Ideeën

Op deze pagina breng ik ideeën bij elkaar over van alles en nog wat, bijvoorbeeld iets wat wetenschappelijk uitgezocht zou moeten worden of een nieuwe dienst. Onderstaand een greep uit de ideeën:

14 februari 2016 Uitleg over identificatie- en inlogsystemen zodat burger, organisatie en ondernemer een bewuste keus kunnen maken.

31 december 2014 Invoering van een digitale grondwet, met onder meer

  • Regel 7: Het is een overheidstaak om te zorgen dat het publiek tools ter beschikking krijgt om apparatuur op #security te testen
  • Regel 8: Voor alle vormen van communicatie dient een niet-digitaal alternatief ter beschikking worden gesteld #grondrecht
  • Regel 9: Apparaten mogen alleen over communicatiefaciliteiten beschikken als de noodzaak is aangetoond en de faciliteiten standaard uit staan, zodat de gebruiker gewenste functies zelf moet aanzetten
  • Regel 10: Alle essentiële apparatuur wordt ten minste tien jaar van #security updates voorzien (Dus anders dan een aantal devices van nu!)

21 november 2014 Regels voor de surveillance samenleving

Voorstellen voor tech: nieuwe tech-principes; ontwikkelen nieuwe tech waarmee de burger zich kan beschermen tegen surveillance en cybercrime; software tools voor burgers en kleine ondernemingen. Mijn overige voorstellen zijn: regelgeving internetschandpalen en opengooien verzekeringsmarkt.

21 november 2014 Bericht naar aanleiding van een innovatiecongres van het ministerie van veiligheid, nodig zijn onder meer:

  • Toetsing en verbetering van de kwaliteit van de door overheden en bedrijven aangelegde gegevensverzamelingen.
  • Onderzoek naar de vraag of de bij digitale analyse (big data c.a.) gehanteerde verzamel- en onderzoeksmethoden juist zijn en of de software integer is?
  • Wet- en regelgeving: betere informatievoorziening, minder snelle veranderingen en slimmere regelgeving en uitvoering.
  • Bestrijding oligopolies in de ICT.
  • Ontwikkelen van methoden waarmee de burger de overheid kan ‘nudgen’.

NB Vanaf 1 januari 2016 probeer ik dit overzicht regelmatig bij te werken.