Tagarchief: bankierseed

Wie moet boeten? De organisatie? De minister en de bankdirecteur of toch ook de ambtenaren en compliancemedewerkers | Wwft, FSV

Moeten ambtenaren verantwoordelijk worden gesteld voor ernstige fouten bij uitvoering van overheidsbeleid? Dat is een vraag die aan de orde wordt gesteld in verband met de toeslagenaffaire en andere discriminerende praktijken bij de overheid. Naar aanleiding van de strafaangifte tegen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tuchtrechter beslist over valsheid in geschrifte | bankmedewerkers maken handtekening klant na

In diverse media verschenen artikelen over aan hypotheekadviseurs van ABN Amro die een beroepsverbod opgelegd kregen door de tuchtrechter. Waar ik helemaal niets van begrijp: het beroepsverbod wordt opgelegd vanwege iets dat wat wordt omschreven als het “kopiëren” van handtekeningen van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe juridische remedie voor alle kwalen: de eed

De eed is de nieuwste wetgevende remedie tegen alle kwalen. Ook accountants zullen een eed moeten gaan afleggen, zo blijkt uit de voorstellen die de accountantsorganisatie NBA in september 2014 heeft gedaan. Er wordt tegengesputterd, net als bij de bankierseed. … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bankierseed en doelgroep eed/belofte | Wijzigingswet financiële markten 2015 binnenkort door Eerste Kamer

De Wijzigingswet financiële markten 2015 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter beoordeling van de Eerste Kamer. Onlangs is de memorie van antwoord bekend gemaakt. In die memorie wordt uitgebreid ingegaan op de vragen die zijn … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie Regeling eed of belofte financiële sector 2015

In het kader van de verhoging van de regeldruk dringt de bankensector bij monde van de NVB merkwaardig genoeg zelf aan op introductie van een eed of belofte die alle bankmedewerkers (een enkeling daar gelaten) zouden moeten afleggen. Zie hierover … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bankierseed voor de schoonmaker bij de bank

De bankensector blijft vasthouden aan het idee dat alle medewerkers bij de bank de bankierseed moeten afleggen, zo  blijkt uit een artikel op AccountancyNieuws van 18 september jl. Het is te hopen dat de NVB geen gehoor vindt, want als de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Financieel-juridische onderwerpen in het regeerakkoord van oktober 2012

Inmiddels is het regeerakkoord bekend gemaakt (meer informatie over de kabinetsformatie 2012 op deze internetpagina’s). In dat akkoord zitten ook de nodige onderwerpen op financieel-juridisch gebied. Onderstaand enige citaten inzake onderwerpen die mij bij een eerste lezing opvielen. In het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen