Wwft inleiding en actualiteiten

Op deze pagina:

[1] Korte historie van de Wwft in Nederland

[2] Actualiteiten: aantekeningen en links naar actuele berichten en informatiebronnen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) en de Europese regelgeving (als ik er tijd voor heb).

Zie op dit weblog ook de rubriek Fraude, witwasbestrijding, Wwft en de berichten met de tag “Wwft” en AMLD4.


 

KORTE HISTORIE
van de Wwft in Nederland

 • In Nederland is het met witwas- en terrorismebestrijding begonnen met de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 in werking zijn getreden. Deze twee wetten golden oorspronkelijk alleen voor financiële instellingen, zoals banken.
 • Met ingang van 1 juni 2003 zijn ook juridische en financiële dienstverleners (accountants, belastingadviseurs e.d.) en nog enige andere groepen ondernemers onder de werking van de Wid/Wet MOT gebracht.
 • De Wid en de Wet MOT zijn samengevoegd tot de Wwft, die op 1 augustus 2008 in werking is getreden.
 • De reikwijdte van de Wwft is een aantal keren uitgebreid, onder meer met domicilieverleners. De wet wordt regelmatig aangepast, onder meer zijn per 1 januari 2013 vele bepalingen gewijzigd.
 • Grote veranderingen zijn een gevolg van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn die inmiddels in werking is getreden. Op dit moment is Nederland nog bezig met de implementatieregelgeving [8 mei 2018].

 


ARTIKELEN EN BERICHTEN vanaf 2019

Wordt bijgewerkt als ik er de gelegenheid voor heb. Is niet compleet.
Zie voor actuele berichten ook de rubriek Fraude, witwasbestrijding, Wwft. Berichten uit 2012 en eerder staan het Wwft-archief.

Houdt er rekening mee dat links naar internetpagina’s van derden of bestanden die geplaatst zijn bij derden onjuist kunnen zijn, als die derden een dynamisch systeem van URL’s hebben. Dat is heel jammer, zeker als het overheidsinstanties betreft met een voorlichtende taak.

 

2020

april 2020

maart 2020

 • [28 maart] In Mr. verscheen een artikel over de regels rondom de derdengeldenrekening van advocaten en de relatie met de Wwft, Een derdengeldrekening: benefit or burden?. Opvallend is dat de auteurs er niet mee bekend zijn dat handelen in strijd met de derdengeldenvoorschriften er toe leidt dat in strijd met de Wft wordt gehandeld.
 • [25 maart] De geesten worden rijp gemaakt voor het door de banken samen uitvoeren van de witwasbestrijding. Zie bijvoorbeeld bij NCI Samenwerken bij witwasbestrijding: banken willen wel, maar kunnen (nog) niet. Mij lijkt het handiger de banken af te schaffen en het betalingsverkeer bij DNB onder te brengen. Dat scheelt een hoop gedoe.
 • [10 maart] De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschapppijen, NVL, heeft een Wwft leidraad (pdf) voor leasemaatschappijen uitgebracht.
 • DNB publiceerde het jaarverslag 2019. Daarin speelt de witwasbestrijding uiteraard een prominente rol.
 • In TBS&H verscheen een artikel “Motieven voor naleving van de wettelijke anti-witwasmeldplicht” door J.T. Rakké en W. Huisman. Waarom onderzoekt niemand de zin van diezelfde meldplicht en het one-size-fits-all systeem dat veronderstelt dat alle Wwft-plichtigen hetzelfde kunnen? Dat klakkeloos er van uitgaan dat aan de regels een goed concept ten grondslag ligt, begrijp ik niet.
 • In het Besluit kansspelen op afstand, waarvan ik in maart een concept zag, speelt de Wwft een belangrijke rol. Het is een fascinerende mix van concepten, waarbij veel uit het financiële toezicht is ontleend. In artikel 3.1 wordt bijvoorbeeld gesproken over ontheffing van buitenlandse aanbieders als er gelijkwaardige voorschriften in dat land zijn op het gebied van sanctieregelgeving, witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding, privacy en…  vennootschapsrecht. Ook indrukwekkend zijn artikel 3.2 over antecedenten en artikel 3.4, waarin staat dat ook de middellijke en onmiddellijke vermogensverschaffers op betrouwbaarheid worden getoetst. Fraai is dat in artikel 4.8 over ‘ongebruikelijke feiten of omstandigheden’ wordt gesproken. Nog mooier is dat artikel 4.13 er van uit gaat dat tegen een speler bezwaren kunnen bestaan op grond van de bij of krachtens de Wwft en Sanctiewet 1977 gestelde regels. Ik geloof er niets van dat er organisaties bestaan die aan de eisen kunnen voldoen.

februari 2020

  • In het artikel Privacybewaker: ‘Je mag weten waarom de bank nee zegt’, Wilmer Heck, NRC 16 februari 2020, is onder meer aandacht voor de wijze waarop banken met hun klanten omgaan. Het artikel gaat over de mening van de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop algoritmen worden ingezet, wat niet alleen voor hypotheekaanvragen geldt, maar ook voor het Wwft-cliëntenonderzoek.

januari 2020

 

 • [27 januari] Equifax is een in Nederland onbekende naam. Het is een bedrijf dat krediet- en witwasbestrijdingsinformatie bij burgers en ondernemers verzamelt en dat ongeveer twee jaar geleden met een enorm datalek te maken kreeg. Lees over de laatste stand van zaken Equifax Breach Affected 147 Million, but Most Sit Out Settlement (NYT). Zoals kan ook met Europese handelaren in witwasbestrijdingsinformatie gebeuren.
 • [24 januari] Misdaadbestrijders zijn dol op gezichtsherkenning. Overal in de wereld wordt gezichtsherkenning door overheden geïntroduceerd. Over het onderwerp wordt heel veel geschreven, een van de artikelen: Je gezicht als paspoort (betaalmuur), Follow the Money. Intro: “Terwijl digitale gezichtsherkenning een hoge vlucht neemt en steeds effectiever wordt, zijn er vrijwel geen regels voor. Wat al die diensten met onze gezichten doen: Joost mag het weten. Overheden laten de zaak op zijn beloop. Intussen grijpen de grote techbedrijven hun kans en veroveren een aandeel in het eID, ons nieuwe digitale persoonsbewijs. Wie waakt er eigenlijk over onze privacy?
 • [24 januari] Interview met Aldo Verbruggen in het FD, ‘Justitie laat het bedrijfsleven lelijk in de steek bij corruptiezaken’.
 • [23 januari] Zoals zoveel Wwft-plichtigen willen ook de verzekeraars meer overheidsinformatie, Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters, VVP Online.
 • [23 januari] Compliance mensen zetten vaak geen vraagtekens bij regels, zo ook in dit artikel op Accountancy Vanmorgen. Kritiek op regels lijkt niet te kunnen in het land van de naleefkundigen. Vreemd.
 • [23 januari] Beeld van de moderne bank, bij KYC360: ‘HSBC suddenly blocked my bank account – and left me without a penny to live on’  (betaalmuur).
 • [22 januari] Nu het betalingsverkeer voor banken verliesgevend is, zeker door de Wwft, is het logisch: ‘Banken gaan vaker betaalgegevens gebruiken om geld te verdienen’, NOS.
 • [22 januari] Simon Lelieveldt schreef De crypto-puzzel van Financiën: reflectiemoment voor de Eerste Kamer, over de vergunningplicht voor bepaalde cryptobedrijven.
 • [20 januari] Nieuwe Wwft-onderzoeksverplichting zet vertrouwensfunctie belastingadviseur onder druk, TaxLive, over het voorstel dat Wwft-plichtigen gegevens uitwisselen met voorgangers.
 • [20 januari] AFM en DNB consulteren concept-handhavingsbeleid.
 • [17 januari] Bijzonder, actiegroepen samen met gewelddadige rechtse groeperingen op een terroristenlijst. Dat gebeurt in de UK: Greenpeace included with neo-Nazis on UK counter-terror list, The Guardian.
 • [16 januari] Jaap-Henk Hoepman schreef over de ING Bank die een rekening van een touroperator opzegde omdat er tickets bij Iran Air waren gekocht, “Met andere woorden: je bank bepaalt wie je wel en niet mag betalen, nota bene vanwege sancties die door een vreemde mogendheid zijn ingesteld! Door volledig afhankelijk te zijn van banken voor het afhandelen van alle onze betalingen, kunnen zij onze transacties censureren: hetzij omdat ze dat zelf willen (financiële dienstverleners weren bijvoorbeeld sekswerkers), hetzij omdat onze eigen regering ze daartoe dwingt, of omdat een willekeurige andere partij met voldoende macht ze daartoe kan dwingen“. Contant betalen is zo gek nog niet, vindt Hoepman.
 • [15 januari] De opsporing heeft een hekel aan privacy. Daarom verschijnen er artikelen met titels als deze “Privacywaakhond ligt dwars bij witwasonderzoek” Accountancy Vanmorgen.
 • [15 januari] Volgens deze econoom wordt het sociale cement uit de samenleving gesloopt door neoliberale overheden. Het artikel: ‘We moeten de gemeenschap opnieuw opbouwen’ in De Groene; met mooie teksten als ‘Sinds de jaren tachtig toont het Verenigd Koninkrijk, maar ook Amerika en andere westerse landen, steeds duidelijker symptomen van een ontwikkelingsland.’. Daar is de witwasbestrijding volgens mij ook een goed voorbeeld van: burgers die criminaliteit opsporen als amateur-agenten. Misschien zie ik het te somber.
 • [15 januari] In een andere conclusie gemaakt voor het Europese hof, laat een advocaat-generaal zij uit over de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens. Lees hierover bij ECER het bericht “Advocaat-Generaal: nationale veiligheid geen vrijbrief voor verplichte bewaring en toegang tot persoonsgegevens“. Zou er dan toch tegenwicht komen tegen de data-gulzige misdaadbestrijders?
 • [14 januari] Maxim Februari maakt zich in Onze data doen aan internationaal kwartetten zorgen over het datagraaien door de overheid, “de Britse minister van Defensie … suggereert … dat je de wereld alleen kunt redden door China te laten meelezen met alle berichten. En wie weet heeft hij gelijk. Misschien hebben Chinese bedrijven en overheden superieure plannen voor de internationale politiek. Maar hoe interessant het ook is te lezen over bondgenootschappen en gedragsdiagnoses van Boris Johnson en Donald Trump: ik zou toch ook graag eens iets horen over het spreken en doen van de systemen zelf. Luchtsteun die zich onvoorspelbaar gedraagt, informatie met een voorkeur voor pompeuze leiders“.
 • [14 januari] Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is geen goede reden voor het openbaar maken van gegevens van donateurs, zo blijkt uit een conclusie van een advocaat-generaal bij het Europese hof, te vinden via een ECER artikel. Lees ook mijn blog.
 • [3 januari] Opsporing van mensenhandel via transactiegegevens bij de bank komt aan de orde in het artikel van Cosette Molijn, ‘We hebben een spin in het web weten te traceren’. Het is een voorbeeld van de criminologische gedachte dat criminaliteit via bankgegevens kan worden opgespoord. Maar houden deze goedwillende wetenschappers wel rekening met de werkelijkheid van gewone ondernemingen? En met de fouten die worden gemaakt bij het bedenken van die mooie ‘indicatoren’? Het artikel past in de trend van predictive policing.
 • [1 januari] Wijzigingen in de Duitse Wwft zijn in werking getreden, DIHK schrijf: “Das Umsetzungsgesetz zur 5. Geldwäsche-Richtlinie wurde am 19.12.2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das Gesetz ändert und ergänzt die bestehenden Regelungen des Geldwäschegesetzes mit Wirkung vom 01.01.2020“.

 

2019

 

 

december 2019

 • [19 december] Vandaag werd in Duitsland de AMLD5-implementatiewet (Umsetzungsgesetz zur 5. Geldwäsche-Richtlinie) in het Duitse staatsblad (Bundesgesetzblatt) geplaatst. De wet treed 1 januari 2020 in werking.
 • [17 december] Leo Stevens in het FD, “Belastingontduiking moet worden aangepakt, maar dat mag niet ten koste gaan van de rechtsstaat“. Hij schrijft onder meer: “Bestrijders van nietsontziende criminelen en belastingfraudeurs voelen zich vaak onnodig gekortwiekt in hun effectiviteit” en “Nu belastingfraude de maatschappelijke verhoudingen ernstig ondermijnt, is het nauwelijks realistisch te verwachten dat rechtsnormen dit platte pragmatisme kunnen overstijgen. Wie zeurt over de rechtsstatelijkheid van de opsporing mag daarom op weinig bijval rekenen. Maar wat als de verdenking slechts berust op vermoedens? Vraag het de ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire“. Zou het Ministerie van Financiën luisteren?
 • [16 december] EBA: ESAs transform the way competent authorities cooperate with each other on AML/CFT matters

november 2019

 

Een tweet van het Ministerie van Veiligheid met het bekende oprollen en afpakken. Wordt het niet eens tijd voor minder slogans en betere daden?

 

oktober 2019

 • [31 oktober] Mooi interview in Trouw met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, “De overheid is een machine geworden“. Dat geldt ook voor de witwasbestrijding.
 • [30 oktober] Lex van Almelo schrijft op accountant.nl over melding van ongebruikelijke transacties: FIU-Nederland versimpelt meldprocedure.
 • [30 oktober] Rijksoverheid: kamerbrief schriftelijk overleg bij het nieuwe anti-omkopingsbeleid van de exportkredietverzekering.
 • [29 oktober] KNB: SP vraagt gegevens Wwft-melders niet te vermelden. Dat lijkt me een lastige.
 • [29 oktober] Egmont Group: Compendium – Enhancing Public-Public Cooperation.
 • [29 oktober] Het OM experimenteert met privatisering van de opsporing. Apart. Bericht: OM niet-ontvankelijk bij proefzitting verzekeringsfraude. Niet verrassend, lijkt me.
 • [29 oktober] Het FD geeft commentaar op de witwasbestrijdingsregels, Maak duidelijk wat witwasaanpak oplevert. Later had ik een discussie met een onderzoeksjournalist die dit maar gezeur vindt. Ben ik het niet mee eens.
 • [29 oktober] Het OM schrijft over criminele erfenissen: Criminele erfenis naar de Staat.
 • [29 oktober] De Kaaimaneilanden krijgen positieve waardering in dit BNR artikel. Ik snap niet wat de geldwereld op die eilandjes moet.
 • [29 oktober] De Engelse juristen zouden onvoldoende aan witwasbestrijding doen, aldus dit artikel. Is dit de bekende framing of kunnen zij inderdaad meer doen. Overigens zit het juridische beroep in de UK geheel anders in elkaar dan in Nederland.
 • [28 oktober] Ybo Buruma, raadheer bij de Hoge Raad, schreef over ondermijning. Hij is kritisch over de veronderstelling van het kabinet dat het strafrecht zou falen.
 • [28 okt0ber] FD: Zakendoen in Nederland nog moeilijker dan in Rwanda. Geeft aan dat de witwasbestrijding effect sorteert.
 • [28 oktober] Iran blijft schurkenstaat, lezen we hier.
 • [28 oktober] OECD onderzoekt de naleving door Nederland van de anti-omkopingsregelgeving en roept mensen op te reageren, lees dit bericht, “Monitoring the OECD Anti-Bribery Convention in the Netherlands: Call for contributions“. Hopelijk van betere kwaliteit dan hun rapportage over stichtingen.
 • [28 oktober] Accountantskantoor EY kwam in Engeland negatief in het nieuws: “EY: Gold, drug money and a major auditor’s ‘cover-up’“, BBC. Kopregel: “A major accountancy firm covered up evidence of smuggling by an organised crime gang that was laundering British drug money, an investigation has revealed”.
 • [25 oktober] Dennis Mijnheer schreef over de Russen voor FtM.
 • [25 oktober] Wft- en Wtt-plichtige onderneming krijgen te maken met personentoetsing door DNB of AFM, een mandarijnenwetenschap. Overigens werd die toetsing in het verleden door broekjes gedaan, is inmiddels veranderd. Soms gaan betrokkenen er tegen in, zoals in een door Accountancy Vanmorgen beschreven zaak.
 • [24 oktober] Tony de Bree schreef voor FM.nl over het ubo-register, deel 2 verscheen vandaag. Daarin beantwoord hij de vraag “Gaat de invoering van een UBO-register helpen om witwassen en belastingoptimalisatie te bestrijden?” ontkennend. Hij houdt de spanning er in, want in een vervolgartikel gaat hij het uitleggen. Deel 1 is hier te vinden.
 • [22 oktober] In het NRC verscheen een artikel van Maxim Februari over privacy en criminaliteitsbestrijding, Dominant idee bij de overheid: privacy is luxe.
 • [22 oktober] Kerckebosch organiseert een witwasbestrijdingscongres, lees de aankondiging. De sprekers zijn bekende witwasbestrijders, zoals onder meer de voorzitter van de NVB, Michiel van Eersel, hoogleraar Bob Hoogenboom, BFT-medewerker Dirk Kolkman, accountancy hoogleraar Marcel Pheijffer en juriste Birgit Snijder-Kuipers. Verder zijn er mensen van het OM en het Ministerie van Veiligheid en een misdaadjournalist mag natuurlijk ook niet ontbreken. Aan het programma te zien wordt het bekende Wwft-verhaal verteld. Het is goed om te lezen dat de Wwft-plichtigen in de huid van een witwascrimineel moeten kruipen, dat geeft aan hoe riskant de witwasbestrijdingsopleidingen zijn. Uit het programma is niet af te leiden een echte kritische reflectie op de witwasbestrijding zal plaats vinden.
 • [21 oktober] De bevindingen van de mensenrechtenrapporteur van de VN, Philip Alston, inzake SyRI, het profileringssysteem van het Ministerie van Sociale Zaken, hebben de aandacht getrokken, lees het bericht van de NOS. Jammer genoeg wordt er geen verbinding gelegd met de profilering door banken en andere Wwft-plichtigen op grond van de Wwft en de compliance-uitsluiting en de de-risking die plaats vinden en zullen toenemen.
 • [21 oktober] AFM geeft accountants handvatten voor de SIRA. Jammer dat het alleen een procesbeschrijving is.
 • [21 oktober] Ook De Monitor doet mee aan de turboliquidatie campagne, met een themapagina, waarop ze schrijven “Maar in Nederland worden verreweg de meeste bedrijven ontbonden via een zogenaamde turboliquidatie“. Ik vraag me af of het waar is maar had geen tijd om na te gaan of er goede cijfers van zijn. Misschien staan die in de recente overheidspublicaties. Ik vrees dat er weer veel onnodige en onhandige bureaucratie wordt bedacht op het Ministerie van Veiligheid.
 • In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen het artikel Geen bancair klantonderzoek op verzoek van het OM. Intro: “Het OM verzoekt banken steeds vaker om geen klantonderzoekshandelingen, ook wel know your customer- of KYC-handelingen, ten opzichte van een bepaalde klant te verrichten. Dergelijke handelingen zouden in bepaalde gevallen namelijk schadelijk kunnen zijn voor het strafrechtelijk onderzoek“. Mij lijkt dat het OM dat niet kan vragen omdat dit in strijd is met de Wwft-verplichtingen van de bank.
 • [19 oktober] Politici worden als groep zwart gemaakt, zegt Alicja Gescinska op de NPO, aldus dit artikel. Daar is de politiek niet uniek in, hetzelfde gebeurt met medewerkers van banken, alle juristen, alle artsen, enzovoorts. Het internet en de sociale media zijn een perfecte omgeving voor framing en nepnieuws, dat gebeurt op grote schaal. De klassieke media doen er ook ijverig aan mee. Gevalletje kind met het badwater weggooien. Dat maakt dat de wereld er voor nette mensen niet leuker op wordt.
 • [19 oktober] BaFin publiceert de Duitse NRA: Erste Nationale Risikoanalyse. “Im Dezember 2017 startete Deutschland seine erste Nationale Risikoanalyse im Bereich „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“. An der Nationalen Risikoanalyse waren unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen 35 Behörden aus Bund und Ländern beteiligt“.
 • [18 oktober] Persbericht rijksoverheid, Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, met aankondiging van investering in de opsporing e.d. Natuurlijk met mooie marketingslogans als “oprollen, afpakken en voorkomen“. Dat wordt al heel lang geroepen en vervolgens wordt er op politie en justitie bezuinigd. Er komt een nieuwe MIT, een Multidisciplinair Interventie Team bij de landelijke eenheid van de politie. Over afpakken: “Het MIT zet in op het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators, het verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen en opwerpen van barrières voor misbruik van de legale economie en infrastructuur. De aanpak is intelligence gedreven en gericht op het blootleggen van criminele geldstromen en het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt meer samengewerkt met private partijen, zoals branches en bedrijven. Voor het operationeel krijgen van het team specialisten wordt ingezet op versnelde opleiding en werving“.
 • [16 oktober] Vandaag zag ik bij ICBA het bericht ‘Beneficial Owner’ Reform Advancing Toward House Vote, over het ubo-systeem in de VS, met een verwijzing naar een whitepaper van ICBA.
 • [16 oktober] Voor de burger gelden wetten, de politie mag alles in het publiek belang… Of toch niet? Politie Amsterdam loerde onterecht in data van milieucamera’s.
 • [16 oktober] Femke de Vries schreef voor het FD over het thema cultuur & gedrag, Het effect van het menselijk gedrag op het antiwitwasproces wordt structureel onderschat. Heel sympathiek allemaal, je hebt er niets aan bij onuitvoerbare wetgeving die te snel wijzigt.
 • [15 oktober] Over de surveillance samenleving die er dankzij de misdaadbestrijding aan komt: “You’re in a Police Lineup, Right Now“, NYT.
 • [15 oktober] Hoofdagent krijgt taakstraf voor grasduinen in politiesystemen, security.nl.
 • [15 oktober gezien] De Engelse privacy autoriteit ICO heeft een interessante pagina over credit reference agencies, kredietbeoordelaars. Dit zijn gelijksoortige bedrijven als de gegevensleveranciers voor de witwasbestrijding, zoals World Check en Experian. Voor al deze bedrijven geldt dat zij de AVG moeten toepassen en onder meer de door hen geregistreerde personen moeten informeren.
 • [14 oktober] We leven in een tijd van heilig geloof in tech als beschermer tegen onheid, zie bijvoorbeeld TNO, die schrijft dat terrorisme met tech bestreden kan worden. Helaas heb ik de indruk dat het tegenovergestelde juist is: terrorisme verspreidt zich in hoge snelheid dankzij IT en andere technische middelen. Het is in het Midden Oosten alleen maar slechter, in plaats van beter, geworden en een positieve ontwikkeling is niet zichtbaar.
 • [14 oktober] Ook criminaliteit kan technisch bestreden worden, denken ze bij TNO, lees deze pagina, waarop onder meer staat; “De bestrijding van criminaliteit wordt effectiever door toepassing van innovatieve methodes en middelen. Wetenschappers bieden meer zicht (observatie) op én beter inzicht (analyse) in fenomenen, netwerken en gedrag“. Gaan Wwft-plichtigen hier ook de beschikking over krijgen, of wordt er op aangestuurd dat Wwft-plichtige ondernemingen geen MKB meer mogen zijn?
 • [14 oktober] Accountants moeten beter communiceren dat zij niet alle fraude kunnen opsporen, aldus dit artikel op Accountancy Vanmorgen. Tip: communiceer ook dat accountants niet alle wetten kennen en daarom ook niet alle wetsovertredingen kunnen opsporen #Wwft #NOCLAR
 • [14 oktober] Terwijl banken niet willen dat hun klanten zaken doen met Oekraïne, maakt de EU steunmaatregelen bekend:

 

 • [11 oktober] Bart van der Vlist bespreekt op accountant.nl een aantal zwakheden van het ubo-register. Jammer dat hij een aantal basale fouten in de regelgeving mist, zoals de slechte definitie van het begrip ubo en de illusie dat openbaarheid van persoonsgegevens zal leiden tot minder criminaliteit.
 • [10 oktober] Europa broedt op nieuwe criminaliteitsbestrijdingsregels, zo blijkt uit dit bericht over ECOFIN. Details worden niet vermeld, wel dat men in december conclusies verwacht te trekken.
 • [11 oktober] Op de RUSI site werd een paper van Matthew Redhead over AML/CFT bekend gemaakt.
 • [10 oktober] Deze maand is er weer een goede oogst van vette criminaliteitsverhalen, want fraude is leuk. Op FtM Een blik in het brein van een witteboordencrimineel, over de knuffelcrimineel Fastow inclusief het NBA schandaal.
 • [10 oktober] FD, Hoe gaan de banken witwasschandalen voorkomen?, stuk waarin gegevensuitwisseling wordt bepleit, de nieuwste mode.
 • [10 oktober] De VS is zo megalomaan dat ze straffen in de hele wereld uitdelen, dit keer Global Magnitsky Sanctions Against Corruption Network in South Africa. Aan mensenrechten doet de VS alleen buiten hun land; hun eigen mensenrechtenschendingen mogen niet gesanctioneerd worden.
 • [10 oktober] Ook in Duitsland willen banken opsporingsinformatie, Banken fordern Umdenken im Geldwäsche-Meldewesen.
 • [10 oktober] Kenmerkend voor de witwasbestrijding is dat Wwft-plichtigen moeten bewijzen voldoende aan misdaadopsporing (monitoring) te hebben gedaan. Datzelfde slechte concept dringt ook in andere domeinen door. Zoals bij arbeid, in het FD lees ik dat werkgevers in de toekomst duidelijk moeten kunnen aantonen dat ze nieuwe werknemers niet discrimineren op afkomst, geslacht of leeftijd. Welke bizarre gedragskundige heeft dit bedacht?
 • [9 oktober] VNO-NCW schrijft over witwasbestrijding. Na de noodzakelijke inleiding waarin wordt aangegeven dat de auteur vóór criminaliteitsbestrijding is (want tegenspraak is verdacht!) zegt de auteur dat het verbod op contant geld handel met minder ontwikkelde landen (die geen goed digitaal geldstelsel hebben) onmogelijk maakt. Overigens is dat een cirkel, omdat minder ontwikkelde landen vaker op zwarte lijsten staan en daardoor vaker door westerse banken geboycot worden.
 • [8 oktober] FBI Illegally Targeted U.S. Citizens With Warrantless NSA Database Searches, Secret Court Finds. Over mensenrechtenschendingen en een geheime rechtbank. Uiteraard worden de mensenrechten van niet-Amerikanen nooit gerespecteerd.
 • [8 oktober] Europa is druk bezig met wéér nieuwe wijzigingen in de witwas- en terrorismefinancieringsregelgeving, ten detrimente van de ondernemingen die de wetgeving moeten uitvoeren:

 

september 2019

augustus 2019

juli 2019

 • [27 juli] Commission assesses risks and implementation shortcomings in fight against money laundering and terrorist financing: Questions and Answers.
 • [24 juli] Terwijl bij Wwft-plichtigen wordt gehamerd op naleving van regels, hebben de overheidsfunctionarissen maling aan regels: Witwasjagers gebruikten politiesystemen onbevoegd. Een menselijke eigenschap natuurlijk, om te denken dat regels alleen voor ‘de ander’ gelden.
 • [18 juli] Er ontstaan steeds meer geschillen met banken, die een klant willen wegsturen op grond van de Wwft. Op dit blog staan daar berichten over met de tag compliance uitsluiting. In de kranten verschijnen nu ook artikelen, zoals in het NRC, Plots paste de vleeshandelaar niet meer bij ING.
 • [15 juli] Op de CCV site verscheen een artikel over het onderzoek waaruit blijkt dat terroristen zich niet onderscheiden van andere criminelen,Terrorismeverdachten hebben vaak een crimineel verleden“.
 • [5 juli] In NRC verscheen een artikel over de schaduwkanten van de witwasbestrijding, Bestrijden van witwassen raakt ook vrijheid van burger. Overigens vergeet de auteur te melden dat contant betalen allerlei voordelen heeft, zoals het gelijk oversteken en voorkoming van datagraaien door banken en betaalinstellingen.

juni 2019

mei 2019

 • In een overzicht van minfin inzake uitvoering van moties en toezeggingen komt de Wwft aan de orde.
 • In its April/May newsletter, CCBE announces the CCBE Workshop on the Impact of Anti-Money Laundering Legislation and Tax Legislation on Legal Professional Privilege to be held on 27 June in Brussels.
 • [31 mei] Op TaxLive verscheen op 31 mei jl. het artikel “UBO-register: Het kan en moet anders!“. Daarin wordt verslag gedaan van de kritiek van onder meer advocaat Booij op de voorgenomen regelgeving inzake het ubo-register.
 • [29 mei] De beantwoording van kamervragen over het delen van gegevens door banken bevat zoals gebruikelijk vragen die in ieder juridisch handboekje gevonden kunnen worden, zoals “Welke eisen worden aan banken gesteld bij de acceptatie van nieuwe klanten?“. Daarop schrijft de artificial intelligence van minfin bekende teksten, al wekt “Banken hebben in beginsel geen wettelijke plicht om te controleren of cliënten van een andere bank afkomstig zijn” mijn nieuwsgierigheid op: waarom staat er “in beginsel”? Dat kan toch gewoon weg? Interessanter wordt het als wordt ingegaan op het gegevensdelen tussen banken onderling.
 • [22 mei] Op EUObserver verscheen een artikel over de stoere leden van het Nederlandse parlement die onrecht in de hele wereld willen bestrijden onder de titel Magnitsky Act, “Dutch MPs: EU sanctions should bear Magnitsky name”. Op 24 mei verscheen in hetzelfde medium een reactie, “EU sanctions regime cannot be an ‘EU Magnitsky Act’“. De wetgevende kwaliteit van dit soort plannen lijkt ondergeschikt aan het media effect dat wordt beoogd.
 • [14 mei] De niet-effectieve verantwoordingseisen in de zorg moeten op de schop, zo lees ik op accountant.nl. Op de verantwoordingseisen in de witwasbestrijding is geen serieuze kritiek…
 • [14 mei] Degenen met interesse voor de naleving van de sanctieregelgeving kunnen de informatie van verzekeraar NN voor hun verzekeringstussenpersonen raadplegen, hier te vinden.
 • [3 mei] EU should take over supervision of bank money-laundering risks: ECB’s Enria, Reuters.
 • [3 mei] In het NRC werd dit fabeltje verkocht: Boetevrij geld witwassen in Europa, het geeft aan dat de media zich lenen voor framing.
 • [2 mei] Het blijft tobben met de Amerikaanse sanctieregelgeving, EU treft maatregelen voor bescherming Europese bedrijven op Cuba, NRC.

april 2019

maart 2019

  • [maart] Het is goed zoeken om een datum van dit bericht te vinden. Hoewel ik hoor dat Panama Papers de Nederlandse belastingdienst weinig heeft opgeleverd, moet de transparantiebeweging natuurlijk verkondigen dat hun inbraak nuttig is geweest. Lees het ongedateerde bericht
   Gauging the Global Impacts of the ‘Panama Papers’ Three Years Later en de factsheet waarop maart 2019 als datum staat (pdf).
  • [27 maart] Het doet komiek aan dat FATF het terrorismefinancieringsverhaal blijft volhouden, hier bijvoorbeeld in Improving the capacity to prosecute terrorist financing. Nu maar hopen dat er geen anti-democratische beïnvloeding van OM en rechterlijke macht plaats vindt.
  • [27 maart] Banken kunnen natuurlijk makkelijk criminaliteit opsporen. Dat verkondigen overheid en criminaliteit minnende journalisten. Een ander geluid komt van Lex van Almelo in zijn artikel Turen naar de was voor Mr.
  • [26 maart] Het meest recente dieptepunt op het gebied van schurkenstaten komt uit het europarlement waar Nederland belastingparadijs werd genoemd, lees bijvoorbeeld bij de NOS. Net alsof Nederland een soort van Bermuda of Kaaiman Eilanden is, absurd. En net als of de UK en België geen belastingparadijzen zijn.
  • [25 maart] Naar aanleiding van het Europese banken bashen vraagt Anders Aslund zich in EUObserver af: “Why are minor middlemen punished rather than the chief culprits, the big Russian state banks?“.
  • [16 en 23 maart] In WPNR verschenen twee artikelen van mijn hand over “De privacy van de uiteindelijk belanghebbende“. In deel 1 bespreek ik de definitie van de ubo en in deel 2 de AVG-aspecten.
  • [23 maart] Jona Lendering is een kenner van het Midden-Oosten en schrijft daar interessant over op zijn blog Mainzer Beobachter. Het is leerzaam wat hij over terrorisme schrijft, bijvoorbeeld in het artikel Vandalisme en plundering, waarin hij de bijdrage van de westerse media aan het terrorisme uitligt. Hij zegt onder meer “De erfgoedschade in Syrië is vooral toegebracht door het regime. De zogenaamd Islamitische Staat heeft zich beperkt tot acties die eerder mediageniek waren dan schadelijk. Ik wil ze daarmee – dit schrijf ik met nadruk – niet bagatelliseren want de schade is reëel, maar het waren toch vooral de personeelsadvertenties van een terreurgroep en de westerse media hebben de taak van megafoon goed op zich genomen. Het beschadigen van oudheden was voor IS echter geen echt doel. Als dat zo zou zijn geweest, had het Resafa kunnen plunderen, maar het liet die stad ongemoeid.“. In 2015 schreef hij over ISIS: “U hebt de beelden ongetwijfeld gezien: aanhangers van de zogenaamd Islamitische Staat vernietigden oudheden in het museum van Mosul. (…) Die musea worden namelijk geplunderd met een concreet doel: de voorwerpen verkopen aan rijke westerlingen.“.
  • [23 maart] Op de Fecwise site verscheen een artikel over de stand van zaken inzake schurkenstaten. Ik blijf vinden dat er een behoorlijke database moet komen, inclusief achtergrond informatie.
  • [22 maart] Personentoetsing, VOG en andere vormen van screening, vind ik interessant. Vandaag maakte de Raad van State het advies bekend over de screening van politieambtenaren. Over dit onderwerp zijn ook diverse andere adviezen, onder meer van de politiebonden.
  • [21 maart] BFT maakte bekend coulant te zijn ten aanzien van de schurkenstaten-indicator.
  • [19 maart] De nieuwste variant van BroodjeAap is “het mag niet van de AVG”. De burgemeester van Rotterdam maakte zich daar schuldig aan. Engelfriet maakt er korte metten mee in zijn artikel “Minister wil data over criminelen makkelijker kunnen delen“.
  • [14 maart] Het maken van landenlijstjes met schurkenstaten is een Europese hobby, lees onder meer Parliament criticises Council’s rejection of money laundering blacklist. Of er nog ‘obliged entities’ zijn die het kunnen volgen, interesseert Europa niet.
  • [14 maart] Washington Post schreef over de Europese schurkenstatenlijst, The E.U. tried to blacklist countries at high risk for money laundering, but it backfired. Here’s why.
  • [14 maart] Parlementariërs willen de meldgrens voor contanten omlaag brengen, zo schrijft De Telegraaf. Bizar dat Nederland een eigen meldsysteem wil invoeren, los van AMLD4/5. Het geeft aan hoe wereldvreemd de parlementsleden zijn.
  • [14 maart] Een van de gevolgen van Brexit kan zijn dat de UK dichter aan gaat leunen tegen de US, bijvoorbeeld als het om sancties gaat, zo lees ik bij WSJ.
  • [13 maart] Terrorismefinanciering: ook een vader en een broer die geld overmaken aan hun familielid, moeten voor de strafrechter komen, zo lees ik in een artikel. Het gaat om belangrijke bedragen, “enkele tientallen tot enkele duizenden euro’s“. Heeft justitie niets beters te doen? Het lijkt wel te gaan om mensen die wisten dat hun familielid aan gewelddaden mee deed.
  • [13 maart] Ook over fiscale schurkenstaten blijft de discussie woeden. Zie bijvoorbeeld dit bericht.
  • [5 maart] De moderne overheid gaat uit van een criminele burger. Dat geldt in de witwasbestrijding en is een trend ook buiten het financiële bestuursrecht. Geerke van der Bruggen schreef voor NJBlog het artikel Schuldig tot het tegendeel bewezen is. Daarin beschrijft ze het moderne strafrecht. Citaat: “Wat het met je doet als je als ‘brave burger’ in de strafbeschikkingsmolen terecht komt, blijkt wel uit het verhaal van Joost, iemand uit mijn omgeving“.

  Mireille Hildebrandt zag het in 2002 al aankomen (proefschrift van ongeveer 600 pagina’s):

   

   

  februari 2019

  • [februari] CFE publiceerde haar opinie over het concept risk assessment rapport (‘SNRA’) van de Europese Commissie inzake belastingadviseurs, “Opinion Statement PAC 1/2019 on the European Commission Draft Supranational Risk Assessment Report for Anti-Money Laundering Risks to Services Provided by Tax Advisers“. CFE is kritisch over het feit dat de effectiviteit van de antiwitwaswetgeving geen aandacht krijgt.
  • [26 februari] Start van een internetconsultatie waarin wordt voorgesteld de schurkenstaten-indicator te laten vervallen, lees mijn bericht.
  • [26 februari] FIOD meldt: “Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar faciliteren corruptie“. Het gaat over omkoping in Brazilië waarbij Nederlandse partijen een rol spelen. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een Wwft-melding van een bank. Het bericht is een stuk informatiever dan de epistels van FIU-Nederland.
  • [25 februari] Mensenhandel opgespoord via bankgegevens, NOS. Het geeft aan hoe breed het begrip ‘ongebruikelijke transactie’ onder de Wwft is.
  • [22 februari] Een Europese instantie, GRECO, roept dat Nederland de integriteit bij de overheid en politie moet bevorderen. Op naar de perfecte wereld. Natuurlijk moet er hard gewerkt worden, kijk maar naar de schandalen van lekkende politiemensen, maar de situatie in Nederland is toch wel onvergelijkbaar met veel andere landen. Mij lijkt dat er eerst maar eens gezorgd moet worden voor goed functionerende handelsregisters en kadasters in alle EU-staten.
  • [22 februari] FIU publiceerde weer een inhoudsloos verhaal op de site, “Een onderzoek met een staartje“. Onbegrijpelijk dat ze daar mee weg komen.
  • [20 februari] In het FD verscheen het bericht “Rapport: kosten financieel toezicht lopen stevig op“, over de toegenomen kosten van de financiële toezichthouders zoals DNB en AFM (die aan de onder toezicht gestelden worden doorberekend, die het op hun beurt aan de burger doorberekenen). Wat ontbreekt in het artikel is dat diezelfde toename aan kosten zichtbaar is bij de onder toezicht gestelden, zoals banken, betaaldienstverleners en accountants. En dan hebben we het nog maar niet over de kwaliteit van de regelgeving en over de vraag hoe zinvol bepaalde naleefkundige activiteiten zijn.
  • [februari] Hoe gevaarlijk het ‘facilitator’ denken van de overheid kan zijn, blijkt uit een in Vaklunch besproken zaak. Het is mij al eerder opgevallen dat de opsporing en het Openbaar Ministerie weinig weten van het werk van onder meer accountants, notarissen en advocaten. In de op Vaklunch besproken zaak gaat het om een accountant die door het OM wordt verdacht van het vervalsen van facturen (het betrof creditnota’s van het kantoor waarbij de accountant werkzaam was). Bij behandeling van de tuchtklacht krijgt het OM een tik op de vingers: het onderzoek is onzorgvuldig gedaan, onder meer is nagelaten de accountmanager van het kantoor te horen. Auteurs Boezelman en Boer besluiten met “Het Openbaar Ministerie krijgt aldus een flinke tik op de vingers van het CBB. Ons inziens is dat terecht. Niet alleen in strafzaken, maar ook in tuchtzaken die minstens zo’n grote impact op iemands persoonlijke en professionele leven kan hebben mag van het Openbaar Ministerie een gedegen onderbouwing worden verwacht. Dat geldt overigens ook in het bijzonder voor een van de indieners van de klacht, die blijkens zijn titel zelf ook aan het tuchtrecht is onderworpen.“.
  • [19 februari] Een zich herhalend fenomeen: terwijl de Nederlandse overheid al op een gigantische bak informatie zit en cybersecurity en databescherming een groot issue is, blijven overheden roepen om meer te mogen ‘delen’ met elkaar. Zie ook weer dit bericht over de oproep van VNG. Er wordt ook verwezen naar een eerder verzoek van VNG. De regioburgemeesters maakte een ondermijningsproeve. Waar ik dan nieuwsgierig naar ben: hoe zit dat met de zorgvuldigheid en moeten er niet meer mensen bij de opsporing en het Openbaar Ministerie? En lees over wat er fout gaat bij het delen door de overheid bij de Nationale Ombudsman en de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • [18 februari] Novak wijst de administratiekantoren en belastingadviseurs er op dat de Wwft-vrijstelling voor eenvoudige fiscale aangiften is vervallen. Ook daar moet cliëntenonderzoek worden gedaan, waarbij ik me afvraag of dat bij de krappe budgetten (particulieren vinden de belastingadviseur duur) een cliëntenonderzoek wel mogelijk is. Verder is de vraag of überhaupt vermoedens van witwassen of terrorismefinanciering kunnen worden ontdekt. Het blijft vreemd dat Europa meent dat dit soort kruimelwerk zinvol is.
  • [15 februari] Terwijl de Europese antiwitwaswetgeving een bureaucratisch monster is, zijn er al mensen die roepen dat er een Europese antiwitwasautoriteit moet komen, lees bijvoorbeeld dit blog.
  • [14 februari] Banken praten met FIOD over centrale controle geldtransacties, De Telegraaf. Waarom worden de banken niet genationaliseerd?
  • [februari] Deze maand ontdekte ik dat de site edisontd.net een echte site van de politie is met informatie over Nederlandse en buitenlandse identiteitsbewijzen. Dus nuttig, zowel binnen als buiten de Wwft.
  • [8 februari] De lijst van hoog risico functionarissen met onder meer Eerste Kamer leden, doet merkwaardig aan. Ik vraag me af waarom FIOD-medewerkers, politiemensen en mensen van het OM daar niet op staan. Die gedachte wordt gevoed door het bericht van deze dag over een frauderende politiecommissaris. Juist zulke overheidsmedewerkers weten hoe criminelen te werken gaan en kunnen in verleiding komen het zelf ook te gaan doen.
  • [4 februari] IMF bericht “Review of the Fund’s Strategy on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism“.
  • [4 februari] Het door banken weigeren van klanten neemt endemische vormen aan. FD “ABN Amro zet Nederlandse expats buiten de deur“. De verzekeraars zullen wel snel volgen, nu het FD in het nieuws brengt dat Vivat onvoldoende aan terrorismescreening zou doen (NOS).
  • [13 februari] De Europese Commissie maakte de nieuwe schurkenstatenlijst bekend, persbericht. Zie het persbericht voor verwijzingen naar nadere informatie.
  • [5 februari] Nationale Ombudsman: Gemeente Leeuwarden mag school van zoon niet om informatie vragen bij onderzoek naar uitkeringsfraude.
  • [2 februari] In De Tijd stond een artikel over de ubo in België, “Heeft u de begunstigden van uw vennootschap al geregistreerd?“.
  • [1 februari] IMF & AML: “IMF Executive Board Discusses the Fund’s Strategy on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
  • [1 februari] In de Volkskrant verscheen het artikel “Rechtsgeleerde Tijmen Wisman: ‘Europese Commissie neemt haar rol van grondrechtenbewaker niet serieus’“. Hij heeft kritiek op Europa, die enerzijds de AVG invoert maar anderzijds zelf bezig is met surveillance systemen. Hij noemt daarbij eCall, het systeem dat sinds enige tijd in nieuwe auto’s wordt ingebouwd en de slimme meters. Hij heeft het niet over de systemen rondom de witwasbestrijding, waar hetzelfde voor geldt.

  januari 2019

  • [31 januari] De DNB schrijft in de nieuwsbrief banken “Risicobeheersing terrorismefinanciering behoeft verbetering“, terwijl TF geen afzonderlijk en herkenbaar fenomeen is. Luchtfietsen 1e klas.
  • [januari] De AFM maakt door middel van de agenda 2019 bekend dat naleving van de Wwft één van haar speerpunten is, lees het bericht, de agenda (NL versie), overzichtspagina speerpunt Wwft.
  • [31 januari] Beantwoording kamervragen over de gevolgen van de Amerikaanse Iran-sancties
  • [28 januari] Een accountant kreeg een tuchtrechtelijke sanctie omdat hij valse facturen niet opmerkte, aldus een artikel in Accountancy Vanmorgen. Vreemd dat betrokkene geen sanctie kreeg wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties.
  • [23 januari] De NOB heeft een handreiking risicobeleid Wwft uitgebracht, zie dit bericht.
  • [januari 2019] In de AFM agenda 2019 besteedt de organisatie ook aandacht aan het witwastoezicht door de AFM.
  • [21 januari] The Wolfsberg Group published new guidance on how Financial Institutions (FIs) should carry out sanctions screening. >>> Bericht
  • [19 januari] De media heeft geen interesse voor de bureaucratie van de Wwft en de uitvoerbaarheid van de regels, dat blijkt steeds weer opnieuw. Zij hebben alleen interesse voor vette criminele verhalen en voor stoer gedoe in het parlement. Zie bijvoorbeeld dit artikel (mogelijk betaalmuur) uit het NRC.
  • [18 januari] AFM en DNB pleiten voor cryptoregulering op internationaal niveau, aldus het op de AFM site geplaatste bericht.
  • [14 januari] Over de Wwft worden veel kamervragen gesteld, de antwoorden lijken veelal op elkaar. Dit keer een vraag over de vraag of DNB een leemte in het toezicht laat.
  • [14 janari] Op deze datum verscheen een rapport van 134 pagina’s over aard en omvang van criminele bestedingen. Dit is een bijlage bij een brief over vermeende Russische witwasconstructies waarbij Nederlandse banken een rol zouden spelen. Een andere bijlage is een monitor anti-witwasbeleid. Er is artificial intelligence nodig om te zien of in dit soort documenten iets nieuws staat en of gewone mensen er iets mee kunnen in het kader van de naleving van de Wwft.
  • [8 januari] Het FD voert campagne voor de Europeanisering van het AML/CFT toezicht. Interessant om te zien hoe de media hun steentje bijdragen aan de politieke besluitvorming.
  • [7 januari] Schoonbeek, Boxum en Van Nieuw Amerongen schreven voor AccountantWeek een artikel over de schurkenstaten van de Wwft. Het brengt de lezer niet veel verder (even langs gaan bij de auteurs). Zie mijn suggestie voor een verplichte database.
  • [3 januari] De uitwassen van de sanctieregelgeving worden geïllustreerd door dit artikel over een Noors vliegtuig dat een noodlanding in Iran moest maken. Men kan niet aan reserveonderdelen komen en de passagiers kunnen de VS niet meer in. Hoezo mensenrechten?
  • [2 januari] Assurantietussenpersonen tobben met hun poortwachtersrol, zo blijkt uit dit artikel.
  • [januari] Aleksandra Kuczerawy schreef een paper over de bestrijding van terrorismemarketing en de risico’s voor de grondrechten.

Zie voor 2018 en eerder het Wwft-archief.