Categorie archief: Aanbesteding

Rechtsbescherming Europese aanbesteding moet anders

Het kabinet wil de rechtsbescherming van ondernemers bij Europese aanbesteding verbeteren. De regelgeving is al ingewikkeld en midden- en kleinbedrijf komt beperkt aan de bak bij overheid en publiekrechtelijke instellingen. Het zal me benieuwen of deelnemers aan aanbestedingen er daadwerkelijk … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: | Een reactie plaatsen

Belangrijke uitspraak Europees Hof van Justitie over toepasselijkheid Europees aanbestedingsrecht op een sportbond

In een uitspraak van 3 februari jl. oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de nationale voetbalbond van Italië (‘de bond’) specifiek ten doel heeft “te voorzien in behoeften van algemeen belang”. Reden is dat de bond … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: , | Een reactie plaatsen

Europese aanbesteding na Brexit

Dat het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021 uit de EU is  getreden betekent ook dat er op Europees aanbestedingsgebied iets is veranderd. Aan lopende procedures door Nederlandse aanbestedende diensten (zoals de rijksoverheid, gemeenten en gesubsidieerde instellingen) zal nog niets … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

“Streamlining public procurement within the EU for more efficient public spending”

The Council of the EU in a press release of 25 November 2020 (html, pdf) announced its intention to amend the rules on public procurement (Europese aanbesteding): Streamlining public procurement within the EU for more efficient public spending The Council … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit | Tags: , | Een reactie plaatsen

“Beroepsverenigingen: een vreemde eend in de bijt van het aanbestedingsrecht” (bericht ECER)

In het Europese aanbestedingsrecht is één van de vragen of een instelling wel een “aanbestedende dienst” is. Bij gemeenten, provincies en het rijk is de vraag niet lastig te beantwoorden. Maar hoe zit het met beroepsorganisaties? Over dat onderwerp gaat … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding | Tags: | Een reactie plaatsen

Beleidsregels opleggen bestuurlijke boetes door ACM bekend gemaakt

Op 24 april 2013 zijn de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM bekend gemaakt. Deze beleidsregels zijn voor overtreders van de bestuursrechtelijke regels die door de Autoriteit Consument en Markt … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Bestuurlijke boete, Bestuursrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Nieuwe regels inzake Europese aanbestedingen treden op 1 april 2013 in werking

Voor ondernemers en voor (semi)overheidsinstellingen (“aanbestedende diensten”) die met de Europese aanbestedingsregels te maken hebben, is van belang dat op 1 april 2013 de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en het het nieuwe Aanbestedingsbesluit in werking treden. Ook allerlei andere algemene aanbestedingsdocumentatie … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Europa | Tags: | Een reactie plaatsen

Europese regels voor tijdige betaling van rekeningen gaan ook tussen ondernemingen en voor de overheid gelden

Ook bij transacties tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en overheden worden rekeningen niet altijd op tijd betaald. Op grond van een Europese richtlijn dient in de wetgeving van alle Europese landen regels worden opgenomen die tijdige betaling bevorderen. Op … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Europa, Handelsrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wanneer zijn private ondernemingen of instellingen aanbestedingsplichtig op grond van het Europese aanbestedingsrecht

Ook private instellingen kunnen met aanbestedingsplicht te maken krijgen, als zij worden ‘gelijkgesteld’ met overheidsinstellingen. De hier relevante Europese Richtlijn kent een begrip ‘aanbestedende diensten’, waaronder worden verstaan: de Staat of de territoriale of andere publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Europa, Not-for-profit | Tags: | 4 reacties

Contract management

Iedere ondernemer sluit dagelijks contracten. Natuurlijk zijn dat vaak gestandaardiseerde contracten waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. Er worden ook vele contracten gesloten die niet standaard zijn. Het is belangrijk dat die contracten juridisch goed in elkaar zitten en dat … Lees verder

Geplaatst in Aanbesteding, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Een reactie plaatsen