Tagarchief: zorgplicht financiëledienstverleners

De positie van kleine en middelgrote bedrijven ten opzichte van de bank

Onlangs kwam tijdens de beantwoording van kamervragen de positie van kleine en middelgrote ondernemers ten opzichte van de banken aan de orde. De vragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport-Tomlinson over de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waaruit volgens … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wijzigingswet financiële markten 2014 brengt belangrijke wijzigingen, onder meer zorgplicht financieledienstverleners en wijzigingen Wwft en Wtt

Onlangs is de Wijzigingswet financiële markten 2014 in het Staatsblad verschenen. Op een groot aantal terreinen brengt de wet veranderingen. Allereerst wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft), de wet inzake banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële ondernemingen. Deze wet … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Hulpbehoevende man schaft creditcard aan: identiteitsfraude?

In een onlangs door de Rechtbank Amsterdam berechte zaak, rijst de vraag of de creditcardmaatschappij (ICS) niet wat al te makkelijk omgaat met het telefonisch sluiten van een creditcardovereenkomst. De Rechtbank overweegt onder meer: ICS betwist niet dat [gedaagde] in … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Incidentenregister: verzekerden ten onrechte door verzekeraar in “zwarte lijst” opgenomen

Steeds meer ondernemingen werken met “zwarte lijsten” om te voorkomen dat zij zaken doen met fraudeurs. Soms is dat ingegeven door de financiële toezichtwetgeving, die voorschrijft dat financiële instellingen integer zaken moeten doen. Zo’n zwarte lijst heet bij banken en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De nieuwe zorgplicht voor financiële dienstverleners in de Wft (voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014)

In het kader van het “dubbel stikken” door de wetgever komt het steeds vaker voor dat burgers inzake dezelfde feiten zowel met het civiele recht als met het bestuursrecht of het strafrecht geconfronteerd kunnen worden. Het voorstel Wijzigingswet financiële markten … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 bij de Eerste Kamer ingediend

Op 19 september jl. is het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel “Wijzigingswet financiële markten 2014” bij de Eerste Kamer ingediend. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voorts wijzigen de Wet … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen