Ontwikkelingen witwasbestrijding

Gedurende lange tijd volg ik de ontwikkelingen rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”). Oorspronkelijk richtte deze wet zich op grote financiële instellingen. Vervolgens is de werking van de wet uitgebreid naar een groot aantal grotere en kleinere ondernemingen, zonder dat de wetgever zich afvraagt of die ondernemingen wel in staat zijn de Wwft te begrijpen en na te leven. De informatieverschaffing van de overheid is ongestructureerd, lees onder meer deze berichten: 1, 2 en 3.

Op dit weblog is informatie over de Wwft te vinden, die echter, doordat de regelgeving in hoog tempo verandert, aan snelle veroudering onderhevig is.