Tagarchief: Europese aanbesteding

Europese Commissie kondigt vervolgstap aan inzake Europese aanbestedingsplicht woningcorporaties

Over de exacte betekenis van het begrip ‘publiekrechtelijke instelling’ in het Europese aanbestedingsrecht bestaat de nodige onduidelijkheid, zoals uit de eerder door mij besproken uitspraak van het Europese Hof van Justitie over een Italiaanse sportbond blijkt. Wellicht dat dit hof … Lees verder

Geplaatst in Europa, Not-for-profit | Tags: | Een reactie plaatsen

Te verwachten: Europese verordening inzake een internationale regeling voor internationale overheidsopdrachten

Europa is aan het sleutelen aan het Europese aanbestedingsrecht, zo blijkt uit een bericht van de Europese Raad van 2 juni jl. In het bericht staat onder meer: De ambassadeurs bij de EU zijn vandaag een mandaat overeengekomen voor onderhandelingen … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Europa, Not-for-profit | Tags: | Een reactie plaatsen

Rechtsbescherming Europese aanbesteding moet anders

Het kabinet wil de rechtsbescherming van ondernemers bij Europese aanbesteding verbeteren. De regelgeving is al ingewikkeld en midden- en kleinbedrijf komt beperkt aan de bak bij overheid en publiekrechtelijke instellingen. Het zal me benieuwen of deelnemers aan aanbestedingen er daadwerkelijk … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: | Een reactie plaatsen

Belangrijke uitspraak Europees Hof van Justitie over toepasselijkheid Europees aanbestedingsrecht op een sportbond

In een uitspraak van 3 februari jl. oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de nationale voetbalbond van Italië (‘de bond’) specifiek ten doel heeft “te voorzien in behoeften van algemeen belang”. Reden is dat de bond … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: , | Een reactie plaatsen

Europese aanbesteding na Brexit

Dat het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021 uit de EU is  getreden betekent ook dat er op Europees aanbestedingsgebied iets is veranderd. Aan lopende procedures door Nederlandse aanbestedende diensten (zoals de rijksoverheid, gemeenten en gesubsidieerde instellingen) zal nog niets … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

“Streamlining public procurement within the EU for more efficient public spending”

The Council of the EU in a press release of 25 November 2020 (html, pdf) announced its intention to amend the rules on public procurement (Europese aanbesteding): Streamlining public procurement within the EU for more efficient public spending The Council … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wijzigingen Wet Bibob per 1 augustus 2020

Op 1 augustus a.s. treden wijzigingen in werking in de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Op grond van de Wet Bibob kunnen antecedenten worden onderzocht van: aanvragers van vergunningen en subsidies; wederpartijen van de overheid (vastgoedtransacties … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Beleidsregels opleggen bestuurlijke boetes door ACM bekend gemaakt

Op 24 april 2013 zijn de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM bekend gemaakt. Deze beleidsregels zijn voor overtreders van de bestuursrechtelijke regels die door de Autoriteit Consument en Markt … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Bestuurlijke boete, Bestuursrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Nieuwe regels inzake Europese aanbestedingen treden op 1 april 2013 in werking

Voor ondernemers en voor (semi)overheidsinstellingen (“aanbestedende diensten”) die met de Europese aanbestedingsregels te maken hebben, is van belang dat op 1 april 2013 de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en het het nieuwe Aanbestedingsbesluit in werking treden. Ook allerlei andere algemene aanbestedingsdocumentatie … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Europa | Tags: | Een reactie plaatsen

Wanneer zijn private ondernemingen of instellingen aanbestedingsplichtig op grond van het Europese aanbestedingsrecht

Ook private instellingen kunnen met aanbestedingsplicht te maken krijgen, als zij worden ‘gelijkgesteld’ met overheidsinstellingen. De hier relevante Europese Richtlijn kent een begrip ‘aanbestedende diensten’, waaronder worden verstaan: de Staat of de territoriale of andere publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Europa, Not-for-profit | Tags: | 4 reacties