Bestuurder van limited (beherend vennoot) aansprakelijk voor fiscale schuld van een commanditaire vennootschap [2]

Eerder schreef ik hoe limited-verkopers in het verleden ingewikkelde structuren met een commanditaire vennootschap (CV) opzetten en hoe degenen achter die structuur proberen te ontkomen aan fiscale aansprakelijkheid.
In een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 3 juli jl. krijgen de indirecte bestuurder van zo’n limited-CV (hierna: ‘X’) en zijn advocaat er van langs.

“bij uitstek op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving”
Het hof overweegt dat het voor risico van X komt dat via zijn advocaat ten onrechte melding van betalingsonmacht is gedaan,

omdat de melding betalingsonmacht is gedaan door de gemachtigde van belanghebbende, die advocaat is en derhalve wordt geacht bij uitstek op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving

Dat kan de advocaat in zijn zak steken.

Verschuilen
Het Hof legt uit dat verschuilen achter een limited niet helpt:

4.1. In artikel 33, eerste lid, van de Iw is bepaald dat ieder van de bestuurders van een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid hoofdelijk aansprakelijk is voor de rijksbelastingen verschuldigd door dat lichaam. Voor de toepassing van dit artikel wordt ingeval een bestuurder van een lichaam zelf een lichaam is, onder bestuurder mede verstaan ieder van de bestuurders van het laatstbedoelde lichaam (artikel 33, derde lid, van de Iw).
4.2. Op grond van het vierde lid van artikel 33 van de Iw is degene die op grond van het eerste lid aansprakelijk is, niet aansprakelijk voor zover hij bewijst dat het niet aan hem is te wijten dat de belasting niet is voldaan (disculpatiemogelijkheid).
4.3. De CV is aan te merken als een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de Iw. Dit betekent dat belanghebbende als bestuurder van de Limited op grond van artikel 33 van de Iw aansprakelijk kan worden gesteld voor de loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelastingschulden van de CV.

Vervolgens bespreekt het hof het verweer van X, die meent dat aan een melding van betalingsonmacht (niet rechtsgeldig gedaan) het vertrouwen kan worden ontleend dat hij in privé niet aansprakelijk zou worden gesteld. Dat gaat ‘m volgens het hof niet worden.

Het wordt er voor X niet beter op, nu hij via rekening-courant gelden van de CV had geleend, welke gelden hij vervolgens heeft geïnvesteerd in potentieel winstgevende activiteiten van bv’s waarin hij ook een belang had.

Verder betoogt X dat niet was te voorzien dat de activiteiten van de CV onder de Timesharerichtlijn zouden vallen. Pas nadat de Autoriteit Consument & Markt deze stelling innam, een dwangsom oplegde en de CV al door de eerdere invoering van de Wet van Dam met hogere kosten werd geconfronteerd, werd de bedrijfsvoering van de CV onmogelijk. Het hof maakt daar korte metten mee: dit zijn omstandigheden die in beginsel tot het normale bedrijfsrisico van de CV behoren. De CV heeft kennelijk een verkeerde juridische inschatting gemaakt omtrent de vraag of de activiteiten al dan niet onder de Timesharerichtlijn vielen. Deze omstandigheid disculpeert X niet.

Op basis van de feiten en omstandigheden tezamen en in hun onderlinge verband bezien, concludeert het hof dat X er niet in is geslaagd aan te tonen dat aan hem niet is te verwijten dat de CV haar belastingschulden heeft voldaan. De belastingdienst heeft X terecht aansprakelijk gesteld.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s