Europese regels voor tijdige betaling van rekeningen gaan ook tussen ondernemingen en voor de overheid gelden

Ook bij transacties tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en overheden worden rekeningen niet altijd op tijd betaald. Op grond van een Europese richtlijn dient in de wetgeving van alle Europese landen regels worden opgenomen die tijdige betaling bevorderen.
Op 11 december jl. heeft de Nederlandse Eerste Kamer een wet tot bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties aangenomen [1]. De inwerkingtreding van deze nieuwe wet wordt binnenkort verwacht [2].

Onderstaand enige kernpunten van de nieuwe wet:

1. Deze wet geeft nieuwe regels voor betalingsachterstanden bij handelstransacties en is daarom van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemers en/of overheden. De wet geldt niet voor overeenkomsten met consumenten.
2. De wet is alleen van toepassing op overeenkomsten die na inwerkingtreding van de wet zijn gesloten.
3. Wanneer de factuur te laat wordt betaald door de debiteur, dan is hij direct € 40 verschuldigd aan buitengerechtelijke incassokosten. De crediteur hoeft niet aan te tonen dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt en deze kosten kunnen niet verlaagd of uitgesloten worden. Het is wel mogelijk om, wanneer daar aanleiding voor is, een hogere buitengerechtelijke incassokostenvergoeding te vorderen.
4. De wettelijke handelsrente wordt met één procentpunt verhoogd. Dit zou op dit moment neerkomen op 9%. Deze wettelijke handelsrente is aanzienlijk hoger dan de normale wettelijke rente [3]. Partijen kunnen contractueel van deze wettelijke handelsrente afwijken.
5. De betalingstermijn van rekeningen is dertig dagen vanaf de ontvangst van de prestatie. Een langere betalingstermijn is uitsluitend toegestaan wanneer partijen die overeenkomen en deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. De langere termijn kan dus door de rechter worden getoetst, waarbij een aantal in de wet genoemde factoren een rol spelen zoals de aard van de prestatie, goede handelspraktijken en objectieve redenen bij de schuldenaar.
6. Wanneer dit tussen partijen overeengekomen en hiervoor een goede reden is, mag een langere betalingstermijn (van bijvoorbeeld zestig dagen of langer) gehanteerd worden. Dit impliceert dat binnen deze termijn ook moet zijn gecontroleerd of de overeengekomen prestatie daadwerkelijk geleverd is.

De wet geeft in een nieuw artikel ook voor overheidsinstellingen [4] vergelijkbare regels wanneer zij hun rekeningen niet tijdig voldoen. Naast de minimumvergoeding van € 40 en de wettelijke handelsrente geldt ook voor de overheid dat deze binnen een termijn van dertig dagen dient te betalen, tenzij dit ‘kennelijk onbillijk’ is [5] en partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen en – voor zover er een aanbesteding is geweest – dit in de aanbestedingsdocumenten is opgenomen. Er kan in contracten met overheidsinstellingen niet van de wettelijke rente worden afgeweken.

Aangezien de nieuwe wet gebaseerd is op een Europese richtlijn, gelden in alle EU-landen dezelfde betalingstermijnen en minimumvergoeding. Ondernemers die binnen Europa grensoverschrijdende handelstransacties verrichten kunnen dus ook daarvoor van de bovengenoemde voorwaarden uitgaan.

Meer informatie is te verkrijgen bij de ondernemingsrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten, die ook assistentie kunnen verlenen bij het nemen van incassomaatregelen.

Dit artikel kan als pdf-bestand worden gedownload. Dit artikel verscheen als bericht op de website van AccountancyNieuws

NOTEN
[1] De wet Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1).
[2] Er wordt naar 1 januari 2013 gestreefd, maar dit is nog niet zeker.
[3] Voor consumenten. Momenteel 3%. Zie voor een overzicht van de percentages deze site.
[4] De Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 2 van richtlijn genoemd in noot 1.
[5] De bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dienen de afwijking objectief te rechtvaardigen.

Aanvulling 14 februari 2013: zie het dossier op overheid.nl. De wet is in december 2012 in het Staatsblad verschenen. Uit het koninklijk besluit van 21 december 2012 blijkt dat de wet op 16 maart 2013 in werking treedt.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Aanbesteding, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Europa, Handelsrecht en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s