Categorie archief: Jaarverslaggeving

Voorstel WNT-uitvoeringsregeling raakt bestuurders van stichtingen

Al eerder besteedde ik aandacht aan de WNT-consultatie die in juli jl. is gestart en die betrekking had op onder meer de normering bezoldiging topfunctionarissen zonder ‘dienstbetrekking’. Gisteren hebben Xander Alders en ik op de valreep nog aan deze consultatie … Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Jaarverslaggeving, Wet Normering Topinkomens | Tags: , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie aanvullende maatregelen accountantsorganisaties | reacties

Vandaag is de laatste dag dat kan worden deelgenomen aan de internetconsultatie over aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, die ik hier al eerder aankondigde. Zelf heb ik ook aan de consultatie deelgenomen, met een bijdrage, die als pdf is te downloaden. Een html-versie van mijn reactie … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Beroepsverbod voor accountants in consultatievoorstel Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Op het weblog over modernisering van het ondernemingsrecht publiceerde ik het artikel ‘Consultatievoorstel Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen introduceert nieuw beroepsverbod‘. Daarin signaleer ik dat het consultatievoorstel de mogelijkheid van een beroepsverbod voor accountants introduceert, zowel inzake functies … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wetgevingsconsultatie over deponering bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

De rijksoverheid is op 23 juli jl. een wetgevingsconsultatie gestart inzake deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg. Einddatum is 5 september 2014. Het doel van de nieuwe regeling wordt als volgt omschreven: Het opstellen en deponeren van de jaarrekening sneller, … Lees verder

Geplaatst in Handelsrecht, Handelsregister, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Wet Normering Topinkomens verplicht tot accountantscontrole / maar het ministerie van BZK meent dat belanghebbenden zich daar niet aan hoeven houden

Op het flex-bv weblog besteed ik aandacht aan het bijzondere fenomeen dat het ministerie van BZK belanghebbenden adviseert om in strijd met de Wet Normering Topinkomens (WNT) te handelen. Verstandiger zou zijn als artikel 1.7 WNT wordt aangepast.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht, Wet Normering Topinkomens | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wet Normering Topinkomens verplicht tot accountantscontrole

Onlangs is een aanpassingswet door de tweede kamer aangenomen, die met terugwerkende kracht naar 1 januari 2013 wijzigingen aanbrengt in de “Wet normering topinkomens” (WNT) [*]. Een opmerkelijk onderdeel van de WNT is dat artikel 1.7 accountantscontrole voorschrijft voor alle … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving, Stichting en vereniging, Wet Normering Topinkomens | Een reactie plaatsen

“Vereenvoudigde vaststelling” van de jaarrekening houdt de gemoederen bezig (artikel 210 lid 5 BW2)

Bij de invoering van de flex-bv is ook een “vereenvoudigde vaststelling” van de jaarrekening geïntroduceerd. Dit is niet alleen van belang voor dga-situaties, maar ook bij concernvennootschappen waarbij de enig aandeelhouders tevens bestuurder is. In mijn flex-bv weblog is al … Lees verder

Geplaatst in Flexibilisering van het bv-recht, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | 1 reactie

Hoe zat het ook weer met buitenlandse ondernemingen en het handelsregister

Als buitenlandse ondernemingen in één of ander vorm in Nederland actief zijn, heeft dat gevolgen. Zo’n buitenlandse onderneming dient zich in het het handelsregister in te schrijven. Zie voor meer informatie deze pagina bij de Kamer van Koophandel. Deponeren van … Lees verder

Geplaatst in Handelsregister, Internationale handel, Jaarverslaggeving, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Niet-tijdige deponering van de publicatiejaarrekening bij het handelsregister en bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Het bestuur van een besloten vennootschap is verantwoordelijk voor het jaarlijks tijdig bij het handelsregister deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening, de “publicatiejaarrekening”. Nog steeds is onbekend bij veel ondernemers dat het niet of niet-tijdig deponeren ernstige gevolgen kan … Lees verder

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Insolventierecht, Jaarverslaggeving | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Corruptiebestrijding via de jaarrekening van grote ondernemingen

Via verschillende wegen wordt geprobeerd fraude, corruptie en dergelijke te bestrijden. Één van de initiatieven is een van de Europese Commissie, die in april een voorstel voor een nieuwe richtlijn bekend maakte, op grond waarvan grote ondernemingen extra verslaggevingsverplichtingen krijgen opgelegd. … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen