Categorie archief: Bestuursrecht

Het fatsoen van de AFM | openbaarmaking handhavingsbesluit in uitspraak hof

Ook al is de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders DNB en AFM beperkt, dat betekent nog niet dat zij zich alles kunnen veroorloven. Lees in dat verband de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 21 februari jl. De zaak ging over … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

VAR vergadert 12 mei over zorgplichten in het bestuursrecht

De VAR | vereniging voor bestuursrecht vergadert op 12 mei a.s. over het thema ‘Zorgplichten in het bestuursrecht’. Voor deze vergadering werden preadviezen geschreven, onder meer door Rogier Stijnen die schreef over zorgplichten bij financiële dienstverlening en de bestrijding van … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht

Onder de titel ‘Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht‘ schreef Tom Barkhuysen een artikel voor NJBlog. Hij bespreekt het conceptvoorstel van de Wet versterking waarborgfunctie Awb en plaatst enige kritische noten: Toch komt de vraag op of de wetgever niet nog een … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Open overheidsproject gestrand

Op Binnenlands Bestuur is een artikel gepubliceerd waarin wordt gemeld dat het project inzake het het Platform Open Overheidsinformatie (Ploo) is gestrand. Lees ook het nieuwsbericht van de rijksoverheid, Eerder een eenvoudiger platform met overheidsinformatie: Eerder een eenvoudiger platform met … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

VOM nomineert de GGD en RIVM voor de prijs van de beste overheidsorganisaties van het jaar

Tot de elf door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) genomineerde kandidaten voor de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022 behoren de GGD GHOR (van het datalek) en RIVM (van het succesvolle coronabeleid), lees dit bericht. Een andere kandidaat is de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

November is de ‘Maand van het Gezag’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) schrijft: ROB – Doe mee met de Maand van het Gezag! In november organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de Maand van het Gezag. Tijdens deze maand brengt de ROB verschillende … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Rathenau bepleit meer grip op AI bij de overheid

Het Rathenau Instituut bepleit meer grip op kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, ‘AI’) bij de overheid, lees het bericht Handreiking aan de Eerste Kamer voor meer grip op AI bij de overheid en het rapport over algoritmische overheidsbesluitvorming. Hetzelfde zou moeten … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw ‘beoordelingskader’ bevoegdheid burgemeesters om panden te sluiten (Wet Damocles)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw ‘beoordelingskader’ bekend gemaakt inzake de bevoegdheid van burgemeesters om panden te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles). De aankondiging van CCV is hier te vinden, het is … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Burgemeester over de schreef met sluiting notariskantoor | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

Eerder signaleerde ik op dit blog dat de burgemeester van Almere (Franc Weerwind, tegenwoordig Minister voor Rechtsbescherming) een notariskantoor wilde sluiten (1, 2), een taak die los van juridische overwegingen naar mijn mening niet bij een burgemeester thuis hoort. Inmiddels … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Voorstel Wet goed verhuurderschap ingediend | verhuur woonruimte

Onlangs is het voorstel voor de Wet goed verhuurderschap ingediend bij de Tweede Kamer, zie het dossier op overheid.nl. Op grond van deze wet krijgt de gemeente bevoegdheden met betrekking tot verhuur woonruimte. Onder andere wordt het mogelijk dat verhuur … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Contractenrecht, privaatrecht algemeen | Tags: , , | Een reactie plaatsen