Tagarchief: integriteit

De integriteit van Europa | Qatargate

Het Europese Parlement is druk bezig met integriteit bevorderende wetgeving, zoals het AML Package, en heeft nu door ‘Qatargate’ zelf een integriteitsschandaal aan de broek. Lees daar over de column van Edgar Hoedemaker op de site van het Montesquieu Instituut: … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

“Bij gemeenten ontstaat het beeld dat het rijk meer en strengere integriteitsnormen aan decentrale overheden oplegt dan aan zichzelf”

Op Binnenlands Bestuur verscheen het artikel ‘Trek integriteitsnormen rijk en lokaal bestuur gelijk’, met als intro de passage die in de kop van dit bericht staat.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De Nederlandse politieke ambtsdragers worden integer

In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister van BZK weten wat de plannen zijn op het gebied van integriteit van politieke ambtsdragers op decentraal en nationaal niveau.   Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer Bijlagen: Beschrijving … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Privacy Coalitie verzoekt de Eerste Kamer de Wet digitale overheid aan te nemen

De Privacy Coalitie is een groep organisaties en ondernemingen die willen bevorderen dat digitale toepassingen de grondrechten van burgers respecteren. Zij willen een stimulans geven aan alle privacy respecterende initiatieven. Vandaag schreef de coalitie het volgende bericht aan de Eerste … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | 1 reactie

Wetgevingsconsultatie over integriteit in de jeugdhulp

Tot 1 december a.s. loopt een consultatie over integriteit in de jeugdhulp, iets waarvan je zou verwachten dat dit al in het systeem is ingebouwd. Kennelijk is dat niet het geval, anders dan zou het voorgestelde ‘Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Integriteitstoetsing identificatiemiddelenaanbieders ontbreekt in Regeling nadere eisen toelating identificatiemiddelen WDO

In de consultatie over de Regeling nadere eisen toelating identificatiemiddelen WDO heb ik de volgende reactie gegeven: Geachte dames en heren, Het is een goede zaak dat er technische eisen worden gesteld aan de private aanbieders van inlogmiddelen (identificatiemiddelen). Ik … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kunnen grote organisaties integer zijn? | Behavioral Risk Congres

In het grootbedrijf wordt over integriteit gesproken, terwijl die grote bedrijven zich van nature misdragen – dat is onder meer aan Google, Facebook en Uber te zien – en er niemand is die ze corrigeert. Dat moet anders denken de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De slager van de NOvA

Volgens journalist Strop zouden de dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten Houthoff hebben neergezet als “Het braafste jongetje van de klas“:   Het braafste jongetje van de klas, zo werd advocatenkantoor Houthoff neergezet door de toezichthouders op de advocatuur. … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Huis voor Klokkenluiders onderzoekt integriteitsmanagement

Het Huis van de Klokkenluiders maakte op 12 mei jl. bekend onderzoek te hebben gedaan naar integriteitsbeleid. Helaas vermeldt de aankondiging niet op welke groep organisaties het onderzoek betrekking heeft. De ene organisatie is de andere niet. Er is een … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Geen WNT voor directeur DNB | oproep aan de heer Maijoor

Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de privatisering van de misdaadbestrijding naar ondernemingen (onder meer door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) en promoot via toezichthouder De Nederlandsche Bank dat ondernemingen zich … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen