Tagarchief: sanctiestelsels

Brief minister over sanctiestelsels | kritiek Raad van State genegeerd

Er is veel kritiek op de zware bestuursrechtelijke sancties (onder meer zeer hoge boetes) die kunnen worden opgelegd door bestuursorganen (overheidsorganisaties zoals DNB en AFM) en het ontbreken van passende rechtsbescherming. Belangrijke kritiek is geuit in het ongevraagde advies van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Rechtsbescherming van de burger in het bestuursrecht | ontwikkelingen 2018

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State (‘Afdeling’) een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Afdeling: bestuurlijke boete voor zware, complexe overtredingen; rechtsbescherming onderbelicht Aanleiding voor dat … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Eerste kamer vergaderde over ‘rule of law’ (de rechtsstaat) in Nederland

Op 22 mei jl. heeft de eerste kamer vergaderd over de staat van de rechtsstaat. In de samenvatting van 23 mei stond: Dinsdag 22 mei gingen de leden van de Eerste Kamer met elkaar en met de ministers Grapperhaus (Justitie en … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Rechtsbescherming in het financiële recht | accountants

Het financiële recht dijt enorm snel uit en creëert een grote hoeveelheid regels. Één van de beroepsgroepen die hiermee te maken krijgt, is de beroepsgroep van de accountants. Vandaag is een brief bekend gemaakt waarin de accountantsregelgeving wordt besproken en … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Dieleman + Garvelink | Toezicht op accountants geen schoolvoorbeeld van scheiding der machten

Anton Dieleman en Jan Garvelink publiceerden in Het Financieele Dagblad de opinie “Toezicht op accountants geen schoolvoorbeeld van scheiding der machten“. Zij schrijven dat er alle reden is om fundamenteel na te denken over de rechtsstatelijkheid van de de huidige regelgeving, waarbij de toezichthouder grote … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gemiste kans om rechtsbescherming in het financiële recht te verbeteren | amendement verworpen over oplegging sanctie door de rechter in plaats van door AFM

Al eerder besteedde ik aandacht aan de achterblijvende rechtsbescherming in het financiële recht. Het komt vaak voor dat één bestuursorgaan meerdere ‘petten’ heeft, nl. zowel de regels stelt, toezicht houdt als sancties oplegt, onder meer in de Wet op het financieel toezicht, de Wet … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Hoe meer bestuurlijke boetes, hoe beter

In een recent artikel voor Mr. signaleert hoogleraar Daan Doorenbos dat de ongeremde toename van bestuurlijke sancties nog steeds doorgaat. In het artikel met de titel “Hyperinflatie” schrijft hij “De ene verhoging van de boetemaxima is nog niet ingevoerd of de … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het is tijd voor een Wetboek van Sanctieprocesrecht

Onder de titel ‘15 jaar boetes en dwangsommen in het financieel toezichtrecht‘ organiseerde de afdeling van de Rotterdamse rechtenfaculteit die zich bezig houdt met financieel recht, het IvO Center for Financial Law & Governance (ICFG) op 2 juni jl. een symposium, dat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Extra bescherming voor de burger tegen de overheid: wel in het strafrecht, niet in het bestuursrechtelijke sanctierecht

In Europa is men bezig met een Europese richtlijn, waarin onder meer geregeld moet worden dat het recht van personen om voor onschuldig te worden gehouden tot dat zij schuldig zijn bevonden aan het plegen van een strafbaar feit – … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | 3 reacties

Barkhuysen: het is zaak dat er een herijking gaat plaatsvinden van het stelsel van rechtswaarborgen bij bestuurlijke sancties

In een artikel van 20 januari jl. op NJBlog bepleit Tom Barkhuysen herijking van het het stelsel van rechtswaarborgen rondom bestuurlijke sancties. Hij is van mening dat de vraag of een sanctie al dan niet bestraffend is, niet meer doorslaggevend … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen