Tagarchief: commanditaire vennootschap

Bestuurder van limited (beherend vennoot) aansprakelijk voor fiscale schuld van een commanditaire vennootschap [2]

Eerder schreef ik hoe limited-verkopers in het verleden ingewikkelde structuren met een commanditaire vennootschap (CV) opzetten en hoe degenen achter die structuur proberen te ontkomen aan fiscale aansprakelijkheid. In een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 3 juli jl. krijgen de indirecte … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Anonimiseringsstructuren 2

Al eerder schreef ik over het fenomeen ‘anonimiseringsstructuren’ naar aanleiding van berichten over de commanditaire vennootschap (CV). Inmiddels heeft de staatssecretaris van financiën vragen over de commanditaire vennootschap en de vermeende fiscale ontwijkingsmogelijkheden beantwoord. Het parlement kreeg van de staatssecretaris … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Beantwoording kamervragen over de trustsector

Onlangs zijn kamervragen beantwoord inzake de trustsector, waarin onder meer de dienstverlening aan commanditaire vennootschappen, het algemene juridische kader en de in aantocht zijnde Regeling Integere Bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (RibWtt 2014) worden besproken. Lees verder in dit artikel.

Geplaatst in Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Brief minister van financiën over toezicht op trustkantoren, onder meer met aankondiging dat de nieuwe Rib op 1 januari 2015 in werking zal treden

In het parlementaire dossier over evaluatie van trustkantoren is een brief van 14 mei 2014 van de minister van financiën opgenomen. Deze brief schrijft de minister naar aanleiding van berichten over tekortkomingen bij enkele door DNB onderzochte trustkantoren. De minister gaat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Is een stille maatschap nog stil nadat deze in het handelsregister is ingeschreven?

Onlangs las ik dat ook stille maatschappen in het handelsregister kunnen worden ingeschreven, zie dit bericht. Dat maakt me meteen heel nieuwsgierig: is een stille maatschap nog wel “stil” als zij in het handelsregister is ingeschreven. Dit heeft me geïnspireerd … Lees verder

Geplaatst in Handelsregister, Personenvennootschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Eerste Kamer behandelt de wetsvoorstellen personenvennootschappen, voorlopig verslag uitgebracht

Voor het Nederlandse ondernemingsrecht zijn de wetsvoorstellen inzake de personenvennootschap van groot belang. Het ziet er naar uit dat deze wetsvoorstellen met ingang van 1 januari 2012 in werking zullen treden. De “personenvennootschap” is de opvolger van wat nu “vennootschap … Lees verder

Geplaatst in Modernisering ondernemingsrecht, Personenvennootschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen