Tagarchief: Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

Notariële criminaliteitsbestrijding in het wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting c.a.

Notarissen krijgen een centrale criminaliteitsbestrijdende rol in het wetsvoorstel dat grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van rechtspersonen mogelijk moet maken. Hij mag zijn medewerking omzetting niet verlenen als hij: vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Tot 7 maart 2022 loopt de internetconsultatie over het voorstel voor de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Meer informatie: Aankondiging. Consultatieversie wetsvoorstel. Consultatieversie memorie van toelichting. Beantwoording IAK vragen.   Aanvulling 15 maart 2022 Op de consultatie … Lees verder

Geplaatst in Europa, Modernisering ondernemingsrecht, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nederlandse implementatie van de Verordening screening buitenlandse investeringen

Op 11 oktober jl. trad een Europese verordening in werking die tot doel heeft screening van buitenlandse investeringen mogelijk te maken. De Nederlandse implementatiewet, de Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen, is op 3 december jl. in het Staatsblad geplaatst en … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Commissie Vennootschapsrecht steunt modernisering nv-recht

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt modernisering van het nv-recht en het evenwichtiger maken van de man-vrouw verhouding in de top van grote bedrijven, zo schreef de KNB. Ook degenen die zich met de bv bezig houden, moeten blijven opletten, … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Kapitaalvennootschappen, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s

KNB liet weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van KNB en NOvA heeft geadviseerd over het concept Implementatiebesluit registratie UBO’s: GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s 04-07-2019 Rechtspersonen en ondernemingen zelf laten beoordelen welke documenten zij aan het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Commentaar KNB en GCV op wetsvoorstel overheidsregister van aandeelhouders (‘CAHR’) | alternatief: verwijzingsregister

Op 24 oktober jl. publiceerde de KNB het onderstaande bericht: Notariaat reageert op wetsvoorstel aandeelhoudersregister 24-10-2018 Betrouwbaar en van groot belang voor voorkoming en bestrijding van fraude, zo kijkt notarieel Nederland aan tegen het digitale centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Verschillende notariële … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’

In een bericht van 1 mei jl. laat notarissenorganisatie KNB weten tegen een openbaar ubo-register te zijn: KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’ 01-05-2017 De informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die in het Handelsregister wordt geregistreerd, mag niet … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht brengt advies uit over Europees plan eenpersoonsvennootschap

Op het weblog over de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht besteed ik aandacht aan het nieuwe advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de KNB en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over het Europese plan inzake de eenpersoonsvennootschap. Lees … Lees verder

Geplaatst in Europa, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 bij de Eerste Kamer ingediend

Op 19 september jl. is het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel “Wijzigingswet financiële markten 2014” bij de Eerste Kamer ingediend. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voorts wijzigen de Wet … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren in het voorstel “Wijzigingswet financiële markten 2014”

Al eerder berichtte ik over het voorstel tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), als opgenomen in het wetsvoorstel “Wijzigingswet financiële markten 2014”. Het lijkt er op dat de voorstellen waarover ik schreef zijn overgenomen. De wijzigingstekst, als opgenomen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen