Rabobank stelt buitenproportionele eisen aan cliënt | Wwft

Ondernemers ondervinden soms veel last van ondeskundige vragen en mededelingen van compliance-medewerkers van banken.
Banken moeten cliëntenonderzoek verrichten en permanent nagaan of hun klanten mogelijk criminele activiteiten hebben. Daartoe zijn banken verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat is op zich een goede zaak, maar hoort niet tot kostbare excessen te leiden zoals in de uitspraak die ik hierna bespreek.

Buitenproportionele eisen bank
De Rabobank ging veel te ver in de zaak die werd behandeld door de Rechtbank Amsterdam. Niet alleen accepteerde deze bank ten onrechte de antwoorden van de cliënt op de gestelde vragen niet. De Rabobank stelde buitenproportionele eisen aan de cliënt, die in paragraaf 2.7 van de uitspraak als volgt worden beschreven:

Bij brief van 15 november 2018 heeft Rabobank de volgende eisen gesteld voor een heroverweging van de opzegging:

“1. Door een in Nederland ingeschreven advocaat / Registeraccountant / notaris dienen de huidige afnemers/leveranciers/financiers (met een cumulatieve afnemer/lever/financieringswaarde van 15k euro per jaar) van de afgelopen 12 maanden te worden getoetst in een KYC-onderzoek conform de eisen van artikel 3 WWFT; waarbij het risico dat klant betrokken zou kunnen zijn bij (fiscale) fraude, witwassen en terrorismefinanciering redelijkerwijs, op basis van de beschikbare informatie, wordt uitgesloten. Deze rapportage zal ultimo 15 december 2018 aan de Rabobank worden aangeboden. Voor 1 december2018 dient de opdrachtbevestiging van de klant aan de bank te zijn overhandigd.

2. Voor nieuwe partijen (afnemers/leveranciers/financiers) geldt, alvorens cumulatieve transacties/omzet van 15k euro over de rekening mogen lopen, dat de Advocaat/accountant/notaris een KYC-onderzoek zal moeten afronden waarbij het risico dat klant via deze afnemers/leveranciers/financiers betrokken zou kunnen zijn bij (fiscale) fraude, witwassen en/of terrorismefinanciering redelijkerwijs wordt uitgesloten.

3. Bij elk KYC-onderzoek dient specifieke aandacht te worden besteed of de bij de afnemers/leverancier betrokken personen gerelateerd kunnen worden aan faillissementen en/of entiteiten die binnen 36 maanden na oprichting zijn geliquideerd/opgehouden zijn te bestaan.

4. Klant verbindt zich aan ons dat hij de output van de onderzoeken, halfjaarlijks ter beschikking zal stellen zodat de bank kennis heeft welke klanten zijn onderzocht zodat de bank kan checken of alle transacties die lopen via de bank een positieve KYC hebben.

5. Uit de geverifieerde verklaring moet verder blijken dat de zakelijke entiteiten hun administratieve Organisatie en activiteiten en betalingsverkeer zodanig hebben ingericht dat er geen enkel direct of indirect risico is voor de bank dat er enige betrokkenheid van deze entiteiten gesteld kan worden in het kader van (fiscale) fraude, witwassen en/of financiering terrorisme”.

Het komt er op neer dat de bank van zijn cliënt, hierna ‘X’, KYC-opinies eist met betrekking tot de afnemers, leveranciers en financiers van X. Die opinies moeten leiden tot de conclusie dat het risico van betrokkenheid van de afnemers c.s. van X bij criminaliteit “redelijkerwijs … wordt uitgesloten“. Ook de eisen van de bank aan de administratieve organisatie, de activiteiten en het betalingsverkeer van X zijn onmenselijk. Uit een ‘geverifieerde opinie’ moet blijken dat de inrichting zodanig is “dat er geen enkel direct of indirect risico is voor de bank dat er enige betrokkenheid van deze entiteiten gesteld kan worden in het kader van (fiscale) fraude, witwassen en/of financiering terrorisme“.

Bizar.

De Rechtbank maakt korte metten met de bank, door te overwegen (4.16) dat de hierboven beschreven eis van de bank niet op de Wwft is gebaseerd en buitenproportioneel is, zeker nu er geen concrete aanwijzingen zijn dat er met ook maar één leverancier, één afnemer of één transactie van X daadwerkelijk iets mis is.

Onmogelijke opinie
Overigens, maar dat zie ik in de uitspraak niet terug, denk ik dat geen advocaat, registeraccountant of notaris de in het citaat beschreven opinie kan afleggen inzake de afnemers, leveranciers en financiers van X; laat staan inzake X’s administratieve organisatie, activiteiten en betalingsverkeer.

Het is onbegrijpelijk dat de advocaat van de bank, M.H.W. Tilburgs van Rabobank Advocaten te Utrecht, de bank heeft geadviseerd door te zetten.

Aan Rabobank Advocaten te Utrecht zijn volgens informatie van de Orde van Advocaten momenteel 21 advocaten verbonden.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Rabobank stelt buitenproportionele eisen aan cliënt | Wwft

  1. Martinus zegt:

    Dit doet me denken aan de situatie in Luxemburg. Bij een securitisatievennootschap blokkeerde de bank zonder meer de rekening en begon steeds zwaardere KYC-eisen te stellen. Na ongeveer 6 maanden heen en weer gepraat stelden we een formele klacht in waar deze bank niet op reageerde. Na nog eens 6 maanden zegden ze de relatie op, met als reden dat wij onvoldoende hadden meegewerkt aan hun KYC.

    Een andere bank heeft gewoon email van ons genegeerd, vervolgens de rekening geblokkeerd, en ten slotte de relatie beeindigd. En om zeker te zijn dat ze snel genoeg oprotten stuurden ze ons een cheque voor het saldo van de rekening.

    Heden ten dage hebben steeds meer banken in Luxemburg het beleid om geen zaken meer te doen met financiele vennootschappen en securitizatievennootschappen in het bijzonder. De reden is dat de KYC te duur is in relatie tot de inkomsten, en het risico te hoog.

    Echter, nog los van het behoorlijk stuitende gedrag van deze banken doet mij dit denken aan de discussie of iedere persoon ‘recht’ op een bankrekening heeft. Ik ben me er namelijk van bewust dat ook andere categorieen buiten de boot vallen omdat ze overal geweigerd worden en dat zijn natuurlijke personen: daklozen, prostituees, Amerikaanse staatsburgers (vanwege FATCA). Securitisatievennootschappen vinden wel een oplossing want er staan sterke partijen achter, maar deze individueen zijn in veel gevallen al minder weerbaar. Dan komen ook mensenrechtenproblemen om de hoek kijken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s