Exit personenvennootschap, is het wel of niet jammer?

De meningen verschillen over de vraag of het nu jammer is dat de wetsvoorstellen inzake de personenvennootschap zijn ingetrokken. Een aantal gezaghebbende juristen waren tegenstander van de voorstellen (veel te ingewikkeld, verhoging administratieve lasten) en kennelijk hebben zij goed gelobbyd, want de commentaren en vragen van de vaste commissie justitie in de eerste kamer waren vernietigend. De vaste commissie kwam op 22 april 2011 bijeen, het voorlopig verslag is op overheid.nl gepubliceerd.

Martin van Olffen, een notaris verbonden aan een van de grote Nederlandse advocatenkantoren, is teleurgesteld over de intrekking van de voorstellen, zo blijkt uit zijn artikel in Nota Bene van oktober 2011, gepubliceerd via Issuu onder de titel “Wetgeving voor de bühne?”. Hij meent dat ondernemers blijven steken in het “moeras uit 1838”.

Dat ben ik niet met hem eens. De huidige regelingen van de personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) zijn verspreid over meerdere wetten en sluiten terminologisch niet geheel bij elkaar aan. Het lijkt me niet moeilijk om een nieuw voorstel voor de personenvennootschap te maken dat in hoofdzaak neerkomt op het codificeren van de huidige regelgeving in één titel van boek 7 Burgerlijk Wetboek.

En misschien kan de wetgever ook nog iets doen voor de fiscalisten die zo teleurgesteld zijn over het feit dat de fiscale overdrachtsbelastingfaciliteit voor de personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid er niet komt.

NB Eventuele reacties kunnen worden geplaatst onder de versie van dit artikel op het flexbv-weblog.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Modernisering ondernemingsrecht, Personenvennootschap. Bookmark de permalink .