Tagarchief: Algemene Rekenkamer

De Haagse beleidsmakers zijn het contact met de burger kwijt | scheidend president Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman

Het kabinet kreeg rond de jaarwisseling forse kritiek van mensen betrokken bij belangrijke overheidsadviseurs. Arno Visser, die eind december afscheid nam als president van de Algemene Rekenkamer had niet alleen financiële kritiek, aldus een bericht op accountant.nl (dat verwijst naar … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | 1 reactie

Het nieuwste wetsvoorstel afpakken van criminelen / Non Conviction Based Confiscation (NCBC)

Ondanks de vele kritiek die op het consultatievoorstel werd geuit, stuurt het kabinet toch een wetsvoorstel inzake ‘afpakken’ naar de Raad van State, zo staat in een nieuwsbericht van het ministerie van Veiligheid. Mensen uit de strafrechthoek vertellen mij dat … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Rapport Algemene Rekenkamer over Nederlandse witwasbestrijding

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport over de Nederlandse witwasbestrijding uitgebracht, aankondiging, rapport (pdf). Uit de aankondiging blijkt niet dat er aandacht is besteed aan aspecten als de schadelijke neveneffecten van de witwasbestrijding (zoals discriminatie, uitsluiting en de-risking) en aan … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Algoritme-gebruik politie voldoet niet aan basisvereisten | onderzoek Algemene Rekenkamer naar algoritmes rijksoverheid

Vorige maand maakte de Algemene Rekenkamer bekend dat de rijksoverheid algoritmes niet altijd op verantwoorde wijze inzet. Onder meer werd onderzoek gedaan naar gebruik van algoritmes door de politie, zie ook onderstaand schema, waaruit blijkt dat de politiesystemen op geen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Algemene Rekenkamer: “Voorkom dat uitvoering rijksbeleid burgers en democratie klem zet”

Ook de Algemene Rekenkamer waarschuwt de politiek voor de gevaren van onvoldoende doordachte maatregelen. Het geeft aan dat de kwaliteit om hoog moet, zowel bij de Tweede Kamer als in kabinet en ministeries. Op 26 oktober jl. verscheen onderstaand nieuwsbericht: … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Algemene Rekenkamer onderzoekt Nederlandse uitvoering Europese regelgeving

De Algemene Rekenkamer heeft aangekondigd dat de naleving door de Nederlandse overheid van Europese regels zal worden onderzocht: Uitvoering EU-regelgeving in Nederland Nederland moet EU-regels, zoals verordeningen en richtlijnen, correct toepassen en uitvoeren. Wat zijn de gevolgen als Nederland dat … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen

Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

DigiD | wanneer kan er veilig worden ingelogd bij Belastingdienst, zorgverzekeraar en uitkeringsinstelling?

Op 28 augustus jl. werd door de rijksoverheid het bericht verspreid dat DigiD officieel is erkend als Europees inlogmiddel. Het DigiD zou zou op de betrouwbaarheidsniveaus ‘substantieel‘ en ‘hoog‘ beschikbaar zijn. De werkelijkheid is anders: voor zover ik weet heeft … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Cybersecurity is ondergeschoven kindje bij de rijksoverheid | Algemene Rekenkamer over BuZa

De Nederlandse overheid heeft grote verwachtingen van digitale hulpmiddelen, wat onder meer blijkt uit de plannen voor digitale samenwerking bij bestrijding van misdaad. Intussen is door de Algemene Rekenkamer meerdere malen aangedrongen op verbetering van digitalisering en inzet van IT, … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Analyse van 10 jaar onderzoek naar digitalisering rijksoverheid | Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer maakte bekend een analyse te hebben gemaakt van de onderzoeken naar digitalisering bij de rijksoverheid. De Rekenkamer constateert herhaaldelijk “dat de gestelde ambities niet goed in balans zijn met de mensen, middelen en organisatie”. De rijksoverheid staat … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen