Categorie archief: Procesrecht, rechtspraak

Consultatie aanwijzing stichtingen en verenigingen die collectieve consumentenvorderingen mogen instellen

Onlangs is een consultatie gestart inzake het ontwerp voor een besluit dat regelt hoe stichtingen of verenigingen kunnen worden aangewezen als bevoegde instanties voor het instellen van grensoverschrijdende representatieve vorderingen voor consumenten [1]. Het besluit is gebaseerd op een nog … Lees verder

Geplaatst in Not-for-profit, Procesrecht, rechtspraak | Een reactie plaatsen

Kifid op de agenda van de commissie Financiën van de Tweede Kamer

Op woensdag 21 juni 2023 staat de stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) op de agenda van de vaste commissie voor Financiën, zo blijkt uit deze uitnodiging, waarin is vermeld: Agendapunt: Stand van zaken over toegang van ondernemers tot het Kifid … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , | Een reactie plaatsen

Geschillenbeslechtende instantie Kifid druk bezig met verstevigen van haar positie | Wwft, Wft, grondrechten

Private geschillenbeslechtingsinstantie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (site) is druk bezig met het verstevigen van haar positie. Eerder heeft de instantie ook de BKR-geschillenbeslechting aan haar activiteiten toegevoegd. Eind februari jl. publiceerde Kifid het bericht Onafhankelijke opinie over het beoordelingskader van … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Bedreiging van de rechtspraak

Niet alleen de georganiseerde misdaad dreigt met geweld als het hen uitkomt, er zijn vele Hollandse Hufters die hetzelfde doen. De media hebben er last van, evenals politici. Ook de advocatuur en rechtspraak krijgen er mee te maken. Over die … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | 2 reacties

Anonimisering en pseudonimisering in uitspraken van het Europese hof

Het Europees hof maakte op 9 januari bekend (persbericht) dat er nieuw beleid is rondom persoonsgegevens in uitspraken. Lees ook het artikel van het Expertisecentrum Europees Recht, EU-Hof gaat werken met geanonimiseerde en fictieve persoonsnamen in prejudiciële zaken.

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Staatscommissie Rechtsstaat

De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van een Staatscommissie Rechtsstaat, zo werd onlangs bekend gemaakt. Het zal me benieuwen of er aandacht wordt besteed aan rechtsstatelijk belangrijke onderwerpen als de financiële surveillance door de banken (witwasbestrijding) en andere voornemens … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mocht een niet-geanonimiseerde beschikking in een echtscheiding worden ingebracht in een andere procedure | AVG

Ook in het procesrecht speelt gegevensbescherming een rol. Op 3 oktober jl. oordeelde de tuchtrechter voor de advocatuur, de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, over een klacht op dat terrein. De feiten: de ouders van de heer X hebben een geldvordering … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , | Een reactie plaatsen

e-Delivery | messaging door de overheid

Terwijl burgers tobben met e-mail, dat een inherent onveilig communicatiemiddel is [1], is Europa bezig met een eigen beveiligd communicatiesysteem, dat ‘e-Delivery’ heet. In een brief [2] aan de Tweede Kamer schrijft de de minister voor Rechtsbescherming dat e-Delivery: een … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

How to read CJEU judgments | article by Krommendijk and Zuiderveen Borgesius

Jasper Krommendijk and Frederik Zuiderveen Borgesius for EU Law Analysis wrote the useful article ‘How to read CJEU judgments: deciphering the Kirchberg oracle‘. The article is introduced with: How to read judgments of the Court of Justice of the European … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , | Een reactie plaatsen

NCSR: ‘Zet persoonsgegevens slachtoffers niet onnodig in het strafdossier’ | rechtspraak

Op de site van de Rechtspraak werd bekend gemaakt dat uit een onderzoek (pdf) van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) blijkt dat persoonsgegevens van slachtoffers niet onnodig in een strafdossier moeten worden opgenomen. Het bericht op de site … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen