Tagarchief: Awb

Bestuursrechtelijke procedure: gegevens ambtenaren mochten worden weggelakt | Awb, AVG

In een fiscale procedure oordeelde de geheimhoudingskamer van de behandelende rechtbank, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, dat de inspecteur van de Belastingdienst de persoonsgegevens van de ambtenaren, die voorkwamen in overgelegde stukken, mocht weglakken. De rechtbank overwoog dat terughoudendheid is geboden: 2.8. Bij … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Beroep op Wet openbaarheid van bestuur tegen deurwaarder

Er kan veel met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uit een recente uitspraak blijkt dat ook een deurwaarder onder die wet valt, althans in specifieke gevallen. Rechtbank Midden-Nederland besliste op 6 januari jl. dat een deurwaarder een bestuursorgaan is in … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Procesrecht, rechtspraak | Tags: , | Een reactie plaatsen

Over certificering

In het Advocatenblad van juli 2013 (pagina 37) wordt certificering bepleit van advocaten die zich bezig houden met financieel recht. Door Rob Schotsman, werkzaam bij… NIBE-SVV. Het is wel duidelijk dat NIBE-SVV voor zichzelf een nuttige taak ziet. Overigens ben … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , , , | 1 reactie

AFM kan niet eisen dat ondernemer, die mogelijk vergunningplichtige activiteiten verricht zonder vergunning, elektronische informatie verschaft

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs bepaald dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet door middel van een last onder dwangsom ondernemingen kan verplichten om hun elektronische administratie en e-mailsysteem aan de toezichthouder ter beschikking te stellen, zodat de AFM zou … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Overheid mag niet op “fishing expedition” gaan om aan informatie over bestuursrechteljke overtredingen te komen

Bestuursorganen hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht ruime mogelijkheden om informatie in te winnen over mogelijke overtredingen van bestuursrechtelijke verplichtingen. Dit biedt de mogelijkheid om ook bij ‘derden’, personen of instellingen die zelf niet bij een overtreding betrokken … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

“Het is een onrustige tijd. De ontwikkelingen tuimelen over elkaar heen. In de politiek, maar ook in het recht, en zeker in het bestuursrecht”

Zo begint de jaarrede van prof.mr. B.J. van Ettekoven, de voorzitter van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), uitgesproken op 20 mei 2011. Hij maakt zich zorgen over het feit dat burgers minder makkelijk toegang tot de rechter kunnen krijgen, ten … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Handhavingsrecht voor trustkantoren (presentatie 2009)

Hierbij een link naar de Slideshare versie van de powerpoint presentatie die ik op 30 november 2009 voor het Compliance Platform Trustkantoren heb gegeven. Voorts de link naar een pdf-versie van deze presentatie uit 2009.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Vierde Tranche Awb, met nieuwe regels over het opleggen van bestuursrechtelijke boetes en andere sancties

Het is een algemene tendens dat steeds meer sancties niet meer via het strafrecht worden opgelegd, maar via het bestuursrecht. In 2009 en 201o schreef ik hier over korte introducties. 2010-01 Nieuw bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium, over de nieuwe machtsmiddelen die de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen