Tagarchief: bestuurlijke boete

Leerzame boetes van een toezichthouder met vele petten | trustkantoren, Wwft

Er zijn Wwft-plichtige ondernemingen die pas achter de Wwft komen als zij van de toezichthouder een boete krijgen, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de boekhoudkantoren die in het verleden door sancties achter hun Wwft-verplichtingen kwamen [1] en tegenwoordig worden voorgelicht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van het onrecht in de hele wereld II | Wet zorgplicht kinderarbeid

In de krant kwam ik er niets over tegen (of las ik er over heen?): begin juni is een wetsvoorstel “Wet zorgplicht kinderarbeid” door de Eerste Kamer aangenomen. Dat las ik in een nieuwsdienst voor juristen en was me niet … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Handelsrecht, Internationale handel | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Rechtsbescherming van de burger in het bestuursrecht | ontwikkelingen 2018

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State (‘Afdeling’) een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Afdeling: bestuurlijke boete voor zware, complexe overtredingen; rechtsbescherming onderbelicht Aanleiding voor dat … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Het is tijd voor een Wetboek van Sanctieprocesrecht

Onder de titel ‘15 jaar boetes en dwangsommen in het financieel toezichtrecht‘ organiseerde de afdeling van de Rotterdamse rechtenfaculteit die zich bezig houdt met financieel recht, het IvO Center for Financial Law & Governance (ICFG) op 2 juni jl. een symposium, dat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Barkhuysen: het is zaak dat er een herijking gaat plaatsvinden van het stelsel van rechtswaarborgen bij bestuurlijke sancties

In een artikel van 20 januari jl. op NJBlog bepleit Tom Barkhuysen herijking van het het stelsel van rechtswaarborgen rondom bestuurlijke sancties. Hij is van mening dat de vraag of een sanctie al dan niet bestraffend is, niet meer doorslaggevend … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hoe de overheid voorkomt dat schuldeisers zich kunnen verhalen

De nieuwe mogelijkheden voor de overheid om bestuurlijke boetes en allerlei alle financiële sancties op te leggen, kunnen er toe leiden dat een gewone schuldeiser financieel het nakijken heeft. Zo betoogt Peter Wattel in zijn artikel “De fiscus en het … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke boete, Bestuursrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Tendens in het bestuursrecht: steeds meer meldplichten, gesanctioneerd door een ruim arsenaal aan bestuurlijke sancties

Steeds vaker neemt de wetgever in de regelgeving verplichtingen voor burgers op om te melden dat zich bepaalde (rechts)feiten hebben voorgedaan. Bij niet-melden of niet tijdig melden kan de overheid sancties opleggen, zoals een bestuurlijke boete. Al eerder maakte ik … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Als ondernemer behoor je de wet te kennen, ook al is de wet onduidelijk (beleggingsobjecten in de Wft)

Veel ondernemers tobben tegenwoordig met de sterk verruimde Wet op het financieel toezicht (Wft). Zo ook de ondernemer in deze zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, die het met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de stok … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Pas op met ‘bankactiviteiten’!

In het kader van pogingen om aan financiering te komen grijpen ondernemers wel eens naar middelen die vallen onder de wettelijke definitie van ‘bankieren’ of ‘kredietverlening’. Voor het uitoefenen van bankactiviteiten is een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Een reactie plaatsen