Categorie archief: Personenvennootschap

Nederland onder het mes, de “Peer Reviews” door het “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, oktober 2011

Liefhebbers van transparantie hebben in oktober jl. er in oktober interessant leesvoer bij gekregen, nl. het transparantierapport over Nederland (pdf-bestand), officieel geheten “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Netherlands 2011“. Het rapport … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Exit personenvennootschap, is het wel of niet jammer?

De meningen verschillen over de vraag of het nu jammer is dat de wetsvoorstellen inzake de personenvennootschap zijn ingetrokken. Een aantal gezaghebbende juristen waren tegenstander van de voorstellen (veel te ingewikkeld, verhoging administratieve lasten) en kennelijk hebben zij goed gelobbyd, … Lees verder

Geplaatst in Modernisering ondernemingsrecht, Personenvennootschap | Een reactie plaatsen

Bij handelsregister ingeschreven ‘stille maatschap’ is niet langer stil

Aanvulling 30-1-2020: inmiddels is de voorlichting door de Kamer van Koophandel aangepast, meer informatie in dit artikel. Sinds enige tijd deelt de Kamer van Koophandel op haar website mee dat stille maatschappen met een onderneming zich moeten inschrijven in het … Lees verder

Geplaatst in Handelsregister, Kamer van Koophandel, Personenvennootschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Ondernemingsrecht in de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2012

In de nieuwste begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden de plannen van de overheid met het ondernemingsrecht gemeld. Onderstaand enige op het ondernemingsrecht betrekking hebbende citaten. Modernisering jaarrekeningenrecht en vrijstelling kleine ondernemingen, flexbv, massaschades, pagina 19 Economische … Lees verder

Geplaatst in Flexibilisering van het bv-recht, Handelsrecht, Jaarverslaggeving, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstellen personenvennootschap worden ingetrokken, en wat nu?

De minister van Veiligheid en Justitie heeft het parlement laten weten dat de wetsvoorstellen inzake de personenvennootschap worden ingetrokken, zie onderstaande brief. Datum 5 september 2011 Onderwerp: Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31 065) Op 22 april 2011 heeft … Lees verder

Geplaatst in Modernisering ondernemingsrecht, Personenvennootschap | Een reactie plaatsen

Hoge Raad oordeelt over structuur met commanditaire vennootschappen; geen vermogensbeheer en geen effectenbemiddeling in de zin van de voorgangers van de Wft (Befra-zaak)

De commanditaire vennootschap is een geliefde vorm om kapitaal aan te trekken. Daarbij kan de vraag rijzen of sprake is van activiteiten die vallen onder de vergunningplicht van de Wet op het financieel toezicht (Wft), dan wel of men anderszins … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Personenvennootschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht, kijk op http://flexbv.wordpress.com/

Op dit weblog publiceer ik berichten over allerlei verschillende onderwerpen. Ook rechtspersonenrecht en het recht inzake personenvennootschappen komt aan de orde. Op http://flexbv.wordpress.com/ komt de modernisering van het ondernemingsrecht uitgebreider aan de orde. Een deel van de daar geplaatste artikel … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Flexibilisering van het bv-recht, Modernisering ondernemingsrecht, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Geplande invoeringsdatum wetsvoorstellen flexbv en personenvennootschap naar 1 juli 2012

Antwoord4Bedrijven heeft navraag gedaan naar de geplande invoeringsdatum voor de wetsvoorstellen flexbv en personenvennootschap en meldt vandaag dat dit 1 juli 2012 is geworden. Het vervolg van de behandeling van de wetsvoorstellen wordt dit najaar verwacht. Zie over de wetsvoorstellen … Lees verder

Geplaatst in Flexibilisering van het bv-recht, Modernisering ondernemingsrecht, Personenvennootschap | Een reactie plaatsen

Is de Limited Liability Partnership alternatief voor de nieuwe personenvennootschap?

Niet iedereen is even blij met de wetsvoorstellen inzake het personenvennootschapsrecht. Wellicht dat ondernemers die nu een vennootschap onder firma of maatschap hebben overstappen naar de besloten vennootschap of coöperatie. Sommigen, waaronder D. Plaggemars (in zijn artikel in Advocatenblad nr. … Lees verder

Geplaatst in Flexibilisering van het bv-recht, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Is een stille maatschap nog stil nadat deze in het handelsregister is ingeschreven?

Onlangs las ik dat ook stille maatschappen in het handelsregister kunnen worden ingeschreven, zie dit bericht. Dat maakt me meteen heel nieuwsgierig: is een stille maatschap nog wel “stil” als zij in het handelsregister is ingeschreven. Dit heeft me geïnspireerd … Lees verder

Geplaatst in Handelsregister, Personenvennootschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen