Korte historie van de Wwft in NL

  • In Nederland is het met witwas- en terrorismebestrijding begonnen met de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 in werking zijn getreden. Deze twee wetten golden oorspronkelijk alleen voor financiële instellingen, zoals banken.
  • Met ingang van 1 juni 2003 zijn ook juridische en financiële dienstverleners (accountants, belastingadviseurs e.d.) en nog enige andere groepen ondernemers onder de werking van de Wid/Wet MOT gebracht.
  • De Wid en de Wet MOT zijn samengevoegd tot de Wwft, die op 1 augustus 2008 in werking is getreden.
  • De reikwijdte van de Wwft is een aantal keren uitgebreid, onder meer met domicilieverleners. De wet wordt regelmatig aangepast, onder meer zijn per 1 januari 2013 vele bepalingen gewijzigd.
  • Grote veranderingen zijn een gevolg van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn.
  • Recente informatie over de snelle wijzigingen op de pagina over wetsvoorstellen.