Tagarchief: World-Check

De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft

In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Hoe lang kunnen datahandelaren op het gebied van kredietbeoordeling en witwasbestrijding nog hun gang gaan? | Equifax beslissing

Datahandelaren die actief zijn op het gebied van witwasbestrijdings- en kredietbeoordelingsinformatie zullen zeer geïnteresseerd zijn in de uitspraak die de Spaanse privacy toezichthouder AEPD op 26 april 2021 heeft gedaan. Op die datum heeft AEPD aan Equifax Iberica een boete … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Handel in persoonsgegevens is toezichtprioriteit van de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 25 mei jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het toezichtkader 2018-2019 bekend gemaakt. Daarin wordt vermeld dat de handelaars in persoonsgegevens extra aandacht zullen krijgen. Het gaat hier om: Partijen die persoonsgegevens verzamelen met het oog op marketing, zoals Facebook, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Databrokers in de financiële sector? Niets aan de hand zegt minfin | WorldCheck

Handelaren in persoonsgegevens zijn zeer grote partijen en opereren deels onder de radar. Één daarvan is het bedrijf WorldCheck, dat een tijd geleden negatief in het nieuws kwam. Uit een recent verschenen publicatie blijkt dat het ministerie van financiën het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Riskante praktijken van leveranciers van persoonsgegevens | Equifax

Al eerder schreef ik over de onzorgvuldige en onveilige praktijken van de ondernemingen, die persoonsgegevens leveren aan bedrijven ten behoeve van onder meer kredietbeoordeling, witwasbestrijding en marketing. Zorgvuldige beveiliging en een correcte omgang met persoonsgegevens lijkt voor deze ondernemingen geen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Gegevensverzamelaar World-Check in het nieuws

Al eerder schreef ik dat persoonsgegevensverzamelaars als World-Check gevoelige gegevens verzamelen en dat controle totaal ontbreekt, zie onder meer mijn bijdrage aan de ubo-register consultatie, een bericht over verkoop van financiële persoonsgegevens en het bericht over big data in finance. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vraag en antwoord ubo-register | de privacy van de ubo

Dit is deel 7 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 22 – Hebben aandeelhouders en andere betrokkenen bij rechtspersonen dan geen recht meer op privacy? De wetgever vindt dat niet nodig en geeft ubo’s geen keus meer om … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie over het ubo-register | mijn bijdrage

Tot en met 28 april a.s. loopt de internetconsultatie over het Nederlandse ubo-register. Vandaag heb ik mijn reactie (pdf) ingediend. Onderstaand de tekst van mijn reactie. Aan: de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Veiligheid Datum: 13 april 2017 Onderwerp: internetconsultatie … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten | groot aantal bijdragen van beroeps- en brancheorganisaties

Gisteren is de internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten. Volgens de site zijn er zestien openbare reacties op het consultatievoorstel binnen gekomen. Een groot aantal beroeps- en belangenorganisaties hebben mee gedaan: accountantsorganisatie NBA Register Belastingadviseurs Nederlandse Vereniging van Banken VNO-NCW en MKB-Nederland … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

World-Check terrorism database exposed online | the dangers of private databases with probable offenders

The risks attached to the companies collecting personal information (data brokers) for the fight agains crime is shown by the recent news that the World-Check terrorism database is exposed online. On 29 June 2016 the BBC published the article World-Check terrorism database … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | 1 reactie