Tagarchief: Grondrechten

Handbook on access to justice in Europe

On 22 June 2016, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) and the European Court of Human Rights launched a practical handbook on European law relating to access to justice. The Handbook is a comprehensive guide to European law … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Tom Barkhuysen: anti-terreurmaatregelen kabinet kunnen onschuldigen treffen en tot radicalisering leiden

Tom Barkhuysen maakt in een artikel op NJBlog onder de titel ‘Onveilige bestuurlijke anti-terreurmaatregelen‘ korte metten met het pakket nieuwe anti-terreurmaatregelen dat door het kabinet is aangekondigd. Als wordt gekozen voor dergelijke maatregelen, vindt Barkhuysen dat de oplegging van die maatregelen zorgvuldig moet worden … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

PACE resolution and recommendation on mass surveillance

On the 21st of April the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) has adopted a resolution regarding mass surveillance. The Assembly approved a draft resolution based on a report by the Dutch parlementarian Pieter Omtzigt (Netherlands, EPP/CD). The Assembly critisizes the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Members of the European Parliament denounce surveillance of lawyer-client communications

According to a press release of the international lawyers’ organisation CCBE not only in the Netherlands the government is spying on lawyers. It is also common practice in France, the United Kingdom and some other European countries. It looks as if … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Raad voor de Rechtspraak bepleit mogelijkheid van toetsing wetgeving aan de Grondwet

In een wetgevingsadvies naar aanleiding van het voornemen tot opneming in de Grondwet van een bepaling inzake het recht op een eerlijk proces, laat de Raad voor de Rechtspraak weten dat zij een voorstander zijn van toetsing van wetten aan … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Het zwijgrecht van de verdachte tegenover de opsporende overheid | de informatieplicht van de burger ten opzichte van de onderzoekende overheid

Een inmiddels klassiek probleem is dat de overheid enerzijds op grond van allerlei bestuursrechtelijke regels, onder meer het belastingrecht en het financiële toezichtrecht, de burger kan verplichten informatie te verstrekken, hierna “informatieplicht”. Daar staat echter het grondrecht tegenover dat niemand … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Is de Nederlandse overheid al klaar voor digitale communicatie met de burger?

In een bericht van 26 mei jl. laat de rijksoverheid weten dat men het contact tussen burger en overheid zoveel mogelijk digitaal laten verlopen, zie persbericht geheel onderaan. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren, met de DigiD affaire, fraude … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen