Ondernemingsrecht

Met ondernemingsrecht houd ik me al lange tijd bezig, het betreft de juridische aspecten van besloten en naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties en andere soorten rechtspersonen en voorts op de zgn. ‘personenassociaties’, zoals de commanditaire vennootschap, de vennootschap onder firma en de maatschap.

Aangezien ondernemingsactiviteiten toenemend digitaliseren is aandacht voor de juridische aspecten van digitalisering een vast onderdeel van het ondernemingsrecht geworden.