Tagarchief: wetgevingskwaliteit

Verslag van een ‘duistere’ bestuurscultuur

Hans Siepel, voormalig topambtenaar, schreef in januari jl. een lezenswaardig artikel over de politieke cultuur in Nederland: Uit de memoires van een topambtenaar: verslag van een ‘duistere’ bestuurscultuur. Zijn observaties sluiten aan bij mijn beeld dat de Nederlandse politieke cultuur … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De menselijke maat geldt niet voor de witwasbestrijding

Het is van algemene bekendheid (ook bij de overheid zelf) dat de regelgeving ingewikkeld en ontoegankelijk is en te snel wijzigt. En dat daar dringend iets aan moet worden gedaan. Lees bijvoorbeeld de introductie van het medium Toezine op een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet? [2]

Het eerdere bericht over dit onderwerp is aangevuld met vindplaatsen van artikelen over ambtelijke onrust en de uitvoerbaarheidstoets die op 20 januari bekend is gemaakt.

Geplaatst in Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?

Vandaag vestigde ik de aandacht op het onuitvoerbare wetsvoorstel inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, een en ander terwijl uitvoerbaarheid een eis van wetgevingskwaliteit is. Raad van State is bezorgd De Afdeling advisering van de Raad van State heeft zorgen over de … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten | Tags: , , , | 2 reacties

Een wetsvoorstel over maatschappelijk ondernemen waarvoor de indienende leden van de Tweede Kamer zich moeten schamen

Vandaag vindt een rondetafelgesprek plaats over een initiatiefwetsvoorstel waarvoor de indieners, Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg, zich diep moeten schamen omdat het onuitvoerbaar is. Het betreft het voorstel voor de ‘Wet verantwoord … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, Handelsrecht, Internationale handel | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Een wet met onmogelijke verplichtingen voor het mkb | Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Bij het parlement is een voorstel voor een Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen aanhangig, met daarin een artikel dat geldt voor alle ondernemingen: Artikel 1.2 Zorgplicht voor iedere onderneming 1. Een onderneming die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, Handelsrecht, Internationale handel | Tags: , , | 1 reactie

Vermindering van de regeldruk? Ik geloof er niets van

Op 25 juni jl. publiceerde het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een nieuwsbericht onder de titel Steeds minder onnodige regels voor ondernemers. Ik ben zo vrij daar helemaal niets van te geloven. Zou EZ wel weten welke regels de Ministeries … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, Juridisch diversen | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Vastleggingsmanie werkt averechts voor naleving regelgeving | naleefkunde, Wwft

Cultuur en gedrag is  niet alleen een aandachtspunt voor ondernemingen die met regelgeving te maken hebben. Ook de overheid zelf doet er goed aan het eigen gedrag en de eigen cultuur aan een onderzoek te onderwerpen, zoals onder meer de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een labyrint van protocollen | Chris van der Heijden over de controlezuchtige overheid

Chris van der Heijden schreef voor De Groene over de wantrouwende overheid, in het artikel Een labyrint van protocollen. Het is een goed artikel dat beschrijft hoe de overheid naar de verkeerde kant is doorgeslagen. Hij eindigt met: Er is … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | 3 reacties

Nederland schrijft de wereld de Magnitsky wet voor

Nederlandse parlementariërs zijn megalomaan, als het om buitenlands onrecht gaat. Recent werd een onzinnige en onuitvoerbare kinderarbeid-bestrijdingswet aangenomen (lees mijn artikel). Terwijl in ons land voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar op de vuist gaan en leden van … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen