Nederland onder het mes, de “Peer Reviews” door het “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, oktober 2011

Liefhebbers van transparantie hebben in oktober jl. er in oktober interessant leesvoer bij gekregen, nl. het transparantierapport over Nederland (pdf-bestand), officieel geheten “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Netherlands 2011“.

Het rapport beschrijft in behoorlijk detail welke partijen in Nederland actief zijn in de financiële sector, inclusief de voor die ondernemingen geldende regelgeving (met inbegrip van het door FATF en consorten als ongewenst beschouwde verschoningsrecht van advocaten).
In dit rapport passeren ook trustkantoren en andere adviseurs / dienstverleners de revue. Interessant is overigens dat er ook allerlei cijfers inzake de verschillende beroepsgroepen worden genoemd. Zie pagina 18, waar melding wordt gemaakt van notarissen, advocaten, accountants en administratieve dienstverleners.

Advocatuur en “financial transactions”

Volgens het rapport verricht 1/3e van de Nederlandse advocaten (zo nu en dan) diensten “that relate to financial transactions”. Dat klinkt als veel (maar ik weet ook niet hoe “financial transaction” is gedefinieerd en wat er met “relate” wordt bedoeld). Het rapport zegt dat de informatie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) afkomstig is. Ik ben heel benieuwd waar de NOVA deze cijfers vandaan haalt, aangezien ik me niet kan herinneren dat er de afgelopen jaren is geënquêteerd over het type dienstverlening dat wordt uitgevoerd. Zou dit een natte vinger van de NOVA zijn?

Aanbevelingen

Uiteraard bevat dit rapport allerlei aanbevelingen waarover we vast nog het nodige zullen horen. Dit betreft niet alleen maar aanbevelingen op fiscaal gebied. Zo zijn er onder meer de navolgende aanbevelingen die ook ruimer effect kunnen hebben:

  • Commanditaire vennootschappenIt is recommended that an obligation be established for limited partnerships in the Netherlands and the Caribbean Netherlands to keep identity information concerning all of their limited partners.” Op zich moet iedere CV dat soort informatie hebben, anders is het niet mogelijk om de contractuele verplichtingen na te komen. Kennelijk wordt er door de rapporteurs meer gevraagd.
  • Aandelen aan toonderThe Netherlands should take necessary measures to ensure that mechanisms are in place to identify the owners of bearer shares in the Netherlands and in the Caribbean Netherlands, or should eliminate such bearer instruments.” Aandelen aan toonder komen in Nederland alleen voor bij naamloze vennootschappen. In de gewone vennootschapspraktijk kom ik ze zelden tegen. Dus veel gevolgen zal een dergelijke verandering niet hebben.
  • StichtingenAn obligation should be established in both the Netherlands and the Caribbean Netherlands for foundations to keep identity information concerning all beneficiaries.” Ik ben benieuwd hoe ruim het begrip “beneficiary” is, nu stichtingen zich ook met allerlei “gewone” liefdadigheid bezig houden. Als dit het “beneficiairy” begrip uit de Wwft is, geldt dit alleen voor “a beneficiary of 25% or more of the assets of the foundation/trust, or the party that has special control over 25% or more of the assets of the foundation”.
  • Verschoningsrecht / geheimhouding (1) “The scope of professional privilege in tax matters is not clear in the Netherlands and appears to extend beyond that provided for in the international standards. It is recommended that the Netherlands clarify the scope of professional privilege for the purpose of the exchange of information in tax matters, to ensure it is consistent with the international standard.” (2) “The Netherlands’ tax treaties do not define the term “professional secret “and the scope of the term “professional secret “under the domestic laws of the Netherlands is not clearly consistent with the international standard. It is recommended that the Netherlands restrict the scope of the protection under the term “professional secret “in its domestic laws so as to be in line with the standard for the purpose of agreements for exchange of information.

Brief staatssecretaris

De staatssecretaris van Financiën schrijft het volgende over het rapport:

Den Haag, 26 oktober 2011

Op 25 en 26 oktober jl. vond in Parijs de plenaire vergadering van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) plaats.
Het Global Forum is een multilateraal samenwerkingsverband van meer dan 100 jurisdicties dat toeziet op de implementatie van de door de G-20 voorgeschreven internationale standaard op het gebied van transparantie en informatie-uitwisseling voor belastingdoeleinden [1].
Om te bezien in hoeverre elk land dat zich aan de internationale standaard heeft gecommitteerd zich ook aan de afspraken houdt, is een systeem van «peer reviews» opgezet.
Op 26 oktober jl. heeft het Global Forum het peer review rapport van Nederland vast gesteld.
Het rapport van het Global Forum bevestigt dat Nederland voldoet aan de internationale standaard op het gebied van transparantie en informatie-uitwisseling. Daarnaast bevat het rapport nog een aantal aanbevelingen.
Het rapport treft u bijgevoegd aan.[2] Onderstaand informeer ik u over de belangrijkste uitkomsten.

Peer review Nederland

In het geval van Nederland is sprake van een gecombineerde Phase 1 & 2 review. Dat wil zeggen dat niet alleen is beoordeeld of op papier het juridische en regelgevende kader aanwezig is om aan de standaard te voldoen («phase 1»), maar ook of uitwisseling in de praktijk daadwerkelijk en op een effectieve manier plaatsvindt («phase 2») [3]. Daarbij is ook gebruik gemaakt van peer input die door verdragspartners van Nederland is aangeleverd.
Kern is dat beoordeeld wordt of in een land betrouwbare informatie voor belastingdoeleinden aanwezig is en tijdig beschikbaar gemaakt kan worden die voorzienbaar relevant is voor de belastingheffing van een andere (verzoekende) jurisdictie. Verder wordt beoordeeld of er juridische mechanismes zijn aan de hand waarvan deze informatie kan worden verkregen en uitgewisseld.
Beoordeling vindt standaard plaats aan de hand van 10 onderdelen. De uitkomst voor Nederland is goed te noemen en bevestigt de vooraanstaande rol die Nederland speelt in het kader van internationale uitwisseling van informatie op belastingterrein [4]. Met name op het punt van beschikbaarheid van eigendomsinformatie (element A.1.) bevat het rapport ook een aantal concrete aanbevelingen [5].
Paragraaf 57 van Revised Methodology for Peer Review and Non-member Reviews schrijft nu voor dat de beoordeelde jurisdictie, in dit geval Nederland, binnen een jaar gedetailleerd aangeeft op welke wijze zij met de aanbevelingen omgaat. Deze inhoudelijke terugkoppeling richting de zogenoemde Peer Review Group, zal in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, plaatsvinden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Financiën,
F. H. H. Weekers

Noten
1 Meer informatie is te vinden op de website van het Global Forum: www.oecd.org/tax/transparency.
2 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
3 Overigens wordt de officiële rating voor phase 2 pas gegeven als een representatief aantal phase 2 reviews zijn afgewikkeld. Dit geldt voor alle landen die aan een gecombineerde review (bijvoorbeeld het VK, Duitsland, VS, Italië, Frankrijk) zijn onderworpen. Omdat Nederland vrijwel geen aanbevelingen heeft gekregen die zien op phase 2 verwachten wij geen andere uitkomst van het rapport. Voor de volledigheid moet hierbij nog worden aangetekend dat de BES nog afzonderlijk aan een gerichte phase 2 review zal worden onderworpen. Dit zal plaatsvinden in de eerste helft van 2014.
4 Een handzaam overzicht van de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport is vervat in de summary die onder «table 1» (pag 84–87) is opgenomen.
5 Het betreffende onderdeel A.1. kreeg de beoordeling «in place, but certain aspects of the legal implementation of the element need improvement». Concreet houdt deze aanbeveling het volgende in:
(i) It is recommended that an obligation be established for limited partnerships in the Netherlands and the Caribbean Netherlands to keep identity information concerning all of their limited partners;
(ii) The Netherlands should take necessary measures to ensure that mechanisms are in place to identify the owners of bearer shares in the Netherlands and in the Caribbean Netherlands, or should eliminate such bearer instruments;
(iii) An obligation should be established in both the Netherlands and the Caribbean Netherlands for foundations to keep identity information concerning all beneficiaries.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Trustkantoren en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s