Tagarchief: beleidsbepaler

Geschiktheidstoetsing bij casino’s

Niet alleen in de financiële sector worden ‘beleidsbepalers’ op geschiktheid getoetst. In het kader van de nieuwe regelgeving over casino’s wordt ook in die regelgeving een systeem van geschiktheidstoetsing geïntroduceerd, zo blijkt uit een wetgevingsconsultatie. Aan het casino (de vergunninghouder) en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie Regeling eed of belofte financiële sector 2015

In het kader van de verhoging van de regeldruk dringt de bankensector bij monde van de NVB merkwaardig genoeg zelf aan op introductie van een eed of belofte die alle bankmedewerkers (een enkeling daar gelaten) zouden moeten afleggen. Zie hierover … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

DNB nieuwsbrief voor trustkantoren van september 2014

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief gericht op trustkantoren verspreid. Onderwerpen van de artikelen zijn: Trustsector poortwachter Nederlandse financiële sector. In dit bericht worden verrassingstoezichtbezoeken aan trustkantoren aangekondigd. Misverstanden over toetsingen. Over een gelijksoortig bericht in de nieuwsbrief voor verzekeraars, berichtte … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Presentatie bij VCO op 9 september 2014 over “De toenemende invloed van de overheid op management van ondernemingen”

Tijdens de bijeenkomst van de Vereniging van Compliance Officers van 9 september 2014 zal ik een lezing geven over de toenemende overheidsinvloed op het management van ondernemingen. Lees hier de uitnodiging. Onder meer staat er in de uitnodiging: Ellen Timmer, … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Misverstanden over toetsing van beleidsbepalers door DNB

DNB schreef in de nieuwsbrief voor verzekeraars over de misverstanden bij toetsing van beleidsbepalers. Deze informatie kan ook voor andere ondernemingen die onder toezicht van DNB staan nuttig zijn. Onderstaand volgt de tekst van het bericht. Misverstanden over toetsingen Nieuwsbericht 26 … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

DNB legt boete op aan verzekeraar wegens onrechtmatige privétransacties en onvoldoende functiescheiding

Op 24 juni 2014 maakte De Nederlandsche Bank bekend dat er een boete is opgelegd aan een verzekeringsmaatschappij, HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (“HDI”), wegens niet-naleving van integriteitsregels. Een dergelijk boetebericht is niet interessant vanwege de algemeenheden die er in staan, zoals DNB … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Te laat indienen financiële gegevens door pensioenfondsen leidt tot oplegging bestuurlijke boete door DNB en openbaarmaking

DNB heeft gisteren bekend gemaakt dat aan twee pensioenfondsen bestuurlijke boetes zijn opgelegd wegens het te laat inleveren van gegevens. Het betreft: Stichting Pensioenfonds Loodswezen (boete van EUR 17.500), meer informatie hier Stichting Pensioenfonds Transmark (boete van EUR 13.750), meer informatie … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Zware kritiek Raad van State op uitbreiding van de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing in het financiële toezicht

Onlangs heeft de Afdeling advisering van Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015. Een van de onderwerpen die de Raad aan de orde stelt is de voorgenomen uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidseis voor ondernemingen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven inzake aanwijzing, inhoudend dat “onbetrouwbare” bestuurder diende af te treden

Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in een geschil tussen een beleidsbepaler en DNB over een aanwijzing inzake een “onbetrouwbare” bestuurder. In de uitspraak wordt wordt het geschil als volgt samengevat, waarbij met “[bedrijfsnaam 1]” … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Hoeveel ruimte blijft er voor kleine ondernemingen in de financiële sector? | DNB verzoekt om maatregelen tegen kleine trustkantoren / ten minste twee dagelijkse beleidsbepalers

Met het ingewikkelder worden van regelgeving op allerlei terreinen [*] treden tegengestelde tendensen op. Enerzijds is zichtbaar dat het grotere ondernemingen veel geld kost om aan allerlei eisen te voldoen, met als gevolg dat de dienstverlening of het product duurder … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen