Tagarchief: Nederlandse Vereniging van Banken

Financiën onderzoekt regulering van niet-bancaire kredietverlening

De Radboud Universiteit heeft in opdracht van het Ministerie van Financiën onderzoek gedaan naar niet-bancaire kredietverlening aan kleinzakelijke klanten. Het onderzoek was specifiek gericht op de markt voor online directe kredietverlening (direct lending) aan zzp’ers en mkb’ers voor kleine leningen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Rathenau Instituut | Wetgever moet persoonlijke gegevens van burgers beter beschermen

Het Rathenau Instituut schrijft behartenswaardige adviezen. In juli verstuurde het instituut een brief aan de minister van Veiligheid over het voornemen de Nederlandse uitvoeringswet voor de AVG aan te passen. In de aankondiging onder de kop “Wetgever moet persoonlijke gegevens … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken mogen betaalgegevens niet zomaar gebruiken voor reclame | AP

Banken zitten op goud, met de persoonsgegevens in het betalingsverkeer. Zij willen deze gegevens graag gebruiken voor reclame. Onlangs kwam ING in het nieuws, deze bank had besloten om het betalingsverkeer van alle klanten te analyseren en de klanten op … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten | groot aantal bijdragen van beroeps- en brancheorganisaties

Gisteren is de internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten. Volgens de site zijn er zestien openbare reacties op het consultatievoorstel binnen gekomen. Een groot aantal beroeps- en belangenorganisaties hebben mee gedaan: accountantsorganisatie NBA Register Belastingadviseurs Nederlandse Vereniging van Banken VNO-NCW en MKB-Nederland … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Internetconsultatie Regeling eed of belofte financiële sector 2015

In het kader van de verhoging van de regeldruk dringt de bankensector bij monde van de NVB merkwaardig genoeg zelf aan op introductie van een eed of belofte die alle bankmedewerkers (een enkeling daar gelaten) zouden moeten afleggen. Zie hierover … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bankierseed voor de schoonmaker bij de bank

De bankensector blijft vasthouden aan het idee dat alle medewerkers bij de bank de bankierseed moeten afleggen, zo  blijkt uit een artikel op AccountancyNieuws van 18 september jl. Het is te hopen dat de NVB geen gehoor vindt, want als de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Veilig online bankieren en de verantwoordelijkheid van de klant

Onder de titel “Veilig online bankieren en de verantwoordelijkheid van de klant” schreef Paul van Dommelen de navolgende artikelen voor http://www.security.nl. Artikel 10 januari 2014 Artikel 17 januari 2014 Er zullen nog meer artikelen volgen. Rondom dit onderwerp spelen een groot … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De banken zoeken een nieuwe balans

De banksector wil de dialoog met de samenleving aangaan, aldus een bericht van 24 juni jl., zie hierna: NVB Visie “Een nieuwe Balans” vertrekpunt voor dialoog De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil graag de dialoog met de samenleving verder … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Incidentenregisters van financiële instellingen in de rechtspraak | geldezel uitspraak Rechtbank Den Haag

Financiële instellingen mogen in hun incidentenregisters de gegevens van personen opnemen die bij fraude betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld doordat hun rekening is gebruikt voor phishing. Een veroordeling door de strafrechter is niet nodig. Zie hierover de uitspraak van Rechtbank Den … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Krijgen phishing-slachtoffers hun schade wel vergoed?

Enige tijd geleden heb ik aandacht besteed aan de rechterlijke uitspraken over het incidentenregister van banken, waarbij onder andere verdachten van phishing worden geregistreerd. Een andere kant is die van de phishing-slachtoffers: regelmatig verschijnen berichten in het nieuws over particulieren … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen