Tagarchief: Raad voor de Rechtspraak

Toetsing aan de Grondwet noodzakelijker dan ooit na wetgevende flaters

Al eerder schreef ik over de in Nederland ontbrekende toetsing aan de Grondwet, in 2017 en 2014. De discussie is opnieuw aangezwengeld door de Raad voor de rechtspraak, zie het bericht Rechtspraak: maak toetsen door rechter aan Grondwet mogelijk, waarin … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel ‘afpakken’ krijgt stevige kritiek Raad voor de rechtspraak

Het voorstel van het kabinet inzake het zonder strafrechtelijke veroordeling ‘afpakken’ van vermogen heeft stevige kritiek van de Raad voor de rechtspraak opgeleverd. In hun nieuwsbericht Rechtspraak kritisch op wetsvoorstel versterking aanpak ondermijnende criminaliteit schrijft de Raad in de inleiding: … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Evenredigheidstoetsing door de bestuursrechter | Toeslagenaffaire

Op de site van de rechtspraak verscheen een bericht over de gevolgen van de Toeslagenaffaire voor het bestuursrecht: Toeslagenaffaire: ‘Belang rechtsbescherming individu moet zwaarder wegen dan vaste lijn jurisprudentie’ Reflectie bestuursrechters rechtbanken op toeslagenaffaire gepubliceerd Den Haag, 08 oktober 2021 … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Functionaliteit van uitspraken.rechtspraak.nl verder verbeterd

Terwijl sommige juridische informatieleveranciers tobben met hun systemen, wordt bij de rechtspraak rustig verder gewerkt aan verbeteringen. Als gevolg daarvan is het uitsprakenregister van de rechtspraak een zeer bruikbare informatiebron. Enige tijd geleden is al mogelijk gemaakt om pdf-versies van uitspraken … Lees verder

Geplaatst in Juridisch diversen, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , | Een reactie plaatsen

Loopt Nederland achter nu wetten niet aan de Grondwet worden getoetst?

Opnieuw pleit de Raad voor de Rechtspraak voor toetsing van wetten aan de Grondwet. Zie hierna het artikel Frits Bakker: ‘Laat rechters wetten toetsen aan Grondwet’ zoals verscheen op de site van de rechtspraak: Frits Bakker: ‘Laat rechters wetten toetsen aan Grondwet’ … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , | Een reactie plaatsen

Bezuiniging op de waakhonden van de rechtsstaat

Eerder kwam in het nieuws dat de rijksoverheid probeert te bezuinigen op de rechtspraak. Ook een andere waakhond van de rechtsstaat wordt getroffen door bezuinigingen: de Algemene Rekenkamer, zo blijkt uit het bericht van de Rekenkamer in verband met het … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Financiering van de rechtspraak door middel van objectieve onderbouwing van een te lage prijs

Lezenswaardig is het artikel “Hoe rechtsstatelijk is de financiering van de Rechtspraak?“, geschreven door Rick Robroek, wetenschappelijk medewerker vakgroep Strafrecht RUG en rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam. Strekking van zijn artikel: hoewel de rechtspraak geen blanco cheque hoeft te krijgen, dient de … Lees verder

Geplaatst in Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De rechtsstaat als sluitpost van de besluitvorming

Het is af en toe intrigerend waar parlement en ministeries zich mee bezig houden. Dat dacht ik weer een keer toen ik deze brief las, die net is verschenen. Terwijl ik de indruk had dat er bij de rechterlijke macht … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Raad voor de Rechtspraak bepleit mogelijkheid van toetsing wetgeving aan de Grondwet

In een wetgevingsadvies naar aanleiding van het voornemen tot opneming in de Grondwet van een bepaling inzake het recht op een eerlijk proces, laat de Raad voor de Rechtspraak weten dat zij een voorstander zijn van toetsing van wetten aan … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , | Een reactie plaatsen