Tagarchief: AVG in het procesrecht

Anonimisering en pseudonimisering in uitspraken van het Europese hof

Het Europees hof maakte op 9 januari bekend (persbericht) dat er nieuw beleid is rondom persoonsgegevens in uitspraken. Lees ook het artikel van het Expertisecentrum Europees Recht, EU-Hof gaat werken met geanonimiseerde en fictieve persoonsnamen in prejudiciële zaken.

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Mocht een niet-geanonimiseerde beschikking in een echtscheiding worden ingebracht in een andere procedure | AVG

Ook in het procesrecht speelt gegevensbescherming een rol. Op 3 oktober jl. oordeelde de tuchtrechter voor de advocatuur, de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, over een klacht op dat terrein. De feiten: de ouders van de heer X hebben een geldvordering … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , | Een reactie plaatsen

e-Delivery | messaging door de overheid

Terwijl burgers tobben met e-mail, dat een inherent onveilig communicatiemiddel is [1], is Europa bezig met een eigen beveiligd communicatiesysteem, dat ‘e-Delivery’ heet. In een brief [2] aan de Tweede Kamer schrijft de de minister voor Rechtsbescherming dat e-Delivery: een … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

NCSR: ‘Zet persoonsgegevens slachtoffers niet onnodig in het strafdossier’ | rechtspraak

Op de site van de Rechtspraak werd bekend gemaakt dat uit een onderzoek (pdf) van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) blijkt dat persoonsgegevens van slachtoffers niet onnodig in een strafdossier moeten worden opgenomen. Het bericht op de site … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Databescherming in fiscale procedures | Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2022

Ook in het procesrecht speelt databescherming een rol, daar schreef ik al over, onder meer dit en dit. In een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van juli 2022 komt het thema eveneens aan de orde. In deze zaak tussen een belastingplichtige … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wet Bibob en de AVG | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

Ook bij toepassing van de Wet Bibob [*] kan er aanleiding zijn om op grond van de AVG inzage te vragen in de verwerkte persoonsgegevens, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. Op verzoek van de eisers heeft het … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bestuursrechtelijke procedure: gegevens ambtenaren mochten worden weggelakt | Awb, AVG

In een fiscale procedure oordeelde de geheimhoudingskamer van de behandelende rechtbank, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, dat de inspecteur van de Belastingdienst de persoonsgegevens van de ambtenaren, die voorkwamen in overgelegde stukken, mocht weglakken. De rechtbank overwoog dat terughoudendheid is geboden: 2.8. Bij … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Privacy in het wetsvoorstel nieuw bewijsrecht

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ook van toepassing bij proceshandelingen, zoals het leggen van beslag door een deurwaarder. Dat betekent onder meer dat de informatieverplichting en het inzagerecht van de AVG van toepassing is. In juni jl. is het … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Verbod voor verhuurder om persoonsgegevens huurder te verspreiden | AVG

Een huurster van woonruimte had een geschil met haar verhuurder, een woningcorporatie, naar aanleiding van een vonnis over tijdelijke ontruiming van het gehuurde wegens werkzaamheden aan de woning (‘planmatig onderhoud’). Het ontruimingsvonnis leidde tot een nieuwe procedure, waarin onder meer … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen