Tagarchief: College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het fatsoen van de AFM | openbaarmaking handhavingsbesluit in uitspraak hof

Ook al is de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders DNB en AFM beperkt, dat betekent nog niet dat zij zich alles kunnen veroorloven. Lees in dat verband de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 21 februari jl. De zaak ging over … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Misslag Accountantskamer inzake concept-accountantsverslag

Op 9 februari jl. deed de Rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak over een concept-accountantsverslag. In die uitspraak oordeelt de Rechtbank – in afwijking van het standpunt van de Accountantskamer – dat het concept-accountantsverslag niet bestemd was voor de aandeelhouders … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Administratiekantoor en de Wwft | BFT verliest menselijke maat uit het oog

Administratiekantoren moeten zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden, al ontdekken velen van het het bestaan van de Wwft pas door het bezoek van de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dat het BFT … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat | Wwft

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat. Aldus een bericht van FIU, dit keer met verwijzing naar het ECLI-nummer van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen ontbreekt nog link naar de uitspraak. De zaak is … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Forensisch accountant BING ook in hoger beroep onder uit

Juist forensisch accountants dienen, gezien de gevoeligheid van hun opdrachten, hun werk extra zorgvuldig te doen. Al eerder schreef ik over een lid van deze beroepsgroep (1, 2) die voor dat aspect wat minder belangstelling leek te hebben. Ook de zgn. … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , , , , | 1 reactie

Niet-naleven geheimhoudingsverplichtingen persoonsgegevens: is misbruik van persoonsgegevens nodig voor beboetbaarheid?

In 2013 zijn twee bedrijven uit de energiesector, Liander en Nuon, veroordeeld tot een boete wegens het niet naleven van geheimhoudingsverplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving. De zaak is interessant, omdat in de procedure de vraag aan de orde … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Integriteitsonderzoek dient zorgvuldig te gebeuren | onzorgvuldige forensisch accountant krijgt tuchtrechtelijke maatregel

Steeds vaker vinden integriteitsonderzoeken in allerlei vorm plaats. Vanwege de grote belangen voor betrokkenen, dienen dergelijke onderzoeken zorgvuldig te gebeuren. Ook de integriteitsonderzoekers rijden wel eens een scheve schaats, zo blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | 3 reacties

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven over complianceverplichtingen op grond van de Wet toezicht trustkantoren

Op 28 maart jl. heeft College van Beroep voor het bedrijfsleven een belangrijke uitspraak gedaan over complianceverplichtingen op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze uitspraak een bredere betekenis voor het financiële toezichtrecht. Onderwerpen die … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

College van Beroep voor het bedrijfsleven over de redelijke termijn van artikel 6 EVRM in bestuurlijke boetezaken

Ook in zaken over oplegging van bestuurlijke boetes geldt de redelijke termijn van artikel 6 EVRM. Bij de toepassing van dit artikel rijzen diverse praktische vragen, onder meer: vanaf welke datum gaat de termijn lopen; hoe lang is de redelijke … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | Een reactie plaatsen