van het FD: Oproep DNB-directeur verdient opvolging.
 • [14 december] Zorgen over de financiële positie van banken, terwijl de kosten van de witwasbestrijding niet worden genoemd: DNB: ook in zeer somber scenario blijven banken voldoende gekapitaliseerd (FD).
 • [13 december] DNB-bestuurder Elderson in het FD met kritiekloze witwasbestrijdingspropaganda: Vertrekkend DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen en verlagen bankbelasting.
 • [12 december] Accountants lijden onder werkdruk, aldus artikelen. Welke rol de criminaliteitsbestrijdende rol speelt, ontbreekt. Naar mijn idee zijn de overdreven eisen die in de witwasbestrijding aan beroepsbeoefenaren worden gesteld ziekmakend.
 • [12 december] EBA waarschuwt dat de financiële positie van banken zwak is, EBA confirms banks’ solid capital and liquidity positions but warns about asset quality prospects and structurally low profitability.
 • [11 december] Bij politieorganisaties zijn grote verwachtingen van artificial intelligence en data-analyse. Op een Zwitserse site verscheen een aankondiging over een onderzoek: In der Studie «Smart Criminal Justice» haben das Kompetenzzentrum für Strafrecht und Kriminologie (SK-HSG) und das Institut für Systemisches Management und Public Governance (IMP-HSG) den Einsatz von Algorithmen bei den Schweizer Polizei- und Strafbehörden untersucht.
 • [11 december] In België sluiten banken hun kantoren, lees het artikel in De Tijd.
 • [11 december] Mensen met een Iraanse achtergrond ondervinden grote problemen met banken, zo heeft het artikel van Lendering bewezen. De Iraanse geheime dienst is dan ook nog met Iraniërs bezig, zo valt te lezen in ‘Iraanse politiek activisten in Nederland worden gehackt door Iran’ (FD). Eerder schreef het NRC over door de AIVD gesignaleerd ontvoeringsrisico.
 • [10 december] De discussie over inbreken op encryptie gaat gewoon door. EUObserver: EU Commission mulls police access to encrypted apps. Zie Engelfriet over encryptie, hij schreef ook over de versleutelde e-mail die door Tutanota leesbaar gemaakt moet worden.
 • [9 december] Banken willen quantum-technologie gebruiken, aldus dit bericht bij de NVB. Inzet voor criminaliteitsbestrijding ligt voor de hand.
 • [9 december] In Duitsland wordt veel geschreven over overheidsmalware, de zgn. Staatstrojaner. Lees het artikel in Golem, “Die Schlapphüte suchen Cyber-Programmierer ohne Gewissen und bieten dafür Peanuts. Das stärkt das Vertrauen in die Unfähigkeit der Behörde“. Zouden dat soort IT’ers ook bij de banken werken?
 • [9 december] De media en het publiek vinden het geweldig: strafvervolging van een bankier. Kernvraag: is een bankbestuurder per definitie nalatig als de bank de Wwft niet goed heeft kunnen naleven. Over die vervolging diverse artikelen, onder meer in Accountancy Vanmorgen.  Het FD vond het geweldig interessant, lees dit en dit (waarin ten onrechte wordt verondersteld dat een statutair bestuurder ‘onaantastbaar’ zou zijn); in een ander FD-artikel wordt ten onrechte geschreven dat een bestuurder bij schikking door het bedrijf vrijuit gaat. Nu zag de uitspraak van het hof van 9 december er niet goed uit voor deze bestuurder. Toch vraag ik me af of bestuurders en compliance mensen slachtoffer worden van de Angelsaksische mode om bestuurders figuurlijk de kop af te hakken, lees mijn berichten over de regelgeving van de angst.
 • [9 december] De open overheid beweging heeft geen enkel respect voor de cybersecurity- en vertrouwelijkheidsbehoeften van burgers en organisaties en rekent vertrouwelijke private informatie tot ‘overheidsinformatie’ die openbaar zou moeten zijn. Lees bijvoorbeeld dit: Call to protect EU’s Number One Anti-Corruption Instrument: Open Company Registers!. De marketing van deze groeperingen (waar achter naar verluid de VS en VK zitten) is krachtig.
 • [8 december] Bericht bij EUObserver over nieuwe extraterritoriale sancties tegen mensenrechtenschenders buiten de EU: EU adopts ‘Magnitsky Act’ against human rights abusers.
 • [8 december] De minister van Veiligheid wil deals met  ‘facilitatoren‘, waarbij van de onjuiste gedachte wordt uitgegaan dat dit er veel zijn. Er is ijverig over geschreven, natuurlijk in het FD in dit artikel en deze.
 • [8 december] Onderzoeksrapport Huis voor Klokkenluiders: werknemer overheidsorganisatie wees terecht op maatschappelijke misstand rond omgang met overheidsgeld: lees dit bericht. Het gaat om gevallen van onjuist declaratiegedrag en van oneigenlijk gebruik van transportmiddelen van de werkgever.
 • [7 december] Lelieveldt schrijft over de FinCEN hack en de mislukking van de witwasbestrijding.
 • [4 december] De VS heeft geen ubo-register, maar dat lijkt te veranderen, lees dit artikel in WSJ. Zo te zien wordt het een niet-openbaar ubo-register, ook al sponsort de VS organisaties die internationaal bezig zijn om openbare ubo-registers te promoten.
 • [4 december] De VS verdient goed aan internationale sancties, er worden records gebroken, lees Foreign Bribery Enforcement on Track for Record-Breaking Year, WSJ.
 • [4 december] Ondermijning is in de politieke mode, al hoor ik van mensen van de opsporing dat zij het meer als symboolgebeuren zien, ingezet om aan meer financiële middelen te komen. Bij het VNG verscheen Paul Depla over ondermijnende criminaliteit.
 • [3 december] Op de site van de politie verscheen over Wwft in het vastgoed het artikel ‘Witwassen in de vastgoedsector, het probleem erkennen is onderdeel van de oplossing’.
 • [3 december] EBF bevestigt in een persbericht dat het aantal bankkantoren afneemt.
 • [3 december] Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO, schrijft het NRC.
 • [3 december] De koningin speechte over inclusieve financiering, lees dit nieuwsbericht. Onder meer “Technologische innovaties in formele financiële diensten (fintech) bieden veel mogelijkheden om mensen toegang te geven tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen en digitale betaalmethoden. Hiermee vergroten zij hun kansen op economische en sociale ontwikkeling volgens onder meer de WB. Wereldwijd kunnen nog altijd 1,7 miljard volwassenen geen financiële diensten gebruiken (Global Findex 2017). Het meest achtergesteld zijn vrouwen, mensen met een laag inkomen en kleine boerenbedrijven en ondernemingen. Door fintech hebben bijvoorbeeld mensen die in afgelegen landelijke gebieden wonen betere toegang tot financiële diensten en hoeft men niet meer uren in de rij te staan voor bankzaken. Maar fintech brengt ook risico’s met zich mee. Koningin Máxima gaat in haar toespraak in op het belang van de ontwikkeling van veilige digitale publieke goederen die aansluiten bij de behoeften van de gebruikers om de risico’s tegen te gaan. Het gaat onder meer om de ontwikkeling van regelgeving voor de waarborging van cybersecurity, data privacy, veilige digitale identiteitsbewijzen en het stimuleren van digitale en financiële vaardigheden van gebruikers“. Het zou fijn zijn als er binnen Nederland ook aandacht zou komen voor toegankelijkheid van het bancaire stelsel, onder meer voor ondernemingen en organisaties die slachtoffer van de-risking door banken zijn geworden.
 • [3 december] The EDPB’s response to MEP Körner’s letter concerning the Terrorist Finance Tracking Program (TFTP).

 

 

 • [2 december] Accountants hebben een centrale rol in de misdaadbestrijding, zo laten zij via berichten als deze weten: Nieuwe impulsen voor corruptiebestrijding, accountant.nl.
 • [2 december] In NRC stond het artikel: Criminelen kregen inzage in politiesystemen. Hoe kan de burger de politie vertrouwen als dit gebeurt?
 • [2 december] Nederlands filiaal van Japanse bank onder vuur van DNB: Ook witwasproblemen bij Japanse Brexitvangst.
 • [1 december] Nieuwe rode vlag voor Wwft-plichtigen is de vuurwerkhandel: ‘Verkoop illegaal vuurwerk begint op drugshandel te lijken’ (RTL).
 • [1 december] “Stap voor stap kruipt de overheid steeds dieper in mensen“, dat is de titel van een artikel op de Belgische privacysite Ministry of Privacy, waarin naar een Volkskrant artikel wordt verwezen. Dat doet de overheid niet alleen rechtstreeks, maar ook via de Wwft (bijvoorbeeld banken) en via digitale dienstenaanbieders zoals Facebook en Google. Citaat: “We hebben een nieuwe, shiny tool om het op te lossen. Vaak klinkt dat redelijk, zoals het plausibel is om met slimme camera’s appende bestuurders te pakken. De privacyzorgen worden geadresseerd in een wet of een regel (‘de inzet moet proportioneel zijn’). Vervolgens ziet niemand het risico van de inzet van al die technologieën en dataverzamelingen samen. Dat vind ik fascinerend. Dat heeft te maken met het aard van het risico. Bij een kernbom is dat duidelijk: de kans dat een ontploffing zich voordoet is nihil, maar de impact als het wel gebeurt, is gigantisch. In de digitale samenleving zit het risico overal een beetje. Privacy wordt her en der een beetje geschonden, data worden op diverse plekken verzameld en her en der is een datalek. Maar dat het risico verspreid is, maakt het niet minder groot of ernstig. Het wordt alleen niet zo ervaren.”. Dit geldt bij uitstek voor de Wwft.

november 2020

 • Het WODC heeft Engelse vertalingen van de NRA witwassen en de NRA terrorismefinanciering gepubliceerd, te vinden via de desbetreffende pagina’s: witwassen, terrorismefinanciering. Directe links naar de complete NRA’s: witwassen NL EN, terrorismefinanciering NL EN.
 • [30 november] Uitspraak over makelaar en Wwft.
 • [30 november] Nu cryptodiensten vergunningplichtig zijn onder de Wwft, kan de opsporing achter de aanbieders zonder vergunning aan. Lees het bericht van FEC.
 • [28 november] BD: Aantal fraudemeldingen explodeert: Belastingdienst bindt strijdt aan met cybercriminelen.
 • [26 november] Misdaadbestrijding gaat via emoties en onderbuik, lees in het NRC Marc Schuilenburg: Bij strijd tegen misdaad spelen partijen weer op buikgevoel. Dat verklaart waarom er niet over de concepten achter de witwasbestrijding wordt nagedacht.
 • [24 november] Techoptimisme in het Handelsblatt: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll.
 • [20 november] Hoe het komt dat amateursportclubs zo lastig aan een bankrekening kunnen komen: Criminele invloed bij een op de acht amateursportclubs, NRC.
 • [19 november] Security.nl schrijft dat banken gaan monitoren: Banken zetten ‘slimme monitoring’ in om betaalfraude te detecteren. Je zou denken dat die er al lang moet zijn.
 • [17 november] De witwasbestrijding is gebaseerd op datahonger. Daarom is Grenzen stellen aan datahonger door Oerlemans relevant. Hij hield er een oratie over, lees ook het artikel over de oratie.
 • [16 november] Nieuwsbericht rijksoverheid over inkoopregister: Verplicht landelijk inkoopregister tegen heling.
 • [16 november] Volgens een artikel op banken.nl zou de gewijzigde Wwft screening van personeel voorschrijven, door de auteurs “een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers” genoemd (ook Van Kempen schreef er over). In artikel 35 Wwft staat het heel algemeen geformuleerd, “Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren“. Screening is nodig voor zover relevant voor de uitgeoefende taken en de risico’s en dergelijke van de Wwft-plichtige. In het kader van de zorgplicht is dit altijd al een punt van aandacht.
 • [13 november] De WRR publiceert over het doenvermogen van burgers: WRR-bijdrage Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU). Jammer dat het denk- en doenvermogen van Wwft-plichtigen niet wordt bekeken. Wel verscheen een bericht over het doenvermogen van de wetgever, waarover een WRR lid een lezing heeft gehouden: “Bovens gaat daarom in zijn lezing een gedachtenexperiment aan door de gedragswetenschappelijke inzichten uit het WRR-advies toe te passen op het doenvermogen van de wetgever
 • [13 november] Accountancy Vanmorgen schrijft artikel over Wwft-uitspraken: BFT teruggefloten om gebrekkige onderbouwing Wwft-boetes. Feitelijk hebben deze kantoren de boete al gehad door de advocaatkosten die zij hebben moeten maken.
 • [12 november] DNB-directeur Sleijpen sprak over “Betalen zonder barrières”, maar dat is iets wat alleen voor bepaalde consumenten geldt. Ondernemingen en organisaties staan machteloos tegenover de de-risking praktijken van banken. Intro DNB: “In zijn keynote voor het Jaarcongres van de Betaalvereniging Nederland zei Olaf Sleijpen dat het van groot belang is dat de betaaloplossingen van nu en die van de toekomst voor een zo groot mogelijke groep mensen bereikbaar en toegankelijk zijn“.
 • [12 november] Criminaliteit is overal, zo ontdekt de Europese Raad, zelfs gaming platforms worden door criminelen misbruikt: “Another concrete example: online gaming platforms have also become drivers of radicalisation and strategic communication. The new legislative framework and a robust dialogue with the operators concerned should make it possible to deal with this phenomenon“. Dus nu staat er een rode vlag bij gaming.
 • [12 november] Het loopt niet lekker met de Wwft-vergunning voor de cryptosector: Een spannende tijd voor aanbieders van cryptodiensten.
 • [11 november] EDPB publiceerde Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures, die ook voor financiële surveillance relevant zijn.
 • [10 november] De cybersecurity-risico’s voor burgers als gevolg van de persoonsgegevens die financiële instellingen op grond van de witwasbestrijdingsregels uitwisselen nemen steeds verder toe. In de VS wil FinCEN de drempel waarboven uitgebreide persoonsgegevens met betalingen worden meegestuurd verlagen van $3,000 naar $250, zo lees ik in een artikel. Het begrip geld zal ook virtuele valuta omvatten. Aangezien Europa en Nederland alles nadoen wat de Amerikanen bedenken, zal dit plan ook wel de oceaan over waaien.
 • [10 november] FEC (AFM en FIOD) heeft onderwijs aan medewerkers van banken over beleggingsfraude gegeven, zie dit bericht.
 • [10 november] Het Ministerie van Financiën is op LinkedIn met een promotiecampagne voor FATF bezig. Het ministerie vertelt niet waarom deze ondemocratische organisaties regels mag maken en landen op zwarte lijsten mag plaatsen. Tekst: “Witwassen en terrorisme gaat over grenzen en daarom is het belangrijk om bij de aanpak ervan samen te werken met andere landen. In 1989 is op initiatief van de G7 daarom de Financial Action Task Force, kortaf FATF opgericht. Maar wat doet die nou eigenlijk precies? Wat evalueren ze? Wat zegt die informatie over integriteitsrisico’s waarmee financiële instellingen rekening moeten houden? Evert Houtman van het ministerie van Ministerie van Financiën is hoofd van de Nederlandse delegatie bij de FATF en is te gast in de Podcast: Compliance Adviseert waarin experts uit de financiële wereld hun ervaringen delen. Te luisteren via Spotify: https://lnkd.in/dz4fJX8 of dus via https://lnkd.in/gsthzjV“.
 • [9 november] Krijn Soeteman schrijft over blockchain en Wwft: “U-bocht vernietigt recht op financiële privacy
  Of hoe de EU door de aansporing van de FATF van elke blockchain een data-surveillancesysteem maakt“. Het lijkt me geen U-bocht, het kenmerk van de witwasbestrijding is surveillance.
 • [9 november] Nederland is aan de slag met omkoping: kamerbrief, rapport: Implementing the OECD Anti Bribary Convention Netherlands Phase 4 Report. Intro van de brief: “Minister Grapperhaus en minister Kaag sturen het evaluatierapport ‘Implementing the OECD Anti Bribary Convention’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar de Tweede Kamer. Het rapport evalueert de invoering en handhaving van het OESO-Verdrag tegen omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties in Nederland. Daarnaast reageren zij op het bericht
  ‘Nederland presteert zwak bij bestrijding van corruptie’ uit het Financvieel Dagblad van 13 oktober 2020. Ook geven zij de kabinetsreactie op het rapport ‘Exporting Corruption’ van Transparency International
  “.
 • [9 november] De EU wijzigt de sanctieregelgeving, lees het persbericht.
 • [9 november] De definitie van ‘witwassen’ is zo ruim, dat ook degenen die onbewust crimineel geld ontvangen al tot witwasser kunnen worden bestempeld en strafrechtelijk achtervolgd kunnen worden als ‘facilitator’ van de echte crimineel. Dat lijkt me een vorm van secundaire aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel over een promotie, die echter een beperktere scope heeft. Het proefschrift van Maes heet: ‘Secundaire aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van beheerders van private ruimten’.
 • [8 november] De journalisten die over de FinCEN leaks schrijven denken er anders over: Aleid Wolfsen: Gestolen data zijn veel erger dan een gestolen fiets.
 • [6 november] Bij de opsporing begrijpen ze de relatie tussen AVG en misdaadbestrijding niet. Ook bij de VVD is dat geval zo lees ik bij Tweakers. Schending van de privacy mag als een (straf)wet dat bepaalt. Dus het is een kwestie van wetten maken, waarbij wel geldt dat de AVG-principes moeten worden nageleefd, zoals dataminimalisatie, toegang op need-to-know basis en cybersecurity. Generieke sleepnetten zijn niet toegestaan.
 • [5 november] De politie heeft nog steeds onderbezetting, lees dit. Is het een idee het verspilde Wwft-geld bij de politie in te zetten?
 • [4 november] Vergadering van de Europese ministers van economie en financiën, met natuurlijk witwasbestrijding op de agenda. De harmonisering gaat zeker plaats vinden, kan daaruit worden afgeleid. Lees dit bericht, met onder meer:
  Ministers discussed the Council conclusions on anti-money laundering and terrorism financing, which aim to provide the Commission with guidance in advance of its legislative proposals in 2021 on a single rule book, EU-level supervision and a coordination and support mechanism for member states’ financial intelligence units (…)
  In the draft conclusions, the Council outlines various areas in which the Commission should consider harmonising the EU rules via a directly applicable regulation. The Council also supports setting up an EU-level supervisor with direct supervisory powers over a selected number of high-risk obliged entities, as well as the authority to take over supervision from a national supervisor in clearly defined and exceptional situations.
  The fight against money laundering and terrorism financing is a top priority for the German presidency. Recent alleged money laundering cases, including in the EU, underline the urgency to act. More harmonised rules and EU-level supervision will allow us to be more effective and to strengthen the EU’s anti-money laundering framework. It is an important sign that we all stand united for tough anti-money laundering measures.
  “.
  Nu maar hopen dat de mensen van de Europese tekentafels ook denken aan de menselijke maat van de regels en de uitvoerbaarheid.
 • [4 november] Stibbe herinnert ons aan 75 jaar Verenigde Naties en aan fundamentele rechten.
 • [4 november] Accountancy Vanmorgen schreef over Wwft-boetes voor handelaars.
 • [3 november] Uitspraak hof over opzegging bankrekeningen. Inhoudsindicatie: Opzegging betaalrekeningen. Kort geding. Art. 2, 3 en 35 Algemene Bankvoorwaarden. Het hof acht op grond van de in het arrest genoemde feiten en omstandigheden voldoende aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat de bank rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot beëindiging van de bankrelatie met de vennootschap. Dat geldt niet ten aanzien van de beëindiging van de bankrelatie met de bestuurder van de vennootschap.
 • [2 november] AFM en DNB actualiseren handhavingsbeleid, schrijft DNB, lees het beleid en de feedbackstatement.

oktober 2020

 • [30 oktober] De nieuwe surveillance organisatie van de banken, Transactie Monitoring Nederland, TMNL, krijgt verder vorm, zo lees ik bij Accountancy Vanmorgen. Norbert Siegers wordt de CEO. Zoals ik al eerder schreef zijn de banken druk aan het investeren, zodat zij kennelijk de politiek en de Autoriteit Persoonsgegevens al in hun zak hebben.
 • [30 oktober] In een Wwft-zaak tegen een makelaar reed het Openbaar Ministerie een scheve schaats door de makelaar pas op 13 oktober 2020 het appelschrift toe te zenden, terwijl dat document al op 9 januari 2019 bij het hof was ingediend; ook op 13 oktober 2020 trok het Openbaar Ministerie het eerdere appelschrift in en voerde een andere reden voor hoger beroep aan. Dit leidt er toe dat – nu de makelaar niet eerder met justitie in aanraking is gekomen en het feit lang gelden heeft plaats gevonden – dat het hof afziet van strafoplegging.
 • [30 oktober] Uitspraak over de Wwft inzake handelaar. Inhoudsindicatie: De verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren.
  Oplegging van een geldboete van € 3000,00.
 • [28 oktober] De plaatsing op de schurkenstatenlijsten is een politiek gebeuren, zo schrijft Keatinge van RUSI in Financial Crime Country Lists in a Fragmenting World Order. Het geeft te denken dat hij besluit met “Yet in a time where the sanctity of international norms and standards is being increasingly questioned and tested, and as countries and their supporters and detractors alike awaken to the impact of the use and abuse of these lists, those that champion their existence must ensure that their operation is transparent, defensible and absent of politics“.
 • [28 oktober] Accountancy Vanmorgen over de antwoorden van de Minister van Financiën op vragen over de-risking. Lees ook mijn blog.
 • [28 oktober] Uitspraak over administratiekantoor en Wwft. Het administratiekantoor hoefde niet onverwijld na de kennisneming van de transacties daarvan melding te maken, maar mocht eerst nader onderzoek naar deze transacties doen.
 • [28 oktober] VICE schreef over de hackende overheid, ICE, IRS Explored Using Hacking Tools, New Documents Show. Gebeurt ongetwijfeld ook in de witwasbestrijding.
 • Het FD schrijft over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, een affaire die te denken geeft over de maatschappelijke betamelijkheid van die dienst en van het Ministerie van Financiën. Het ontbreken van maatschappelijke betamelijkheid in de witwasbestrijding blijft nog onder de radar.
 • [27 oktober] Accountancy Vanmorgen schrijft over twee uitspraken waarin banken door de rechter op de vingers worden getikt. Het betreft ECLI:NL:RBAMS:2020:4902 en ECLI:NL:RBAMS:2020:4716.
 • [27 oktober] De mensen van de open overheid interesseren zich geen seconde voor databescherming of mensenrechten, “Een ander dossier is het UBO-register, waarin de eigenaar of belanghebbende van een organisatie geregistreerd is. Het register is in de huidige opzet niet openbaar doorzoekbaar“. Dit zijn geen overheidsgegevens, dit zijn privégegevens, meneer Serv Wiemers van Open State Foundation!
 • [27 oktober] De privacy toezichthouder van de VK is opgetreden tegen datahandelaar Experian, deze handelaar levert dacht ik ook witwasbestrijdingsgegevens. Lees er over bij PI.
 • [26 oktober] Het is tijd voor onttovering van de datamagiërs, ook in de witwasbestrijding, Entzauberung der Datenmagier? Nein, der Cambridge-Analytica-Skandal fällt nicht in sich zusammen, Netzpolitik.
 • [26 oktober] Geannoteerde Agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020, op de agenda onder andere conclusies inzake het actieplan van de Europese Commissie voor nieuw EU-beleid ter voorkoming van AML/CFT.  In de Ecofinraad zal een uitwisseling van standpunten plaatsvinden over de raadsconclusies inzake het actieplan AML/CFT van de Europese Commissie, mei 2020 (zie op dit blog de tag AMLR).
 • [26 oktober] Niet alleen de witwasbestrijding door private ondernemingen lijdt aan de vastleg-ziekte. Ook de overheid heeft last van deze ziekte, zo blijkt uit het artikel van Ybo Buruma in het NJB, Opsporing: prestatie en verantwoording. Hij besluit met: “Het is tijd om vormen van financiering en toezicht te ontwikkelen die minder gedetailleerde administratie en verantwoording van de algemene taakuitoefening vergen. De financiering moet meer gericht zijn op de noden van effectieve professionele taakuitoefening. En het toezicht zou meer gericht moeten zijn op (verkeerde) gedragspatronen die aan bevoegdheidsuitoefening ten grondslag liggen dan op checklists, audits, en al het andere wat eerder op de verantwoording van het middenmanagement dan op de uitvoering betrekking heeft. Dat alles opdat er meer tijd overblijft voor het echte werk“. Het is treurig dat dit nog steeds niet tot de wettenmakers is doorgedrongen.
 • [23 oktober] Rare titel van een artikel: “DNB als partner in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit“.
 • [23 oktober] Uitspraak over witwassen van bitcoins.
 • [23 oktober] FATF heeft vergaderd. IJsland mag weer van het lijstje af. Het blijft vreemd dat Rusland en China niet op de zwarte of grijze lijst staan.
 • [23 oktober] In de witwasbestrijdingsstortvloed doet FATF ijverig mee, The importance of allocating sufficient resources to AML/CFT regimes during the COVID-19 pandemic.
 • [23 oktober] Hoe #ING zich belachelijk maakt door aan oudheidkundige Jona Lendering vragen te stellen over een micro-transactie met ‘Persia’ in de omschrijving, lees het artikel van Lendering en mijn blog.
 • [23 oktober] Het CCV schrijft over een andere variant van privatisering van de misdaadbestrijding: de risicoaansprakelijkheid van verhuurders voor criminaliteit in hun panden, lees Terugblik talkshow: goed en veilig verhuren doe je zo.
 • [22 oktober] Banken zeggen dat ze bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen, het zou fijn zijn als zij daartoe zouden overgaan in de witwasbestrijding.
 • [22 oktober] Platform Burgerrechten: Stop invoering SyRI-systeem in de zorg. Helaas is de witwasbestrijding één grote SyRI.
 • [21 oktober] Uitspraak in Wwft zaak over accountantskantoor. Rechtbank herroept boete voor overtreding van de artikelen 3, 8 en 16 van de Wwft, omdat geen grond bestaat voor het oordeel dat het accountantskantoor ook maar enige reden had te twijfelen aan de legale herkomst van de gelden.
 • [21 oktober] Lekker witwasverhaal in De Groene: Waarom een zakenman nu souvenirwinkels in Amsterdam-Centrum opkoopt.
 • [20 oktober] Het ritselt in de misdaadbestrijding van taskforces, samenwerkingsverbanden en nog veel meer. Daar hebben de mannen en vrouwen het zo druk mee dat ze mogelijk niet aan boeven vangen toe komen. AMLC laat weten: AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP).
 • [20 oktober] De AFM heeft de witwasbestrijdingsleidraad aangepast: Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast. Het bericht bevat onjuistheden als over het ubo-register: “Het register maakt transparant welke personen het binnen een onderneming voor het zeggen hebben“. (Wanneer wordt het in Nederland verboden dat alle toezichthouders, brancheorganisaties en andere partijen die moeten bewijzen dat zij er zijn, hun eigen handleidingen en leidraden uitbrengen? Het is een leidraden-chaos.)
 • [19 oktober] Pheiffer schrijft ‘Journalistiek beter dan accountants in fraude opsporen’. Hij negeert dat Panama Papers en gelijksoortige onthullingen op digitale inbraken zijn gebaseerd.
 • [13 oktober] Afpakken is niet alleen in Nederland in de mode (in de VK heet het Unexplained Wealth Order, ‘UWO’). Ook in België wordt afpakken de norm, als een burger de herkomst van zijn of haar vermogen niet kan verklaren. Zie de uitspraak van het Hof van Cassatie van België van 13 oktober 2020, P.20.0550.N/1. In die uitspraak oordeelt het Hof dat de rechter mag uitgaan van “een normaal uitgavenpatroon” van iemand in de positie van de verdachte. Nu de zaak gaat over contante stortingen in grote omvang (er werd 428.038,48 euro verbeurd verklaard), is verdachte misschien niet geloofwaardig. Maar ook over niet-contant vermogen kunnen vragen naar de herkomst worden gesteld. De Belgische advocaat in deze zaak, Joachim Meese, maakt zich grote zorgen, hij schreef “Verontrustend arrest binnengekregen over de bewijsstandaard bij witwassen. Als vermogenskadaster er ooit komt, kunnen er meteen duizenden witwasdossiers worden opgestart: bewijs het legaal karakter van je vermogen tot op de euro of het wordt verbeurd verklaard. Ook al is het opgebouwd gedurende decennia. De strafrechter kan daarbij de geloofwaardigheid van je berekening vrij beoordelen en rekening houden met vermoedens (bijv. over de gemiddelde kost van levensonderhoud). Alsof het een burgerrechtelijke beoordeling is, of zelfs een fiscale beoordeling op indiciaire basis, maar dan zonder verjaringstermijnen. Beangstigend …“.
 • [9 oktober] Omtzigt fileert overheidsoptreden toeslagenaffaire. Jammer dat deze felheid bij leden van de Tweede Kamer ontbreekt als het gaat om de concepten achter de witwasbestrijding en de uitwassen daarvan.
 • [9 oktober] Parket Hoge Raad brengt conclusie uit over geschil tussen bank en ondernemer over opzegging wegens Wwft-risico’s.
 • [8 oktober] Lelieveldt heeft voor de cryptosector de historie van de witwasbestrijding op een rij gezet.
 • [1 oktober] Zo nu en dan wordt er geprutteld over de witwasbestrijding, zoals in Zeven denkfouten achter het UBO-register.
 • Witwasbestrijding in België waar net als hier de not-for-profit met de ubo-onzin wordt geconfronteerd: Extra verplichtingen voor bedrijven en vzw’s die begunstigden registreerden.
 • De enigen die schrijven over de effectiviteit van de witwasbestrijding lijken de cryptovaluta mensen te zijn: ‘Bestrijding witwassen heeft minder dan 1% impact op criminaliteit’, is dat het waard? (Bitcoinmagazine). Zij verwijzen naar een artikel op Ledger Insights, dat melding maakt van een Australische wetenschapper Ronald F. Pol van Australia’s La Trobe Law School.
 • FATF heeft de recommendations maar weer eens aangepast, op LinkedIn schrijven ze: “The FATF has amended its Standards to reflect the threat posed by the proliferation of weapons of mass destruction. Countries and financial institutions are now required to identify, assess and mitigate the risks of proliferation financing, and enhance domestic cooperation and information sharing“.

september 2020

augustus 2020

 • [27 augustus] Uitzending over het uitsterven van contant geld bij De Nieuws BV, intro: “De terugloop van betalingen met bankbiljetten en munten was al gaande, maar is door corona enorm versneld. Sterft contant geld uit? En is dat erg? We vragen het Jaap-Henk Hoepman, privacy onderzoeker aan de Universiteit Groningen en Radboud Universiteit. En aan Edin Mujagic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer met specialisatie in centrale banken“.
 • [20 augustus] Gereageerd op een heridentificatie-discussie op security.nl, “Banken en andere financiële instellingen hoeven hun klanten alleen bij het begin van hun relatie op grond van de Wwft te identificeren (officieel: hun identiteit te verifiëren). Als banken nu ‘heridentificeren’ beroepen zij zich ten onrechte op de Wwft.
  Wat wel een reden kan zijn:
  – het identiteitsbewijs is kwijt;
  – nieuwe regels op het gebied van veilige toegang tot de rekeningen (PSD2).Maar dat zeggen ze nergens. Ze verschuilen zich allemaal achter de Wwft (voorbeelden: Aegon, Knab, ICS).
  Op grond van de Wwft moeten ze periodiek klantenonderzoek doen, wat er op neer komt dat zij moeten kijken of de klant een crimineel is, dat geldt ook voor consumenten. Het lijkt er op dat ze dat niet eerlijk vertellen.</em
  Wat mij er aan stoort is dat banken hun klanten aan de wet willen houden en op iedere kleinigheid aanspreken, terwijl ze zelf niet eerlijk zijn over wat ze doen.”.
 • [19 augustus] ECER schrijft: Rapport van de Europese Commissie over de inspanningen in 2019 om EU-wetgeving te vereenvoudigen, overregulering te voorkomen en de regeldruk te verminderen. Wat jammer dat dit niet over witwasbestrijding gaat.
 • EBA is deze maand bezig met advies over het “future AML/CFT legal framework”, op verzoek van de Europese Commissie, zo schrijven ze: “The Commission has issued a call for advice to the EBA on the future AML/CFT legal framework. We are now working with competent authorities to identify which aspects of the AML Directive should be harmonised or strengthened, and how the future AML/CFT law should interact with other relevant legislation. The Commission has asked us to respond by 10 September 2020“. Net als in Nederland, waar DNB op verzoek van de Minister van Financiën de regelgeving ontwerpt.

juli 2020

juni 2020

 • [26 juni] Hoe meer richtlijnen, hoe beter, denken ze in Europa. Daarom zijn er door de ESAs “Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and  the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions” uitgebracht, waarbij de innovativiteitsopinie kan worden gebruikt.
 • [25 juni] In de antiwitwasmarketing wordt graag gebruik  gemaakt van onderwerpen die emoties opwekken bij het publiek, zoals terrorisme en kindermisbruik. Ook de handel in wilde dieren wordt ingezet, zo is bij FATF te lezen. Mij lijkt dat het criminaliteit is als al het andere. De FATF voorzitter die verantwoordelijk is voor het rapport komt uit China, wat dacht ik een land is dat geen goede naam heeft op het gebied van de handel in wilde dieren.
 • [22 juni] Jeroen Veldhuis schreef “ING Bank jaagt klanten de BKR-procedure in“. Zou deze handelswijze een ongebruikelijke transactie door ING zijn, die aan FIU Nederland gemeld had moeten worden doordat de bank uit is op financieel gewin ten nadelen van de consument?
 • [18 juni] Bericht rijksoverheid: Circa 400 MIT-specialisten erbij in aanpak ondermijnende criminaliteit. ‘MIT’is de afkorting van ‘Multidisciplinair Interventieteam‘ en heeft tot doel georganiseerde ondermijnende criminaliteit te bestrijden (is er dan georganiniseerde misdaad die niet ondermijnend is?)
 • [16 juni] CNUE article CNUE publishes second issue of its mook, devoted to the fight against money laundering. “This publication is intended to give European notaries, and more broadly practitioners, an overview of the work of international bodies and the legislation in force in the fight against money laundering. It will be a useful source of food for thought for professionals who, in their daily practice, must be able to serve the best interests of their clients, the State and society in general.” English version of the publication: here.
 • [15 juni] Maxim Februari schreef een mooi artikel over de gevaren van het politionele denken, Pas op voor lange armen met goede bedoelingen. Met onder meer: “De politie wil langere armen. Zoals de regering langere armen wil. En de rest van de overheid ook. Om mensen te redden, om het werk te doen waarvoor de organisatie in het leven is geroepen, om goed te doen. In het geval van de politie heb ik nog wel sympathie voor het verlangen naar meer macht, ook al ben ik kritisch (…) de Belastingdienst heeft geen enkel excuus voor de goede bedoelingen die leiden tot discriminatie, knevelarij, armoede en ontwrichting van levens“. Hij eindigt met: “De politie maakt zich wel eens zorgen over onze rechten. Nu de rest van de opspoorders nog“.
 • [10 juni] Overzichtsuitspraak Raad van State over geheimhoudingsverzoek politie, ECLI:NL:RVS:2020:1367, persbericht, uitspraak. Te vinden via de overzichtsuitsprakenpagina.
 • [8 juni] De mensen van de misdaadbestrijding en de banken willen graag dat contant geld verdwijnt. De eerste groep omdat criminelen contanten veel gebruiken, de tweede groep omdat zij contanten duur vinden. Op deze dag bood de Minister van Financiën de jaarrapportage van het het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en het eindrapport van de MOB Taskforce Herziening standpunt contant geld aan de Tweede Kamer aan. Contant geld lijkt nog even te mogen blijven, zo lees ik. Contant betalen is voor de burger de laatste mogelijkheid om nog wat privacy te behouden.
 • [8 juni] AFM wil standaard voor niet-financiële informatie in OOB-verslaggeving schrijft Accountancy Vanmorgen. Onder niet-financiële informatie vallen de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping, maar helaas hoort tijdige betaling van mkb-leveranciers er niet bij.
 • [7 juni] Door corona sluiten Duitse banken meer filialen, schrijft FAZ in Duitsland. Dat zal in Nederland niet anders zijn. Zou de service achteruit gaan en zou de kennis van de klant verminderen, dat laatste is voor een zorgvuldige naleving van de Wwft belangrijk.
 • [5 juni] Voor gewone mensen is het niet te volgen, alles wat nationaal en Europees op het gebied van witwasbestrijdingsregels. Voortdurend actieplannen en wijziging op wijziging. Als je het niet kunt volgen wordt je streng aangekeken: ‘u bent toch jurist’.
 • [5 juni] Er is weer een nieuwe Europese aanduiding en afkorting, European Financial and Economic Crime Centre (EFECC). Lees het persbericht van Europol. Er kan ook een filmpje worden bekeken.
 • [5 juni] Ollongren komt met wetsvoorstel om integriteit bestuur te bevorderen, Montesquieu Instituut. Dus eindelijk een VOG voor wethouders.
 • [4 juni] De namaak-bankmedewerker komt steeds vaker voor, lees Opgelicht?! ziet toename slachtoffers van spoofing door ‘bankmedewerker’.
 • [4 juni] Weer een perceptieindex, lees Een op drie verdenkt collega van ‘bewust’ sjoemelen met declaraties, Accountancy Vanmorgen.
 • [3 juni] Corruptie blijft voor mij een vaag fenomeen, ook omdat het begrip soms wordt gebruikt voor alle vormen van financieel-economische criminaliteit. De Raad van Europa heeft een corruptiebestrijdingsinstantie, die van zich laat horen: GRECO: new report urges public authorities to be exemplary and transparent. “Governments and public-office holders should act in an exemplary way by respecting anti-corruption measures and transparency standards, said the Council of Europe anti-corruption body GRECO in its annual report, published today“, persbericht.
 • [3 juni] Zombiebedrijven, is dat de nieuwste mode? FD, Studie: ‘zombiebedrijven’ drukken inflatie waar ECB zo op hoopt.
 • [2 juni] Hyperintelligent, die vragen en antwoorden over de Serious Crime Task Force die op de IFFC site werden gepubliceerd.
 • [2 juni] Taxlive over ubo-register fgr en trust: Praktijk in de kou door onduidelijke conceptwetgeving trustregister.
 • [2 juni] FIU Nederland kondigt de wijziging van de Wwft bij makelaars aan in dit informatieblad (pdf).

mei 2020

 • In een ongedateerd bericht deelt EBA mee een AML/CFT comité te hebben opgericht, “Standing Committee on anti-money laundering and countering terrorist financing (AMLSC)“.
 • [29 mei] FD schrijft Kwart Europese bankfilialen verdwijnt komende drie jaar (betaalmuur). Zou dat betekenen dat het Wwft-cliëntenonderzoek nog moeilijker wordt?
 • [29 mei] Artikel in het FD (betaalmuur) over het afscheid van fraude onderzoeker Peter Schimmel, die veel realistischer is over de Wwft-opsporingstaak dan zijn tegenpool Pheiffer. Onder meer “Er is ook sprake van overschatting van accountants, meent Schimmel. ‘Het gedonder bij Imtech konden accountants echt niet met data-analyse naar boven halen“.
 • [27 mei] “Terreur van compliance“, onder deze pakkende titel schreef Joost Röselaers een artikel (betaalmuur) voor het FD. Over hoe de toename aan regels leidt tot minder nadenken. Overigens mist hier het aspect dat voor de kleine Wwft-plichtigen geldt: dat de Wwft onzinnige taken aan hen oplegt, die voor hen  niet uitvoerbaar zijn.
 • [27 mei] KNB vat de wijzigingen in de Wwft per 21 mei 2020 samen in dit artikel.
 • [21 mei] Een van de vele corona-fraudeberichten: Fraude in verband met coronacrisis loopt al in de miljoenen, NRC.
 • [21 mei] Banken.nl meldt de Wwft-vergunningplicht van crypto-aanbieders.
 • [20 mei] Een andere categorie van hoog-risico personen zijn bewakers en ander personeel van onder meer luchthavens. Lees Beveiliging Schiphol rammelt: criminelen infiltreren luchthaven.
 • [20 mei] Het Openbaar Ministerie zet de kostbare menskracht in op kruimelzaken op het gebied van terrorismefinanciering. Lees bijvoorbeeld Vrijspraak overtreding Sanctiewet en terrorismefinanciering (Bijzonder Strafrecht) over een zaak betreffend eovermaken van 500 euro naar de ene persoon en 1000 euro aan een andere persoon. In de uitspraak schrijft de Rechtbank: “Er is op basis van de verklaring van de verdachte slechts een bewijsmiddel, inhoudende dat het geld bij de prediker terecht is gekomen. Maar wie die prediker is en of hij bij IS hoort, is niet gebleken. Er is derhalve geen bewijs dat de verdachte IS of een andere terroristische organisatie geld heeft verschaft.“.
 • [19 mei] Uitspraak CvBb over de accountant die de fiscale constructies van kantoorgenoten niet als ongebruikelijke transactie meldde.
 • [18 mei] Criminaliteit kan met alles, dus ook met UNODC: Beware of scams implying association with UNODC.
 • [18 mei] Deze verdachte had wel heel grote contante bedragen in huis, logisch dat er veroordeling voor witwassen volgt. De systematiek rondom het aandragen van gegevens door het OM wordt herhaald, “Indien door het Openbaar Ministerie feiten en omstandigheden zijn aangedragen die een vermoeden rechtvaardigen dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij of zij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is“.
 • [18 mei] Onbegrijpelijk is dat douaniers en andere overheidsdienaren niet in de categorie hoog-risico-personen van de Wwft worden opgenomen. Lees Gevangenisstraf voor douanier uit haven Rotterdam bij De Rechtspraak.
 • [17 mei] Over de te hoge verwachtingen van IT en de daarmee samenhangende nieuwe grote risico’s die ook de witwasbestrijding teisteren: Hoe onze obsessie met efficiëntie ons kwetsbaar maakt voor onwaarschijnlijke gevaren, Michiel de Hoog, De Correspondent. Met onder meer: “Hoe de big-data-revolutie schijnzekerheid verschafte” en “Zwart hoort bijvoorbeeld elektrotechnici waarschuwen dat elektriciteitsnetwerken niet allemaal dezelfde software moeten gebruiken. ‘Dat maakt ons kwetsbaarder voor hackers. Als iedereen dezelfde software heeft, dan hoeft een hacker maar een stukje software te kraken om de hele stroomvoorziening plat te leggen’“. Voor witwasbestrijding moet je het iets anders insteken, maar de illusies zijn dezelfde.
 • [16 mei] The Economist legt in de video The Battle for Financial Supremacy uit hoe het komt dat de VS haar eigen wetten, onder meer FATCA en de sanctieregelgeving aan de hele wereld kan opleggen.
 • [15 mei] Het Europese actie plan wordt genoemd in een kamerstuk.
 • [15 mei] Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft, Accountancy Vanmorgen. Overigens moeten klanten van accountants hun meldingen van ongebruikelijke transacties geheim houden voor de accountant op grond van de Wwft.
 • [15 mei] Niet slim, dat boekhoudkantoor (een personenvennootschap) uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over niet-naleving van de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht had eerst een boete van EUR 45.000 opgelegd en nadat het kantoor in beroep was gegaan de  boete verlaagd naar EUR 20.000. Volgens BFT was sprake van verhoogd risico bij klanten van het boekhoudkantoor, omdat de administratie incompleet was aangeleverd (bij mij rijst dan de vraag of dit iets met de Wwft te maken heeft of met onvoldoende kwaliteit van de boekhoudwerkzaamheden). Voorts is sprake van opmerkelijkheden in de administratie, zoals verkoopfacturen van een bouwbedrijf aan een garagebedrijf in de de Verenigde Arabische Emiraten (de VAE), waar geen inkoopfacturen tegenover stonden en een niet verklaarbare omzet in contanten. BFT werd in de proceskosten veroordeeld omdat BFT de boete pas na het bij de Rechtbank aanhangig maken van de zaak had verlaagd.
 • [15 mei] Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG?, Radar.
 • [15 mei] Radar: FIODs nieuwe coronafraude-aanpak: gewoon bij mensen langs gaan.
 • [15 mei] Volgens BFT mogen Wwft-plichtige handelaren hun geheimhoudingsplicht op grond van de Wwft overtreden en de meldingsgegevens delen met hun accountant of administratiekantoor. Dat leid ik af uit Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft, Accountancy Vanmorgen. Roept BFT op tot illegaal gedrag? Ik moet het nog eens nakijken.
 • [14 mei] FIU-Nederland stuurde een tweeede bericht over corona-fraude, dit is eveneens een niet-openbaar bericht aan geregistreerde Wwft-plichtigen.
 • [14 mei] CCBE: CCBE – Stakeholder Submission to Rule of Law Report 2020.
 • [14 mei] De Europese notarissenorganisatie is voorstander van harmonisatie van de antiwitwasregels en van Europees antiwitwastoezicht, aldus de KNB in dit bericht.
 • [14 mei] ‘Crematiekoning’ postuum vrijgepleit van fraude, Accountancy Vanmorgen. Follow the Money is van mening dat zij geen flater hebben begaan. Als je veroordeeld bent door onderzoeksjournalisten, is er geen hoger beroep
 • [13 mei] Ook in Duitsland heerst schurkenstaten-verwarring. Lees de BaFin circulaire.
 • [13 mei] De schurkenstatenlijst van de EU is volgens Andrew Rettmans te kort, lees Why the EU anti-money laundering list is so short.
 • [13 mei] CNUE meldt het Europese actieplan.
 • [7 mei] Is er een alternatief voor contanten met dezelfde privacy voordelen? Zo’n alternatief zou van David Chaum kunnen komen, zie het interview. Met o.a.: “The xx network is the first online platform that allows people to communicate and exchange value without revealing information about their activities to third parties that could collect or sell their data“.
 • [4 mei] Een van de vele voorspelbare berichten over corona en misdaad komt van FATF, zie COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses.

april 2020

 • [30 april] De VS legt regels op aan de hele wereld en doet daar triomfantelijk over. Lees bijvoorbeeld deze verdediger van het ‘mooie’ Amerikaanse systeem, die op Riskscreen Are Sanctions Cruel? aan de wereld uitlegt dat je gewoon moet doen wat de Amerikanen bepalen. In het begin zegt hij over de landensancties “To the casual observer, however, it can seem arbitrarily cruel and inhumane“. Vervolgens signaleert hij dat de VS lekker zijn eigen zin doet en schrijft “How, therefore, does a country like the U.S. make their sanctions more effective when not aligned with those other potentially like-minded countries?“. Dan vertelt hij over de boevenstreekjes die de heren met het buitenland uithalen, “One tool of United States sanctions policy that can be used to incentivize or coerce greater international cooperation is that of secondary sanctions, which is a unique feature of the U.S. regulatory framework“. Die zogenaamde tool is dat je niet de criminelen aanpakt, maar de banken. En die banken willen niet van het financiële systeem worden afgesneden.
 • [28 april] De corona-fraude waarschuwingen van FIU-Nederland verschenen ook bij ACAMS.
 • [24 april] Dave Birch levert in We’re doing analog AML to try and catch digital criminals kritiek op het AML-systeem, al suggereert de titel dat het alleen over digitalisering gaat. Nette burgers ondervinden schade van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding, “it does massively inconvenience law-abiding citizens going about their daily business“. De tekst is snoeihard: “My good friend Lisa Moyle sums up the unsatisfactory nature of the current situation with Customer Due Diligence (CDD) quite well, writing that the current rules are neither effectively preventing nor capturing crime. Instead, she says, they risk making financial institutions so overly cautious that they only serve to exacerbate the problem of the un- or under-banked and create barriers for honest customers. She is spot on“. Jammer is dat iedereen dit lijkt te weten en dat er niets gebeurt.
 • [24 april] Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 2020 extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, aldus dit nieuwsbericht van de rijksoverheid. Daarin staat onder meer “Zo zijn eerder dit jaar de eerste mensen begonnen aan de opbouw van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat bestaat uit dedicated specialisten van de politie, Openbaar Ministerie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst. Het MIT kan nu met structureel geld uitgroeien naar een zelfstandige team van specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing. Het (inter)nationaal opererende team is aanvullend op andere bestaande diensten en zal zich toeleggen op het blootleggen en verstoren van criminele bedrijfsprocessen; bijvoorbeeld in de logistiek en op financieel terrein. Het gaat uiteindelijk om het oprollen van criminele netwerken en het afpakken van criminele vermogens; ofwel het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators“. Meer info in de bijbehorende brief.
 • [24 april] Over de witwasbestrijdingssurveillance:

 

 

 • [21 april] Artikel in Mr. over identificeren door juridisch dienstverleners: Identificeren in coronatijden, hoe doe je dat?. Wel jammer dat de auteur de lezers er niet op te attendeert dat ook de Advocatenwet/verordening tot identificatie verplichten. Verder is alertheid inzake cybersecurity geboden, in Duitsland zijn al incidenten geweest met identificatie bij videobellen; verder is alle e-mail communicatie zo lek als een mandje.
 • [16 april] In De politieke vrienden van de veiligheidsbranche in Quote wordt uitgelegd hoe de toenmalige VVD-bewindspersoon Van der Steur bij het Ministerie van Veiligheid het op een akkoordje gooide inzake het delen van data. Voorbeeldje van een PEP die niet goed genoeg in de gaten is gehouden.
 • [16 april] Europol waarschuwt voor corona-fraude.
 • [16 april] Fraude met bankproducten neemt toe, aldus dit artikel.
 • [16 april] Nieuwsbericht: AMLC maakt witwaskenmerken bekend, die overigens ten onrechte ‘indicatoren’ worden genoemd, zie dit bericht.
 • [15 april] Misdaadbestrijders hebben een hekel aan de AVG en aan de rechtsstaat. Toch zou het goed zijn als zij zich daarin zouden verdiepen. Lees het bericht van de Raad voor het Openbaar Bestuur, die stelt dat de principes van onze democratische rechtsstaat een adequate en effectieve aanpak van een crisis niet in de weg staan, in het advies ‘Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving’. En vul in plaats van ‘crisis’ ‘misdaadbestrijding’ in.
 • [14 april] FIU-Nederland waarschuwt voor corona-fraude in een niet-openbaar bericht aan geregistreerde Wwft-plichtigen.
 • [14 april] In De Groene verscheen een bericht van Kim van Keken en Dieuwertje Kuijpers, Minister van der Steur deelde gevoelig convenant niet met de Kamer, waaruit blijkt dat de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden die nu in voorbereiding is een lange voorgeschiedenis heeft. Deze VVD-minister maakte in 2016 al vergaande afspraken met het bedrijfsleven over het delen van privacygevoelige data, zonder het parlement daar over te informeren.
 • [14 april] AFM schrijft dat beleggingsinstellingen het transactiemonitoren beter moeten doen.
 • [12 april] Opgelicht schrijft Politie: ‘Oplichters spoofen het telefoonnummer van je bank’. Zou het niet beter zijn als banken via betere IT criminaliteit zouden voorkomen, in plaats van als hobby-speurders op te treden.
 • [10 april] Lex van Almelo publiceerde een interview met mevrouw Unger, Er wordt meer fraude- dan drugsgeld witgewassen. Zij is de huisleverancier van de overheid op het gebied van economisch onderzoek naar witwassen. Van Almelo citeert haar met “De bestrijding van witwassen is vooral een overheidstaak, die niet in handen moet worden gegeven van bedrijven. Wel moet de overheid overleggen met de private sector, zegt Brigitte Unger, hoogleraar Economie van de publieke sector aan de Universiteit Utrecht.“. Dat klinkt verstandig.
 • [7 april] Vaklunch schrijft over gedrag & cultuur bij de Belastingdienst.
 • [7 april] CCBE published Guide to assist criminal defence #lawyers by providing guidance and ease of reference on EU legislation, procedures, and caselaw in addition to information on national procedures through factsheet, pdf.
 • [4 april] Fraude artikel in FtM over een bedrijvenadviseur, Van Iran via Breda naar het belastingparadijs, Dennis Mijnheer.
 • [4 april] Anders dan veel andere ondernemingsgroepen, laten de crypto-ondernemers zich duidelijk horen inzake de Wwft-verplichtingen: VBNL: Minister, schrap het onevenredig toezicht!, Marlies van der Schaar, 4 april 2020.
 • [3 april] AFM: Risicomanagement bij onderzochte beleggingsinstellingen en –ondernemingen verbeterd.
 • [2 april] Vandaag gezien: de pagina bij vrijwilligersorganisatie NOV, die aan de achterban probeert uit te leggen waarom bestuurders pseudo-ubo zijn. Jammer genoeg zonder kritisch geluid. Accepteren Nederlanders alle onzinnige regels klakkeloos? Ook een servicepunt uit Hengelo schrijft over in een artikel over het ubo-register.
 • [2 april] Vandaag gezien dat Betaalvereniging Nederland algemene informatie over KYC heeft geplaatst, gericht op klanten.
 • [2 april] “De Amerikaanse belastingwetgeving geeft systematisch de voorkeur aan investeringen in robots en software boven investeringen in mensen, stelt een paper van onderzoekers van het MIT en Boston University“, schrijft AWTI in een e-mail alert. Met de door de VS geïnspireerde witwasbestrijdingsregelgeving gebeurt hetzelfde.
 • [1 april] Uitspraak waarin bank wordt veroordeeld omdat onvoldoende moeite is gedaan om de klant tegen fraude te beschermen. Overweging 4.11: “Gelet op de specifieke positie en deskundigheid op het terrein van financiële criminaliteit mede in samenhang met de ongebruikelijke omvang van de geldstromen op de Betaalrekening van [naam], mag worden verondersteld dat ING zich bewust was van het daaraan verbonden ‘gevaar’ voor een derde namens wie grote bedragen naar die Betaalrekening werden overgeboekt. Voor ING moest duidelijk zijn dat, indien sprake was van fraude, de schade voor de benadeelde T.O.M. snel zou oplopen. Indien ING, na de resultaten van de eerste transactieanalyse van de Betaalrekening die een opmerkelijk betalingsverloop liet zien en de summiere antwoorden van [naam] op de door haar gestelde vragen, met meer voortvarendheid was opgetreden, had zij eerder kunnen en moeten overgaan tot het blokkeren van de Betaalrekening. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de belangen van een door fraude benadeelde derde groot zijn en het instellen van een voortvarender onderzoek geen onaanvaardbaar hoge eisen aan ING stelt. Dat betekent dat ING meteen op 27 oktober 2017 na de ontvangst van de antwoorden van [naam] op haar vragen verder onderzoek had moeten doen naar de ongebruikelijke transacties en de Betaalrekening had moeten blokkeren. Niet noodzakelijk is dat ING op dat moment ook daadwerkelijk wist van de fraude. Er waren immers, mede gelet op de vordering tot gegevensverstrekking van de officier van justitie, serieuze aanwijzingen daartoe. Nu ING dit heeft nagelaten, heeft zij de op haar rustende zorgplicht jegens T.O.M. geschonden en onrechtmatig gehandeld jegens T.O.M. en is zij aansprakelijk voor de daardoor geleden schade“.
 • [1 april] De AFM publiceerde een bericht op haar site met een titel die als een open deur klinkt, “EBA: financiële ondernemingen moeten extra alert zijn op witwassen“. De AFM herhaalt de  bekende mantra’s in het bericht. Er wordt naar een bericht van EBA verwezen. Ja lieve AFM-mensen, criminelen zijn ook in corona-tijd actief.

maart 2020

 • [28 maart] In Mr. verscheen een artikel over de regels rondom de derdengeldenrekening van advocaten en de relatie met de Wwft, Een derdengeldrekening: benefit or burden?. Opvallend is dat de auteurs er niet mee bekend zijn dat handelen in strijd met de derdengeldenvoorschriften er toe leidt dat in strijd met de Wft wordt gehandeld.
 • [26 maart] Het Financieel Expertise Centrum (FEC) presenteerde het jaarverslag 2019.
 • [25 maart] Uitspraak rechtbank. Een notaris werd veroordeeld wegens niet naleving Wwft. Er is beroep ingesteld door het notariskantoor, terwijl de boete aan de notaris was opgelegd. Deze vergissing van de gemachtigde leidt niet tot niet-ontvankelijkheid.  Volgens BFT had het verschil tussen de WOZ-waarde (€ 248.000) en de koopsom (€ 200.000) aanleiding moeten zijn voor extra onderzoek wegens verhoogd risico (verscherpt cliëntenonderzoek met onderzoek naar herkomst gelden dan wel bron van de middelen) en melding van een ongebruikelijke transactie; bovendien komt BFT met een taxatierapport waaruit een waarde van € 360.000 blijkt. Verder blijkt er in deze zaak een hypotheek door een “niet-financiële instelling” te zijn, met een ongebruikelijk hoog rentepercentage en een bijzondere winstdelingsregeling bij doorverkoop van het pand voor een bepaalde datum, ook dat was reden voor verscherpt cliëntenonderzoek. Niet relevant is dat er de facto niet is witgewassen, aldus de Rechtbank (“Anders dan [eiser] kennelijk meent, betekent het feit dat uiteindelijk geen witwaspraktijken hebben plaatsgevonden, voor zover juist, niet dat geen sprake was van een ongebruikelijk transactie waarvan hij op grond van artikel 16, eerste lid, van de Wwft onverwijld melding had moeten maken bij de Financiële inlichtingen eenheid. Van een ongebruikelijke transactie is immers reeds sprake als er aanleiding is te veronderstellen dat de transactie verband kan (gaan) houden met witwassen. Dat was hier het geval“). Consequentie voor de vastgoedpraktijk: dit betekent, zo lijkt me, dat notarissen altijd de WOZ-waarde moeten nagaan en als de prijs lager is dan de WOZ-waarde om een taxatierapport zullen gaan vragen. Mogelijk dat ook een consequentie is dat als hypotheek wordt verstrekt door particulieren of ondernemers die niet in de financiële sector actief zijn, notarissen dit altijd als een verhoogd risico zullen gaan aanmerken en extra informatie aan de geldgever zullen gaan vragen.
 • [25 maart] De geesten worden rijp gemaakt voor het door de banken samen uitvoeren van de witwasbestrijding. Zie bijvoorbeeld bij NCI Samenwerken bij witwasbestrijding: banken willen wel, maar kunnen (nog) niet. Mij lijkt het handiger de banken af te schaffen en het betalingsverkeer bij DNB onder te brengen. Dat scheelt een hoop gedoe.
 • [23 maart] Volgens Duitse witwasbestrijdingsjurist Diergarten maakte BaFin een fout (bron): “Leider hat die BaFin diese unsägliche Entscheidung in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen übernommen und dort mehrfach explizit zitiert. Gerade wenn man die in unserer Anmerkung ausführlich aufgezeigten Fehler des Gerichts betrachtet, kann man sich umso mehr nur verwundert die Augen reiben, wie die BaFin als Aufsichtsbehörde so eine Entscheidung unreflektiert übernehmen konnte. Hier würde ich mir wünschen, dass sich die Verantwortlichen der BaFin unsere Anmerkung zu Eigen machen würden, und sich ein wenig von dieser Entscheidung distanzieren. Aber das wird wohl ein unerfüllter Wunsch meinerseits bleiben“. Overheidsinstanties maken zich niet zo druk over gerechtelijke fouten, het belangrijkste is dat ze hebben gewonnen.
 • [20 maart] Afpakken van vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling is een trend, want die strafrechter is maar lastig. Lees over dat onderwerp bij ECER Lidstaten mogen civiele procedures inzetten voor confiscatie van criminele vermogens.
 • [12 maart] KNB: meer duidelijkheid nodig over plannen BFT. De notarissen willen meer transparantie van de toezichthouder, onder meer “Het BFT gaf onlangs in een brief aan meer inzicht te willen in de effecten van het toezicht. Daarvoor ontwikkelt het bureau nieuwe ‘effectiviteitsindicatoren’. De KNB wil graag weten welke dit zijn. Ook gaat het BFT de frequentie van reguliere onderzoeken verhogen, maar om welke extra aantallen gaat het?“. De ondertoezichtgestelde praat terug. Nu is BFT aan zet.
 • [10 maart] De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschapppijen, NVL, heeft een Wwft leidraad (pdf) voor leasemaatschappijen uitgebracht.
 • [10 maart] Tot tweeënhalf jaar cel geëist wegens het oplichten van de Belastingdienst, Opgelicht?!.
 • [9 maart] Bekendmaking Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens. Degene die wordt onderzocht, wordt als ‘Onderzoekssubject‘ aangeduid. In de tekst komt de positie van de verschoningsgerechtigde, die vermaledijde advocaat, aan bod. Uit de tekst blijkt dat geen gerichte zoekstrategie hoeft te worden gevolgd als de geschoonde gegevens gezien het doel van het onderzoek in hun totaliteit relevant kunnen zijn, wat onder meer het geval is bij controledossiers (Wta) en cliëntdossiers (Wwft). Mogelijk dat met ‘cliëntdossiers’ wordt gedoeld op het cliëntenacceptatie- en continueringsdossier. Bij het zoeken kan gebruik worden gemaakt van technische middelen om het zoeken efficiënter te laten verlopen, als voorbeelden worden ‘predictive coding‘ en andere vormen van ‘technology assisted review‘ genoemd.
 • [6 maart] Een gepensioneerde notaris doet vrijwilligerswerk voor de opsporing, lees Lex van Almelo in Politievrijwilliger speurt in notariële akten.
 • DNB publiceerde het jaarverslag 2019. Daarin speelt de witwasbestrijding uiteraard een prominente rol.
 • In TBS&H verscheen een artikel “Motieven voor naleving van de wettelijke anti-witwasmeldplicht” door J.T. Rakké en W. Huisman. Waarom onderzoekt niemand de zin van diezelfde meldplicht en het one-size-fits-all systeem dat veronderstelt dat alle Wwft-plichtigen hetzelfde kunnen? Dat klakkeloos er van uitgaan dat aan de regels een goed concept ten grondslag ligt, begrijp ik niet.
 • In het Besluit kansspelen op afstand, waarvan ik in maart een concept zag, speelt de Wwft een belangrijke rol. Het is een fascinerende mix van concepten, waarbij veel uit het financiële toezicht is ontleend. In artikel 3.1 wordt bijvoorbeeld gesproken over ontheffing van buitenlandse aanbieders als er gelijkwaardige voorschriften in dat land zijn op het gebied van sanctieregelgeving, witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding, privacy en…  vennootschapsrecht. Ook indrukwekkend zijn artikel 3.2 over antecedenten en artikel 3.4, waarin staat dat ook de middellijke en onmiddellijke vermogensverschaffers op betrouwbaarheid worden getoetst. Fraai is dat in artikel 4.8 over ‘ongebruikelijke feiten of omstandigheden’ wordt gesproken. Nog mooier is dat artikel 4.13 er van uit gaat dat tegen een speler bezwaren kunnen bestaan op grond van de bij of krachtens de Wwft en Sanctiewet 1977 gestelde regels. Ik geloof er niets van dat er organisaties bestaan die aan de eisen kunnen voldoen.

februari 2020

 • Voor de februari-editie van het Tijdschrift voor Compliance schreef ik Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking, html, pdf.
 • EBA publiceerde een factsheet over de eigen rol bij AML/CFT.
 • [24 februari] Niet veel mensen weten dat ook verhuurders van safes onder de Wwft vallen. Op de site van DNB is daar een bericht over te vinden. Ik ben heel benieuwd hoe deze ondernemers de transacties van hun cliënten gaan monitoren, want hoe dat moet blijkt niet uit het bericht. De enige transacties waarmee deze verhuurders naar mijn idee te maken krijgen, zijn de betalingen door de huurder van de fee voor de safe. Daar kan je weinig uit afleiden, lijkt me. DNB schrijft dat veel safe verhuurders niet van de Wwft afweten, “De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze verplichtingen door banken en andere verhuurders van safes en heeft in 2019 onderzoeken uitgevoerd bij verschillende instellingen. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat in de sector over het algemeen onvoldoende bekendheid is met de Wwft-vereisten. Zo zijn verschillende tekortkomingen geconstateerd op het gebied van de SIRA, beleid en procedures, de governance, het cliëntenonderzoek, cliëntenmonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU“. Dat is niet verrassend nu de rijksoverheid het bestaan van de Wwft voor een aantal typen ondernemingen zorgvuldig geheim houdt.
 • [16 februari] In het artikel Privacybewaker: ‘Je mag weten waarom de bank nee zegt’, Wilmer Heck, NRC 16 februari 2020, is onder meer aandacht voor de wijze waarop banken met hun klanten omgaan. Het artikel gaat over de mening van de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop algoritmen worden ingezet, wat niet alleen voor hypotheekaanvragen geldt, maar ook voor het Wwft-cliëntenonderzoek.

januari 2020

 

 • [27 januari] Equifax is een in Nederland onbekende naam. Het is een bedrijf dat krediet- en witwasbestrijdingsinformatie bij burgers en ondernemers verzamelt en dat ongeveer twee jaar geleden met een enorm datalek te maken kreeg. Lees over de laatste stand van zaken Equifax Breach Affected 147 Million, but Most Sit Out Settlement (NYT). Zoals kan ook met Europese handelaren in witwasbestrijdingsinformatie gebeuren.
 • [24 januari] Misdaadbestrijders zijn dol op gezichtsherkenning. Overal in de wereld wordt gezichtsherkenning door overheden geïntroduceerd. Over het onderwerp wordt heel veel geschreven, een van de artikelen: Je gezicht als paspoort (betaalmuur), Follow the Money. Intro: “Terwijl digitale gezichtsherkenning een hoge vlucht neemt en steeds effectiever wordt, zijn er vrijwel geen regels voor. Wat al die diensten met onze gezichten doen: Joost mag het weten. Overheden laten de zaak op zijn beloop. Intussen grijpen de grote techbedrijven hun kans en veroveren een aandeel in het eID, ons nieuwe digitale persoonsbewijs. Wie waakt er eigenlijk over onze privacy?
 • [24 januari] Interview met Aldo Verbruggen in het FD, ‘Justitie laat het bedrijfsleven lelijk in de steek bij corruptiezaken’.
 • [23 januari] Zoals zoveel Wwft-plichtigen willen ook de verzekeraars meer overheidsinformatie, Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters, VVP Online.
 • [23 januari] Compliance mensen zetten vaak geen vraagtekens bij regels, zo ook in dit artikel op Accountancy Vanmorgen. Kritiek op regels lijkt niet te kunnen in het land van de naleefkundigen. Vreemd.
 • [23 januari] Beeld van de moderne bank, bij KYC360: ‘HSBC suddenly blocked my bank account – and left me without a penny to live on’  (betaalmuur).
 • [22 januari] Pjotr Anthoni en Mitra Tydeman van PWC zijn een van de weinigen die kritiek durft te hebben: UBO-register is gebouwd op los zand.
 • [22 januari] Nu het betalingsverkeer voor banken verliesgevend is, zeker door de Wwft, is het logisch: ‘Banken gaan vaker betaalgegevens gebruiken om geld te verdienen’, NOS.
 • [22 januari] Simon Lelieveldt schreef De crypto-puzzel van Financiën: reflectiemoment voor de Eerste Kamer, over de vergunningplicht voor bepaalde cryptobedrijven.
 • [20 januari] Nieuwe Wwft-onderzoeksverplichting zet vertrouwensfunctie belastingadviseur onder druk, TaxLive, over het voorstel dat Wwft-plichtigen gegevens uitwisselen met voorgangers.
 • [20 januari] AFM en DNB consulteren concept-handhavingsbeleid.
 • [17 januari] Bijzonder, actiegroepen samen met gewelddadige rechtse groeperingen op een terroristenlijst. Dat gebeurt in de UK: Greenpeace included with neo-Nazis on UK counter-terror list, The Guardian.
 • [16 januari] Jaap-Henk Hoepman schreef over de ING Bank die een rekening van een touroperator opzegde omdat er tickets bij Iran Air waren gekocht, “Met andere woorden: je bank bepaalt wie je wel en niet mag betalen, nota bene vanwege sancties die door een vreemde mogendheid zijn ingesteld! Door volledig afhankelijk te zijn van banken voor het afhandelen van alle onze betalingen, kunnen zij onze transacties censureren: hetzij omdat ze dat zelf willen (financiële dienstverleners weren bijvoorbeeld sekswerkers), hetzij omdat onze eigen regering ze daartoe dwingt, of omdat een willekeurige andere partij met voldoende macht ze daartoe kan dwingen“. Contant betalen is zo gek nog niet, vindt Hoepman.
 • [15 januari] De opsporing heeft een hekel aan privacy. Daarom verschijnen er artikelen met titels als deze “Privacywaakhond ligt dwars bij witwasonderzoek” Accountancy Vanmorgen.
 • [15 januari] Volgens deze econoom wordt het sociale cement uit de samenleving gesloopt door neoliberale overheden. Het artikel: ‘We moeten de gemeenschap opnieuw opbouwen’ in De Groene; met mooie teksten als ‘Sinds de jaren tachtig toont het Verenigd Koninkrijk, maar ook Amerika en andere westerse landen, steeds duidelijker symptomen van een ontwikkelingsland.’. Daar is de witwasbestrijding volgens mij ook een goed voorbeeld van: burgers die criminaliteit opsporen als amateur-agenten. Misschien zie ik het te somber.
 • [15 januari] In een andere conclusie gemaakt voor het Europese hof, laat een advocaat-generaal zij uit over de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens. Lees hierover bij ECER het bericht “Advocaat-Generaal: nationale veiligheid geen vrijbrief voor verplichte bewaring en toegang tot persoonsgegevens“. Zou er dan toch tegenwicht komen tegen de data-gulzige misdaadbestrijders?
 • [14 januari] Maxim Februari maakt zich in Onze data doen aan internationaal kwartetten zorgen over het datagraaien door de overheid, “de Britse minister van Defensie … suggereert … dat je de wereld alleen kunt redden door China te laten meelezen met alle berichten. En wie weet heeft hij gelijk. Misschien hebben Chinese bedrijven en overheden superieure plannen voor de internationale politiek. Maar hoe interessant het ook is te lezen over bondgenootschappen en gedragsdiagnoses van Boris Johnson en Donald Trump: ik zou toch ook graag eens iets horen over het spreken en doen van de systemen zelf. Luchtsteun die zich onvoorspelbaar gedraagt, informatie met een voorkeur voor pompeuze leiders“.
 • [14 januari] Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is geen goede reden voor het openbaar maken van gegevens van donateurs, zo blijkt uit een conclusie van een advocaat-generaal bij het Europese hof, te vinden via een ECER artikel. Lees ook mijn blog.
 • [10 januari] Het Financieel Expertise Centrum (FEC) publiceerde het jaarplan 2020. Uit de inhoudsopgave blijkt dat men bij het FEC niet op de hoogte is van het verschil tussen trust en trustkantoren (paragraaf 3.1.2) en dat alle stichtingen als zgn. risicogroep op één hoop worden gegooid (paragraaf 3.1.3). Hoewel men de suggestie probeert te wekken met Wwft-plichtigen samen te werken, lijkt de samenwerking alleen met de banken te zijn.
 • [3 januari] Opsporing van mensenhandel via transactiegegevens bij de bank komt aan de orde in het artikel van Cosette Molijn, ‘We hebben een spin in het web weten te traceren’. Het is een voorbeeld van de criminologische gedachte dat criminaliteit via bankgegevens kan worden opgespoord. Maar houden deze goedwillende wetenschappers wel rekening met de werkelijkheid van gewone ondernemingen? En met de fouten die worden gemaakt bij het bedenken van die mooie ‘indicatoren’? Het artikel past in de trend van predictive policing.
 • [1 januari] Wijzigingen in de Duitse Wwft zijn in werking getreden, DIHK schrijf: “Das Umsetzungsgesetz zur 5. Geldwäsche-Richtlinie wurde am 19.12.2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das Gesetz ändert und ergänzt die bestehenden Regelungen des Geldwäschegesetzes mit Wirkung vom 01.01.2020“.

 

2019

 

 

december 2019

 • [19 december] Vandaag werd in Duitsland de AMLD5-implementatiewet (Umsetzungsgesetz zur 5. Geldwäsche-Richtlinie) in het Duitse staatsblad (Bundesgesetzblatt) geplaatst. De wet treed 1 januari 2020 in werking.
 • [17 december] Leo Stevens in het FD, “Belastingontduiking moet worden aangepakt, maar dat mag niet ten koste gaan van de rechtsstaat“. Hij schrijft onder meer: “Bestrijders van nietsontziende criminelen en belastingfraudeurs voelen zich vaak onnodig gekortwiekt in hun effectiviteit” en “Nu belastingfraude de maatschappelijke verhoudingen ernstig ondermijnt, is het nauwelijks realistisch te verwachten dat rechtsnormen dit platte pragmatisme kunnen overstijgen. Wie zeurt over de rechtsstatelijkheid van de opsporing mag daarom op weinig bijval rekenen. Maar wat als de verdenking slechts berust op vermoedens? Vraag het de ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire“. Zou het Ministerie van Financiën luisteren?
 • [16 december] EBA: ESAs transform the way competent authorities cooperate with each other on AML/CFT matters.
 • [10 december] Accountancy Vanmorgen schrijft dat de Rabobank van plan is is zakelijke klanten met een hoger witwasrisico hogere tarieven te laten betalen. Interessant is dan wel of de bank uitgaat van juiste veronderstellingen inzake dat witwasrisico. Op dit moment is dat een black box.

november 2019

 • [29 november] In de Jonge VAR-reeks werd een editie over ondermijning uitgebracht, met preadviezen van L.M. Bruijn, J. de Kort en A. Wilschut.
 • [25 november] Jonne Harmsma schreef voor het Montesquieu Instituut Centrale banken in de vuurlinie. Daarin beschrijft hij hoe de centrale banken steeds meer kritiek krijgen te verduren (maar het toezicht op grond van Wft en Wwft komt hier niet aan bod).
 • [25 november] Estlandse premier baalt van reputatieschade door witwasaffaires, FD.
 • [24 november] James Kennedy denkt dat de VS nog steeds een lichtend voorbeeld is, De VS zijn nog altijd leidend in de bestrijding van corruptie. Wie helpt hem uit de droom?
 • [23 november] Ook de witwasbestrijdingstech valt hier onder: Ed Pilkington, Reporting on automated poverty: how tech is punishing the poor.
 • [23 november] Criminelen kopiëren nummerplaten, zelfs die van de koning is niet veilig, NOS. Wanneer gebeurt er iets aan nummerplatenfraude?
 • [22 november] In Elsvier Weekblad verscheen VVD wil landelijke patseraanpak: ‘Richt je op de foute rolmodellen’. Anderen zeggen dat dit het kleine grut is en niets oplost.
 • [21 november] Misdaadbestrijding is al lange tijd een geliefd alibi voor surveillance. Lees Het ware gezicht van gezichtsherkenning op de site van Bits of Freedom, over gebruik van gezichtsherkenning door de politie.
 • [20 november] Het is te bizar voor woorden dat de Belastingdienst zich in de toeslagenaffaire misdraagt op het gebied van de misdaadbestrijding. Hoe kan van de private sector worden verwacht dat zij kunnen waar de overheid niet eens in slaagt… Lees over de toeslagenaffaire de Aanbiedingsbrief rapportages Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst en bijlage 1, Rapportages Commissie Integriteit Belastingdienst.
 • [20 november] Ondernemersorganisatie ONL vraagt het Ministerie van Financiën om het ubo-register aan te passen, aldus ONL in dit bericht.
 • [19 november] Er zijn hackers die banken als target hebben, lees ik hier (19 november 2019), niet verrassend in het licht van Panama Papers. De naam van de gehackte bank, Cayman National Bank, suggereert dat het  belastingparadijs Kaaimaneilanden een rol speelt in de hack.  Riskscreen schrijft er ook over. Of hier alleen belastingontduikende rekeninghouders gedupeerd werden, vermelden de voormelde berichten niet. Een Medium bericht suggereert dat het hier om rijke mensen gaat.
 • [19 november] In de Westelijke Mijnstreek wil men spookbedrijven aanpakken, aldus dit bericht. Dit lijkt een andere insteek te zijn dan de Wwft-insteek. Een gerichte aanpak op specifieke sectoren en risico’s is veel zinvoller dan het ongedifferentieerde Wwft-sleepnet.
 • [19 november] Smullen van de misdaad in het NRC, lees dit artikel. Met natuurlijk veel witwassen, want meer kennen de mensen niet meer. Intussen is er bij het Ministerie van Veiligheid een tekort aan middelen, er zijn bijvoorbeeld te weinig agenten.
 • [19 november] Extra leuk is het, als een corruptiespecialist van corruptie wordt verdacht, lees dit bericht in The Guardian.
 • [18 november] Marcel Haenen schrijft in het NRC Vertrouwenscrisis bij politie: aanpak zware misdaad en terrorisme in gevaar.
 • [18 november] Achim Diergarten meldt dat in Duitsland de AMLD5-wet is aangenomen door het parlement, “der Bundestag hat am 14.11.2019 mit den Stimmen der Koalition in 3. Lesung die Empfehlungen des Finanzausschusses vom 13.11.2019 zu einem Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie angenommen. Die vom Finanzausschuss beschlossenen Empfehlungen finden als BT-DS 19/15163.“. Hij constateert dat de wettekst moeilijk te lezen is, “Da der Gesetzestext nur sehr schwer zu lesen und verstehen ist, habe ich alle Änderungen in den aktuell noch gültigen Gesetzestext adaptiert und damit eine konsolidierte Fassung des beschlossenen Gesetzes geschaffen, die zum Download auf meiner Seite www.anti-geldwaesche.de bzw. www.anti-gw.de bereitsteht“. Die geconsolideerde versie is hier (pdf) te vinden. Het wetgevend proces is daarmee nog niet geheel afgerond, schrijft hij.
 • [18 november] In FAZ verscheen Warum die Geldwäscheregeln in die Zwickmühle führen, met een mooie foto van ABN Amro er bij. Van Dale vertaalt Zwickmühle als “bepaalde positie in het molenspel waarbij de tegenstander hoe dan ook gevangen wordt“.
 • [18 november] Banken delen alleen gegevens van oplichters met slachtoffers als zij door de rechter gedwongen worden, zo kan in dit artikel bij Opgelicht worden gelezen. Tip voor het Ministerie van Veiligheid: zorg voor een laagdrempelige opvraagprocedure, zodat burgers snel aan de gegevens kunnen komen.
 • [14 november] Nauta auteurs schreven een artikel over de harmonisering van de definitie van witwassen in de EU. Overigens vind ik het onhandig dat het de 6e antiwitwasrichtlijn wordt genoemd, aangezien het niets met de private misdaadopsporing van AMLD4 en AMLD5 te maken heeft.
 • [13 november] In alle landen verschijnen dezelfde verhalen over witwasparadijzen. Zo ook in Duitsland. In de Zeit stond: Kriminalität : “Deutschland ist ein Geldwäsche-Paradies”. Mijn argwaan wordt gewekt als ik steeds hetzelfde lees: wat en wie zit(ten) hier achter? Zijn dit partijen die belang hebben bij een surveillance samenleving?
 • [12 november] De NPO maakte een radioprogramma over IT in de misdaadbestrijding, Is de datasamenleving een vloek of een zegen?.
 • [12 november] Bestrijding van terrorismefinanciering levert voor de betrokken ambtenaren leuke zakenreizen op. Deze maand ging de reis naar Australië, lees Chair’s Statement, 2019 ‘No Money for Terror’ Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing. Het is alleen jammer dat terrorismefinanciering een onbruikbaar concept is.
 • [12 november] De Minister van Financiën beantwoordde kamervragen over de dreiging van kaalslag die dreigt onder banken bij een nieuwe crisis. Lees de brief (pdf). Het is bijzonder dat in dit soort brieven nooit iets wordt gezegd over de enorme financiële lasten die het gevolg zijn van de witwasbestrijding, dat betreft de naleving maar ook de onvermijdelijke boetes omdat de regels onuitvoerbaar zijn. Eerder schreef ik dat het betalingsverkeer voor banken verliesgevend is, terwijl de Wwft-lasten juist daarop betrekking hebben. Bijzonder.
 • [12 november] De Minister van Veiligheid gaat verder met oprollen en afpakken, lees het persbericht Grapperhaus intensiveert mogelijkheden afpakken crimineel vermogen.
 • [11 november] In the Guardian verscheen het artikel van Kalyeena Makortoff, Banking tech could lead to discrimination, says ex-regulator. De nieuwe discriminatie.
 • [11 november] Stoere praat is kenmerkend voor de misdaadbestrijding, zoals Corruptie, witwassen en dwangarbeid wereldwijd met wortel en tak uitroeien, dat is de titel die de redactie van AccountantWeek aan een artikel geeft. Als dat werkelijkheid wordt zijn er geen mensen meer.
 • [11 november] Witwasgegevens uitwisselen (‘delen’) is de internationale trend, Global Regulators Tell National Watchdogs To Share AML Data.
 • [11 november] Clint Cabell schreef over de nieuwe vergunningplicht op grond van de Wwft voor de cryptosector.
 • [6 november] Dankzij de witwasbestrijding komt de surveillancemaatschappij er onherroepelijk aan. Dus iedereen die nu leeft: geniet nog maar van de vrijheid en relatieve onbespiedheid die er nu nog is. Lees over wat er aan komt bij de Universiteit van Groningen: Cutting Crime Impact, using data to predict crime. Het gaat over een Europees onderzoek naar het gebruik van IT in de misdaadbestrijding. Ik hoop er het beste van want de IT waar ik zelf mee te maken heb, is nog zeer dom.
 • [6 november] De cryptoboys zijn niet blij, “Hoekstra lapt regels EU en Raad van State aan laars“, over de registratieplicht op grond van de Wwft die er aan komt en natuurlijk eigenlijk een Wft-achtige vergunningplicht is.
 • [6 november] Een kritisch geluid uit de integriteitsindustrie, Eric Schuiling schrijft op de site van NCI: Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen?.
 • [6 november] Interview met Joris Luyendijk die spreekt over de trend om iedere burger als crimineel te behandelen, met een titel die vaag is “Joris Luyendijk: Hoop kan gruwelijk zijn, dus hoop met mate“, Trouw. Citaat: “Dat leidt ertoe dat mensen gaan zeggen dat alles door en door rot is en dat ze gaan verlangen naar autoritair leiderschap dat weleens even schoon schip zal gaan maken. Met alle risico’s van dien: als het aan deze leiders ligt, worden alle tegenmachten gesloopt – het nepparlement, de neprechters, de nepmedia. Wat ze zich nooit afvragen is hoe het na hen verder zal gaan, als inmiddels alle checks en balances zijn afgebroken.“.
 • [5 november] De Amerikanen vinden dat alle burgers onveilig moeten zijn, zodat de misdaadbestrijding overal bij kan. Oftewel: de encryptieoorlog. Jaap-Henk Hoepman legt maar weer eens uit waarom de door de Minister van Veiligheid gewenste ‘achterdeurtjes’ in software tot gevolg hebben dat criminelen naar binnen komen bij nette burgers, in “De Geest van Grapperhaus?“. Het is te hopen dat ze dit bij het Ministerie van Veiligheid lezen. Zie ook Bits of Freedom, “Grapperhaus irriteert met gebrek aan kennis over eigen beleid“.
 • [6 november] Het openbare ubo-register bij de NOS, “Ondernemers vrezen anti-witwasregister: ‘Crimineel kan slachtoffer uitkiezen’“.
 • [5 november] Over witwasbestrijding door juristen: Law Gazette: “Money laundering rules keep on coming“, aanhef: “The burden of money laundering rules, and their application to the legal profession, are proving to be the proverbial bad penny. “.
 • [5 november] De accountants gaan mee in de trend dat iedere burger straks fraudeonderzoeker is en iedere andere burger wantrouwt, “Voortgang focus op fraude: belangrijke stappen gezet maar meer aandacht gewenst“. Overigens is de rol van de accountant bij de audit natuurlijk wel een specifieke, waarin onderkenning van fraude bij hoort.
 • [5 november] Mooi verhaal in het FD over de Russen in Nederland, “Denktank wijst Nederland aan als topbestemming voor Kremlin-geld“. In andere EU-landen verschijnen gelijksoortige artikelen met die landen in de hoofdrol.
 • [4 november] FATF maakt consultatie over digitale identiteit bekend. Daar is aan te zien dat misdaadbestrijding en digitale dienstverlening nauw met elkaar samenhangen.
 • [4 november] EObserver schrijft over de data-diefstal door de Engelse overheid: Breton’s firm hosted unlawful copy of EU police data. Aanhef: “Atos, the company recently led by France’s choice candidate for European Commissioner, hosted unlawful partial copies of EU police data on behalf of the United Kingdom“. Eerder: UK unlawfully copying data from EU police system, EUObserver, 28 May 2018.
 • [4 november] Advocatenblad: “110 miljoen extra voor bestrijding georganiseerde misdaad“.
 • [4 november] Discriminatie door banken begint gewoon te worden. Zo nu en dan spant iemand een kort geding aan en delft de bank het onderspit. Zo ook in deze zaak: “ABN Amro moet wietpioniers een rekening verstrekken, oordeelt rechter“. (De meeste mensen ondergaan hun lot lijdzaam.)
 • [3 november] NRC doet vrolijk mee aan de ondermijningsframing, “‘Ondermijning’ in Oost-Nederland is net zo erg als in het zuiden“.
 • [1 november] Trustkantoren brancheorganisatie Holland Quaestor bracht een guidancedocument (pdf) inzake de naleving door trustkantoren van Wtt 2018 en Wwft uit.

 

Een tweet van het Ministerie van Veiligheid met het bekende oprollen en afpakken. Wordt het niet eens tijd voor minder slogans en betere daden?

 

oktober 2019

 • [31 oktober] Mooi interview in Trouw met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, “De overheid is een machine geworden“. Dat geldt ook voor de witwasbestrijding.
 • [30 oktober] Lex van Almelo schrijft op accountant.nl over melding van ongebruikelijke transacties: FIU-Nederland versimpelt meldprocedure.
 • [30 oktober] Rijksoverheid: kamerbrief schriftelijk overleg bij het nieuwe anti-omkopingsbeleid van de exportkredietverzekering.
 • [29 oktober] KNB: SP vraagt gegevens Wwft-melders niet te vermelden. Dat lijkt me een lastige.
 • [29 oktober] Egmont Group: Compendium – Enhancing Public-Public Cooperation.
 • [29 oktober] Het OM experimenteert met privatisering van de opsporing. Apart. Bericht: OM niet-ontvankelijk bij proefzitting verzekeringsfraude. Niet verrassend, lijkt me.
 • [29 oktober] Het FD geeft commentaar op de witwasbestrijdingsregels, Maak duidelijk wat witwasaanpak oplevert. Later had ik een discussie met een onderzoeksjournalist die dit maar gezeur vindt. Ben ik het niet mee eens.
 • [29 oktober] Het OM schrijft over criminele erfenissen: Criminele erfenis naar de Staat.
 • [29 oktober] De Kaaimaneilanden krijgen positieve waardering in dit BNR artikel. Ik snap niet wat de geldwereld op die eilandjes moet.
 • [29 oktober] De Engelse juristen zouden onvoldoende aan witwasbestrijding doen, aldus dit artikel. Is dit de bekende framing of kunnen zij inderdaad meer doen. Overigens zit het juridische beroep in de UK geheel anders in elkaar dan in Nederland.
 • [28 oktober] Ybo Buruma, raadheer bij de Hoge Raad, schreef over ondermijning. Hij is kritisch over de veronderstelling van het kabinet dat het strafrecht zou falen.
 • [28 okt0ber] FD: Zakendoen in Nederland nog moeilijker dan in Rwanda. Geeft aan dat de witwasbestrijding effect sorteert.
 • [28 oktober] Iran blijft schurkenstaat, lezen we hier.
 • [28 oktober] OECD onderzoekt de naleving door Nederland van de anti-omkopingsregelgeving en roept mensen op te reageren, lees dit bericht, “Monitoring the OECD Anti-Bribery Convention in the Netherlands: Call for contributions“. Hopelijk van betere kwaliteit dan hun rapportage over stichtingen.
 • [28 oktober] Accountantskantoor EY kwam in Engeland negatief in het nieuws: “EY: Gold, drug money and a major auditor’s ‘cover-up’“, BBC. Kopregel: “A major accountancy firm covered up evidence of smuggling by an organised crime gang that was laundering British drug money, an investigation has revealed”.
 • [25 oktober] Dennis Mijnheer schreef over de Russen voor FtM.
 • [25 oktober] Wft- en Wtt-plichtige onderneming krijgen te maken met personentoetsing door DNB of AFM, een mandarijnenwetenschap. Overigens werd die toetsing in het verleden door broekjes gedaan, is inmiddels veranderd. Soms gaan betrokkenen er tegen in, zoals in een door Accountancy Vanmorgen beschreven zaak.
 • [24 oktober] Tony de Bree schreef voor FM.nl over het ubo-register, deel 2 verscheen vandaag. Daarin beantwoord hij de vraag “Gaat de invoering van een UBO-register helpen om witwassen en belastingoptimalisatie te bestrijden?” ontkennend. Hij houdt de spanning er in, want in een vervolgartikel gaat hij het uitleggen. Deel 1 is hier te vinden.
 • [22 oktober] In het NRC verscheen een artikel van Maxim Februari over privacy en criminaliteitsbestrijding, Dominant idee bij de overheid: privacy is luxe.
 • [22 oktober] Kerckebosch organiseert een witwasbestrijdingscongres, lees de aankondiging. De sprekers zijn bekende witwasbestrijders, zoals onder meer de voorzitter van de NVB, Michiel van Eersel, hoogleraar Bob Hoogenboom, BFT-medewerker Dirk Kolkman, accountancy hoogleraar Marcel Pheijffer en juriste Birgit Snijder-Kuipers. Verder zijn er mensen van het OM en het Ministerie van Veiligheid en een misdaadjournalist mag natuurlijk ook niet ontbreken. Aan het programma te zien wordt het bekende Wwft-verhaal verteld. Het is goed om te lezen dat de Wwft-plichtigen in de huid van een witwascrimineel moeten kruipen, dat geeft aan hoe riskant de witwasbestrijdingsopleidingen zijn. Uit het programma is niet af te leiden een echte kritische reflectie op de witwasbestrijding zal plaats vinden.
 • [21 oktober] De bevindingen van de mensenrechtenrapporteur van de VN, Philip Alston, inzake SyRI, het profileringssysteem van het Ministerie van Sociale Zaken, hebben de aandacht getrokken, lees het bericht van de NOS. Jammer genoeg wordt er geen verbinding gelegd met de profilering door banken en andere Wwft-plichtigen op grond van de Wwft en de compliance-uitsluiting en de de-risking die plaats vinden en zullen toenemen.
 • [21 oktober] AFM geeft accountants handvatten voor de SIRA. Jammer dat het alleen een procesbeschrijving is.
 • [21 oktober] Ook De Monitor doet mee aan de turboliquidatie campagne, met een themapagina, waarop ze schrijven “Maar in Nederland worden verreweg de meeste bedrijven ontbonden via een zogenaamde turboliquidatie“. Ik vraag me af of het waar is maar had geen tijd om na te gaan of er goede cijfers van zijn. Misschien staan die in de recente overheidspublicaties. Ik vrees dat er weer veel onnodige en onhandige bureaucratie wordt bedacht op het Ministerie van Veiligheid.
 • In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen het artikel Geen bancair klantonderzoek op verzoek van het OM. Intro: “Het OM verzoekt banken steeds vaker om geen klantonderzoekshandelingen, ook wel know your customer- of KYC-handelingen, ten opzichte van een bepaalde klant te verrichten. Dergelijke handelingen zouden in bepaalde gevallen namelijk schadelijk kunnen zijn voor het strafrechtelijk onderzoek“. Mij lijkt dat het OM dat niet kan vragen omdat dit in strijd is met de Wwft-verplichtingen van de bank.
 • [19 oktober] Politici worden als groep zwart gemaakt, zegt Alicja Gescinska op de NPO, aldus dit artikel. Daar is de politiek niet uniek in, hetzelfde gebeurt met medewerkers van banken, alle juristen, alle artsen, enzovoorts. Het internet en de sociale media zijn een perfecte omgeving voor framing en nepnieuws, dat gebeurt op grote schaal. De klassieke media doen er ook ijverig aan mee. Gevalletje kind met het badwater weggooien. Dat maakt dat de wereld er voor nette mensen niet leuker op wordt.
 • [19 oktober] BaFin publiceert de Duitse NRA: Erste Nationale Risikoanalyse. “Im Dezember 2017 startete Deutschland seine erste Nationale Risikoanalyse im Bereich „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“. An der Nationalen Risikoanalyse waren unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen 35 Behörden aus Bund und Ländern beteiligt“.
 • [18 oktober] Persbericht rijksoverheid, Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, met aankondiging van investering in de opsporing e.d. Natuurlijk met mooie marketingslogans als “oprollen, afpakken en voorkomen“. Dat wordt al heel lang geroepen en vervolgens wordt er op politie en justitie bezuinigd. Er komt een nieuwe MIT, een Multidisciplinair Interventie Team bij de landelijke eenheid van de politie. Over afpakken: “Het MIT zet in op het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators, het verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen en opwerpen van barrières voor misbruik van de legale economie en infrastructuur. De aanpak is intelligence gedreven en gericht op het blootleggen van criminele geldstromen en het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt meer samengewerkt met private partijen, zoals branches en bedrijven. Voor het operationeel krijgen van het team specialisten wordt ingezet op versnelde opleiding en werving“.
 • [16 oktober] Vandaag zag ik bij ICBA het bericht ‘Beneficial Owner’ Reform Advancing Toward House Vote, over het ubo-systeem in de VS, met een verwijzing naar een whitepaper van ICBA.
 • [16 oktober] Voor de burger gelden wetten, de politie mag alles in het publiek belang… Of toch niet? Politie Amsterdam loerde onterecht in data van milieucamera’s.
 • [16 oktober] Femke de Vries schreef voor het FD over het thema cultuur & gedrag, Het effect van het menselijk gedrag op het antiwitwasproces wordt structureel onderschat. Heel sympathiek allemaal, je hebt er niets aan bij onuitvoerbare wetgeving die te snel wijzigt.
 • [15 oktober] Over de surveillance samenleving die er dankzij de misdaadbestrijding aan komt: “You’re in a Police Lineup, Right Now“, NYT.
 • [15 oktober] Hoofdagent krijgt taakstraf voor grasduinen in politiesystemen, security.nl.
 • [15 oktober gezien] De Engelse privacy autoriteit ICO heeft een interessante pagina over credit reference agencies, kredietbeoordelaars. Dit zijn gelijksoortige bedrijven als de gegevensleveranciers voor de witwasbestrijding, zoals World Check en Experian. Voor al deze bedrijven geldt dat zij de AVG moeten toepassen en onder meer de door hen geregistreerde personen moeten informeren.
 • [14 oktober] We leven in een tijd van heilig geloof in tech als beschermer tegen onheid, zie bijvoorbeeld TNO, die schrijft dat terrorisme met tech bestreden kan worden. Helaas heb ik de indruk dat het tegenovergestelde juist is: terrorisme verspreidt zich in hoge snelheid dankzij IT en andere technische middelen. Het is in het Midden Oosten alleen maar slechter, in plaats van beter, geworden en een positieve ontwikkeling is niet zichtbaar.
 • [14 oktober] Ook criminaliteit kan technisch bestreden worden, denken ze bij TNO, lees deze pagina, waarop onder meer staat; “De bestrijding van criminaliteit wordt effectiever door toepassing van innovatieve methodes en middelen. Wetenschappers bieden meer zicht (observatie) op én beter inzicht (analyse) in fenomenen, netwerken en gedrag“. Gaan Wwft-plichtigen hier ook de beschikking over krijgen, of wordt er op aangestuurd dat Wwft-plichtige ondernemingen geen MKB meer mogen zijn?
 • [14 oktober] Accountants moeten beter communiceren dat zij niet alle fraude kunnen opsporen, aldus dit artikel op Accountancy Vanmorgen. Tip: communiceer ook dat accountants niet alle wetten kennen en daarom ook niet alle wetsovertredingen kunnen opsporen #Wwft #NOCLAR
 • [14 oktober] Terwijl banken niet willen dat hun klanten zaken doen met Oekraïne, maakt de EU steunmaatregelen bekend:

 

 • [11 oktober] Bart van der Vlist bespreekt op accountant.nl een aantal zwakheden van het ubo-register. Jammer dat hij een aantal basale fouten in de regelgeving mist, zoals de slechte definitie van het begrip ubo en de illusie dat openbaarheid van persoonsgegevens zal leiden tot minder criminaliteit.
 • [10 oktober] Europa broedt op nieuwe criminaliteitsbestrijdingsregels, zo blijkt uit dit bericht over ECOFIN. Details worden niet vermeld, wel dat men in december conclusies verwacht te trekken.
 • [11 oktober] Op de RUSI site werd een paper van Matthew Redhead over AML/CFT bekend gemaakt.
 • [10 oktober] Deze maand is er weer een goede oogst van vette criminaliteitsverhalen, want fraude is leuk. Op FtM Een blik in het brein van een witteboordencrimineel, over de knuffelcrimineel Fastow inclusief het NBA schandaal.
 • [10 oktober] FD, Hoe gaan de banken witwasschandalen voorkomen?, stuk waarin gegevensuitwisseling wordt bepleit, de nieuwste mode.
 • [10 oktober] De VS is zo megalomaan dat ze straffen in de hele wereld uitdelen, dit keer Global Magnitsky Sanctions Against Corruption Network in South Africa. Aan mensenrechten doet de VS alleen buiten hun land; hun eigen mensenrechtenschendingen mogen niet gesanctioneerd worden.
 • [10 oktober] Ook in Duitsland willen banken opsporingsinformatie, Banken fordern Umdenken im Geldwäsche-Meldewesen.
 • [10 oktober] Kenmerkend voor de witwasbestrijding is dat Wwft-plichtigen moeten bewijzen voldoende aan misdaadopsporing (monitoring) te hebben gedaan. Datzelfde slechte concept dringt ook in andere domeinen door. Zoals bij arbeid, in het FD lees ik dat werkgevers in de toekomst duidelijk moeten kunnen aantonen dat ze nieuwe werknemers niet discrimineren op afkomst, geslacht of leeftijd. Welke bizarre gedragskundige heeft dit bedacht?
 • [9 oktober] VNO-NCW schrijft over witwasbestrijding. Na de noodzakelijke inleiding waarin wordt aangegeven dat de auteur vóór criminaliteitsbestrijding is (want tegenspraak is verdacht!) zegt de auteur dat het verbod op contant geld handel met minder ontwikkelde landen (die geen goed digitaal geldstelsel hebben) onmogelijk maakt. Overigens is dat een cirkel, omdat minder ontwikkelde landen vaker op zwarte lijsten staan en daardoor vaker door westerse banken geboycot worden.
 • [8 oktober] FBI Illegally Targeted U.S. Citizens With Warrantless NSA Database Searches, Secret Court Finds. Over mensenrechtenschendingen en een geheime rechtbank. Uiteraard worden de mensenrechten van niet-Amerikanen nooit gerespecteerd.
 • [8 oktober] Europa is druk bezig met wéér nieuwe wijzigingen in de witwas- en terrorismefinancieringsregelgeving, ten detrimente van de ondernemingen die de wetgeving moeten uitvoeren:

 

september 2019

augustus 2019

juli 2019

 • [27 juli] Commission assesses risks and implementation shortcomings in fight against money laundering and terrorist financing: Questions and Answers.
 • [24 juli] Terwijl bij Wwft-plichtigen wordt gehamerd op naleving van regels, hebben de overheidsfunctionarissen maling aan regels: Witwasjagers gebruikten politiesystemen onbevoegd. Een menselijke eigenschap natuurlijk, om te denken dat regels alleen voor ‘de ander’ gelden.
 • [18 juli] Er ontstaan steeds meer geschillen met banken, die een klant willen wegsturen op grond van de Wwft. Op dit blog staan daar berichten over met de tag compliance uitsluiting. In de kranten verschijnen nu ook artikelen, zoals in het NRC, Plots paste de vleeshandelaar niet meer bij ING.
 • [15 juli] Op de CCV site verscheen een artikel over het onderzoek waaruit blijkt dat terroristen zich niet onderscheiden van andere criminelen,Terrorismeverdachten hebben vaak een crimineel verleden“.
 • [5 juli] In NRC verscheen een artikel over de schaduwkanten van de witwasbestrijding, Bestrijden van witwassen raakt ook vrijheid van burger. Overigens vergeet de auteur te melden dat contant betalen allerlei voordelen heeft, zoals het gelijk oversteken en voorkoming van datagraaien door banken en betaalinstellingen.

juni 2019

mei 2019

 • In een overzicht van minfin inzake uitvoering van moties en toezeggingen komt de Wwft aan de orde.
 • In its April/May newsletter, CCBE announces the CCBE Workshop on the Impact of Anti-Money Laundering Legislation and Tax Legislation on Legal Professional Privilege to be held on 27 June in Brussels.
 • [31 mei] Op TaxLive verscheen op 31 mei jl. het artikel “UBO-register: Het kan en moet anders!“. Daarin wordt verslag gedaan van de kritiek van onder meer advocaat Booij op de voorgenomen regelgeving inzake het ubo-register.
 • [29 mei] De beantwoording van kamervragen over het delen van gegevens door banken bevat zoals gebruikelijk vragen die in ieder juridisch handboekje gevonden kunnen worden, zoals “Welke eisen worden aan banken gesteld bij de acceptatie van nieuwe klanten?“. Daarop schrijft de artificial intelligence van minfin bekende teksten, al wekt “Banken hebben in beginsel geen wettelijke plicht om te controleren of cliënten van een andere bank afkomstig zijn” mijn nieuwsgierigheid op: waarom staat er “in beginsel”? Dat kan toch gewoon weg? Interessanter wordt het als wordt ingegaan op het gegevensdelen tussen banken onderling.
 • [22 mei] Op EUObserver verscheen een artikel over de stoere leden van het Nederlandse parlement die onrecht in de hele wereld willen bestrijden onder de titel Magnitsky Act, “Dutch MPs: EU sanctions should bear Magnitsky name”. Op 24 mei verscheen in hetzelfde medium een reactie, “EU sanctions regime cannot be an ‘EU Magnitsky Act’“. De wetgevende kwaliteit van dit soort plannen lijkt ondergeschikt aan het media effect dat wordt beoogd.
 • [14 mei] De niet-effectieve verantwoordingseisen in de zorg moeten op de schop, zo lees ik op accountant.nl. Op de verantwoordingseisen in de witwasbestrijding is geen serieuze kritiek…
 • [14 mei] Degenen met interesse voor de naleving van de sanctieregelgeving kunnen de informatie van verzekeraar NN voor hun verzekeringstussenpersonen raadplegen, hier te vinden.
 • [3 mei] EU should take over supervision of bank money-laundering risks: ECB’s Enria, Reuters.
 • [3 mei] In het NRC werd dit fabeltje verkocht: Boetevrij geld witwassen in Europa, het geeft aan dat de media zich lenen voor framing.
 • [2 mei] Het blijft tobben met de Amerikaanse sanctieregelgeving, EU treft maatregelen voor bescherming Europese bedrijven op Cuba, NRC.

april 2019

maart 2019

  • [maart] Het is goed zoeken om een datum van dit bericht te vinden. Hoewel ik hoor dat Panama Papers de Nederlandse belastingdienst weinig heeft opgeleverd, moet de transparantiebeweging natuurlijk verkondigen dat hun inbraak nuttig is geweest. Lees het ongedateerde bericht
   Gauging the Global Impacts of the ‘Panama Papers’ Three Years Later en de factsheet waarop maart 2019 als datum staat (pdf).
  • [27 maart] Het doet komiek aan dat FATF het terrorismefinancieringsverhaal blijft volhouden, hier bijvoorbeeld in Improving the capacity to prosecute terrorist financing. Nu maar hopen dat er geen anti-democratische beïnvloeding van OM en rechterlijke macht plaats vindt.
  • [27 maart] Banken kunnen natuurlijk makkelijk criminaliteit opsporen. Dat verkondigen overheid en criminaliteit minnende journalisten. Een ander geluid komt van Lex van Almelo in zijn artikel Turen naar de was voor Mr.
  • [26 maart] Het meest recente dieptepunt op het gebied van schurkenstaten komt uit het europarlement waar Nederland belastingparadijs werd genoemd, lees bijvoorbeeld bij de NOS. Net alsof Nederland een soort van Bermuda of Kaaiman Eilanden is, absurd. En net als of de UK en België geen belastingparadijzen zijn.
  • [25 maart] Naar aanleiding van het Europese banken bashen vraagt Anders Aslund zich in EUObserver af: “Why are minor middlemen punished rather than the chief culprits, the big Russian state banks?“.
  • [16 en 23 maart] In WPNR verschenen twee artikelen van mijn hand over “De privacy van de uiteindelijk belanghebbende“. In deel 1 bespreek ik de definitie van de ubo en in deel 2 de AVG-aspecten.
  • [23 maart] Jona Lendering is een kenner van het Midden-Oosten en schrijft daar interessant over op zijn blog Mainzer Beobachter. Het is leerzaam wat hij over terrorisme schrijft, bijvoorbeeld in het artikel Vandalisme en plundering, waarin hij de bijdrage van de westerse media aan het terrorisme uitligt. Hij zegt onder meer “De erfgoedschade in Syrië is vooral toegebracht door het regime. De zogenaamd Islamitische Staat heeft zich beperkt tot acties die eerder mediageniek waren dan schadelijk. Ik wil ze daarmee – dit schrijf ik met nadruk – niet bagatelliseren want de schade is reëel, maar het waren toch vooral de personeelsadvertenties van een terreurgroep en de westerse media hebben de taak van megafoon goed op zich genomen. Het beschadigen van oudheden was voor IS echter geen echt doel. Als dat zo zou zijn geweest, had het Resafa kunnen plunderen, maar het liet die stad ongemoeid.“. In 2015 schreef hij over ISIS: “U hebt de beelden ongetwijfeld gezien: aanhangers van de zogenaamd Islamitische Staat vernietigden oudheden in het museum van Mosul. (…) Die musea worden namelijk geplunderd met een concreet doel: de voorwerpen verkopen aan rijke westerlingen.“.
  • [23 maart] Op de Fecwise site verscheen een artikel over de stand van zaken inzake schurkenstaten. Ik blijf vinden dat er een behoorlijke database moet komen, inclusief achtergrond informatie.
  • [22 maart] Personentoetsing, VOG en andere vormen van screening, vind ik interessant. Vandaag maakte de Raad van State het advies bekend over de screening van politieambtenaren. Over dit onderwerp zijn ook diverse andere adviezen, onder meer van de politiebonden.
  • [21 maart] BFT maakte bekend coulant te zijn ten aanzien van de schurkenstaten-indicator.
  • [19 maart] De nieuwste variant van BroodjeAap is “het mag niet van de AVG”. De burgemeester van Rotterdam maakte zich daar schuldig aan. Engelfriet maakt er korte metten mee in zijn artikel “Minister wil data over criminelen makkelijker kunnen delen“.
  • [14 maart] Het maken van landenlijstjes met schurkenstaten is een Europese hobby, lees onder meer Parliament criticises Council’s rejection of money laundering blacklist. Of er nog ‘obliged entities’ zijn die het kunnen volgen, interesseert Europa niet.
  • [14 maart] Washington Post schreef over de Europese schurkenstatenlijst, The E.U. tried to blacklist countries at high risk for money laundering, but it backfired. Here’s why.
  • [14 maart] Parlementariërs willen de meldgrens voor contanten omlaag brengen, zo schrijft De Telegraaf. Bizar dat Nederland een eigen meldsysteem wil invoeren, los van AMLD4/5. Het geeft aan hoe wereldvreemd de parlementsleden zijn.
  • [14 maart] Een van de gevolgen van Brexit kan zijn dat de UK dichter aan gaat leunen tegen de US, bijvoorbeeld als het om sancties gaat, zo lees ik bij WSJ.
  • [13 maart] Terrorismefinanciering: ook een vader en een broer die geld overmaken aan hun familielid, moeten voor de strafrechter komen, zo lees ik in een artikel. Het gaat om belangrijke bedragen, “enkele tientallen tot enkele duizenden euro’s“. Heeft justitie niets beters te doen? Het lijkt wel te gaan om mensen die wisten dat hun familielid aan gewelddaden mee deed.
  • [13 maart] Ook over fiscale schurkenstaten blijft de discussie woeden. Zie bijvoorbeeld dit bericht.
  • [5 maart] De moderne overheid gaat uit van een criminele burger. Dat geldt in de witwasbestrijding en is een trend ook buiten het financiële bestuursrecht. Geerke van der Bruggen schreef voor NJBlog het artikel Schuldig tot het tegendeel bewezen is. Daarin beschrijft ze het moderne strafrecht. Citaat: “Wat het met je doet als je als ‘brave burger’ in de strafbeschikkingsmolen terecht komt, blijkt wel uit het verhaal van Joost, iemand uit mijn omgeving“.
   Mireille Hildebrandt zag het in 2002 al aankomen (proefschrift van ongeveer 600 pagina’s):

   

   

  februari 2019

  • [februari] CFE publiceerde haar opinie over het concept risk assessment rapport (‘SNRA’) van de Europese Commissie inzake belastingadviseurs, “Opinion Statement PAC 1/2019 on the European Commission Draft Supranational Risk Assessment Report for Anti-Money Laundering Risks to Services Provided by Tax Advisers“. CFE is kritisch over het feit dat de effectiviteit van de antiwitwaswetgeving geen aandacht krijgt.
  • [26 februari] Start van een internetconsultatie waarin wordt voorgesteld de schurkenstaten-indicator te laten vervallen, lees mijn bericht.
  • [26 februari] FIOD meldt: “Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar faciliteren corruptie“. Het gaat over omkoping in Brazilië waarbij Nederlandse partijen een rol spelen. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een Wwft-melding van een bank. Het bericht is een stuk informatiever dan de epistels van FIU-Nederland.
  • [25 februari] Mensenhandel opgespoord via bankgegevens, NOS. Het geeft aan hoe breed het begrip ‘ongebruikelijke transactie’ onder de Wwft is.
  • [22 februari] Een Europese instantie, GRECO, roept dat Nederland de integriteit bij de overheid en politie moet bevorderen. Op naar de perfecte wereld. Natuurlijk moet er hard gewerkt worden, kijk maar naar de schandalen van lekkende politiemensen, maar de situatie in Nederland is toch wel onvergelijkbaar met veel andere landen. Mij lijkt dat er eerst maar eens gezorgd moet worden voor goed functionerende handelsregisters en kadasters in alle EU-staten.
  • [22 februari] FIU publiceerde weer een inhoudsloos verhaal op de site, “Een onderzoek met een staartje“. Onbegrijpelijk dat ze daar mee weg komen.
  • [20 februari] In het FD verscheen het bericht “Rapport: kosten financieel toezicht lopen stevig op“, over de toegenomen kosten van de financiële toezichthouders zoals DNB en AFM (die aan de onder toezicht gestelden worden doorberekend, die het op hun beurt aan de burger doorberekenen). Wat ontbreekt in het artikel is dat diezelfde toename aan kosten zichtbaar is bij de onder toezicht gestelden, zoals banken, betaaldienstverleners en accountants. En dan hebben we het nog maar niet over de kwaliteit van de regelgeving en over de vraag hoe zinvol bepaalde naleefkundige activiteiten zijn.
  • [februari] Hoe gevaarlijk het ‘facilitator’ denken van de overheid kan zijn, blijkt uit een in Vaklunch besproken zaak. Het is mij al eerder opgevallen dat de opsporing en het Openbaar Ministerie weinig weten van het werk van onder meer accountants, notarissen en advocaten. In de op Vaklunch besproken zaak gaat het om een accountant die door het OM wordt verdacht van het vervalsen van facturen (het betrof creditnota’s van het kantoor waarbij de accountant werkzaam was). Bij behandeling van de tuchtklacht krijgt het OM een tik op de vingers: het onderzoek is onzorgvuldig gedaan, onder meer is nagelaten de accountmanager van het kantoor te horen. Auteurs Boezelman en Boer besluiten met “Het Openbaar Ministerie krijgt aldus een flinke tik op de vingers van het CBB. Ons inziens is dat terecht. Niet alleen in strafzaken, maar ook in tuchtzaken die minstens zo’n grote impact op iemands persoonlijke en professionele leven kan hebben mag van het Openbaar Ministerie een gedegen onderbouwing worden verwacht. Dat geldt overigens ook in het bijzonder voor een van de indieners van de klacht, die blijkens zijn titel zelf ook aan het tuchtrecht is onderworpen.“.
  • [19 februari] Een zich herhalend fenomeen: terwijl de Nederlandse overheid al op een gigantische bak informatie zit en cybersecurity en databescherming een groot issue is, blijven overheden roepen om meer te mogen ‘delen’ met elkaar. Zie ook weer dit bericht over de oproep van VNG. Er wordt ook verwezen naar een eerder verzoek van VNG. De regioburgemeesters maakte een ondermijningsproeve. Waar ik dan nieuwsgierig naar ben: hoe zit dat met de zorgvuldigheid en moeten er niet meer mensen bij de opsporing en het Openbaar Ministerie? En lees over wat er fout gaat bij het delen door de overheid bij de Nationale Ombudsman en de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • [18 februari] Novak wijst de administratiekantoren en belastingadviseurs er op dat de Wwft-vrijstelling voor eenvoudige fiscale aangiften is vervallen. Ook daar moet cliëntenonderzoek worden gedaan, waarbij ik me afvraag of dat bij de krappe budgetten (particulieren vinden de belastingadviseur duur) een cliëntenonderzoek wel mogelijk is. Verder is de vraag of überhaupt vermoedens van witwassen of terrorismefinanciering kunnen worden ontdekt. Het blijft vreemd dat Europa meent dat dit soort kruimelwerk zinvol is.
  • [15 februari] Terwijl de Europese antiwitwaswetgeving een bureaucratisch monster is, zijn er al mensen die roepen dat er een Europese antiwitwasautoriteit moet komen, lees bijvoorbeeld dit blog.
  • [14 februari] Banken praten met FIOD over centrale controle geldtransacties, De Telegraaf. Waarom worden de banken niet genationaliseerd?
  • [februari] Deze maand ontdekte ik dat de site edisontd.net een echte site van de politie is met informatie over Nederlandse en buitenlandse identiteitsbewijzen. Dus nuttig, zowel binnen als buiten de Wwft.
  • [8 februari] De lijst van hoog risico functionarissen met onder meer Eerste Kamer leden, doet merkwaardig aan. Ik vraag me af waarom FIOD-medewerkers, politiemensen en mensen van het OM daar niet op staan. Die gedachte wordt gevoed door het bericht van deze dag over een frauderende politiecommissaris. Juist zulke overheidsmedewerkers weten hoe criminelen te werken gaan en kunnen in verleiding komen het zelf ook te gaan doen.
  • [4 februari] IMF bericht “Review of the Fund’s Strategy on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism“.
  • [4 februari] Het door banken weigeren van klanten neemt endemische vormen aan. FD “ABN Amro zet Nederlandse expats buiten de deur“. De verzekeraars zullen wel snel volgen, nu het FD in het nieuws brengt dat Vivat onvoldoende aan terrorismescreening zou doen (NOS).
  • [13 februari] De Europese Commissie maakte de nieuwe schurkenstatenlijst bekend, persbericht. Zie het persbericht voor verwijzingen naar nadere informatie.
  • [5 februari] Het Wob-besluit inzake de ING schikking met het Openbaar Ministerie werd bekend gemaakt, pagina over het besluit. Via die pagina kan worden doorgeklikt naar documenten: deel 1, deel 2, deel 3. Interessante vraag: heeft het OM wel op juiste gronden een sanctie opgelegd. Dat zullen we nooit weten omdat het niet aan de rechter is voorgelegd.
  • [5 februari] Nationale Ombudsman: Gemeente Leeuwarden mag school van zoon niet om informatie vragen bij onderzoek naar uitkeringsfraude.
  • [2 februari] In De Tijd stond een artikel over de ubo in België, “Heeft u de begunstigden van uw vennootschap al geregistreerd?“.
  • [1 februari] IMF & AML: “IMF Executive Board Discusses the Fund’s Strategy on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
  • [1 februari] In de Volkskrant verscheen het artikel “Rechtsgeleerde Tijmen Wisman: ‘Europese Commissie neemt haar rol van grondrechtenbewaker niet serieus’“. Hij heeft kritiek op Europa, die enerzijds de AVG invoert maar anderzijds zelf bezig is met surveillance systemen. Hij noemt daarbij eCall, het systeem dat sinds enige tijd in nieuwe auto’s wordt ingebouwd en de slimme meters. Hij heeft het niet over de systemen rondom de witwasbestrijding, waar hetzelfde voor geldt.

  januari 2019

  • [31 januari] De DNB schrijft in de nieuwsbrief banken “Risicobeheersing terrorismefinanciering behoeft verbetering“, terwijl TF geen afzonderlijk en herkenbaar fenomeen is. Luchtfietsen 1e klas.
  • [januari] De AFM maakt door middel van de agenda 2019 bekend dat naleving van de Wwft één van haar speerpunten is, lees het bericht, de agenda (NL versie), overzichtspagina speerpunt Wwft.
  • [31 januari] Beantwoording kamervragen over de gevolgen van de Amerikaanse Iran-sancties
  • [28 januari] Een accountant kreeg een tuchtrechtelijke sanctie omdat hij valse facturen niet opmerkte, aldus een artikel in Accountancy Vanmorgen. Vreemd dat betrokkene geen sanctie kreeg wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties.
  • [23 januari] De NOB heeft een handreiking risicobeleid Wwft uitgebracht, zie dit bericht.
  • [januari 2019] In de AFM agenda 2019 besteedt de organisatie ook aandacht aan het witwastoezicht door de AFM.
  • [21 januari] The Wolfsberg Group published new guidance on how Financial Institutions (FIs) should carry out sanctions screening. >>> Bericht
  • [19 januari] De media heeft geen interesse voor de bureaucratie van de Wwft en de uitvoerbaarheid van de regels, dat blijkt steeds weer opnieuw. Zij hebben alleen interesse voor vette criminele verhalen en voor stoer gedoe in het parlement. Zie bijvoorbeeld dit artikel (mogelijk betaalmuur) uit het NRC.
  • [18 januari] AFM en DNB pleiten voor cryptoregulering op internationaal niveau, aldus het op de AFM site geplaatste bericht.
  • [14 januari] Over de Wwft worden veel kamervragen gesteld, de antwoorden lijken veelal op elkaar. Dit keer een vraag over de vraag of DNB een leemte in het toezicht laat.
  • [14 janari] Op deze datum verscheen een rapport van 134 pagina’s over aard en omvang van criminele bestedingen. Dit is een bijlage bij een brief over vermeende Russische witwasconstructies waarbij Nederlandse banken een rol zouden spelen. Een andere bijlage is een monitor anti-witwasbeleid. Er is artificial intelligence nodig om te zien of in dit soort documenten iets nieuws staat en of gewone mensen er iets mee kunnen in het kader van de naleving van de Wwft.
  • [8 januari] Het FD voert campagne voor de Europeanisering van het AML/CFT toezicht. Interessant om te zien hoe de media hun steentje bijdragen aan de politieke besluitvorming.
  • [7 januari] Schoonbeek, Boxum en Van Nieuw Amerongen schreven voor AccountantWeek een artikel over de schurkenstaten van de Wwft. Het brengt de lezer niet veel verder (even langs gaan bij de auteurs). Zie mijn suggestie voor een verplichte database.
  • [3 januari] De uitwassen van de sanctieregelgeving worden geïllustreerd door dit artikel over een Noors vliegtuig dat een noodlanding in Iran moest maken. Men kan niet aan reserveonderdelen komen en de passagiers kunnen de VS niet meer in. Hoezo mensenrechten?
  • [2 januari] Assurantietussenpersonen tobben met hun poortwachtersrol, zo blijkt uit dit artikel.
  • [januari] Aleksandra Kuczerawy schreef een paper over de bestrijding van terrorismemarketing en de risico’s voor de grondrechten.

Zie voor 2018 en eerder het Wwft-archief 2018 en eerder.