WNT | tegenspraak wordt niet geduld

Tegenspraak wordt niet geduld, dat is niet alleen de opvatting van de huidige regering. Ook Tweede Kamerleden uit de oppositie zijn de mening toegedaan dat geen kritiek mag worden uitgeoefend op hun wetgeving, zo blijkt uit recente vragen die door een lid van de Tweede Kamer voor de SP werden gesteld. Naar aanleiding van de WNT-kritiek van accountants vroeg hij onder meer: “Sinds wanneer is het gebruikelijk dat de accountants bepalen welke wetten zij wel en welke wetten zij niet willen controleren?” Ook bij de SP heerst de arrogantie van de macht en wordt tegenspraak niet geduld.

Het is een onzinvraag. En het geeft aan hoe weinig respect dit lid van de Tweede Kamer heeft voor opvattingen van beroepsbeoefenaren.

Complete tekst van de gestelde vragen:

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018-2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2018Z21174
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het dreigement van accountants dat zij geen controle willen uitoefenen op topinkomens (ingezonden 15 november 2018).

Vraag 1
Wat is uw opvatting over het dreigement van accounts dat zij geen controle willen uitoefenen op publieke topinkomens?1

Vraag 2
Wat vindt u van de opvatting van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de lobbyclub van de accountants, dat deze wettelijke controle weliswaar veel extra werk en geld oplevert, maar dat het volgens de NBA «omzet (is) die wij eigenlijk niet willen»?

Vraag 3
Sinds wanneer is het gebruikelijk dat de accountants bepalen welke wetten zij wel en welke wetten zij niet willen controleren?

Vraag 4
Was de organisatie NBA betrokken bij de vereenvoudiging van de regels voor controle van topinkomens in de publieke sector, die onlangs op uw initiatief is doorgevoerd?

Vraag 5
Van welke accountants of organisaties van accountants heeft uw ministerie gehoord «dat ze (…) blij waren met deze duidelijkheid»? Wat was destijds de opvatting van de NBA?

Vraag 6
Deelt u de opvatting dat niet accountants maar politici de normen moet stellen voor de topinkomens in de (semi)publieke sector.

Vraag 7
Op welke momenten, vanaf de invoering van de Wet normering topinkomens in 2013, is er contact geweest tussen het ministerie en (leden van de) NBA over onderwerpen die betrekking hebben op de Wet normering topinkomens?

1 https://fd.nl/ondernemen/1278183/accountants-vinden-controle-topinkomens-te-duur-voor-publieke-instanties

Eerder schreef ik al over het ontbreken van tegenspraak in het financiële recht en meldde ik op mijn algemene blog de kritiek van Marc Chavannes, die schreef:

De Haagse ambtelijk-politieke bubbel is steeds minder gediend van advies en tegenspraak. Het parlement verliest zijn functie. De rechtspraak raakt bekneld. Tijd voor tegenmacht!

Dit bericht plaatste ik eerder op mijn algemene ondernemingsrechtweblog.


Aanvulling 28 november 2018
Inmiddels zijn de kamervragen beantwoord. De beroepsorganisatie voor accountants, NBA, bericht er over onder de titel “Ollongren over Wnt: positief als beroepsorganisatie kritisch is op kosten“.

Op het antwoord van de minister is het nodige aan te merken. Zo was er een vraag: “Deelt u de opvatting dat niet accountants maar politici de normen moet stellen voor de topinkomens in de (semi)publieke sector“, waarop de minister antwoordt: “Deze opvatting deel ik“. Het juiste antwoord had moeten luiden: “Ik lees in de kritiek van de accountants niet dat zij van mening zijn dat zij de normen moeten stellen“.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht, Wet Normering Topinkomens. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s