Tagarchief: meldplicht

Ha weer een register! | Transparantieregister Zorg

Op 29 april jl. is een internetconsultatie van start gegaan over weer een nieuw register. Een lid van de Tweede Kamer heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend, waarin moet worden geregeld dat “alle transacties groter dan vijftig euro, tussen farmaceutische – en … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Geen beleidsregel over incidenten door AFM

Vorig jaar schreef ik over de beleidsregel incidenten, waarover de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een consultatie hield. Aan die consultatie heb ik mee gedaan. Tot mijn genoegen blijkt de AFM de deelnemers aan de consultatie (het zijn er vijftien geweest) ook individueel te informeren over … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Weer een nieuwe meldplicht | Wet precursoren

Veel regelgeving bevat meldplichten. Als het specifieke sectoren betreft, zal dat niet zo’n probleem zijn voor de burger (inclusief ondernemer) om van een meldplicht op de hoogte te raken. Onlangs is er een wetsvoorstel aangenomen, met een nieuwe meldplicht, het … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Meldplicht datalekken ter bescherming van de Nederlandse kritische infrastructuur

Naar mate de samenleving verder digitaliseert, worden ook de risico’s en de afhankelijkheden groter. Één van de thema’s die op dit moment brede aandacht krijgt, is wat in Duitsland ‘kritische infrastructuur’ wordt genoemd. In Nederland is hier ook aandacht voor, want … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Weer nieuwe meldplichten | lang leve de bureaucratie!

Met dank aan Europa en de ICT creëert de Nederlandse wetgever steeds meer bureaucratie. Het recent ingediende wetsvoorstel op grond van de Europese detacheringsrichtlijn is daar een voorbeeld van. In het persbericht schrijft het verantwoordelijke ministerie: 18 andere lidstaten hebben al zo’n meldingsplicht. … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Internationale handel | Tags: | Een reactie plaatsen

CBP publiceert beleidsregels meldplicht datalekken

Op 9 december 2015 publiceerde het Cbp de beleidsregels inzake de meldplicht datalekken. In het persbericht staat: CBP publiceert Beleidsregels meldplicht datalekken Persbericht/9 december 2015 Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Verplichting beveiliging persoonsgegevens krijgt ‘tanden’ met datalekkenwet

Iedere organisatie en onderneming die persoonsgegevens in de administratie en andere systemen heeft opgeslagen, is verplicht die gegevens zowel technisch als organisatorisch te beveiligen. Ondernemers die het niet zo nauw namen met beveiliging, hadden daar vaak geen last van. Immers: … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Is melding ongebruikelijke transactie niet geheim? (Wwft)

Al eerder schreef ik over de opmerkelijke gedachte van sommigen, dat de melding van een ongebruikelijke transactie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet geheim gehouden zou hoeven te worden ten opzichte … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AFM consulteert over een beleidsregel melding van incidenten

Onlangs is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gestart met een consultatie over melding van incidenten. De AFM kondigt dat aan door middel van dit bericht. In de taal van het financiële recht betekent het melden van een incident dat je … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties

Onlangs is het jaarverslag 2014 van FIU-Nederland uitgebracht. Uit het jaarverslag blijkt dat de inspanningen van FIU-Nederland om trustkantoren te informeren over de meldplicht ongebruikelijke transacties vruchten heben afgeworpen. Het aantal meldingen neemt toe en het aantal actieve melders is … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen