Tagarchief: wijzigingswet financiële markten

Financiële internetconsultaties

Mensen met belangstelling voor het financiële recht kunnen het deze maand druk hebben met internetconsultaties: Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen, sluit 14 januari a.s. Wet plan van aanpak witwassen, sluit 14 januari a.s. Algemene Leidraad Wwft, sluit 3 februari a.s. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-toezichthouders mogen FIU-Nederland informeren | Wwft

Onlangs is een wijzigingsnota ingediend in het kader van het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2018, waarin wordt voorgesteld dat de Wwft-toezichthouders FIU-Nederland mogen informeren als zij “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme“, ook als die … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

DNB verzoekt om ingrijpende herziening Wet toezicht trustkantoren

Voor de site van Compliance Platform Trustkantoren schreef ik naar aanleiding van de recente brief met wetgevingswensen van DNB het bericht DNB verzoekt om ingrijpende herziening Wet toezicht trustkantoren.

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe definitie fusie en overname in de Wwft (Wet financiële markten 2016)

Voor juridische beroepsbeoefenaren is van belang dat de definitie van fusie en overname, als voor juristen relevante dienst, wederom gaat wijzigen. In het wetsvoorstel Wet financiële markten 2016 is de volgende nieuwe definitie (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 12, onder d) … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Ongebruikelijk transport toch niet in de Wwft (Wet financiële markten 2016)

Toen ik kennis nam van het consultatievoorstel Wet financiële markten 2016, was ik ik verrast door een onderdeel over ‘ongebruikelijk transport’. Zie mijn bericht over de consultatie, met een pdf met de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wijzigingen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2015

Zoals bekend voltrekken zich de wijzigingen in het financiële recht in een razend tempo, zo constateerde onlangs ook Jan Willem van der Velden in een artikel. Één van die onderdelen van het financiële recht is de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Bankierseed en doelgroep eed/belofte | Wijzigingswet financiële markten 2015 binnenkort door Eerste Kamer

De Wijzigingswet financiële markten 2015 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter beoordeling van de Eerste Kamer. Onlangs is de memorie van antwoord bekend gemaakt. In die memorie wordt uitgebreid ingegaan op de vragen die zijn … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie Regeling eed of belofte financiële sector 2015

In het kader van de verhoging van de regeldruk dringt de bankensector bij monde van de NVB merkwaardig genoeg zelf aan op introductie van een eed of belofte die alle bankmedewerkers (een enkeling daar gelaten) zouden moeten afleggen. Zie hierover … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft gaat opnieuw wijzigen | consultatie Wijzigingswet financiële markten 2016

Vroeger veranderde alleen de belastingwetgeving ieder jaar. Tegenwoordig gebeurt met het financiële recht hetzelfde. Één van die snel veranderende wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), een voor een groot deel van de Nederlandse ondernemers … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Zware kritiek Raad van State op uitbreiding van de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing in het financiële toezicht

Onlangs heeft de Afdeling advisering van Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015. Een van de onderwerpen die de Raad aan de orde stelt is de voorgenomen uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidseis voor ondernemingen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen