Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht in brede zin is voor mij een belangrijk aandachtsgebied:

Klassiek ondernemingsrecht
Ik houd me bezig met het klassieke ondernemingsrecht. Naar aanleiding van de ingrijpende wijzigingen in het bv-recht en de wet bestuur & toezicht, ben ik een weblog over modernisering van het ondernemingsrecht gestart.

Op een aparte pagina heb ik een aantal informatiebronnen inzake rechtspersonen en ondernemingen bij elkaar gebracht.

Juridische aspecten van digitalisering voor ondernemingen
Aangezien ondernemingsactiviteiten toenemend digitaliseren is aandacht voor de juridische aspecten van digitalisering een vast onderdeel van het ondernemingsrecht geworden. Daarom besteed ik aandacht aan security- en privacyrecht en databeschermingsregelgeving, zie deze pagina voor een inleiding.